Affirmation – Et positivt budskab til dig selv

Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation
Affirmation Affirmation

 

Daglig positiv affirmation
Tilmelding

Tilmelding

 

Mantra meditation munk

 

Et dags kursus
Affirmationer og mantra
Kongevejen til din empowerment

NetSpirit afholder exclusive en-dags-kurser om affirmationer til en lille lukket kreds. Er du interesseret i at vide mere så skriv til os.

[wpforms id=”8569″]

Få en munk i øret

Affirmation – Et positivt budskab til dig selv

Today I listen to my feelings and I am gentle with myself. I know that all of my feelings are my friends.
I dag lytter jeg til mine følelser, og jeg er blid ved mig selv. Jeg ved, at alle mine følelser er mine venner.

I forgive everyone in my past for all perceived wrongs. I release them with love.
Jeg tilgiver alle i min fortid for deres fejltrin og svigt. Jeg giver slip på fortiden.

Abundance flows freely through me.
Overflod flyder frit gennem mig.

Everything in my life works now, and foreevermore.
Alt i mit liv fungerer nu og altid.

I am surrounded by love. All is well.
Jeg er omgivet af kærlighed. Alt er godt.

Life supports me in every possible way.
Livet støtter mig på enhver mulig måde.

I look within to find my treasures.
Jeg kigger ind i mig selv for at finde mine skatte.

I handle my own life with joy and ease.
Jeg håndterer mit eget liv med glæde og lethed.

Today I create a wonderful new day and a wonderful new future.
I dag skaber jeg en vidunderlig ny dag og en vidunderlig ny fremtid.

I am an open channel for creative ideas.
Jeg er en åben kanal for kreative ideer.

I feel safe in the rhythm and flow of ever-changing life
Jeg føler mig sikker i rytmen og strømmen i det stadigt skiftende liv.

I am beautiful and everybody loves me.
Jeg er smuk, og alle elsker mig.

I am worth loving. There is love all around me.
Jeg er værd at elske. Der er kærlighed rundt omkring mig.

I feel glorious, dynamic energy. I am active and alive.
Jeg føler herlig, dynamisk energi. Jeg er aktiv og i live.

I rejoice in the love I encounter every day.
Jeg glæder mig over den kærlighed, jeg møder hver dag.

Love is powerfull. Your love and my love.
Kærlighed er kraftfuld. Din kærlighed og min kærlighed.

Today is going to be a really, really good day.
I dag bliver en rigtig god dag.

I am one with the very-power that created me.
Jeg er en med den meget magt, der skabte mig.

My mind and body are in perfect balance. I am a harmonious being.
Mit sind og krop er i perfekt balance. Jeg er et harmonisk væsen.

I accept my power.
Jeg accepterer min magt.

I act as if I already have what I want – it’s an excellent way to attract happiness in my life.
Jeg handler som om jeg allerede har det, jeg vil – det er en fremragende måde at tiltrække lykke på i mit liv.

My income is constantly increasing.
Pengene vil strømme til mig i overflod

I love myself just the way I am.
Jeg elsker mig selv, som jeg er.

We are all family, and the planet is our home.
Vi er alle familie, og planeten er vores hjem.

I forgive myself and set myself free.
Jeg tilgir mig selv og frigør mig.

Today is the future I created yesterday.
I dag er den fremtid, jeg skabte i går.

I love every cell of my body.
Jeg elsker hver eneste celle i min krop.

Life brings me only good experiences. I am open to new and wonderful changes.
Livet giver mig kun gode oplevelser. Jeg er åben for nye og vidunderlige ændringer.

I am the only person who has control over my eating habits. I can always resist something if I choose to.
Jeg er den eneste person, der har kontrol over mine spisevaner. Jeg kan altid modstå noget, hvis jeg vælger at gøre det.

Every experience I have is perfect for my growth.
Hver oplevelse, jeg har, er perfekt til min vækst.

I am patient, tolerant and diplomatic.
Jeg er tålmodig, tolerant og diplomatisk.

I am surrounded by love.
Jeg er omgivet af kærlighed.

I flow easily with new experiences, new challenges, and new people who enter my life.
Jeg flyder let med nye oplevelser, nye udfordringer og nye mennesker, der kommer ind i mit liv.

I am a unique beautiful soul.
Jeg er en unik smuk sjæl.

munk-alene

Daglig positiv affirmation
Tilmelding

Tilmelding