Pendulering

At pendulere er evnen til at lokalisere genstande eller få svar på spørgsmål via et pendul. Pendulering hører ind under begrebet Radiæstesi, der betyder “følsomhed over for udstrålinger”, og nøjagtigt hvor stort et område, dette begreb dækker, er omdiskuteret. Det omfatter blandt andet pendulering, brug af ønskekviste til at finde vand, mineraler mv. samt medicinsk radiæstesi.

Sidstnævnte blev først praktiseret af den franske abbed Mermet, der omkring forrige århundredskifte sagde, at der ikke var stor forskel mellem jordskorpen og det menneskelige legeme. Begge indeholder forskellige hulrum, og begge har strømme af væsker under overfladen. Mermet mente derfor, at det var lige så enkelt at finde uregelmæssigheder under den menneskelige overflade, som under jordoverfladen.

Man kan købe et pendul, eller man kan lave det selv. Som lod kan man benytte et yndlingssmykke, en ring, en nøgle eller en stor clips. Det betyder ikke så meget, hvad man bruger, bare det ikke er formet, så det kun kan svinge i en retning eller er tilbøjelig til at dreje af til den ene side. Endvidere bør loddet være tungt nok til at blive ført med af sin egen fremdrift og til at svinge i en bestemt bue – uden at blive blæst ud af kurs af et vindpust fra et åbent vindue eller anden luftpåvirkning.

pendul-06

Som snor eller kæde skal benyttes noget, der er langt nok og glat nok til at pendulet kan svinge frit. Man må eksperimentere sig frem til længden. Generelt gælder det, at jo tungere loddet er, des længere skal snoren være. Undgå en snor med ru overflade, som pendulloddet kan hænge fast i, så det ikke svinger ordentligt. Nogle mener, at det er en hjælp, hvis man benytter et lod, som har en affektionsværdi. Kan man ikke finde på noget, kan eventuelt benyttes en mønt med et hul, da penge har en affektionsværdi for alle. Fortrolighed mellem brugeren og pendulet er afgørende for dets pålidelighed.

Pendulet kan opfattes som en forlængelse af din intuition, da den bruges til at få tilgang til information som eksisterer i din underbevidsthed. Det kan siges at den styrker intuitionen pga. at den former den fine intuitionen til fysisk rørelse og gør den på denne måde mere påtagelig og nemmere at forstå. Når du stiller et spørgsmål til dit pendul så er det din egen intuition der besvarer spørgsmålet.  Pendulet tillader dig fysisk at se hvad din intuition allerede ved. Som en forlængelse af intuitionen kan dit pendul give dig information fra de samme kilder som din intuition: din underbevidsthed og fra din indre guide. Pendulet kan kun besvare spørgsmål med ”ja” “nej” eller ”måske / forkert spørgsmål”.

Man kan sige, at jo dygtigere man bliver til at pendulere, jo mindre har man brug for det. Idet et pendul er et redskab, der skærper din intuition og omformer den til visuelle budskaber, vil du i brugen af et pendul efterhånden blive så opmærksom på din intuition, at du kan finde svarene uden.

 

pendul-02

 

Hvordan pendulering virker

Man mener, at et pendul virker på den måde, at det er et forbindelsesled til det ubevidste og således sætter spørgeren i kontakt med tanker eller viden, som måske ikke er bevidst – eller er blevet fortrængt. Når pendulet stilles et spørgsmål, svarer underbevidstheden ved at sende små elektriske impulser ned gennem din arm og disse påvirker pendulets svingninger.

Udgangspunktet for pendulering er således, at der fokuseres på de energimæssige impulser, vi mennesker udsender og fornemmer, og det prøver man at opfange via et pendul.

Det står fast, at pendulet kun virker i hænderne på mennesker og ikke reagerer, når de holdes i mekaniske anordninger. Dette er undersøgt i mange sammenhænge, og resultatet har altid været det samme. Men så rejser spørgsmålet sig, om der virkelig ikke er sandhed i de talrige beretninger om gunstige resultater, hvor det ved brug af et pendul/ønskekvist er lykkedes at finde vand, mineraler mv. Er disse resultater udelukkende baseret på held, eller er der for eksempel tale om, at et fund af vand kan forklares ved en indgående geologisk og hydrologisk viden (måske underbevidst) hos vandsøgeren?

Da pendulering udelukkende virker i hænderne på mennesker, kan vi i hvert fald antage, at i de tilfælde, hvor det virker, er det disse, der forårsager pendulets / ønskekvistens effekt, men hvordan menneskets hjerne får besked på at påvirke pendulet, er en uløst gåde.

Igennem 1930’erne blev man opmærksom på, at betydelige vandmængder, mineralforekomster mv. i jordbunden forårsager svage ændringer i terrestrisk[1] magnetisme. Disse ændringer skulle nogle mennesker være i stand til biologisk at fornemme, idet magnetismen medfører en ubevidst afslappelse af den pendulerendes muskler, hvorfor pendulet/ønskekvisten bevæger sig. Når man søger efter forekomster af vand, mineraler eller andre ting i jorden benyttes ofte en såkaldt ønskekvist, der er en Y-formet kvist af piletræ, hassel eller ask, idet disse træsorter er forholdsvis bøjelige.

Et pendul kan benyttes til at få svar på to ting. Det ene er, om der er forekomster af vand, olie, mineraler m.v. under jordens overflade. Sådanne forekomster skulle ændre jordoverfladens magnetisme og denne ændring skulle visse mennesker være i stand til at registrere. Mennesket menes at være følsomt for elektromagnetiske svingninger ned til måleenheden 10 i minus 12 gauss, mens de fysiske apparater, vi har til rådighed i dag, kun kan registrere ned til 10 i minus 16 gauss. Man kan altså ikke fysisk registrere jordstråler, og det er således ikke muligt videnskabeligt at påvise deres eksistens. (Se dog nærmere om jordens magnetisme under afsnittet jordstråler).

Den, som pendulerer, vil være i stand til at opfatte disse magnetiske ændringer uden brug af pendulet. De vil være i stand til at opfatte disse ændringer uden brug af pendulet. Til denne kategori hører også svar på om der findes de såkaldte jordstråler. Til at lokalisere disse benyttes ofte de såkaldte vinkelpind. Disse vil registrér jordstrålerne ved at stille sig vinkelret som nedenstående figur illustrer.

 

Den anden ting som et pendul kan svare på er spørgsmål, som man i forvejen kender svaret på. Man ved ubevidst godt hvad man bør gøre i forhold til sit kærlighedsliv, hvad man bør passe på i forhold til sit helbred, hvad der er rigtigt for en i forhold til sin arbejdsmæssige situation etc. Men pendulet kan benyttes til at komme i kontakt med sin ubevidste intuition og via forskellige måder at reflektere over et spørgsmål på, lede en på sporet af hvad man altså egentlig godt (ubevidst) ved i forvejen.

Når et pendul således engang imellem siges at kunne finde ting, man har tabt eller forlagt, er det således ud fra synspunktet at man inde i sig selv ubevidst har en ide om hvor tingen er forlagt henne. Pendulet kan ikke svare på spørgsmål, som man i forvejen ikke kender svaret på. Heraf følger at dem som f.eks. pendulere over om kønnet på den kommende baby bliver en dreng eller pige, er galt afmarcheret. Dette har de ingen chance for at vide og deres forudsigelser er således rent gætværk.

 

pendul-03-1

 

Pendulet kan bruges til at vælge mellem forskellige alternativer i en lang række områder. For at få et svar fra pendulet, stil den et Ja/Nej spørgsmål, men kun i områder hvor du har mulighed at foretage et valg.

 • Foretage et valg. (F.eks. Blive hjemme eller rejse væk i ferien?)
 • Finde den bedste løsning. (F.eks. Skal jeg beholde mit job eller finde et nyt?)
 • Finde ud hvordan du egentlig føler I en situation. (F.eks. Vil jeg have flere børn?)
 • Blive mere bevist om hvem en person er, og finde ud af hvad der motiverer denne person og hvor godt i passer sammen.
 • Afgøre hvor stor din chance for at være succesfuld I en given situation. (F.eks. Har jeg hvad der skal til for at bestå dette kursus?)
 • Finde årsagen til fysiske problemer. (F.eks. Er min slankekur årsagen til min migræne?)
 • Afgøre hvilken type af mad og vitaminer du skal spise (F.eks. ville det være godt for mig at øge min dosis af c-vitaminer?)
 • Afgøre hvad der forårsager en allergisk reaktion (F. eks er jeg allergisk mod laktose?)

Husk at DU er pendulet, at det er din underbevidsthed der giver dig svarene, så undgår du at give dit værktøj større betydning end din bevidsthed og større betydning end det I virkeligheden har.

Pendulet skal ikke bruges til forudsigelser af fremtiden, da begivenheder i fremtiden påvirkes af den enkelte persons frie vilje. Man kan kun forudsige fremtiden i den udstrækning af at man kender til hvilke valgmuligheder personer har og at man har forståelse for disse valgmuligheder. Med andre ord, pendulet kan hjælpe dig at vælge mellem de muligheder du allerede kender til. Men når andre personer påvirker de valgmuligheder der findes, så er man nødt til at tage hensyn til den frie vilje hos disse personer og det gør det nærmest umuligt at forudsige hvad de andre personer vælger.

Pendulet kan altså kun svare på, spørgsmål, som man i forvejen kender svaret på. Man ved ubevidst godt, hvad man bør gøre i forhold til sit kærlighedsliv, hvad man bør passe på i forhold til sit helbred, hvad der er rigtigt for en i forhold til sin arbejdsmæssige situation etc. Men pendulet kan benyttes til at komme i kontakt med sin ubevidste intuition og – via forskellige måder at reflektere over et spørgsmål på – lede en på sporet af, hvad man altså egentlig godt (ubevidst) ved i forvejen.

Når et pendul således engang imellem siges at kunne finde ting, man har tabt eller forlagt, er det således ud fra synspunktet, at man inde i sig selv ubevidst har en ide om, hvor tingen er forlagt henne. Pendulet kan ikke svare på spørgsmål, som man i forvejen ikke kender svaret på.

Et argument herimod kunne være, at underbevidstheden indeholder mere end blot en optagelse af alle oplevelser, følelser, tanker m.v., som vi har haft i dette liv.  For at forklare dette skal vi en tur rundt om de såkaldte Akasha arkiver.
pendul-04-1

 

Akasha arkiverne

Det menes, at da kontinentet Atlantis forsvandt, blev al viden gemt i Akasha-kronikken, som er den kosmiske hukommelse, hvor al viden om alt og alle fra tidernes morgen er gemt og forsat bliver gemt. Dette arkiv skulle indeholde alt, hvad der nogen sinde er tænkt eller sket, hvad enten det er her på Jorden eller andre steder. Akasha arkivet skulle således indeholde alle tanker, idéer og løsninger på problemer.

Idet Akasha arkiverne befinder sig et sted i det spirituelle univers, er de underlagt andre kosmiske love, end vi er her på jorden. Vi lever i en tredimensionel verden, men i det spirituelle univers antages der at være mange flere dimensioner.  Dette påvirker de akashiske optegnelser, og gør dem til mere end det, vi forbinder med et arkiv her på jorden. Følgende kan måske anskueliggøre dette.

Forestil dig, at du er en filmfotograf.  Du har altid eksisteret og vil altid eksistere.  Du har et ubegrænset forråd af film. Fra tidernes morgen har du filmet alt, hvad der er indtruffet, overalt – for alle og enhver – og du optager stadig film af ting, der sker nu. Sådan fungerer De akashiske Optegnelser. Alt det, der overhovedet er hændt, efterlader indtryk på Akasha, som lysimpulser gør det på film.

På grund af den mangedimensionerede verden, det registreres i, registreres yderligere de sandsynlige ting, der vil påvirke alt og alle, alle steder – på jorden og udenfor jorden. Forestil dig, at du er i en by, du står på en gade, en bil kører forbi og forsvinder ud af syne, og du har ingen anelse om, hvad der vil ske med den. Men hvis du i stedet befandt dig oppe i en ballon og derfra kunne se vejen i sin fulde udstrækning, så ville du kunne se bilen fare af sted og muligvis få øje på en hindring, bilen ikke kunne undgå at kollidere med. I et sådant tilfælde ville du kunne se uheldet komme til føreren, før denne var klar over det.

Man kan også anskue De akashiske Optegnelser ud fra dette eksempel: Hvis man i løbet af et øjeblik kunne rejse til en meget fjern planet, og man medbragte en speciel kikkert, ville lyset, der kom fra jorden (husk, lyset har en hastighed), måske vise, hvad der skete på jorden for hundred tusinde år siden. Med denne specielle kikkert, eller hvad det nu kunne være for et instrument, ville man altså kunne se, hvad der gik for sig på jorden for tusinder af år siden.

De akashiske Optegnelser går endnu videre end det, for de viser med stor sandsynlighed, hvad der vil ske. De muligheder, en nation står overfor, er meget mere sandsynlige, end dem et individ konfronteres med. Og de mennesker, der har fået en speciel oplæring, kan gå over i den astrale form og konsultere De akashiske Optegnelser for at se, hvad der er hændt, hvad der sker i en hvilken som helst del af verden, og hvad der er størst mulighed for, at der vil ske i fremtiden. Det minder meget om det at gå i biografen og se en film. I programmet kan man se, hvilken film der køres, og således indfinde sig for at se netop “sin” film.

Andre ord for Akasha-arkiverne er Akasha-krøniken og De akashiske Optegnelser. Undertiden omtales Akasha som “Æter”, hvilket refererer til, at Akasha fylder alt rum mellem verdener, molekyler og alt andet. Det er Materien, hvoraf alt andet er skabt.

Hermed kan pendulering godt hævdes at kunne give svar på spørgsmål, som man i forvejen ikke kender svaret på. Dette kræver, at den der udfører penduleringen har adgang til at konsultere De akashiske Optegnelser.

 

pendul-05

 

Penduleringsplancher

Der findes forskellige plancher, som kan benyttes i forbindelse med pendulering. Disse er udstyret med forskellige tegn, bogstaver, tal m.v. Ja praktisk talt kan der stå alt muligt på disse plancher. Man kan købe meget detaljerede og flotte pendulerings plancher hvorpå der er fortrykt forskellige muligheder for hvad man kunne være opmærksom på at have brug for eller lyst til indenfor forskellige livsområder.

Men man kan også lave sine egne penduleringsplancher. Hvis man er træt og uoplagt og trænger til noget stimulerende, så kan man skrive forskellige måder til at blive kvikket op ned på et stykke papir – urtete, kosttilskud, vægttab, sport etc. og pendulere over hvad man skal vælge.

Man kan lave plancherne for små valg i hverdagen lige så vel som for større beslutninger i livet. Hvis man er i tvivl om et valg man skal træffe, kan benyttes et stykke papir hvorpå man pendulere over valgmulighederne. Det er din egen lyst og fantasi, der sætter grænserne for hvad der kan skrives ned af valgmuligheder.

pendulering-planche-00Her er illustreret et eksempel på en fortrykt penduleringsplanche. Den er en del af en serie på i alt 13 plancher. Én for hver af de 12 stjernetegn, hvori der er forskellige valgmuligheder for i hvilken retning man kan udvikle sig indenfor de fire områder; kærlighed, lykke, helbred og karriere. Og én planche, der blot er en cirkel, hvori de 12 stjernetegn har fået 30° cirkelbue hver.

Her er valgt planchen for vægten. De karakteristika, der står opført ud for de fire forskellige livsområder – kærlighedsliv, lykke, helbred, karriere – er typiske karakteregenskaber for dette tegn.

Man benytter disse penduleringsplancher på den måde at man starter med at finde den planche for det stjernetegn man er født i. Og dernæst bestemmer man sig for hvilken af de fire livsområder, man vil pendulere over.

 • Ens kærlighedsliv : Hvad jeg skal være opmærksom på i forhold til mit kærlighedsliv?
 • Ens lykke : Hvad gør mig lykkelig?
 • Ens helbred : Hvilke sundhedsspørgsmål jeg skal være opmærksom på?
 • Ens karriere. Hvilket job (-skifte) der ville være godt for mig lige nu?

Når dette er bestemt placere man pendulet i det hjørne hvor emneområdet er. Vælges eksempelvis emnet karriere er der her fem typer af arbejde, som personer født i dette stjernetegn i almindelighed egner sig godt til.

Man stiller så pendulet et spørgsmålet a la : Hvilket job (-skifte) vil være godt for mig lige nu ?. Eller hvilken retning skal jeg udvikle mig i rent arbejdsmæssig ?

Pendulet vil måske pege på et arbejde, som man allerede er engageret i, eller den vil måske pege på noget som man umiddelbart ikke havde forventet. Noget som måske intuitivt godt er klar over at man har lyst til, men aldrig rigtig har gjort noget ved eller tænkt nærmere over.

Uanset hvad pendulet indikere skal du stille det spørgsmålet: Er dette sandheden ?. Hvis pendulet svarer nej må du starte forfra.

Hvis pendulet peger imod “Gå til stjerne kredsen”, skal du gå til planchen, hvorpå alle 12 stjernetegn er indtegnet i en cirkel, hvori de har fået 30° cirkelbue hver. Her skal du placere pendulet i midten af planchen og spørge pendulet ” I hvilket stjernetegn er det job(-skifte) som vil være bedst for mig lige nu – Eller hvad du nu oprindeligt har spurgt om.

Hvis pendulets svar er at svinge frem og tilbage imellem to stjernetegn skal du tænke på det ene af dem og spørge pendulet. Er det indenfor dette stjernetegn ? Når pendulet så har vist dig hvilket stjernetegns planche du skal gå til, skal du på denne planche stille det samme spørgsmål som da du startede – i dette tilfælde : “Hvilket job (-skifte) vil være godt for mig lige nu ?”

Når du får et svar skal du spørge pendulet: “Er det nu rigtigt ?”. Hvis du får et nej må du starte forfra.

De 12 plancher er helt identiske med den som er illustreret ovenfor bortset fra at der på hver af dem står forskellige muligheder ud fra de fire livsområder. Idet du først begynder at huske hvad der står af valgmuligheder på hver af plancherne, efter du har benyttet dem nogle gange, kan du sagtens komme ud fra at pendulet ikke kan give dig svar på hvilken planche du skal gå til. Når du ikke er i stand til at hente svar fra pendulet i denne situation er det simpelthen fordi underbevidstheden ikke aner noget om dette og derfor ikke kan fortælle dig det. Men det bedre sig som sagt når du begynder at kunne huske hvad der står af valgmuligheder på de enkelte plancher.

Processen er således:

 1. Start med planchen for dit stjernetegn.
 2. Hvis du ikke finder svaret her, så gå til stjernekredscirklen for at finde ud af i hvilken anden stjernetegnplanche at svaret ligger.
 3. Gå til denne planche. Hvis der heller ikke her findes et tilfredsstillende svar, så gå tilbage til stjernekredsen, for at spørge i hvilken anden stjernetegnplanche at svaret ligger.

Det forekommer forhåbentlig indlysende at dette reelt har meget lidt med stjernetegn og astrologi at gøre, men blot er en avanceret form for refleksion over et spørgsmål og et forsøg på at finde ind til ens måske ubevidste tanker og ønsker. Eller sagt på en anden måde er det en teknik til at udvikle sin intuition. En teknik, som kan hjælpe med at bringe orden i ens tanker og hjælpe med at træffe beslutninger, det ellers vil være vanskeligt at nå frem til.

Denne refleksion kunne i princippet fortages på andre måder. Indenfor området karriere kunne man eksempelvis tage en bog som “Hvad kan jeg blive ?” og bruge den som reference til at tænke lidt over sin arbejdsmæssige situation. De sider og passager man vil falde over ved gennem bladring af en sådanne bog vil ifølge den spirituelle tankegang ikke være tilfældig, men også et udtryk for ens indre ønsker, ens underbevidsthed. Ligeledes findes der mange bøger med titler i stil med “lykken er…”. En af disse kunne bruges til at reflektere over området lykken.

eksempel

Forestil dig at du har et problem i dit kærlighedsliv og derfor pendulere over kærlighedspalletten. Lad os endvidere forestille os at du er løve og din partner vandmand.

Du pendulere først over din egen løve planche og pendulet viser hen imod dynamisk. For din partner på vandmands planchen viser pendulet hen på hæmmet. Med dit dynamisk og din partners hæmmet går du måske for stærkt frem og synes at dominere din partner. Konklusionen kunne være at du skulle holde dig lidt tilbage, lad dit forhold og din partner få lidt luft.

Ifølge teorien bagved pendulering har du hele tiden (ubevidst) været klar over dette, men du har nu blot brugt pendulering som en måde til at blive bevidst herom.

En anden måde at benytte pendulering på er at reflekter over et spørgsmål mens man bevidst lader pendulet svinge i bevægelsen der normalt indikere ja. Brug et stykke tid til at fundere over hvad svaret ja ville betyde. Dernæst så lad bevidst pendulet udfører bevægelsen, der normalt indikere “nej” og fundere over hvad det så ville betyde.

Mens du gør dette så observere hvad dit pendul finder på. Måske har du bevidst ladet det svinge i ja bevægelsen og mens du så sidder og fundere over hvad dette ville betyde svinger pendulet måske over i nej bevægelsen. Det er således din underbevidsthed , der prøver at kommunikere med dig.

Man kan som nævnt sige at jo dygtigere man bliver til at pendulere jo mindre har man brug derfor. Idet et pendul er et redskab, der skærper dine intuitioner og gør dem til et visuelt budskab, vil du i brugen af et pendul efterhånden blive så opmærksom på din intuition at du kan finde svarene uden pendulet.

En sidste bemærkning i forhold til pendulering er at det som altid  er din egen fortolkning af svarene der er vigtige, ikke svarene selv. Det er det ansvar du selv tager for din egen skæbne og dit eget liv der er det reelt resultatskabende. Det er dig der er udstyret med evnerne, indsigterne. Pendulet er blot et redskab til at bevidstgøre dig herom.

Pendulering plancher

Du kan pendulere over hvad som helst. Altså alle typer af spørgsmål. Her er en penduleringsplanche du kan benytte til at bestemme farver – fx i dagens påklædning, farver i dit hjem, etc.

pendulering-planche-farver

Pendulering Planche Farver

Her er en pendulering planche du kan benytte til at pendulere over om noget er godt eller dårligt. Om noget er ærligt eller uærligt. Dette være sig en person, et svar, en problemstilling, etc.

pendulering-planche-valg-01

Pendulering Planche Godt / Dårligt

I samme stil er denne penduleringsplanche. Den kan også benyttes til at pendulere over om noget er enten det ene eller det andet. Her er det i procent, hvor meget du kan stole på noget.

pendulering-planche-valg-02

Pendulering Planche Procent

Du kan også bruge en pendulerings planche, der fortæller hvor meget der er synergi i de forskellige svingninger, altså de energimæssige udstrålinger af noget. Fx dig selv i forhold til en mulighed, en beslutning.

pendulering-planche-svingning

Pendulering Planche Vibration

En penduleringsplanche med tids og dato angivelser kan benyttes til at bestemme tidspunkter. Fx for hvornår du bør slå til overfor en mulighed, eller hvornår du skal gøre noget vigtigt i dit liv, mv.

pendulering-planche-dato

Pendulering Planche Dato og tid

Du kan også benytte en pendulerings planche som benytte I Ching og de 64 hexagrammer. Her fortæller pendulet dig således indenfor hvilket hexagram at løsningen på din udfordring, svaret på dit spørgsmål ligger. Når dit pendul har givet dig svaret, kan du benytte vores oversigt over de 64 hexagrammer til at finde ud af hvad det pågældende hexagram handler om.

pendulering-planche-iching-hexagram

Pendulering Planche I Ching

 

 

Svarmuligheder

Når man skal til at bruge sit pendul, skal man først finde ud af, hvordan det har tænkt sig at svare på ens spørgsmål.

Dets svarmuligheder er begrænset til “ja”, “nej” og “måske / forkert spørgsmål”.

Når man har fundet ud af, hvilken måde ens pendul svarer på, skal man øve sig i brugen af pendulet. Når du er sikker på, at du kender retningen, bevægelsen for hvert svar, kan du bede pendulet om at bevæge sig fra “ja” til “nej” til “måske/forkert spørgsmål”, tilbage til “ja” osv. Her påvirker du bevidst pendulets svingninger, men det gør ikke noget, fordi du ikke pendulerer efter noget, men blot øver brugen af pendulet. Det kan ske at retningen, bevægelsen, for et svar ændrer sig. Derfor bør pendulet regelmæssigt kontrolleres for at se, hvordan det vil svare.

Måden man finder ud af, hvornår pendulet mener det ene eller det andet svar, er simpelthen ved at spørge det. Hold enderne af pendulets snor mellem tommel og pegefinger, mens albuen eventuelt hviler på et underlag.

Bed pendulet om at vise sin søgeposition. Du kan enten stille spørgsmålet højt eller tænke det, hvis der er andre indenfor hørevidde. Pendulet vil nu vise dig sin søgeposition. Pendulet vil typisk enten forholde sig i ro eller begynde at bevæge sig. Begge dele er helt okay. Noter dig, hvordan pendulet opfører sig i sin søgeposition.

Ja

Stil derefter pendulet et spørgsmål, som der kun kan svares ja til. Eksempelvis kan spørges om et træbord er lavet af træ, om græsset er grønt, når det spirer frem om foråret etc.  Iagttag pendulet nøje for en eventuel afvigelse fra søgestillingen. Hold øje med, hvilken bevægelse pendulet går over i og gør forsøget et par gange for at være sikker på, at det er det rigtige “ja” svar.

Nej

Brug samme fremgangsmåde for at finde “nej” svaret. Stil pendulet et spørgsmål, som der kun kan svares nej på. Eksempelvis kan spørges om nyfalden sne er grøn, eller om din bil er lavet af hytteost. Pendulet vil begynde at svinge i en anden retning, i en anden bevægelse end “ja” svaret. Ofte er “ja” svaret en bevægelse frem og tilbage i stil med, når man nikker ja med hovedet, mens “nej” svaret er en bevægelse fra side til side, som når man nikker nej med hovedet. Kontroller det et par gange for at sikre, at både du og pendulet er enige om, hvad der betyder “nej”.

Måske / forkert spørgsmål

Bed nu pendulet om at vise dets svar for et spørgsmål, som det ikke kan svare på, fordi det enten ikke kender svaret, ikke vil udlevere det, eller fordi spørgsmålet er forkert stillet i forhold til, at pendulet kun kan svare ja, nej og måske. Det nytter således ikke at spørge pendulet om hvad 3+5 er, idet dette spørgsmål ikke kan besvares ved et ja, nej eller måske. Ligeledes vil pendulet modsætte sig at svare, hvis man ikke på det tidspunkt, man spørger, er klar til at høre et direkte svar. Så modsætter underbevidstheden sig at udlevere svaret.

Kontroller Ja og Nej retninger de første gange du bruger dit pendul for at sikre at din opfattelse af pendulets virkemåde er korrekt. Det kan også blive nødvendigt senere at kontrollere pendulet, hvis du føler at den giver dig de helt forkerte svar gang på gang. Ja og Nej retningerne kan også ændres med hvis andre personer bruger dit pendul, så kontroller dit pendul periodisk.

Ting, der kan forårsage en fejlagtig pendulering:

 • Dårlig kommunikation: Det vigtigste er hvordan du stiller spørgsmålet. Husk at det skal være et Ja eller Nej spørgsmål.
 • Du er for træt.
 • At bruge pendulet ved på et dårligt tidspunkt eller situation.
 • At være mentalt eller følelsesmæssigt i ubalance.
 • Du fokuserer for meget på pendulet og ikke på informationen i dig selv.
 • For tæt på elektronisk udstyr (afstand: mindst 1 meter).