Akasha arkiverne

Akasha arkiverne siges at rumme al universets viden og visdom. Ideen om Akasha arkiverne benyttes fx til at forklare hvorfor nogle mennesker er clairvoyante. Der er forskellige forklaringer på hvordan Akasha arkiverne er opstået.
 
pendul-07
 

Akasha arkiverne

Det menes, at da kontinentet Atlantis forsvandt, blev al viden gemt i Akasha-kronikken, som er den kosmiske hukommelse, hvor al viden om alt og alle fra tidernes morgen er gemt og forsat bliver gemt. Dette arkiv skulle indeholde alt, hvad der nogen sinde er tænkt eller sket, hvad enten det er her på Jorden eller andre steder. Akasha arkivet skulle således indeholde alle tanker, idéer og løsninger på problemer.

Idet Akasha arkiverne befinder sig et sted i det spirituelle univers, er de underlagt andre kosmiske love, end vi er her på jorden. Vi lever i en tredimensionel verden, men i det spirituelle univers antages der at være mange flere dimensioner.  Dette påvirker de akashiske optegnelser, og gør dem til mere end det, vi forbinder med et arkiv her på jorden. Følgende kan måske anskueliggøre dette.

Forestil dig, at du er filmfotograf. Du har altid eksisteret og vil altid eksistere. Du har et ubegrænset forråd af film. Fra tidernes morgen har du filmet alt, hvad der er indtruffet, overalt – for alle og enhver – og du optager stadig film af ting, der sker nu. Sådan fungerer De akashiske Optegnelser. Alt det, der overhovedet er hændt, efterlader indtryk på Akasha, som lysimpulser gør det på film.

På grund af den mangedimensionerede verden, det registreres i, registreres yderligere de sandsynlige ting, der vil påvirke alt og alle, alle steder – på jorden og udenfor jorden. Forestil dig, at du er i en by, du står på en gade, en bil kører forbi og forsvinder ud af syne, og du har ingen anelse om, hvad der vil ske med den. Men hvis du i stedet befandt dig oppe i en ballon og derfra kunne se vejen i sin fulde udstrækning, så ville du kunne se bilen fare af sted og muligvis få øje på en hindring, bilen ikke kunne undgå at kollidere med. I et sådant tilfælde ville du kunne se uheldet komme til føreren, før denne var klar over det.

Man kan også anskue De akashiske Optegnelser ud fra dette eksempel: Hvis man i løbet af et øjeblik kunne rejse til en meget fjern planet, og man medbragte en speciel kikkert, ville lyset, der kom fra jorden (husk, lyset har en hastighed), måske vise, hvad der skete på jorden for hundred tusinde år siden. Med denne specielle kikkert, eller hvad det nu kunne være for et instrument, ville man altså kunne se, hvad der gik for sig på jorden for tusinder af år siden.

De akashiske Optegnelser går endnu videre end det, for de viser med stor sandsynlighed, hvad der vil ske. De muligheder, en nation står overfor, er meget mere sandsynlige, end dem et individ konfronteres med. Og de mennesker, der har fået en speciel oplæring, kan gå over i den astrale form og konsultere De akashiske Optegnelser for at se, hvad der er hændt, hvad der sker i en hvilken som helst del af verden, og hvad der er størst mulighed for, at der vil ske i fremtiden. Det minder meget om det at gå i biografen og se en film. I programmet kan man se, hvilken film der køres, og således indfinde sig for at se netop “sin” film.

Andre ord for Akasha-arkiverne er Akasha-krøniken og De akashiske Optegnelser. Undertiden omtales Akasha som “Æter”, hvilket refererer til, at Akasha fylder alt rum mellem verdener, molekyler og alt andet. Det er Materien, hvoraf alt andet er skabt. Hermed er argumenteret for at clairvoyance godt kan hævdes at kunne give svar på spørgsmål, som man i forvejen ikke kender svaret på. Dette kræver, at den der udfører clairvoyancen har adgang til at konsultere De akashiske Optegnelser.

 

pendul-05

 

Hvordan benyttes Akasha arkivet?

Akasha arkivet befinder sig et sted i universet i en anden dimension, så det er ikke sådan fysisk et sted, som fx et bibliotek man kan besøge. I Akasha arkivet siges at befinde sig viden om alt hvad mennesker nogensinde har besluttet og oplevet som konsekvens af de beslutninger. Således kan Akasha arkivet også anskues som et personligt arkiv – forstået på den måde at vi allesammen har vores eget Akasha arkiv, der rummer viden om alt vi har foretaget os – og alt hvad vi kommer til at foretage os!

Når en healer eller clairvoyant besøger Akasha arkiverne har denne person – ifølge dem selv – således adgang til viden om det enkelte menneske og kan herudfra rådgive.  Dette forklares undertiden i lidt kryptiske vendinger, men ideen er altså grundlæggende at via adgang til disse arkiver haves indsigt i alt omkring et andet menneske. Således også ting som dette menneske ikke selv er i stand til at huske – fx fra den tidlige barndom – samt ting, der vil ske i fremtiden for dette menneske. Dette giver clairvoyanten mulighed for at forstå de blokkeringer og begrænsninger, klienten i øjeblikket er engageret i, og fastlægge de nuværende mønstre af negative valg. Dette benyttes til at vejlede klienten til at rette disse negative valg, genoprette klientens guddommelige sjæls grundstruktur tilbage til den tilstand den var i ved oprindelsen.

Da Akasha arkiverne for så vidt er private – hvert enkelt menneske har sit eget Akasha arkiv – skal klienten på forhånd have givet tilladelse til at clairvoyanten kan få adgang. Selv om vi alle er sammenkoblet på det femdimensionale niveau, er vores sjæls oplysninger faktisk meget private. Hvis nogen forsøger at få adgang til arkiverne af nysgerrighed uden at have fået en persons tilladelse, vil de informationer man får fra arkiverne være mærkelige og ikke give mening.  På denne måde er informationer om ens sjæl meget beskyttet. Man kan aldrig få adgang til en sjæls Akasha arkiv uden tilladelse.

 

pendul-08

 

Vil du vide mere

Hvilke relationer begrebet clairvoyance har, afhænger af hvordan man opfatter begrebet. Hvis interessen er omkring udvikling af intuitionen eller større forståelse for den spirituelle opfattelse af energi så behandles disse emner i afsnit kaldet “Den spirituelle opfattelse af begrebet energi”. Pendulering, jordstråler og tarotkort kan anskues som værktøjer, der hjælper til opøvelse af ens intuition, hvorfor disse emner muligvis kunne have interesse at kigge på.

En anden måde at anskue clairvoyance på er, at vi mennesker antages at have levet flere forskellige liv, og at alt, hvad der er sket og oplevet, er registreret og opbevaret i vores ubevidste. Man antages at kunne få adgang til denne information i glimt via sin intuition. Ud fra dette kan det forklares, hvorfor nogle mennesker med clairvoyante evner er i stand til at fortælle om oplevelser, stemninger m.v., som de ikke har været i nærheden af, i dette liv. De antages således at have disse oplevelser med sig fra et tidligere liv. Dette forklares nærmere i afsnit De syv eksistensplan samt afsnit Den femte dimension.

 

Stil spørgsmål om kanalisering

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kanalisering
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål