Meditation

I sin essen drejer meditation sig om at lære at være til stede lige nu. Det har Eckhart Tolle beskrevet i bogen ”Nuets kraft” , der bragte ham op i sværvægterklasse af nutidens spirituelle lærer.Eckhart Tolle ramte noget centralt i det moderne menneskes søgen efter mening, efter et åndeligt indhold, og såvel ”Nuets kraft” (1999), som den efterfølgende ”Lev i nuets kraft” (2001) og ”Stilhedens budskab” (2003) toppede bestsellerlisterne for åndelig litteratur over hele verden.

Tolle beskriver de mekanismer som bringer os væk fra tilstedeværelsen i nuet, hvordan vi er underlagt vores tanker og tankespind, som vores sind hele tiden nærer gennem spekulationer over fortiden og håb eller bekymringer for fremtiden. Tolle peger på, at den totale opmærksomhed i nuet er døren ind til en højere bevidsthed, en tilstand af ren væren og tidløshed. I vores iver efter at nå vores mål, efter at blive til noget andet, glemmer vi at være til stede i nuet, der som Tolle anfører er den eneste realitet, der er.

Meditations måder

HVAD DU OPNÅR VED MEDITATION

I takt med, at du opøver evnen til at meditere, vil meditationen blive dybere og mere koncentreret. Dette afføder diverse positive ting såsom mere overskud i hverdagen, mindre søvnbehov, lavere blodtryk, bedre hjerterytme etc. Ligeledes vil øvelse i meditation efterhånden give mulighed for, at man i hverdagen via forskellige teknikker kan vælge at fokusere på, eller udelukke, tanker og sindstilstande. Dette kan hjælpe til, at man kan bryde nogle mønstre eller forblive i en tilstand og ikke lade sig påvirke af ting, som man alligevel ikke kan gøre noget ved, såsom strejken i lufthavnen, at mødet er aflyst etc.

Meditation har desuden en positiv virkning på helbredet. Undersøgelser har vist gunstig effekt på blodtryk, hjertets ydeevne, lungernes kapacitet, hørelsen, synet, astma, søvn, depression mm. Meditation er også et hjælpemiddel til at reducere behovet for mange udbredte stimulanser og benyttes eksempelvis til tobaksafvænning. De psykiske effekter af meditation er at du bliver gladere, få mere overskud, er mindre stresset, udvikler din koncentrationsevne og kommer i bedre kontakt med dine følelser.

Alle disse fantastiske gavnlige effekter indebærer dog også risikoen for at man bliver så grebet af sin egen spirituelle udvikling, at den bliver det højeste livsmål. For livsmålet må være at indgå i et konstruktivt samspil med andre mennesker. Ingen bør således fordybe sig mere i meditationsverdenen, end de selv skønner det gavnligt for deres samfundsmæssige funktionsevne!

Meditation som en naturlig del af tilværelsen er målet. Når du ikke længere tænker over at gøre tingene, men de naturligt indgår som del af din dagligdag, folder spiritualitet sig for alvor ud. En af måderne at gøre dette på, er naturligvis ved at opsøge de steder på jorden hvor det at være spirituel indgår som en naturlig del af tilværelsen. I den vestlige verden, er der reelt set ikke megen plads til det spirituelle. Her er logikken, videnskaben og de materielle fremskridt sat på pidestater og det er dem, der tilbedes.

Det kan naturligvis godt lade sig gøre at vælge spiritualiteten til, selvom man residere i den vestlige verden, men det er og bliver et bevidst valg man må træffe på trods. Ikke noget, der kommer automatisk til ens tilværelse, da det ganske enkelt ikke er noget, der florerer som en naturlig del af samfundets opbygning og kultur.

Meditation som del af kulturen

Hvordan man meditere

Gode ting at huske før du starter:

 • Om du sidder eller ligger ned, det må du selv bestemme. Finde ud af, hvad der er mest behagelig for dig. Hvis du ønsker hjælp til forskellige mulige positioner så kig eventuelt i vores yoga afsnit.
 • Hav altid et formål med din meditation.
 • Sørg for at være upåvirket af stoffer.
 • Drik vand før og efter.
 • Sørg for, at du ikke kan blive forstyrret, mens du mediterer. Det er vigtigt at sørge for, at du ikke kan blive forstyrret under selve meditationen.
 • Start altid med at slappe af, både kropsligt og psykisk. Til hjælp til afslapning i forbindelse med meditation findes en del musik, lyde fra delfiner, hvaler, blæst, torden, rislende bæk, fuglesang etc.
 • Gå altid samme vej tilbage/ud, som du gik ind i meditationen.
 • Vær åben over for, at meditationen kan ændre sig undervejs.
 • Hvis du bliver utryg undervejs, så bed om hjælp fra det du tror på.
 • At meditere er også personlig udvikling, så der kan sagtens dukke ting op (ikke rare ting, lige når man oplever dem), som du skal kigge på for at tranformere dem.
 • Skriv evt. dine oplevelser ned. Før en meditationsdagbog.
 • Træning giver/gør en mester.
 • Hvis man er flere, der mediterer sammen, støtter man hinanden energimæssigt.
 • Det er op til dig selv om du ønsker at meditere med åbne eller lukkede øjne – Benyt den metode som umiddelbart tiltaler dig bedst og som du fornemmer at du kan opnå bedst fordybelse ved.

Meditation Hinduisme

Ideer til at starte meditationen

 • Forestil dig et landskab og begynd langsomt at udforske det.
 • Forestil dig en trappe, der fører opad, der er måske 9 trin. Når du kommer op på toppen, så sæt dig og se, hvad der sker.
 • Gå igennem 7 døre, og når du åbner den 7. dør, så kommer du til en gang med forskelligt farvede døre. Vælg så en af dem og lad på den måde meditationen vokse.
 • Et meditationsobjekt er det indre eller ydre fænomen, man under meditationen retter sin opmærksomhed eller bevidsthed imod. Man kan anvende stort set hvad som helst som meditationsobjekt. Ifølge de forskellige meditationsskoler har forskellige meditationsobjekter dog forskellige virkninger og formål.

Eksempler på meditationsobjekter: Et mantra. Det nok mest kendte mantra er sanskridt-lyden ”AUM” som udtales ”OM”, der også kaldes ur-lyden eller lydenes lyd. Måske har du ikke lige et mantra ved hånden som du synes om. Fortvivl ej – du har her nedenfor mulighed for at trække et mantra. Åndedrættet. Man kan enten anvende det naturlige åndedræt eller fx et dybere, langsommere eller hurtigere åndedræt. Kroppen. Man retter sin opmærksomhed mod hele eller dele af den fysiske krop. Et ydre billede. I alle spirituelle traditioner har man anvendt forskellige geometriske mønstre og symboler fx den tibetanske-buddhistiske ”Mandala” og hinduistiske og tantriske ”Yantras”.

Et indre billede. I mange systemer visualiserer man forskellige billeder af fx hellige personer, mandalaer eller symboler. Man kan også blive guidet af en gennem et indre landskab på en såkaldt ”Fantasirejse”. Guiden behøver ikke være fysisk til stede men kan guide via et bånd, en CD eller lign. Et stearinlys. Typisk anvendes flammen fra et brændende stearinlys. Det er fx tilfældet i den tantriske yogaøvelse ”Tratak”. Man kan også anvende et træ, en sten, en blomst etc. Man skal koncentre sig om at rejse ind i objektet og være stille derinde. Chakra. Man koncentre sig om et chakra.

Meditation objekter

 

Meditations teknikker

I litteraturen findes bogstaveligt talt hundreder af meditationsteknikker beskrevet. Forskellige forfattere har forsøgt sig med simple opdelinger, men ingen af disse opdelinger forekommer overbevisende endsige videre sagligt begrundede.

Nok kan det være rimeligt at tale om for eksempel koncentrations- og opmærksomheds-teknikker, men skellet er og bliver arbitrært: En koncentrationsteknik vil inddrage opmærksomhedstræning, ligesom opmærksomhedstræning også involverer koncentration. At der findes mange teknikker og mange variationer af disse teknikker må ses som et tilbud om, at meditationen kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Bøn og mantra-recitation

Den nok simpleste meditationsform er bøn eller mantra-recitation. Meditationsformen går i al simpelthed ud på at gentage en kort bøn – ofte kun på ét ord – inden i en selv i en passende periode. Man gentager altså det valgte mantra og når man opdager, at tankerne kommer afveje (og det gør de helt sikkert!), vender man blot stille og roligt tilbage til bønnen.

Ideelt skal alle tanker slippes. På denne måde optræner man neutral iagttagelse ved at man reagerer éns på alle tanker, der melder sig i éns hoved og derved lærer man blandt andet at se, at det “bare” er tanker og at slippe fordomsfulde vurderinger, som man ellers automatisk ville fremdrage ved enhver given lejlighed:

Aktiv imagination

Aktiv imagination er en meditationsteknik beskrevet af Jung. Den aktive imagination arbejder umiddelbart i forlængelse af drømmene og er tænkt som en måde, som klienter kunne arbejde videre med sig selv på ud over den egentlige terapi. I al sin enkelthed består aktiv imagination i, at man bevidst frembringer fantasier, som man så forholder sig aktivt til. Udgangspunktet kan eventuelt være en relevant drøm eller lignende, idet man jo bevidst eftergør drømmens mekanisme. Formålet hermed er at give det ubevidste mulighed for at udkrystalisere sig som bevidsthedsindhold, aktuelt i form af fantasier eller billeder.

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet

Grundlagt i Indien i 1936 som den første åndelige organisation for kvinder! (Kumaris betyder “døtre”).  Meditationsformen adskiller sig blandt andet ved at foregå med åbne øjne. På denne måde skulle man bedre kunne bringe den indre ro ud i hvedagen; bevare det indre fokus, også når man foretager ydre aktiviteter. Læren består af tre trin: Rejsen indad, hvor man ser sig selv som sjæl og oplever, at man er, hvad man tænker. Rejsen opad til Gud (ikke en bestemt), den højeste sjæl og kilde til lys og fred. Og rejsen fremad, hvor man lærer om karma og får en forståelse for, hvordan éns handlinger påvirker andre.

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole

Denne skole byder på meditationsformer fra den tantriske tradition, der har dybe rødder langt tilbage i tiden. Man kan vælge mellem to former: Den indre stilhed og Energiens kilde. Begge former er trinvise meditationer, der foregår med lukkede øjne. Men hvor den første er en teknik, hvor man man opnår ro ved at opleve og acceptere tingene, som de er, bygger den anden meditationsform på et mantra og et bestemt åndedræt.

Vipassana Meditation

Vipassana er en af Indiens ældste meditationsteknikker og blev genopdaget af Gotama Buddha for mere end 2500 år siden. Vipassana betyder at se tingene, som de virkelig er. Dette opnås gennem meditationsteknikker baseret på åndedrættet og selv-observation.

Universel Meditation

En meditationsform tilpasset den moderne, vestlige livsstil. Universel meditation arbejder med personligt mantra og teknikker designet til det enkelte menneske. Undervisningen består af tre måneders individuel vejledning, hvorefter man er rustet til at stå på egne ben og bruge teknikkerne resten af sit liv. Meditationsformen er baseret på ældgamle teknikker og Gururaj Ananda Yogi´s lære. Fra 1976 og indtil hans død 17 maj 1988 rejste han verden rundt med sin lære.

Acem Meditation

Meditation uden mystik – sådan præsenterer Acem sig selv. Acem, der er stiftet i Norge i 1966, er en meditationsform, der bygger på moderne vestlig psykologi, og hvor der står alsidig kompetence bag, bl.a. fra læger og psykologer. Meditationen foregår ved, at man sidder behageligt med lukkede øjne og let og uanstrengt gentager en metodelyd inde i hovedet.

Transcendental meditation

Manden bag Transcendental meditation er Bala Brahmachary Mahesh (født 1911), bedre kendt under navnet Maharisha Mahesh Yogi (Maharisha betyder storprofet og Yogi er udtrykket for en person, der dyrker Yoga). Han udviklede sin lære i 1950’erne og blev international kendt da Beatles og andre musikere besøgte ham i Indien for at lære meditation. Karakteristisk for Transcendental meditation er først og fremmest at den umiddelbart er meget enkel at lære og at den ofte giver næsten øjeblikkeligt gavnende effekt som mindre anspændthed, mere energi og større koncentrationsevne.

Dens mest kendte elementer er: A) En meditationsteknik, hvor man prøver at koncentrer sig om de enkelte tankers oprindelse, for derved at blive klar over hvordan de opstår. B) Brug af et personligt mantra for den enkelte elev. I Transcendental meditation er mantra et meningsløst ord med en speciel lydmæssig karakter, som formodes at hjælpe eleven til at finde kilden til dennes tankerække og derved opnå en form for selvophøjethed.

Bagved Transcendental meditation ligger et gevaldigt organisations apparat med blandt andet 10 “ministerier” og man kalder sig selv for “verdensregeringen for Oplysningens Tidsalder” – Intet mindre kan gøre det! – og fordi meditationsformen er så nem at lære og undervise i, findes der verden over adskillige, som tilbyder undervisning heri.

 

Meditation og kultur

 

VIL DU VIDE MERE

I forlængelse af nærværende afsnit om meditation kan det måske have interesse at læse mere om: Mantra, Chakra, Meridianer, eller Yoga.

Da vi ovenfor omtaler at du kan meditere på et mantra er det skønnet relevant her kort at forklare hvad et mantra er. Et mantra er en (religiøs) sætning eller en lyd man gentager for at opnå en bestemt tilstand. Normalt bruges det til at opnå gode sjælelige tilstande. Man kan have gode og mindre gode mantraer. Hvis man bliver ved med at gentage en sætning eller en forestilling om hvordan man er som menneske, så skal det nok ende med at passe. Du kan her på NetSpirit læse meget mere om mantra, hvordan du finder dit eget personlige mantra, alt om mantra! Brug navigationsbjælken til højre eller vores søgefunktion.

——