De opstegne mestre

De opstegne mestre er mennesker, der har mestret alle livets udfordringer og prøvelser og derfor er blevet det, som vi kalder helgener. Disse mennesker har igennem en lang række inkarnationer endelig kommet tilbage til det som – i den spirituelle verden – antages at være menneskets udgangspunkt, nemlig at vi oprindeligt er født som guddommelige væsener.

opstegne-mestre-3

Ideen om at vi alle er født som guddommelige væsener er meget spændende og interessant, da denne “skabelse forklaring” ofte benyttes til at forklare hvorfor nogle mennesker har højere spirituel intelligens end andre. Ideen er uddybende forklaret i afsnittet “De syv eksistensplaner”. Et kort resumé er følgende:

“Det antages at mennesket som udgangspunkt er skabt som et guddommeligt væsen med altoverskyggende visdom og klarhed og at mennesket er på vej tilbage til denne tilstand. Der anlægges følge anskuelsesvinkel: Mineraler, planter, dyr og mennesker – kort sagt alt – har en guddommelig kerne kaldet “Monaden”. Umiddelbart efter fødslen starter Monaden en bevægelse med at synke ned igennem de syv eksistensplaner. For hvert plan iklædes den et nyt grovere lag, hvis kvaliteter tilegnes. Når Monaden har nået det groveste plan; det fysiske, er involutionen til ende, og evolutionen (den fremadskridende udvikling) indtræder.

Monaden starter sin rejse fra det laveste plan i det fysiske plan – mineralriget. Efter flere inkarnationer i mineralriget har Monaden opnået de erfaringer fra mineralriget, der er nødvendige for den videre udvikling, og inkarnere derefter i hhv. planteriget, dyreriget og menneskeriget. Menneskeriget består igen af flere planer, der skal gennemleves, førend Monaden er klar til at inkarneres i højere, åndelige planer.

Mennesket ses som et udødeligt bevidsthedsvæsen, som mens det er i den fysiske verden, midlertidigt har “glemt” sin guddommelige oprindelse. Og Mestrene er således mennesker, der igennem reinkarnationer har opnået genforening med deres oprindelse, har mestret livet, realiseret deres guddommelige potentiale og opnået enhed med Gud.”

 

opstegne-02

De opstegne mestre

De opstegne Mestre er en kristen overbevisning og missionen er “at bringe hele racens niveau til en ny bevidsthedsdimension, som er spiritualitet på de Syv Strålers vej”.

De mennesker som tror på mestrene mener at det som mestrene har gjort kan vi andre også gøre og derfor er det godt at stifte bekendtskab med deres tidligere inkarnationer og lære af deres vanskeligheder og sejre, identificere os med dem og efterligne dem. Det er også godt at kende deres nuværende mission og derfor vide hvem, der kan give os hjælp på forskellige områder.

opstegne-mestre

Dette formuleres på følgende måde af organisationen Summit Lighthouse, der beskæftiger sig med formidling og udbredelse af begrebet De opstegne mestres Lære:

“Hvis I virkelig elsker Mestrene på de Syv Stråler, deres budskaber og deres vision for denne tidsalder, så vid at det vigtigste I kan gøre for hver Mester er at blive legemliggørelsen af den Mester. Begynd med en af dem og legemliggør hans dyder, hans fremdrift, hans vision, hans visdom; og begynd at gå omkring i bevidstheden om, at I er i træning til et helligt embede efter jeres opstigelse.

En dag vil nogen af jer være en Mester, der repræsenterer en af de syv stråler i dette eller andre planetære systemer. En dag vil I tjene i det Hellige Ilds Råd. Hvilket embede træner I til? Hvis kappe søger I? Definer det først og forfin det derefter i jeres verden. Bliv denne Mester og bekræft for eksempel: JEG ER den levende virkeliggørelse af Hilarion, hvor JEG ER. Hilarion kom nu og udstyr mig og gør mig egnet til kosmisk service med dine hærskarer!”

De Opstegne Mestre er således mennesker der efter adskillige inkarnationer har højnet deres bevidsthedsniveau og deres kærlighedsfrekvens er blevet så høj, at de nu tjener menneskeheden fra den ikke-fysiske verden. Mestrene formidler deres viden og kærlighedsfrekvens til os gennem bl.a. kunst, musik, drømme og meditation eller mere bevidst gennem healing og kanaliseringer.

Der findes massevis af opstegne mestre og der kommer hele tiden nye til.

I det følgende gives en gennemgang af de mest alment anerkendte opstegne mestre. Der er medtaget eksempler på hvilke reinkarnationer man mener forskellige mestre har været igennem. Prøv at læse et par stykker. Herigennem får man et indtryk af den enorme mængde information, der er knyttet til hver enkelt af de opstegne mestre.

Det er således ikke kun erfaringer – gode som dårlige – fra et enkelt liv, der er knyttet til hver mester, men derimod en lang række forskellige liv, udspillet i forskellige samfundslag og tidsperioder. Med hensyn til billederne henledes opmærksomheden på at de enkelte mestre jo har gennemlevet adskillige liv og afbildningen af dem afhænger således af fra hvilke reinkarnation man vælger.

El Morya

Lord Lanto

Paul Venetianeren

Serapis Bey

Hilarion

Lady Master Nada

Saint Germain

Sanat Kumara

Maitreya Buddha

Jomfru Maria

Jesus

Gautama Buddha

 

 El Morya

El Morya har i mange inkarnationer tjent som regent for mænd, monarker og nationer og er herved blevet en ekspert i økonomi og statsaffærer, i psykologiens magt i menneskenes psyke og derfor også i dens udfoldelse i politik, både i personlige og internationale relationer. Vi møder ham i det gamle testamente som Abraham og derefter som Melchior, en af de tre konger fra orienten “De tre vise mænd” og så som Kong Athur i “Ridderne om det Runde Bord” hvor han i søgen efter den hellige gral samlede ridderne og fruerne fra hoffet i Camelot for at opnå indvielse i de inderste Kristusmysterier.

I begyndelsen af 11-hundredetallet atter på engelsk jord, som Thomas Becket, Henry den II’s ven og rigskansler, hvor han blev brutalt myrdet i Canteburys Katedral. Dernæst i begyndelsen af 15-hundredetallet som Sir Thomas More, nu Henry den VIII’s rigsråd (Henry den VIII var en senere inkarnation af Henry den II). Thomas More blev henrettet i the Tower i 1535 på grund af uenighed med kongen. El Morya var herefter inkarneret som kejser Akbar (den største Mogul Kejser i Indien), det var i det sekstendeårhundrede og næste gang i det nittendeårhundrede som poeten Thomas Moore i Irland (ikke at forveksle med Thomas More).

Herefter er han kendt som den uopstegne mester M af Himalaya, der i 1875 sponsorerede det Teosofiske Samfund gennem H. P. Blavadsky og H. S. Olcott sammen med Koot Hoomi og i 1898 tog han sin opstigelse som Mesteren El Morya Khan. I 1920erne og 30erne arbejdede Mesteren El Morya med Nicolas og Helena Roerich, der nedskrev hans meddelelser i en række publikationer. I 1958 kaldte El Morya på Mark L. Prophet, der gennem Summit Lighthouse skulle udbrede de Opstegne Mestres lære ved udsendelse af Pearls of Wisdom. Sammen med Saint Germain og Moder Maria trænede El Morya også Elizabeth Clare Prophet til Budbringer.

 

 Lord Lanto

Lord Lanto er Mesteren for vismænd og filosoffer, han lærer os vejen for opnåelse af oplysning, klarhed og herredømme i kronchakret. Han opnåede sit mesterskab, da han studerede under Mesteren Himalaya, Manuen af den Fjerde Rodrace, hvis retreat er gemt i bjergene, der bærer hans navn. Lord Lanto var senere inkarneret som regent i Kina samtidig med Confusius (551 – 479 før K.) Efter hans opstigelse accepterede han embedet som Mester for Rådet for Royal Teton samt for selve retreatet for at bringe videnskab, teknologi, Moder-kulturen og ærefrygt for livet til vesten, som han og Confucius havde sponsoreret i det fjerne østen.

De tre store retninger i kinesisk religiøse og moralske tanker – Buddhisme, Confucianisme og Taoisme – havde deres oprindelse i det sjetteårhundrede f. K.: Gautama Buddha (ca. 563 – 483 f. K.), Confucius (ca. 551 – 479 f. K.) var samtidige. Selvom det ikke er helt sikkert om Lao Tzu, grundlæggeren af Taoismen, er en historisk figur i det hele taget, så siger traditionen, at han var født i 604 f. K. Og en historiker fra det første århundrede f. Kr. har fremsat formodning om en dialog mellem den aldrende Lao Tzu og den yngre Confucius. Fra disse tre Mestres tanker opstod den kulturelle gyldne tidsalder i Kina, hvor dette var foregangsland blandt verdens civilisationer. Kinas storhed reflekteres i Lord Lantos bevidsthed, Mesteren der påvirkede Kina og af mestrene, der påvirkede Lord Lanto – Den Gamle af Dage, Lord Himalaya, Gautama Buddha og Lord Maitreya.

Den 3. Juli 1958 efterfulgte den opstegne Mester Confucius, Lord Lanto som hierark af Royal Teton retreat. Med oplysning langt udover hvad der krævedes som hierark accepterede Lord Lanto at overtage Kuthumis embede som herre for den anden stråle.

 

 Paul Venetianeren

Paul Venetianeren var kendt i sit sidste liv som den italienske renaissancemaler Paolo Veronese (1528 – 1588). Han var en spirituel revolutionær, som kæmpede sin kamp mod kræfterne af anti-liv i kunsten og så skønheden som den mest kraftfulde katalysator for oplysthed. I tidligere inkarnationer tjente Paul Venetianeren i Atlantis regeringer som lederen af de kulturelle afdelinger. Før kontinentet sank etablerede han et fokus af frihedsflammen i Peru, der gav drivkraft til kulturen, skønheden og rigdommen i Inca-civilisationen.

Han inkarnerede i Inca-imperiet som en kunstner, der tro mod sine farver, anvendte maling der ikke falmede. Senere inkarnerede han som en ægyptisk esoterisk arkitekt, der sammen med El Morya, den gang en mesterfrimurer, i den tid, da pyramiderne blev bygget.

Paul Venetians kærlighed er blevet fuldkommengjort i hans arbejder. Som han siger fuldkommen kærlighed kan ikke være kærlighed, medmindre der er handling. Betragtet kærlighed eller kun gentagelse af ord optager ens fantasi, men kærlighed i handling er målet af hjertet forenet med sind og sjæl. Paul Venetianeren og broderskabet af den tredie stråle af guddommelig kærlighed, som han arbejder med fra de opstegne oktaver er ikke tomme drømmere, men pragmatikere på samme måde som Helligånden.

Det er gennem den tredie stråle, at kvaliteter som takt, diplomati, voldgift, tålmodighed, overbærenhed, enhed, broderskab, kultur, skønhed og perfektion af hjertet manifesteres. Og det er den lyserøde/rosa flamme på denne stråle med et hvidt ildcenter, der pulserer for at virkeliggøre den guddommelige plan i kalken af menneskets legeme (hvid) og blod (rød) af den Universelle Kristus.

Siden sin opstigelse har Paul Venetianeren vejledt studenter af kunst, musik, arkitektur, konstruktion og den guddommelige Moders kultur hvilken foruddateres i Lemurien og går tilbage til jordens tidligste gyldne tidsaldre. Alt dette lærer han som en teknik for skabelse af skønhed, symmetri og design i form, både i ritualet og i målet for balancering af den trefoldige flamme – hjerte, hoved og hånd – for at prise kvaliteterne af den tredelte frihedsflamme – “fleur-de-lis” – der er signetten for hver eneste søn og datter af Sanat Kumara.

Paul Venetianerens tvillingeflamme er Lady Master Ruth Hawkins, der tog sin opstigelse fornyligt og hans keynote er ikke opgivet, men der er forskellig meditationsmusik på kærlighedsstrålen.

 

 Serapis Bey

Serapis Bay arbejder med at balancere og aktivere den nødvendige energi indenfor al skønhed og kunst. Desuden arbejder han tæt sammen med engle og devariget, hvor han bl.a. hjælper inkarnerede engle og dem der arbejder med healing og harmonisering af naturen.

Serapis Bay var ypperstepræst i Opstigelses-Templet på Atlantis og han og hans skare forlod Atlantis i god tid før den sidste kataklysme og bar opstigelsesflammen til Luxor i Ægypten. Hirofanten fortæller os hvorfor han ud af de syv stråler valgte den fjerde hvide stråle af den guddommelige Moder: “Da jeg var en chela og skulle tage bestemmelse om hvilken stråle jeg skulle tjene på blandt embederne for opretholdelse af liv, overvejede jeg dem alle, men da jeg kom til lyset af renhed, sagde jeg, som den mester i geometri, som jeg var, den korteste afstand mellem to punkter, A og B er renhed. Renhed skal jeg være.”

I mange af hans efterfølgende inkarnationer har han haft stor indflydelse på Ægyptens religiøse og politiske liv. Han var bl.a. farao Amenhotep III, også kaldet “Den storslåede”. Hans omfattende bygningsværker indbefattede bl.a. Templet af Luxor, som i dag på det æteriske niveau siges at være et Tempel, hvor Serapis Bey holder opstigningsporten åben.

Serapis Bay inkarnerede senere som Leonidas, kongen af Sparta. Han var af sine landsmænd sendt ud for at forsvare passet Termopylæ mod den indtrængende persiske kong Xerxes hær i år 480 f. Kr. Ved at holde den smalle passage mellem havet og bjergene, beskyttede Leonidas den græske flåde fra at blive omgået i kamp. Han og hans cirka 7000 mænd stod ansigt til ansigt mod de persiske horder, hvis antal anslås til cirka 250,000. I to dage led Xerxes svære tab uden at bryde Leonidas modstand. Så ledte en lokal mand, Ephialtes, Xerxes til en sti gennem bjergene og persere angreb grækerne bagfra.
Leonidas informerede straks flåden og sendte sin hær bort, med undtagelse af 1.400 mænd og erklærede, at han og spartanerne ikke ville opgive deres post. Så med disse få tropper under sin kommando, udfordrede han myriader af persiske soldater. Leonidas faldt i den hårdeste af kampene. Ved Leonidas enestående disciplin og gode sans for timing, var den græske flåde i stand til at trække sig tilbage og senere slå perserne i et søslag. Et monument i form af en løve er rejst på stedet hvor de 300 holdt ud til det sidste.

Til klasserne i Serapis Beys retreat kommer kunstnere, musikere, billedhuggere, arkitekter, planlæggere – de der tjener på den fjerde stråle såvel som de mest stålsatte disciple på de andre stråler – for at udtrykke renhed, harmoni, rytme, balance og perfektion i enhver form. Militære og hemmelige strateger og alle der tjener de væbnede styrker, sikkerhed og byernes politistyrker – alle modtager de speciel træning her til forsvar for livsflammen.

 

 Hilarion

Hilarion arbejder med at vække de healende evner hos det enkelte menneske, ligesom han hjælper med til at vi får renset og healet de fysiske, mentale og følelsesmæssige legemer. Desuden tilfører han ny viden og mere åndelig bevidsthed til videnskaben, især indenfor lægevidenskaben. Hilarion har igennem tiden gjort et stort arbejde for at få spirituelt “lukkede” mennesker til at åbne op, at få dem til at se den guddommelige plan i stedet for den meget begrænsende, materielle og fysiske livsholdning.

Hilarion er især kendt for sin inkarnation som aspostlen Paulus. Inden han konverterede, forfulgte han selv de første kristne, men efterfølgende modtog han “indre lærdom” fra Jesus i gennem 3 år fra Jesus’ æteriske hvilested over det som nu kaldes “det Hellige Land”. Senere inkarnerede han som Sankt Hilarion og her fuldførte han og afbalancerede han sig den karma som han pådrog sig, da han forfulgte de første kristne. Sankt Hilarion levede som eneboer og healede hele sit liv.

 

 Lady Master Nada

Lady Master Nada på den sjette stråle hjælper Saint Germain i hans “store samling af de udvalgte” og som vil tjene ham med at skabe en verden af frihed. Denne opstegne Lady Master tjener også i det Karmiske Råd og repræsenterer her den tredie stråle. Gennem begge embeder lærer hun Jesus’ vej af personlig Kristus-værdighed gennem gerninger og tjeneste til livet. Lady Nada arbejder med sin rosa farve for healing og frihed, både individuelt og universelt. Lady Nada sidder med i Det Karmiske Råd.

Som leder af den sjette stråle for tjeneste og service assisterer den opstegne Lady Master Nada præster, missionærer, healere, lærere, psykologer, advokater, professionelle af forskellig slags, embedsmænd i regeringerne, såvel som alle de, der helliger sig den tjeneste, at efterkomme behovene for Guds børn på alle områder af human og sundheds tjeneste. Du vil også finde hende ved siden af forretningsfolk, folk i arbejdstøj, faglærte og ufaglærte, landmænd, de, der forsvarer frihed og alle kærligheds-revolutionære på alle områder.

Og selvfølgelig elsker Nada dem alle fordi hun lærer dem principperne og praksis af helligt arbejde, som den effektive måde at opnå målet: opstigelse. Meget passende er hendes disciples motto: “Jeg tjener”, “Tjeneren er ikke større end sin Herre” og “Jeg er min broders vogter.”

Reinkarnationer : Lady Nada tjente som præstinde i Kærlighedstemplet på Atlantis tid. Selv i dag er dette tempel på æterisk niveau designet som en pink rose og det befinder sig over Massachussetts. Hvert kronblad fra rosen repræsenterer et rum i kærlighedstemplet til healing af andre riger som plante-, dyre-, eller krystalriget og for afbalancering af karma.

I dag tilser Lady Nada et andet æterisk tempel over Lake Titicaca i Peru. Dette gør hun sammen med Maria, Kwan Yin, og Lady Athene, hvor de feminine gudindeenergier afbalancerer det mere maskulint prægede forhold på jorden. På Atlantis tjente Nada som præstinde i Kærlighedens Tempel. I den eteriske modpart af dette tempel, der er udformet efter mønsteret af en rose, findes over New Bedford, Massachusetts. Hvert blad er et rum og i centret brænder flammen af Guddommelig Kærlighed – passet af brødrene og søstrene af den tredie stråle for healing af jordens udvikling ved kærlighed, som Jesus siger er fuldendelsen af loven om karma.

I andre inkarnationer var Nada lovens advokat og blev ekspert i forsvar af de sjæle, der var undertrykt af ødelæggerne på jorden. Ved hendes meditationer over Guds love og i løbet af hendes tjeneste i templet opfattede hun loven “som et vist forsvar, som en moder må bruge for at forsvare sine børn fra verdens rænker, fra de faldne, der også forsøger at udnytte loven til deres uretfærdige formål.”

I sin allersidste inkarnation for 2.700 år siden var Nada den yngste af en stor familie, der var velsignet med mange særlige evner. Den kærlige kvindelige ærkeengel på den tredie stråle, Charity, viste sig for hende i en meget ung alder og lærte hende, hvordan hun kunne trække Guds kærlighed fra flammen i hjertet og sprede den ind i naturriget til velsignelse for livet. Charity, der er på den tredie stråle, lærte hende også at udvide sin trefoldige flamme, således at hun kunne påvirke sine brødre og søstres chakraer, således at hendes søskene ved en højere indre bevidsthed, kunne være til velsignelse for folk og løfte den guddommelige Moders kultur på jorden gennem kunsten.

 

 Saint Germain

St. Germain, også kaldet “Greven”, er meget aktiv i forbindelse med jordens opstigning til 4. og 5. dimension. Hans største frihedsgave til menneskeheden er den rensende violette flamme.

Reinkarnationer: St. Germain har haft mange inkarnationer hurtigt efter hinanden. Af de mere kendte kan nævnes Josef, Marias mand og han var Merlin, der rådgav og assisterede Kong Arthur ved Camelot. Han inkarnerede som Roger Bacon, en filosof, munk, alkymist og profet som satte stort præg på Englands videnskabelig lag. Senere i denne inkarnation blev han franciskanermunk.

Han var Christopher Columbus som opdagede Amerika (det er et billede af Columbus vi har valgt til at illustrer Saint Germain), og mere p.g.a. de mange profetier som han studerede ihærdigt end ved hjælp af astronomi. Som Christian Rosenkreuz grundlagde han Rosenkreuzerne, et hemmeligt broderskab, hvis formål var opofrelse til hele menneskehedens vel samt arbejde for gennemførelsen af reformationen i oldkristen ånd. Han blev 106 år gammel i denne inkarnation.

Han vendte tilbage som Francis Bacon, en engelsk filosof og statsmand som igen prægede den videnskabelige tankegang, ligesom han skrev artikler og essyas. En samling af dette under titlen “Essays” blev bl.a. udgivet i Danmark i 1961. Endelig inkarnerede han som Greven St. Germain, hvor han blev kendt som Europas “multikunstner”, manden der ved alt. Han kunne alle europæiske sprog, han var en af tidens bedste fægtemestre og var en blændende dygtig violinist. Han var en stor maler og han havde en omfattende viden om urter. St. Germain var venner med mange af tidens store filosofer, ligesom han kendte flere af Europas statsoverhoveder. Et af St. Germains store ønsker var bl.a. at skabe et Forenet Europa.

Lady Portia er St. Germains feminine aspekt og hun repræsenterer kærligheden og lyset fra Guddommen i dets højeste frekvens.

 

 Sanat Kumara

Sanat Kumara er den store Guru for Kristus-impulsen i kosmos. Han er hierach på planeten Venus, kaldet “Den Gamle af Dage” og een af de syv Kumaraer. Han har indtil fornyelig haft embedet som Verdens Herre, som han har haft i titusinder år.

Embedet fik han da han frivillig tilbød at redde jorden og dens befolkning, idet det kosmiske råd i jordens mørkeste time havde besluttet at opgive denne på grund af at menneskene med vilje havde ignoreret og glemt Gudsflammen i hjertet.

Loven foreskriver, at kun en højt udviklet, der kunne legemliggøre “Lammet” ved at være tilstede i den fysiske oktav for at holde balancen for livets trefoldige flamme for hver eneste sjæl, kunne redde jorden. Dette tilbød Sanat Kumara at gøre.

 

 Gautama Buddha

Gautama Buddha inkarnerede for sidste gang som prins Siddharta i dynastiet Shakya i Kapilavestu i året 621 f.Kr. Han opnåede buddhaskab år 592 og indtrådte, som buddhisterne siger, i Nirvana – dvs. at han forlod sit fysiske legeme år 543. Navnet Gautama eller Gotama, der var et slægtsnavn, betyder “den herligste på Jorden”. Da han hørte til Shakya-slægten, kaldes han hyppigt Shakya-muni – “vismanden af Shakya-slægten”.

Gautama Buddha har embedet som Verdens Herre, der er det højeste embede indenfor jordens spirituelle hierarki og dog er Herren Gautama den mest ydmyge blandt de opstegne Mestre. Han fik dette embede af Sanat Kumara den 1. Januar 1956, der så tog tilbage til sin egen planet Venus, hvor han dog stadig opretholder en intens aktivitet med at være involveret i det Store Hvide Broderskabs tjeneste på jorden.

Ved den samme ceremoni, der fandt sted i Royal Teton Retreat, overtog Herren Maitreya embedet som Komisk Kristus og Planetariske Buddha efter Gautama og Maitreyas embede som verdenslærer blev overdraget til Jesus og Frans af Assisi (Mesteren Kuthumi)

 

 Maitreya Buddha

Maitreya Buddha har fulgt disciplinerne for Buddha under Sanat Kumara og han beklæder embedet som Kosmisk Kristus og Planetarisk Buddha og tjener i hierarkiet under Herren Gautama og styrer Verdenslærerne. Han demonstrerer på vegne af den udviklende menneskehed, den kosmiske Kristus-bevidsthed på alle områder af de menneskelige bestræbelser og deres universelle karakter i kosmos.

Han er kendt som den store indvier og var faktisk indvieren af Jesus i hans individualisering af Kristusflammen i hans sidste inkarnation som Verdens Frelser og som eksempel på Vejen, Sandheden og Livet for alle aspiranter på vejen til personlig Kristusværdighed. Maitreya var Herren Gud i Edens have, tvillingeflammernes Guru.

Billedet, der er brugt til at vise Maitreya Buddha er et meget berømt billede, idet det angiveligt skulle vise Mesteren, da han ud af det blå dukkede op i Nairobi i 1988.

 

 Jesus

Den opstegne Mester Jesus Kristus var fiskenes tidsalders Avatar og inkarnationen af Ordet, den Universelle Kristus, eksemplet på Kristus-bevidstheden, der skulle have været optaget af Guds børn i den totusind-årige dispensation: fiskenes tidsalder; han der realiserede fuldkommenheden af Kristusselvet og derfor blev kaldt Jesus Kristus. Han kom for at vise det individuelle Kristus-selv og for at vise, at Faderens (Jeg er Nærværet) arbejde kan realiseres af hans sønner og døtre i og gennem det individuelle Kristus-selvs flamme.Jesus embede i Hierarkiet er Verdens Lærer, som han deler med den opstegne Mester Kuthumi. Jesus retreat er Opstigelses-Templet i det eteriske rige over det Hellige Land.

 

 Kuthumi

Farao, profet og præst i det Nye Kongedømme ca. år 4160 før Kristus i Ægypten. Pythagoras, græsk filosof i det sjette århundrede f.k. ved hans flugt til Babylon blev han af profeten Daniel indviet i den indre lære om “Jeg er den Jeg er” givet til Moses. Han lærte desuden om musik, astronomi og den hellige videnskab om invokationer. Han skabte senere et broderskab af invidede i Crotona i det sydlige Italien og grundlagde en mysterieskole. Kuthumi er verdenslæreren, han forener østens og vestens tankegang. Kuthumi ser som en af sine væsentligste opgaver at få menneskeheden til at betragte sig som en enhed, ligesom han medvirker til at åbne menneskers hjertechakra.

Kuthumi har bl.a. inkarneret som den græske filosof Pythagoras og som Apostlen Johannes – en af de tre apostle som stod Jesus særlig nær. Og som han selv skal have fortalt om mødet med Jesus: – Han var rar og med et indre lys, så man fik lyst til at følge ham til verdens ende. Hvor han var, lyste du også selv op. Han kunne også blive vred, når han så den uretfærdighed, der var omkring os, for han var menneskelig som vi var og bestod af alle kødets følelser.

Senere inkarnede han som Frans af Assisi, hvor han besluttede at efterleve evangeliet bogstaveligt. Han gav al sin ejendom til de fattige og levede en tid som eneboer, inden han drog ud for at prædike og lave socialt arbejde. Han blev grundlægger af Franciskanerordenen. Kuthumi har levet som Shah Jahan og byggede, til minde om sin hustru, et af verdens vidundere, Taj Mahal i Indien. Endelig levede han som Tibetansk munk i Himmalaya, hvor han arbejdede sammen med grundlæggerne af Teosofien.

 

 Jomfru Maria

Verdensmoderen der til stadighed nænsomt giver af sin kærlighed til især lidende og svage grupper på jorden.  I tæt samarbejde med engleriget arbejder hun med den dybe medfølende kærlighed til menneskeheden.

I det tidlige Atlantis skal Maria have levet som præstinde i et Tempel, hvor hun bl.a. studerede healingskunsten og lærte at harmonisere chakraene så gennemstrømningen af lys flød ubesværet. Hun blev også indviet i opstandelsesflammens spiralenergi i hjertes gralsbæger. Marie, som moder til Jesus, var født af forældre der levede som hengivne tjenere for fuldendelsen af Guds plan. De efterlevede mange af lærdomme og discipliner fra Essærernes fælleskab og skabte derved de rette betingelserne for at Jomfru Maria skulle fødes hos dem. En engel viste sig for dem og forkyndte den kommende fødsel af Maria ,og at Maria som jomfru ville bære Guds søn.

 

opstegne-mestre-2

 

De 12 stråler

Vi har nu været omkring de alment accepterede som vigtigste mestre. Nogle andre, der nogle gange også henregnes til mestrene er Krishna og Moses. Endvidere medtages undertiden Sri Sathya Sai Baba; en guru fra sydindien med virkelig mange tilhængere spredt ud over hele jorden. Disse disciple ser ham som en Gud og tilbeder ham på en måde, der er få religiøse ledere forundt.

For nærmere at forstå området; “De opstegne Mestre”, er det nødvendigt at kende lidt til “De 12 stråler”. Som det sikkert er bemærket igennemgangen af de enkelte mestre ovenfor er disse hver især enten herrer over eller tilknyttet en “Stråle”.

Hvad dette nærmer er for noget er ret vanskeligt at finde ud af. Vi er her ude i et begreb, som dem der beskæftiger sig med området, benytter flittigt i deres sprogbrug, men det at forklare det således at andre reelt forstår det er det lidt vanskeligere at gøre.

Der regnes med at der er 7 stråler fra vores “Central Sol” (?) og de 5 højere galaktiske stråler(?), som den Ny Tids udvikling(?) har åbnet sig for. (Ja, ja, vi ved godt at der er mange spørgsmålstegn, men det er simpelthen fordi det er lidt volapyk for os endnu, men en dag ser vi vel lyset – nå men videre i forklaringen).

De 7 stråler fra vores Central Sol er syv energistrømme, der gennemtrænger vores solsystem. De udspringer af de syv stjerner fra stjernebilledet Store Bjørn og sammenfatter de forbundne energier fra syv solsystemer, hvoraf det ene er vores. Stjernen Sirius og “de syv søstre” fra Plejaderne danner en triangel, en treenighed, med de syv stjerner fra Store Bjørn og denne konstellation har en meget vigtig indflydelse på vores solsystem.

Alt levende tilhører en eller flere af de 12 stråler. Hvert individs spirituelle struktur er en sammensætning af de forskellige strålers kvaliteter, hvor personligheden udgør det fysiske/æteriske legeme, astrale(følelses) legeme og det mentale legeme, og hvor hvert legeme er tilknyttet en bestemt stråle. På de syv stråler repræsenterer Gudsnavnet (Elohim) tanken og det mentale, Ærkeenglene repræsenterer de følelsesmæssige kvaliteter, og Mestrene repræsenterer de menneskelige kvaliteter på det æteriske/fysiske niveau.

1. stråle

 • Mesterenj El Morya er Herre på den 1. stråle (Indvielse af Strubechakret) og hans retreat er i Darjeeling i Indien.
 • Vibration: blå og hvid.
 • Ædelsten: diamant, saphir, stjerne saphir, Lapis Lazuli
 • Kvalitet: kraft, god vilje, tro
 • Gaver: tro på Guds vilje, visdomsordet
 • Dag: tirsdag
 • Gudsnavn: Herkules/ Amazone
 • Ærkeengel : Michael/Lady Faith
 • Mester : El Morya/ Lady Miriam
 • Krystal :Safir, Diamant
 • Maskuline kvaliteter :Guddommelig vilje, sandhed, beskyttelse
 • Feminine kvaliteter :Integrerer tillid og mod til den ny tids skabelse
opstegne-mestre-ray-01

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 1

2. stråle

  • (blå) lord lanto Herre på den anden stråle (Indvielse af kronchakret), hans retreat er Grand Teton, Wyoming, USA
  • Vibration og farve: gul og guld
  • Ædelsten: gul diamant, gul safir, topaz
  • Kvalitet: visdom, forståelse og dømmekraft
  • Gaver: visdomsord og viden
  • Dag: søndag
  • Gudsnavn: Cassiopeia/ Minerva
  • Ærkeengel : Jofiel/ Lady Constance
  • Mester : Kuthumi/Lanto/ Lady Debra
  • Krystal :Topas
  • Maskuline kvaliteter :Oplysning
  • Feminine kvaliteter :Transformerer viden til visdom, erkendelse og forståelse af loven om årsag og virkning.
opstegne-mestre-ray-02

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 2

3. stråle

 • (gul) Venetianeren Paul/Herren på den tredie stråle, indvier af hjertechakraet, retreats: Friheds Slottet (Chateau de Liberte) i det sydlige Frankrig, Solens Tempel i New York
 • Vibration og farve: lyserød og rosa
 • Ædelsten: rubin, diamant, granat, rosenquarts, lyserød beryl
 • Kvaliteter: kærlighed, kreativitet, skønhed
 • Gaver: vurdering? af ånder
 • Dag: mandag
 • Gudsnavn: Orion/ Angelika
 • Ærkeengel : Kamiel/ Lady Charity
 • Mester : Venetianeren Paul/Quan Yin/Lady Rowena
 • Krystal :Turmalin
 • Maskuline kvaliteter :Guddommelig kærlighed, det talte ord, abstrakt intellekt
 • Feminine kvaliteter :Styrker tolerance og overbærenhed
opstegne-mestre-ray-03

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 3

4. stråle

 • (grøn) Serapis Bayerren på den fjerde stråle; indvier af rodchakraet; retreat: Luxor i Ægypten
 • Vibration og farve: hvid
 • Krystal; ædelsten: diamant, perle, zircon, kvarts krystal
 • Discipliner: renhed, disciplin og glæde
 • Gaver: udvirker mirakler
 • Dag: fredag
 • Gudsnavn: Clara/ Astrea
 • Ærkeengel : Gabriel/ Lady Hope
 • Mester : Serapis Bay/ Lady Celeste
 • Krystal :Hvid diamant
 • Maskuline kvaliteter :Opstandelse
 • Feminine kvaliteter :Klarhed og ydmyghed. Inspirerer og giver håb til manifestation af kreative visioner
Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 4

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 4

5. stråle

 • (orange) HilarionHerre på den femte stråle; indvier af tredie øje chakraet; retreat: over Kreta, Grækenland
 • Vibration og farve: grøn og guld
 • Ædelstene: emerald, diamant, jade og kvarts-krystal
 • Kvaliteter: sandhed, videnskab og vision
 • Gaver: healing
 • Dag: onsdag
 • Gudsnavn: Cyclopea/ Krystal
 • Ærkeengel : Rafael/Moder Maria
 • Mester : Hilarion/ Lady Rochelle
 • Krystal :Smaragd
 • Maskuline kvaliteter :Videnskabelige egenskaber af loven om kreativitet. Koncentration, indvielse
 • Feminine kvaliteter :Healing, vejleder i overgivelsen til den uselviske og helhjertede tjeneste
opstegne-mestre-ray-05

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 5

6. stråle

 • (indigo) Lady Nadaeder af den sjette stråle; indvielse af Solar Pleksus Chakraet; retreat: Saudi-Arabien
 • Farve og vibration: purpur, metallic guld, rubinrød
 • Ædelsten: topaz, rubin, alexsandrite, diamant med perle
 • Kvaliteter: fred, service, broderskab
 • Gaver: forskellige tungemål, fortolkning af tungemål
 • Dag: torsdag
 • Gudsnavn: Gratie/ Pacifika
 • Ærkeengel : Uriel/ Lady Donna Grace
 • Mester : Jesus/Lady Nada
 • Krystal :Rubin
 • Maskuline kvaliteter :Organisation, hengivenhed, tilgivelse, jordforbindelse
 • Feminine kvaliteter :Hjælper med at bringe emotionerne i harmoni med det højere selv og opretholde fred
opstegne-mestre-ray-06

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 6

7. stråle

 • (violet) St. GermainHerre på den syvende stråle og indvieren af sjælens chakra; Retreats Transylvanien, Rumænien og Table Mountain, Wyoming, USA
 • Vibration og farve: Violet, purpur, lyserød, aqua, grønblå
 • Ædelstene: Ametyst, diamant, aquamarine
 • Kvaliteter: frihed, alkemi, retfærdighed
 • Gaver: Profetier, udvirkning af mirakler
 • Dag: lørdag
 • Gudsnavn: Arkturus/ Diana
 • Ærkeengel : Zadkiel/Lady Ametyst
 • Mester : St. Germain/ Lady Portia
 • Krystal :Ametyst
 • Maskuline kvaliteter :Frihed, indfrielse, transformation, manifestation
 • Feminine kvaliteter :Forstærker påkaldelse, og den rensende violette flammes frigørelse af alt der ikke er i harmoni med det åndelige aspekt
opstegne-mestre-ray-07

Alice Bailey, Esoteric Astrology Stråle nr. 7

8. stråle

 • (Akvamarin)
 • Esoterisk funktion :Skaber klarhed
 • Almen funktion : Renser de 4 lavere legmer
 • Krystal : Akvamarin, ametyst, regnbue flurit

9. stråle

 • (Magentarød/ turkis)
 • Esoterisk funktion :Forankrer det nye hjerte/thymus chakra
 • Almen funktion : Foryngelse, aktiverer det nye livsudvidende hjerte/thymus chakra
 • Krystal : Turkis, granat

10. stråle

 • (Hvidguld)
 • Esoterisk funktion :Skabelsens gylne rigdomme gøres tilgængelige
 • Almen funktion : Forankrer lyslegmet og åbner for Skabelsen evige fred og glæde
 • Krystal : Opal, månesten

11. stråle

 • (Iriserende fersken)
 • Esoterisk funktion :Bro til den kausale bevidsthed
 • Almen funktion : Forbindelse til den guddommelige “Jeg er” nærværelse
 • Krystal : Rosakvarts, citrin, pink turmalin

12. stråle

 • (Opaliserende guld)
 • Esoterisk funktion :Kombination af alle andre stråler
 • Almen funktion : Forankrer og aktiverer Kristusbevidstheden på jorden
 • Krystal : Ildopal

 

VIL DU VIDE MERE

De Opstegne Mestres lære formidles blandt andet af af Summit Lighthouse og Church Universal and Triumphant. De Opstegne Mestre er også samlet i det, der kaldes “Det Store Hvide Broderskab”. Hvid referer ikke til hudfarven, men til deres hvide beklædning. Relaterede emner er bla:  Englene – Reinkarnation – De syv eksistensplaner.