Mytologi

En mytologi betegner en samling af religiøse myter/legender/folklore, der opfattes som sande forklaringer på kosmologiske sammenhæng fra en overnaturlig synsvinkel. Ordet stammer fra græsk, (mythología), hvor det betød historiefortælling, legende eller overlevering. Mytologi er også en betegnelse for indsamling og studier af myter, hvilket også kaldes mytografi. Studiet af mytologier og myter fra forskellige kulturer kaldes komparativ eller sammenlignende mytologi

 

Mytologier afspejler i høj grad de samfund, hvori de benyttes, da myterne ofte er knyttet til et bestemt samfunds åndelige og religiøse liv. Myter fungerede ofte som forklaring på både universelle kosmologiske og lokale forhold, fx verdens skabelse eller oprindelsen til lokale naturfænomener, sædvaner, konventioner og ritualer, hvis betydning ellers ikke kunne forklares.

myt-nordisk-forside

Nordisk mytologi

myt-greek-01-forside

Græsk mytologi

myt-egyptisk-01-forside

Egyptisk mytologi

Græsk mytologi består af en række mytologiske historier fra Oldtidens Grækenland. De omhandler deres guder og helte, hvordan verden fungerer og hvordan religionen er opstået. Moderne forskere refererer til myterne og studerer dem i et forsøg på at kaste lys over de gamle grækeres religiøse og politiske institutioner og for at få en forståelse for mytedannelsens natur.

Nordisk mytologi er de myter, legender og forestillinger om overnaturlige væsener, der var relateret til den før-kristne nordiske religion. Den har rødder langt tilbage i tiden, men den kendes kun i detaljer fra vikingetiden. Mytologien bestod af fortællinger, som handlede om guders liv og deres virke i verden. Myterne handlede ikke kun om gudernes liv og deres konflikter med andre grupper af guddommelige væsener, men var også symbolske repræsentanter for de oplevelser og ting mytefortællerne selv mødte i deres liv.

Egyptisk mytologi omfatter de forskellige religiøse overbevisninger og ritualer praktiseret i det gamle Egypten over mindst 3.000 år, fra pre-dynastiske periode indtil indførelsen af kristendommen i de første århundreder af den kristne era.

myt-nordisk-01

 

Stil spørgsmål om mytologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om mytologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål