De fem elementer

De fem elementer er et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er et værktøj til at skabe balance, Yin & Yang, som benyttes i kinesisk astrologi, feng shui, ayurveda mv.

ELEMENTET JORD

Her kan du se hvad det betyder hvis Jord er dit heldige element, samt hvorledes Jord påvirker dit dyretegn (kinesisk astrologi). Du kan også se hvordan du benytter Jord til at harmonisere Chi energi (feng shui), samt hvordan Jord elementet benyttes i Ayurveda.

fem-elementer-klima-fugt
Klima : Fugt
fem-elementer-tid Tidspunkt : Alle andre
fem-elementer-kompas Kompasretning : Center Drøm om sommerfugl
Årstid : Sensommer

 

element Vand
Ødelægger Vand
element Ild
Dræner Ild
element Metal
Støtter Metal
Element Vand element Jord Element Metal

Kinesisk astrologi
Sådan benyttes Jord elementet
Når Jord er dit heldige element

Kinesisk Ba Zi astrologi har som sin essens at du skal styrke dit heldige element. Dette udregnes fra dit Ba Zi diagram og opgaven er herefter at styrke dit heldige element, hvilket vil bringe dig rigdom, fremgang og lykke.  At styrke dit heldige element vil være med til at bringe din samlede vægtfordeling af de fem elementer i balance og således gøre det nemmere for dig at opnå fremgang og succes.

At Jord er dit heldige element betyder basalt at din score på Jord elementet er lav og du kan med fordel stimulere og styrke det, hvilket vil bringe dine fem elementer bedre i balance og således fremme dit held dit held, fremgang og succes.

 • Perioderne mellem de fire sæsoner er dine heldige perioder.
 • Okseår, Drageår, Gedeår og Hundeår er dine heldige år.
 • Månederne i tegnene; oksen, dragen, Geden og Hunden er dine heldige måneder.
 • Det centrale område i boligen er din heldige plads.
 • Din heldige farve er brun og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, din påklædning etc.
 • Din bil, cykel eller andet køretøj kan med fordel være brun.
 • Du vil have større held hvis dit navn har en ‘U’ lyd.
 • Du vil have større held hvis dit navn associeres med Jord.
 • Sød mad er godt for dig.
 • Pas på dit fordøjelsessystem.
 • Din valg af partner bør være en som har en højere Jord score end digselv.
 • Dit job vil være lettere hvis du vælger en profession eller en retning, der har noget at gøre med Jord.

 

Jord elementet

Kinesisk astrologi
Sådan benyttes Jord elementet
Når Jord påvirker dit årsdyr

Dit dyretegn i kinesisk astrologi findes ud fra dit fødselstidspunkt. Da der til ethvert tidspunkt i den kinesisk almanak er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer, vil den generelle beskrivelse af hvem du er ud fra dit årsdyr (dit dyretegn for dit fødselsår) nuanceres når man ser nærmere på vægtfordelingen af de fem elementer for også din fødselsdag,  og – time. 

Jordelementet påvirker først og fremmest ved det man kan kalde det jordnære. Her vi ude i det sikre, det klippefaste, hvilket giver sig udslag i  at personligheden er præget af at man er stabil, jordnær, oprigtig, tryghedssøgende og beskeden. Personen passer meget på sin familie, sine venner, sin opsparing etc.

Disse mennesker konservative i deres tilgang, holder sig hellere til det trygge, det kendte end det usikre, eksperimenterende. De er således mere hjemmemennesker end sociale løver skønt de pga deres loyale og hengivende væsen oftest har en stor omgangskreds. Idet de passer på deres tryghed, arbejder de ofte hårdt for at sikre denne og gør en del ud af at have et hyggeligt, rart hjem.

De fem elementer Jord

Feng Shui
Sådan benyttes Jord elementet
Når Jord harmonisere Chi energi

Feng shui har som sin essens at Chi energien, hverken er for kraftig eller stagnere. Et vigtigt redskab hertil er de fem elementer. Da alting i universet er kategoriseret efter de fem elementer, bruger man samspillet mellem de fem elementer – støttende, drænende, ødelæggende – til at harmonisere Chi energien.

Muldjord, mudder, klipper, sten m.v. indgår i dette element.  En terracotta krukke fyldt med jord er et perfekt jordelemet. Ligeledes er en statue et fremragende jordelement – naturligvis forudsat at den er lavet af jordelementet; gibs, ler, marmor etc. Jord bliver frembragt af ild og jordenergien kan forstærkes af lamper. Men jord bliver tilintetgjort af træ og jord kan tilintetgøre metal. Derfor er det en god idé ikke at have træenergi i jordområderne.

 

De fem elementer Jord

 

Et omfattende korrelationssystem
– SÅDAN BENYTTES DE FEM ELEMENTER

Da alting i universet er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer får vi et ganske omfattende korrelationssystem. Og når der siges alting i universet så menes der alting! Således også kompasretninger, farver, tidspunkter, lugt, smag alting i hele universet, stort som småt, håndgribeligt såvel som uhåndgribeligt – alt kan rubriceres efter de fem elementer.

Dette betyder at mulighederne for at inddrage de fem elementer i forskellige  ræsonnementer altid er til stede. De fem elementer benyttes i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; – feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi, ayurveda, etc.

Træ Ild Jord Metal Vand

De fem elementer