Meditationsmusik

musik-meditation-forside

Spiritualitet & lyde

Lyde og musik omgiver os til dagligt i helt overvældende grad. Enhver der har siddet helt stille et øde sted ved hvor megen lyd vi mennesker i vores normale dagligdag udsættes for. Der er dog intet galt i at blive udsat for lyde og musik. Spirituelt set er det ikke således at vi udelukkende bør søge efter lyden af stilheden eller lyden af en klukkende bæk etc. Det som er essensen når vi taler om spiritualitet og lyde er at lyde – som alt andet – er energisvingninger og disse påvirker os hvilket vi bør være opmærksom på og indrette vores liv efter.

Der findes et varieret udbud af musik til afspænding, meditation, indre ro og velvære. Brug af sådanne musik forbindes ofte med meditation men musikken kan også anvendes med stort udbytte i professionelle sammenhænge: på hospitalet, hos tandlægen, i forbindelse med zoneterapi, massage, healing og andre behandlingsformer. I forbindelse med effektive indlæringsmetoder, mentaltræning og sport – som det perfekte redskab til at skabe den bedste atmosfære i dit hjem og på kontoret. Der bliver brugt over 140 million kroner hvert år på sovemedicin i Danmark. Mange mennesker kunne klare sig lige så effektivt med den rigtige musik – helt uden bivirkninger.

Afslapnings – og meditationsmusik har utallige udformninger. Instrumenterne der indgår er synthesizere, akustisk guitar, fløjter, sitar, xylofon, tabla, klokker, naturlyde og meget andet. Musikken har ofte det umiddelbart lidt ejendommelige mål at man ikke skal lytte til den, men istedet vende sin lytten indad og lytte efter lydende i sig selv. Hvorfor musikken da også benytter sig meget af “stilheden mellem tonerne” og søger at give associationer af store, lyse, åbne himmelrum m.v.

Der findes meditiationsmusik der søger at stimulere de syv chakra ved at benytte de forskellige toner, som chakraene menes at blive påvirket af. I det hele taget blomstre fantasien og kreativiteten indenfor denne genre, hvilket ses i det store varieret udbud, der tilbydes. I øvrigt omtales meditationsmusik ofte mere som værende et lyd-redskab, end det er egentlig musik.

Lydhealing

I behandlingen med lyd healing frembringer terapeuten med sin strube en lyd, der med sin frekvens harmoniserer kroppens energier. Lyden bliver individuelt afstemt efter hver enkelt klient. Lyden indvirker på celler, organer, chakraer og aura og indvirker derfor både på psykiske og fysiske symptomer. Lyd healing kombineres ofte med farvehealing eller krystalhealing. Principperne er her de samme. Alt består af energi, der påvirker os mennesker, hvorfor vi bør være opmærksomme på hvilke energier vi dagligt lader os udsætte for.

Resonansterapi

Resonansterapi er et biologisk fænomen i lighed med det fysiske resonansfænomen, vi udnytter, når vi f.eks. ser TV. Her er det som bekendt en betingelse, at sender og modtager er indstillet på samme bølgelængde/ frekvens (svingninger pr. sekund). Tilsvarende er hver celle i et cellesamfund (et organ) indstillet på fælles frekvenser, som de både sender og modtager på. De kan derfor både kommunikere indbyrdes og modtage fælles ordrer fra organismens side, normalt uden at genere andre celler, eller selv blive generet.

Men hvis signalerne på cellens frekvens indeholder forvirrende informationer eller er for svage, da svigter styringen. Cellen vil fungere dårligt, og det kan medføre sygdom på længere sigt. Frekvensmønstret kan forstyrres af vedvarende stress, negative tankemønstre, uheldig miljøstråling, forkert kost, og vitamin- og mineralmangler. Der findes indenfor resonansterapien forskellige terapier, der netop virker ved at få kroppens energisvingninger til at svinge med og derved skabe balance i kroppens frekvenser. Når det normale frekvensmønster genskabes, afkaster kroppen selv sygdom.

 

Stil spørgsmål om meditationsmusik

Stil spørgsmål om meditation og musisk
Det er nemt – Stil et spørgsmål