Indigobørn

Indigobørn, krystalbørn, stjernebørn, spirituelle børn samt den ny tids børn – benævnelserne er mange for disse børn, der øjensynligt er født med specielle evner. Den oprindelige benævnelse for disse børn er indigobørn, hvor farven indigo referer til den gennemgående farve i disse børns aura. Første gang vi støder på ordet “Indigobørn” er i Nancy Ann Tappe´s bog “Understanding Your Life Through Color”, der udkom i 1982.

Begrebet har vakt megen debat siden udgivelse af denne bog, hvor det som bliver diskuteret heftigst, ikke så meget er begrebet den ny tidsalder, som reelt er Nancy Ann Tappes´s egentlige budskab, men mere om vores skolesystem er gearet til at kunne håndtere børn med særlige evner. I det følgende søges at give et indblik i begrebet indigobørn og de hertil knyttede problematikker.

indigoborn-02

 

Nancy Ann Tappe

Nancy Ann Tappe, datter af en minearbejder fra West Virginia og den syvende i en børneflok på i alt tretten blev opfostret af sine skotske oldeforældre, der både beskyttede og støttede de psykiske evner som Nancy efter eget udsagn er født med. Helt fra barnsben oplevede Nancy efter eget udsagn at kunne opfange farver med såvel synssansen, som andre mennesker, samt tillige, hvilket må siges at være en smule usædvanligt, også med høre- føle- smags- og lugtesansen.

Nancy samarbejde i ni år med en psykiater for at sammensætte hendes usædvanlige opfattelser ind i et meningsfuldt system af farver og fortolkninger. Det er dette system der beskrives i Nancy Ann Tappes bog “Understanding Your Life Through Color”, der udkom i 1982. Bogen er kort fortalt egentlig en lærebog i hvordan det enkelte menneske ved at omgive sig med de rigtige for vedkommende, farver i bolig, tøj etc. kan opnå at få et bedre og lykkeligere liv.

I og for sig var der ikke noget nyt i disse betragtninger idet eksempelvis filosofien feng shui allerede i forvejen anviste hvorledes brug af farver kan være med til at skabe et bedre liv. Og helt tilbage i år 1666 havde Newton vist at det hvide lys kan spredes i et tresidet prisme og danne et farvespektrum. Johan Wolfgang von Goethe videreudviklede Newtons teorier om farver og udgav bl.a. en bogen “Additive farvedannelse, som stadig i dag er et væsentligt grundlag for vores opfattelse af farver.

Der hvor Nancy Ann Tappe virkelig tilføjede noget nyt var at hun koblede farvelæren (hendes egen, kombineret med Newton, Goethe, Itten mv.) sammen med det der kaldes den nye tidsalder samt menneskers aura. Begrebet den nye tidsalder, der undertiden også kaldes den femte dimension optræder mange steder i den spirituelle verden. Skønt der ikke blot tilnærmelsesvis er konsensus om hvad begrebet egentlig dækker er området spændende. Fælles er at der antages at vi mennesker er gået igennem nogle udviklingstrin, hvor vi er blevet mere og mere bevidste og at vi står overfor at komme fra vores nuværende verdensanskuelse til en højere – åndelige – anskuelse.

Dette bevidsthedsniveau kaldes den femte dimension – undertiden også vandmandens tidsalder, eller, som nævnt, den nye tidsalder. Det interessante er at begrebet ikke går på det enkelte menneske, men at udviklingen ses som gældende for hele menneskeheden. Man kan også sige at der drømmes om en bedre, lykkeligere verden hvor vi alle er mere oplyste og gode ved hinanden og jorden.

Nancy Ann Tappe mente at hun i begyndelsen af 1980erne observerede usædvanlig mange børn med en indigofarvet aura og så dette som et tegn på at den nye tidsalder varslede sin ankomst. Nancy indførte tre nyt begreber i aurateorien, nemlig livsfarven, den mentale farve og den psykiske farve. Livsfarven er efter hendes egen definition den farve i vores aura, der følger os fra vugge til grav. Livsfarven giver det enkelte menneske nogle bestemte evner og muligheder. Ligeledes med den mentale farve og den psykiske farve. Meget få mennesker er i stand til at ændre disse farver i deres aura. NetSpirit vil gerne understrege at disse tre farver er noget som Nancy Ann Tappe indførte og der er ikke enighed om disse vitterligt eksistere eller ej.

Nancy Ann Tappe koblede som nævnt sine iagttagelser omkring at der blev født usædvanlig mange børn med farven indigo i deres aura (hun nævner selv 95% i perioden 1985-1995), sammen med begrebet den nye tidsalder og blev således moder til det begrebet Indigobørn. Senere er der kommet nye benævnelser til; krystalbørn, Stjernebørn samt Den ny tids børn – alle dækker de over det samme, nemlig børn, der øjensynligt er født med specielle evner.
indigoborn-03-1

 

Kryon og Lee Carroll

Den anden hovedkilde vi har til begrebet Indigo stammer fra en herre ved navn Lee Carroll, der i 1999 publicerede “The Indigo Children – The New Kids Have Arrived. Og i 2001 fulgte denne op med endnu en bogudgivelse: An Indigo Celebration: More Messages, Stories, and Insights from the Indigo Children. Lee Carroll begyndte som medie i midten af 1980erne at modtage information fra Kryon, der af Lee Carroll selv beskrives som værende “Den magnetiske energi”. Lee Carroll nedfældede de ting som Kryon fortalte ham og har udgivet i alt 12 bøger med kanaliserede tekster.

Lee Carroll har The Kryon website, som arrangerer møder, hvor Lee Carroll kanaliserer informationer. Nogle af kanaliseringerne er gengivet på hjemmesiden, og man kan på siden bestille de bøger mv. som Lee har udgivet. Kryon, som taler gennem mediet Lee Carroll, fortæller om den spirituelle revolution, der forventes omkring årtusindskiftet, og om hvilke muligheder den enkelte har for at arbejde med og påvirke situationen. Endvidere handler bøgerne om praktisk talt alt mellem himmel og jord; healing, den ny tidsalder etc. og så naturligvis det som er nærværende her nemlig Indigobørn.

I det følgende gennemgås Lee Carrolls forfatterskab ganske kort – hvis du er en utålmodig sjæl så spring ned til bog 11 og 12, der omhandler Indigobørn.

Det kan tilføjes at Lee Carroll før han begyndte sit forfatterskab, var uddannet økonom og i 30 år havde haft en teknisk forretning. Et besøg ved en clairvoyant udløste en middelvejskrise, hvorefter Lee Carroll fandt fred i religionen og begyndte at modtage budskaber fra Kryon. Han startede med at rejse rundt i verden for at give ”selvhjælp seminarer”. På mange af hans rejser var han ledsaget af Jan Tober, en ven, sjælspartner, medhjælper, og nogle kilder hævder kæreste. Det var sammen med Jan Tober at Lee Carroll skrev bøgerne om indigobørn.

 

Bog 1: Kryon – The end times
Skrevet i 1989 og publiceret i 1993, er dette den første bog om de kanaliseringer som Lee Carroll har modtaget fra Kryon. Bogen er udgivet på stort set alle verdens sprog og er stadig den bedst sælgende i serien.

Bog 2: Kryon – Don’t think like a Human
Denne bog er mere praktisk anlagt end den første og omhandler som den første alt muligt mellem himmel og jord; healing, den ny tidsalder etc. Bogen har undertitlen: Channeled answers to basic questions. Forfatter Lee Carroll, udgivet af The Kryon Writings, Inc.1994.

Bog 3: Kryon – Alchemy of the human spirit
Denne bog på 376 sider var den foreløbig største af udgivelserne. Den fortsætter linien fra tidligere og giver praktisk information om hvilke healingkanaler der er bedst etc. I et særligt bemærkelsesvist kapitel i bogen fortæller Kryon at vores opfattelse af tallet PI (3.14) er forkert og at det i stedet er et heltal. Hvilket gives der dog ikke svar på. Bogen har undertitlen: A guide to Human Transition into the New Age. Forfatter Lee Carroll, udgivet af The Kryon Writings, Inc. 1995.

Bog 4: Kryon – The parables of Kryon
Louise Hay, der selv er forfatter og meget engageret i New Age healing blev interesseret i de tre bøger der var udgivet tidligere i serien og tilbød at samle de 20 bedste af Kryons parabler i en samlet udgivelse som hun ville udgive på sit eget forlag. De 10 af parablerne findes i de tidligere udgivelser, mens de 10 andre er nye. Forfatter Lee Carrol, udgivet af Hay House, 1996.

Bog 5: Kryon – The Journey Home
Den femte bog i rækken er en novelle, der handler om en mand ved navn Michael Thomas, der kommer til et land med syv vinkler i syv huse. Man kan sige at det er en simpel spirituel fortælling om en mand, der prøver på at komme hjem igen og igennem denne fortælling er indlagt mange af de råd som Kryon har fortalt i de tidligere bøger. Bogen kan siges at være lidt i stil med bogen “Den lille prins”. The Journey Home er en børnebog (9-13 år), der i første udgave udkom med illustrationer af Pax Nidorf. Denne udgave er ikke længere tilgængelig. Forfatter Lee Carrol, udgivet af Hay House, 1997.

Bog 6: Kryon – Partnering with God
Den sjette bog på intet mindre end 400 sider, fortsætter tråden fra bog 1, 2, 3 og indeholder således en lang række praktisk information om hvorfra man kan opnå de bedste kanaliseringer i år 1996 og 1997 over hele jordkloden og så er det også her vi for første gang (i kapitel 7) støder på seriens beskrivelse af Indigobørn. Bogen har undertitlen: Practical information for the New Millennium. Forfatter Lee Carrol, udgivet af The Kryon Writings, Inc. 1997.

Bog 7: Kryon – Letters from Home
Udgivet på dansk under titlen: Forvandlingens Tid. Den syvende bog i rækken omhandler hvorledes vi mennesker fra forskellige kanaler kan modtage information omkring hvorledes vi bedst lever vores liv. Kanaliseret viden om de spirituelle ændringer, mange fornemmer er på vej. Kryon, som taler gennem mediet Lee Carroll, fortæller om den spirituelle revolution, der forventes omkring årtusindskiftet, og om hvilke muligheder den enkelte har for at arbejde med og påvirke situationen. Gennem kapitler som bl.a. Den nye energi og Healing og sygdom besvares en lang række spørgsmål, som tegner et billede af en ny verden, en ny bevidsthed. Bogen har undertitlen: Loving messages from the family. Udgivet af The Kryon Writings, Inc.1999.

Bog 8: Kryon – Passing The Marker
Meget naturligt er bogen tema en fortsættelse af bog nr. 7 omkring den nye tidsalder, en ny bevidsthed. Igen er der et helt kapitel tilegnet Indigobørn. Endvidere indeholder bogen et alfabetisk ordnet indeks over indholdet i alle de tidligere 8 bøger. Udgivet af The Kryon Writings, 2000.

Bog nr. 9: Kryon – The New Beginning
I denne bog kigger Kryon fremad og fortæller hvad vi kan vente af fremtiden. Det er således en fortsættelse af beskrivelsen af den nye tidsalder og hvad dette indebære omkring hvorledes vi mennesker begynder at opføre os overfor hinanden, skellet der kommer til at opstå mellem børn af den nye tidsalder og vi andre voksne der primært er af den “gamle tidsalder”. Endvidere berøres terrorangrebet den 11. september og der søges at give bud på om dette var en besked fra et højere sted. Udgivet af The Kryon Writings, Inc. 2002.

Bog nr. 10: Kryon – A New Dispensation
I bogen fortsætter Kryon diskussion omkring hvorfor verden tilsyneladende er blevet et mere uroligt og fjendtligt sted efter millennium når det modsatte nu var forventet. Ved indgang til den nye tidsalder havde mange forudset at verden ville blive et mere harmonisk sted, med større grad af forståelse og global kærlighed, men i stedet ses mange eksempler på den direkte modsatte tendens. Bogen har undertitlen: Plain talk for confusing times. Udgivet af; The Kryon Writings, Inc. 2004.

Bog nr. 11: The indigo Children – The New Kids Have Arrived
I bogen beskrives hvorledes et indigobarn er et barn som udviser et nyt og usædvanligt sæt psykologiske egenskaber og som viser et opførselsmønster, som ikke tidligere er dokumenteret/påvist. Dette mønster har fælles, unikke faktorer, som tyder på, at de, som indgår i en gensidig påvirkning/vekselvirkning med disse børn (især forældre) ændrer deres behandling og opdragelse af dem for at opnå balance. Forfattere: Lee Carroll/Jan Tober Udgivet af Hay House Authors, 1999.

Bog nr. 12: An indigo celebration – More Messages, Stories and insights
I forlængelse af stor succes med første bog om Indigobørn fortsætter denne tråden herfra og diskutere især de udfordringer som den nye generation af børn med specielle evner sætter til deres forældre, skole- og undervisningssystemet. Forfattere: Lee Carroll/Jan Tober Udgivet af Hay House Authors, 2001.

Bog 1 Bog 2 Bog 3 Bog 4 Bog 5 Bog 6
Bog 7 Bog 8 Bog 9 Bog 10 Bog 11 Bog 12

 

Overgangen til ny tidsalder

I ovenstående kilder kan man læse at der ifølge Lee Carroll/Jan Tober vil ske en glidende overgang. Der nævnes at børn  født mellem sommeren 1987 og frem til 1. januar 92 er født med en blanding af den nye og gamle energi. Disse børn kan have svært ved at vælge om de skal være pæne og velopdragende og gøre, hvad andre forventer af dem, eller om de skal være dem selv, og følge deres egne sti.  Fra 1. januar 1992 til 1. januar 1995 er børnene født med en stor gennemslagskraft og udfarenhed, men de mangler som oftest beskyttelse, samt en evne til at sætte grænser for sig selv og andre. Børnene er alle født med en overvægt af ånds energi og det nye magnetiske balancelegeme integreret i deres system, dog i noget svækket form. Fra 1. januar 1995 er alle børn født med den nye aura og balance legemet fuldt integreret i deres system, det betyder at de har en stor personlig gennemslagskraft og en dyb indre balance. Fra sommeren 2004 og frem til årsskiftet 2011/12 bliver børn født med en blandings energi af indigoauraen og den nye krystalaura, er fuldt udviklet i år 2012.

Krystalbørn er meget rene og højfrekvente i deres energier, ærlige af væsen og ekstremt sandhedssøgende i deres omgang med andre mennesker. Til forskel fra indigobørnene mangler de fuldstændig det grænsesættende element i deres væsen, hvilket heldigvis ikke noget problem for børnene selv, da de er meget bevidste om, hvad de godt kan lide og ikke kan lide, og hvem der er gode for dem at være sammen med.

 

indigoborn-04

 

Karakteristika for den ny tids børn

Gældende for de nye Indigobørn, Krystalbørn, den ny tidsbørn – hvad vi nu end vælger at kalde de nye generationer –  er således ud fra ovenstående ideer, at de er født med en stor bevidsthed om deres åndelige tilhørsforhold. Desuden er de meget intuitive og følsomme overfor diverse ubalancer i deres daglige miljø, hvilket kan føre til voldsomme reaktioner fra børnenes side. Reaktioner, der kan få omgivelserne til at tro, at det er børnene, der er noget galt med, men hvor det i virkeligheden er det omgivende miljø, der er i ubalance. Børnene bliver på denne måde bærere af forældrenes, pædagogernes og lærernes ubalancer – et problem som kun kan løses ved at behandle/hjælpe børnenes omsorgspersoner.

Karakteristika for den ny tids børn

 • De kommer ind i verden med en følelse af at være konger.
 • De har en følelse af at de fortjener at være her.
 • Selvværd er ikke det store problem for dem.
 • De har problemer med autoritet som et ritual, eller hvis der ikke er en forklaring.
 • Der er simpelthen ting de ikke vil gøre.
 • De bliver frustreret over et system der ikke lægger op til en kreativ tankegang.
 • De ser tit bedre måder at gøre tingene på.
 • Skolen er tit vanskelig for dem, og de kan opleves som “ikke – sociale”
 • De reagerer ikke på følelsesmæssig afpresning.
 • De er ikke tilbageholdende med at lade dig vide, hvad de behøver,
 • Ekstremt veludviklet intuition.
 • Udpræget følsomhed / sensitivitet.
 • Værdighed og stolthed.
 • Meget ærlige og hader “løgne” og forstillelser.
 • Ærlige og tro mod sig selv.
 • Gennemskuer skjulte motiver / tanker.
 • Utrolig selvlærte.
 • Meget spirituelle, stor spirituel indsigt

Børnene er klare, er vi?

Det som diskussionen omkring disse børn især har drejet sig om de senere år er at vores nuværende skole- og uddannelsessystem ikke er gearet til at håndtere børn med specielle evner, hvorfor de undertiden kategoriseres som det besværlige, adfærdsvanskelige børn. Undertiden endog dumme og kontrære. Fremkomsten af begrebet indigobørn er naturligvis en kærkommen lejlighed for alle forældre til at påstå at netop deres barn er superintelligent og helt unik og ganske uretmæssigt er blevet placeret i en specialklasse. Det har således i de senere år bestemt ikke skottet på forskellige initiativer fra forældre om oprettelse af specielle klasser til deres “helt unikke specielle” børn og sågar også skoler, institutioner udelukkende for disse børn.

Måske er dette at stramme den en andelse, men det er naturligvis skræmmende at vores skole- og uddannelsessystem ikke i højere grad er gearet på at håndtere børn med forskellighed og at der undertiden tys til medicins behandling. Vi ser således et øget pres på de børnepsykiatriske afdelinger fra familier med børn, som tilsyneladende har tilpasningsvanskeligheder. Indigobørn får sommetider den løjerlige diagnose “ADS (Opmærksomheds Deficit Syndrom) uden Hyperaktivitet” Damp-barn eller også “Hypoaktiv”. Disse børn behandles undertiden med lægemidlet Retalin, der psykofarmaka til behandling af bl.a. DAMP.

Børnene virker nemlig på mange enormt provokerende med deres tilsyneladende totale mangel på respekt og grænser. Det har dog med at vise sig i situationer, hvor balancen i det omkringværende miljø ikke er til stede. Hvor børn før i tiden havde lært at indordne sig og lægge gode miner til slet spil, er disse børn så ærlige og tro mod sig selv, at de ikke kan holde deres reaktioner tilbage. Reaktioner, der desværre ofte får omgivelserne til at tro, de har med vanskelige børn at gøre. Det er derimod omgivelserne, som er i ubalance, hvilket børnene naturligvis lider voldsomt under. Dette kan kun løses ved at behandle de voksne omkring børnene.

Der fremføres således det synspunkt at der er nødt til at ske noget inden for det nuværende skolesystem. Mange undersøgelser viser efterhånden, at hverken børn eller lærere trives i folkeskolen. Men denne diskussion er bestemt ikke ny. Blandt andet Rudolf Steiner fremførte for over 50 år siden, ideer til hvordan man støtter og udvikler alle børns – ikke kun såkaldte specielle børns! – særlige talenter og individualitet.

indigoborn-05

Rudolf Steiner

Selv hvis man ikke tror på alt dette her med den nye tidsalder så ligger det stadig en udfordring i hvorledes vi sikre den bedste opdragelse til vores børn, den bedste støtte igennem deres barndom og ungdom, hvilket i stor grad indbefatter at vi kigger på kvaliteten af vores forskellige institutioner der i høj grad er med til at varetage børnenes tarv. Denne diskussion er ikke ny. Allerede i 1920’erne talte den østrigske åndsforsker og pædagog Rudolf Steiner om de børn, der ville blive født i fremtiden med større bevidsthed om den åndelige verden end det tidligere havde været tilfældet.

Rudolf Steiner blev født i Østeuropa på grænsen mellem Ungarn og Jugoslavien. Han studerede på Den tekniske Højskole i Wien og blev professor i filosofi i en alder af 30 år. Rudolf Steiner fremlagde gennem talrige foredrag et omfattende helhedssyn på mennesket, naturen og kosmos – et helhedssyn der benævnes antroposofi (græsk: kundskab om mennesket). Den medicinske del af antroposofien er en åndsvidenskabelig måde at forstå sygdomme og behandlinger på.

Rudolf Steiner var af den opfattelse, at en virkelig medicin kun kan bestå, hvis den også trænger ind i en erkendelse af mennesket som krop, sjæl og ånd. Han forsøgte at appellere til en udvidet forståelse af mennesket, og at denne udvidede forståelse for mennesket i krop, sjæl og ånd skulle få en praktisk betydning, for den måde man behandlede mennesker på.

Rudolf Steiners dybtgående kendskab til både mennesket og naturprocesserne førte til, at han kunne angive en række nye epokegørende lægemidler fra naturrigerne, som allerede mens han levede, var i stand til at hjælpe mange mennesker. Rudolf Steiner mente, at fremstillingen af medicin måtte kædes sammen med behandlingssteder og en kreds af mennesker, som udførte et erkendelsesarbejde.

Lægemiddelfirmaet Weleda blev grundlagt, og personalet her arbejdede intenst på at fremstille de nye mediciner efter Rudolf Steiners angivelser. Her var først og fremmest tale om homøopatiske lægemidler, men fremstillet efter nye recepter, som forstærkede midlernes virkninger, og bl.a. via specielle farmaceutiske processer førtes virkningen hen til bestemte områder i mennesket. I dag er der flere virksomheder, der fremstiller antroposofiske lægemidler, bl.a. »Wala« i Tyskland. Og »Allergica« i bl.a. Sverige.

Forskellen på Rudolf Steiners metoder, og den allerede på det tidspunkt kendte homøopati er at homøopatien er en erfaringsvidenskab, mens Rudolf Steiners angivelser om lægemidlerne og deres fremstilling byggede på en langt større forstandsmæssig forståelse af sammenhængene mellem mennesket og naturprocesserne.

Den bærende ide i Steinerskolen er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Alle børn har evnen til at blive begejstrede, til at opdage, til at skabe og dermed blive mere og mere menneske. Overfor dette står samfundet med et ønske om at bibringe barnet nyttig viden tilpasset nutidens krav. I virkeligheden skal børnene uddannes til “morgendagens samfund” (om 10-12 år), og med de hastige forandringer, der sker overalt, ved ingen, hvordan det vil komme til at se ud.

Der er dog grund til at antage, at der vil blive hårdt brug for selvstændige mennesker med fantasi, social fornemmelse, evne til at se helheder, samt mod og handlekraft – egenskaber, der grundlægges allerede i barndommen. Antroposofi udgør en vigtig baggrundsviden og inspirationskilde for lærerne på en Rudolf Steiner-skole, men det er ikke noget, der undervises i på skolen. Steinerskolerne er pædagogiske metodeskoler – ikke livssynsskoler.

Rudolf Steiner sammenfatter opgaven med at opdrage et barn således:

”Modtag barnet med ærefrygt
Opdrag det med kærlighed
Lad det gå i frihed”

indigoborn-06

 

VIL DU VIDE MERE

Vil du vide mere om begrebet den nye tidsalder kan du læse meget mere herom i kapitlet Den femte dimension. Det kunne måske også have interesse at læse nærmere om begrebet aura. Endvidere har vi jo talt en del om kanalisering, hvorfor det måske kunne have interesse at læse nærmere om dette begreb. Information herom finder du blandt andet i NetSpirits kapitel om De opstegne Mestre.

 

Stil spørgsmål om indigobørn

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål