Numeroskop

Numerologi kan fortælle en lang række ting om din person. Hvordan andre opfatter dig, hvilke tidspunkter i dit liv som er gunstige og hvilke som bestemt ikke er det. Numerologien kan fortælle om hvilken skæbne du har i dette liv, hvilke energier dine forskellige navne (kæle- kaldenavn(e) i private og offentlige sammenhæng) udsender etc.

Dit numeroskop og din numerologiske profil er to forskellige ting. Begge fortæller de hvad numerologi betyder for dig, men de gør det på hver sin måde og benytter til dels forskellige tal og udregninger. Skal det være helt optimalt så notere alle tal, energiliner mv. fra din numerologiske profil ned sammen med dit numeroskop – på den måde får du et komplet billede af hvad numerologien gerne vil fortælle dig.

numeroskop-netspirit

 

Hvad er et numeroskop?

Et numeroskop af to trekanter ovenpå hinanden. Den øverste siges at symbolisere himlen og den nederste siges at symbolisere jorden. Et numeroskop indeholder en lang række tal og disse i sig selv samt samspillet mellem dem udgør tolkningen af numeroskopet.

Et numeroskop er en kombination af dine navne og dine data, og det kan kun gøres på en måde, man nedskriver datoen, så man kan se hvilket tal du er. Dit navn bliver så udregnet til en talværdi,  (for hvert enkelt bogstav har en talværdi), som så bliver lagt ind på livslinien i et numeroskop, som  altid har den samme form. Man udregner dine tal – ud fra dit navn og fødselstidspunkt – og lægger disse tal ind i numeroskopet. Så enkelt er den første del af processen med at opstille et numeroskop.

Fødselsdagstal
Først haves Fødselsdagstallet, der findes ud fra den dag du er født. Fx. fås fødselsdagstallet for fødselsdatoen den 28 i en vilkårlig måned til 2+8=10, der reduceres til 1+0= 1

Værdien for dit fornavn, dine eventuelle mellemnavne og dit efternavn
Så udregnes værdien for dit fornavn, dine eventuelle mellemnavne og dit efternavn. Disse værdier skrives midt i numeroskopet på det man kalder Livslinjen. Værdien for fornavnet skrives yderst til venstre, værdien af eventuelle mellemnavne skrives på undersiden af livslinjen inde i numeroskopet. De anføres i den rækkefølge de kommer i navnet. Yderst til højre skrives værdien af efternavnet.

Livslinjen
Nederst i numeroskopet anføres summen af Livslinjen – altså summen af alle de tal som stå på livslinjen.

Auratal
De fire Auratal fås på følgende måde: Auratal 1 fås ved at addere værdi for fornavn med værdi for fødselsdagstallet. Auratal 2 fås ved at adderer værdi for efternavn med værdi for fødselsdagstallet. Auratal 3 fås ved addere Summen af livslinjen med værdi for fornavn. Auratal 4 fås ved addere Summen af livslinjen med værdi for efternavn.

Hjertecenter
Værdi for Hjertecenter fremkommer ved addere værdi for auratal 1 med værdi for autal 2.

Solar plexus center
På tilsvarende måde findes værdi for Solar plexus center ved at addere værdi for auratal 3 og værdi for auratal 4.

Kontrolpyramider
Endelig skal udregnes værdierne for de små kontrolpyramider. Værdien for den første kontrolpyramide, der undertiden også kaldes “Rygraden af numeroskopet” fås ved at addere toppen af numeroskopet; Fødselsdagstallet, med bunden af numeroskopet; Summen af livslinjen. Værdien for den anden kontrolpyramide, der undertiden også kaldes “Søjletallet” fås ved at addere de fire tal; Fødselsdagstallet, Hjertetallet, Solar plexus tallet og summen af livslinien.

 

numeroskop_blank-1

Opstilling af dit numeroskop

Det er ret nemt at opstille dit numeroskop. De forskellige udregninger er forklaret ovenfor. Det behøver du ikke en numerolog til at gøre for dig. Du kan nemt selv gøre det. Udfordringen er at du kommer til at stå med en hel masse tal og det kan være svært at holde hoved og hale på deres forskellige betydninger. Men selve opstilling er ganske nem. Start med at tegne en form som vist ovenfor og begynd så at udregne de forskellige tal som skal ind i numeroskopet.

 

Numeroskop tolkning

Mens det således er nemt at opstille et numeroskop, så er den anden del af processen – altså selve tolkningen – lidt mere udfordrende. Men dog ikke raketvidenskab! Processen tager blot lidt tid.

Måden du får overblik over alle dine numerologiske tal er altså ved at gennemgå dem en for en – notere dem ned – og du ende så op med et enkelt ark papir hvorpå der står en hel masse tal. Og herefter ja, så skal du kigge på hvad de enkelte tal betyder når de optræder i de forskellige roller – som livslektie, som navnetal, konsonanttal etc.

Hertil benyttes afsnittet “Tallenes betydning” hvor du finder betydningen og tolkning af alle tallene.

 

numerologi-numeroskop-konsultation

 

Du kan godt selv!

Hvis du gerne vil have at andre opstiller dit numeroskop har du rigelig mulighed herfor. Vær dog ikke overraset hvis der søges opkrævet adskillige tusinde kroner herfor!

Den overordnede ide i numerologi er ganske enkel – det drejer sig om at skabe overensstemmelse mellem den person du gerne vil være, de muligheder du gerne vil have åbner sig for dig – og de energier som du udstråler. Altså at bringe dig hen i situationer hvor du tiltrækker de positive energier, subsidiært beder de dårlige energier om at finde andre græsgange! Grundideen i numerologi er helt enkel. Sørg for at skabe overensstemmelse mellem den person du gerne vil være, de muligheder du gerne vil have åbner sig for dig – og de energier som du udstråler. Redskabet hertil er at skabe overensstemmelse mellem de energier som du har via fx dit navn, med de energier du gerne vil tiltrække.

Et redskab til at blive bevidst om hvilke energier du rummer er et numeroskop. Dette kan du som nævnt opstille selv – brug de forskellige opstillinger omkring hvilke tal der kan udregnes numerologisk og derefter kig på forklaringerne om hvorledes disse tal tolkes. Det er ikke raketvidenskab og der er kun en fremgangsmåde. Men efterlyser du spiritualitet i en ruf, ja så findes der massevis af numerologer, der via – mere eller mindre fair betaling – gerne hjælper.

Husk at du altid har mulighed for at bruge vores forum. Hvis du har spørgsmål om numerologi så stil dem i forummet, og er dine spørgsmål velformulerede, så får du hurtigt svar. En anden mulighed er at chatte – mod betaling – med en af de mange numerologer, der er tilknyttet NetSpirit. Her kan I via chat, video kommunikere med hinanden og du kan således nemt få vejledning til fx. at opstille et numeroskop.