De fem elementer

De fem elementer er et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin & Yang.

ELEMENTET VAND

 

element Ild
Ødelægger Ild
element Metal
Dræner Metal
element Træ
Støtter Træ
Element Ild element vand Element Træ

Når VAND er dit heldige element

Kinesisk Ba Zi astrologi har som sin essens at du skal styrke dit heldige element. Dette udregnes fra dit Ba Zi diagram og opgaven er herefter at styrke dit heldige element, hvilket vil bringe dig rigdom, fremgang og lykke. Hvis Vand er dit heldige element kan du styke det på følgende måder.

 • Vinter er din heldige sæson.
 • Griseår elle rotteår er dine heldige år.
 • Grisemåneder og rottemåneder er dine heldige måneder.
 • 21:00 – 1:00 (9 P.M. to 1 A.M.) er dine heldige timer.
 • Den nordlige kompasretning er din heldige plads.
 • Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod nord.
 • Dit soveværelse bør ligge i norddelen af din bolig.
 • Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod nord.
 • Det er godt hvis du har store vindusåbninger i nordsiden af din bolig.
 • Vind eller blæst der kommer fra nord er godt for dig.
 • Du bør placere din arbejdsstol således at du har front mod nord.
 • En vand eller metalseng er godt for dig.
 • Din heldige farve er sort og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc.
 • Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være sort.
 • Du vil have større held hvis dit navn har en ‘O’ lyd.
 • Du vil have større held hvis dit navn associeres med vand.
 • At bærer smykker vil bringe dig held.
 • Lidt saltet mad er godt for dig.
 • Dit helbred vil have godt af udendørsaktiviteter, gerne ifm. vand..
 • Pas på dit udskillelsessystem, nyrer , ben og ører
 • Din valg af partner bør være en som har en højere Vand score end dig selv.
 • Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning, der har noget at gøre med vand.

Ovenfor kan du se hvorledes du bør forholde dig når Vand er det heldige element. At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din samlede vægtfordeling af de fem elementer i balance og således gøre det nemmere for dig at opnå fremgang og succes.

Her er fokus på at bringe de fem elementer i balance ud fra at du har en bestemt vægtkonstellation. Først findes hvilken vægtfordeling du har – og efterfølgende sammenlignes den med vægtfordelingen af alting omkring dig – tidspunkter, venner, kompasretninger, etc. Alt i universet har ifølge kinesisk astrologi tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer.

At Vand er dit heldige element betyder basalt at din score på Jord elementet er lav og du kan med fordel stimulere og styrke det, hvilket vil bringe dine fem elementer bedre i balance og således fremme dit held dit held, fremgang og succes.

 

De fem elementer Vand

 

Vand elementet
– og Chi energien

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab hertil er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Et meget kraftfuldt element, der forbindes med held, magt og velstand. Måske skyldes dette at kejsere og konger igennem århundrede har placeret deres paladser i nærheden af vand eller ladet disse beskytte af vand – f.eks i form af en voldgrav. Benyt et akvarium eller et indendørs vandbassin. Undgå at bruge ler- eller jordkrukker hertil da jordelementet blokere for vandelementet. Hold altid vandet frisk og undgå stillestående vand. Farverne blå og sort kan benyttes i stedet for vand remedier.

Ovenfor er eksempler på hvorledes du kan benytte elementet Vand til at harmonisere Chi energien og få de fem elementer til at balancere i feng shui. Her er det altså samme princip som ved det heldige element  – man søger at bringe de fem elementer i balance – her er det blot energier og balance i et hjem, eller hvor man nu end udfører feng shui.

 

De fem elementer Vand

 

Vand elementets påvirkning på personligheden

Dit dyretegn i kinesisk astrologi findes ud fra dit fødselstidspunkt. Da der til ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil den generelle beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr (dit dyretegn for dit fødselsår) nuanceres når man ser nærmere på vægtfordelingen af de fem elementer for også din fødselsdag,  og – time. 

Vand indretter sig efter sine omgivelser. Vand der strømmer igennem en flod bøjer af for forhindringer, der er i vejen. På tilsvarende måde påvirker vandelementet personligheden ved at gøre den føjelig. Dette kan give sig udslag i mange forskellige personlighedstræk, eksempelvis ved at personen er fleksibel, imødekommende, venlig og forstående. Personer, som er påvirket af vandelementet er ofte dygtige til at lytte og har ofte en veludviklet intution og stor psykologisk indsigt i andre mennesker. De bærer ikke nag, tænker meget objektivt og danner oftest deres meninger ud fra et helhedsindtryk, hvor de vægter de forskellige synspunkter objektivt imod hinanden.

De fem elementer Vand

Et omfattende korrelationssystem
– SÅDAN BENYTTES DE FEM ELEMENTER

Da alting i universet er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer får vi et ganske omfattende korrelationssystem. Og når der siges alting i universet så menes der alting! Således også kompasretninger, farver, tidspunkter, lugt, smag alting i hele universet, stort som småt, håndgribeligt såvel som uhåndgribeligt – alt kan rubriceres efter de fem elementer.

Dette betyder at mulighederne for at inddrage de fem elementer i forskellige  ræsonnementer altid er til stede. De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; – feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi, ayurveda, etc.

Træ Ild Jord Metal Vand

De fem elementer