De fem elementer

De fem elementer er et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er et værktøj til at skabe balance, Yin & Yang, som benyttes i kinesisk astrologi, feng shui, ayurveda mv.

ELEMENTET ILD

Her kan du se hvad det betyder hvis Ild er dit heldige element, samt hvorledes Ild påvirker dit dyretegn (kinesisk astrologi). Du kan også se hvordan du benytter Ild til at harmonisere Chi energi (feng shui), samt hvordan Ild elementet benyttes i Ayurveda.

fem-elementer-klima-hede
Klima : Hede
fem-elementer-tid Tidspunkt : 9-13
fem-elementer-kompas Kompasretning : Syd season-sommer
Årstid : Sommer

 

element Metal
Ødelægger Metal
element Træ
Dræner Træ
element Jord
Støtter Jord
Element Metal

De fem elementer Ild

ILD

Element Jord

Kinesisk astrologi
Sådan benyttes Ild elementet
Når Ild er dit heldige element

Kinesisk Ba Zi astrologi har som sin essens at du skal styrke dit heldige element. Dette udregnes fra dit Ba Zi diagram og opgaven er herefter at styrke dit heldige element, hvilket vil bringe dig rigdom, fremgang og lykke. At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din samlede vægtfordeling af de fem elementer i balance og således gøre det nemmere for dig at opnå fremgang og succes.

At Ild er dit heldige element betyder basalt at din score på Jord elementet er lav og du kan med fordel stimulere og styrke det, hvilket vil bringe dine fem elementer bedre i balance og således fremme dit held dit held, fremgang og succes.

 • Sommer er din heldige sæson.
 • Hesteår og Slangeår er dine heldige år.
 • Hestemåneder og Slangemåneder er dine heldige måneder.
 • 09:00 – 13:00 (9 A.M. to 1 P.M.)er dine heldige timer.
 • Den sydlige kompasretning er din heldige plads.
 • Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod syd.
 • Dit soveværelse bør ligge i syddelen af din bolig.
 • Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod syd.
 • Det er godt hvis du har store vindusåbninger i sydsiden af din bolig.
 • Vind eller blæst der kommer fra syd er godt for dig.
 • Du bør placere din arbejdsstol således at du har front mod syd.
 • En træseng er godt for dig.
 • Din heldige farve er rød og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc.
 • Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være rød.
 • Du vil have større held hvis dit navn har en ‘I’ lyd.
 • Du vil have større held hvis dit navn associeres med Ild.
 • Bitter mad er godt for dig.
 • For dit helbreds skyld så sørg for at le ofte og meget.
 • Varme bade er godt for dig.
 • Pas på dit cirkulationssystem, hjerte, blod og tunge.
 • Din valg af partner bør være en som har en højere Ild score end digselv.
 • Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning, der har noget at gøre med Ild.

Elementet Ild

Kinesisk astrologi
Sådan benyttes Ild elementet
Når Ild påvirker dit årsdyr

Dit dyretegn i kinesisk astrologi findes ud fra dit fødselstidspunkt. Da der til ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil den generelle beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr (dit dyretegn for dit fødselsår) nuanceres når man ser nærmere på vægtfordelingen af de fem elementer for også din fødselsdag,  og – time. 

Ild er livlig, energisk, intens og dette er præcis hvad elementet påvirker personligheden med. Dette kan vise sig ved stort gå-på-mod, at personen er meget livlig, rejselysten og hele tiden på udkig efter nye oplevelser. Dette kan igen give sig udslag i at personen er rastløs, har svært ved at falde til ro. Men på den anden side giver personens brede syn på livet og dets muligheder, et godt overblik og deraf en evne til at se tingene fra flere sider. Dette gælder også evnen til at se sig selv udefra.

Ild er på en og samme tid et skabende og et ødelæggende element. De negative konsekvenser af dette kan vise sig ved at personen har mange knuste hjerter i sit kølvand og de positive ved at personen kan være kreativ og konstruktivt skabende. Ild tiltrækker opmærksomhed og personer, der er påvirket af dette element, higer ofte efter opmærksomhed eller berømmelse.

 

De fem elementer Ild

Feng Shui
Sådan benyttes Ild elementet
Når Ild skal harmonisere Chi energi

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab hertil er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Ild er det eneste element, som ikke eksisterer af sig selv. Den skal laves. Ild har at gøre med succes og anerkendelse. Man associerer ild med retningen syd. Lamper i den sydlige del af haven eller i en sydlig del af huset tiltrækker en opadstigende chi strøm, der bringer beboerne succes, berømmelse og anerkendelse. Det er også en god idé at have træ i samme sydlige del, fordi træ tjener som brændstof for ild. Der må aldrig være for meget af et element repræsenteret i hjemmet, fordi feng shui også handler om balance og ligevægt. Decideret ild i form af stearinlys, pejs m.v. virker også fremmende på ildens energier.

Elementet Ild

 

Et omfattende korrelationssystem
– SÅDAN BENYTTES DE FEM ELEMENTER

Da alting i universet er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer får vi et ganske omfattende korrelationssystem. Og når der siges alting i universet så menes der alting! Således også kompasretninger, farver, tidspunkter, lugt, smag alting i hele universet, stort som småt, håndgribeligt såvel som uhåndgribeligt – alt kan rubriceres efter de fem elementer.

Dette betyder at mulighederne for at inddrage de fem elementer i forskellige  ræsonnementer altid er til stede. De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; – feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi, ayurveda, etc.

Træ Ild Jord Metal Vand

De fem elementer