Energien Chi

Grundlaget for feng shui er energien Chi. Når man forstår denne energi, dens natur og hvad, der påvirker den er man rigtig godt på vej til at forstå hvad feng shui drejer sig om.  Det er opfattelsen i feng shui – såvel som i alle andre spirituelle begreber i øvrigt – at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er “materie” men derimod “energi”. Vore fysiske sanser opfatter forskellige ting som materie, men for en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, der til sidst viser sig blot at være ren energi.

Fysisk set er vi altså lutter energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former – fra finere til grovere. Eksempelvis er tanken en ret fin og let form for energi, hvorfor den svinger hurtigt og let kan forandres. Ting og materie er ret grove og tætte former for energi, der svinger langsommere og vanskeligere forandre sig.  Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden.

I Feng Shui kaldes energien for Chi, hvilket er det kinesiske ord for livskraft. I Indien kaldes det Prana og i Japan hedder det Ki. Feng Shui arbejder med at harmonisere og balancere denne energi således at den hverken er for kraftig eller stagnere. Der arbejdes endvidere med at forstærke den positive Chi og skærme imod den negative Chi.

fengshui-chi-02

DET GRUNDLÆGGENDE ENERGIBEGREB

En af de helt grundlæggende og centrale omdrejningspunkter i spiritualitet er at alting anses at bestå af energi. Uden en forståelse for hvad dette nærmere betyder, når du ikke langt omkring i det spirituelle univers før det hele virker ret mystisk. Derfor kigger vi nærmere på, hvorledes man antager at alting består af energi og hvad man benytter denne antagelse til.Dette danner også baggrundsforståelsen for hvorledes man arbejder med Chi energien i Feng Shui.

Indledningsvis er det væsenligt at du følger præmissen at man i spiritualitet har den  opfattelse, at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er “materie”, men derimod “energi”. Vore sanser opfatter forskellige ting som materie, men fra en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, som til sidst viser sig blot at være ren energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi.

Antagelsen er gældende for såvel alle de rent fysiske ting vi kan observere, som for alt det immaterielle vi ikke kan observere. Det antages at vi tiltrækker de samme energier i universet, som vi allerede indeholder. De signaler, som vi udsender til andre mennesker, er et sammensurium af alle de energier, vi har opsamlet i vores liv – og vores omverden reagerer på disse signaler enten ved at sende os videre på den gode vej, eller ved at være med til at fastholde os til følelser, meninger, indstillinger, vaner etc. som vi egentlig gerne vil ændre.

Den spirituelle grundlov vedrørende energi lyder: “Energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal”. Dette oversættes ofte til:

Gode energier tiltrækker gode energier,
dårlige energier tiltrækker dårlige.

Denne selvforstærkende effekt optager i meget høj grad spirituelle mennesker, der ofte tager energierne i deres liv op til revision og vurdere om de ting og mennesker de omgås med giver positiv eller negativ energi. Det er et meget centralt omdrejningspunkt for spirituelle mennesker at søge at tiltrække god energi, og undgå negative energimæssige påvirkninger. Man søger at vælge den mindste modstands vej, forstået på den måde, at der hvor man møder modstand, dårlig energi, bøjer man af, for i stedet at søge mod fremgangsmåder, hvor energierne synes at hjælpe en.

Du bliver energimæssigt påvirket af alt omkring dig – de ting der findes i dit hjem, det tøj du går med, dine arbejdskollegaer, den kop du drikker af, din cykel – kort sagt alt omkring dig. Den nemmeste måde at forstå opfattelsen af hvordan vi bliver energimæssigt påvirket, er ved først at se på hvorledes dette antages at foregå når vi taler om rent fysiske, materielle ting – og dernæst på hvordan vi bliver påvirket af det immaterielle.

Energi af en given type eller med et givet svingningstal,
tiltrækker energi af samme type og svingningstal

Når du ser en fysisk ting, rører ved denne, eller blot flygtigt bemærker denne, forbinder du en lang række følelser og tanker med tingen. Har du eksempelvis en stol, der trænger til at blive repareret, ombetrukket, rengjort etc. bliver du mindet om dette, hver gang du ser, eller er opmærksom på stolen. Denne opmærksomhed er som oftest kun ganske flygtig og du er sikkert ikke særlig bevidst om din energimæssige binding til stolen. Gøremålet med at få gjort noget ved stolen og tankerne herom, tror du, er fint parkeret indtil du engang får tid, lyst og råd. Men det er en illusion, da du reelt bliver påvirket af dårlig energi hver gang din opmærksomhed blot er lidt rettet mod møblet.

 

fengshui-chi-03

 

De følelser og tanker vi forbinder med de fysiske ting vi omgås med, er vi meget lidt bevidste om, hvilket bl.a. skyldes at følelserne og tankerne, er meget komplekse. Vi associerer, mere eller mindre ubevidst, når vi ser en ting, til en lang række oplevelser, drømme, forhåbninger, skuffelser etc. Du har måske i dit hjem en stol som tilhørt en anden før dig – en ven, et familiemedlem, en elsket afdød person etc. – hvilket betyder at minderne om denne person kommer til dig, når du er opmærksomme på stolen. Endvidere har stolen et bordeaux betræk, og den farve forbinder du måske med dit feriehus, etc.

Det kan derfor være umuligt at forklare, hvorfra den energimæssige påvirkning stammer og hvad dens nærmere påvirkning egentlig er. Det kan være svært at begrunde hvorfor man tænker som man gør om en bestemt ting, da denne mening er truffet ud fra mange – mere eller mindre bevidste – tanker, oplevelser og følelser. Søger man logisk at udrede sine begrundelser for hvorfor man opfatter en ting som man gør, støder man tillige også ofte på den udfordring at der er tale om et sammensurium af såvel positive som negative tanker og følelser. Når man eksempelvis kigger på sin nye flotte bil, så bliver man måske glad, fordi det er et længe opfyldt ønske, men man bliver måske også samtidig ængstelig, over, om man reelt har råd til afdragene, eller hvem der kommer til at lave den første bule i lakken!

Hvorledes materielle goder påvirker os energimæssigt er fremragende forklaret af Karen Kingstons i den lille bog ”Ryd op i dit rod”. Her klarlægger hun hvorledes at vi mennesker påvirkes af alle vores materielle goder, der dels hjælper os på mange måder, men så sandelig også tapper os for energi, idet der forbindes en lang række tanker, forpligtelser og gøremål med dem.

 

fengshui-chi-04

 

Ryd op i dit rod!

I Feng Shui arbejder man med at energien Ch’i kan lide en bolig hvor der er rent og ordentligt. Ch’ien kan lide harmoni, skønhed, renlighed og balance. Chien vil tabe fart og til sidst stagnere hvis den kommer forbi mange områder hvor der er støvet, beskidt, rodet, eller slet og ret ikke nogen udgang andet end der hvor den kom ind. Enhver blindgyde er meget dårlig for Chi’en, der kan lide at bevæge sig med ynde langs runde bløde former. Også hulrum bagved møbler får Chi’en til at stagnere – faktisk de steder i hjemmet hvor nullermænd normalt samler sig. Her kan du være sikker på at energien Chi har problemer.

Begrebet Space Cleaning / Ryd op i dit rod, beskæftiger sig med hvorfor man bør – og hvordan man får ryddet op i sine energibindninger. Udgangspunktet er at der findes to typer rod: det aktive rod og det passive rod. Det aktive er den slags rod, man har i sit køkken, når man laver mad eller bager. Aktivt rod bliver til passivt rod, hvis der ikke bliver ryddet op efter måltidet. Passive rod finder man ofte i loftsrum, garager og kældre i overfyldte reoler og klædeskabe, i køkkenskabe, under sengen osv.

Det dårlige ved passivt rod er, at energien omkring rodet virker klistret, derfor virker rodet forstyrrende, irriterende og holder os tilbage, for vi kan jo ikke tage på ferie eller gøre noget andet sjovt før der er ryddet op. I Feng Shui benytter man en såkaldt  Ba Gua Zhang (Pa Kua Chang) / Bagua, PaKua, til at opdele et hjem i forskellige livsområder – velfærd, familie, karriere, sundhed, etc. – og i de områder af hjemmet hvor der er rod, vil det pågældende livsområde ifølge Feng Shui have det svært. Rodet blokere for de livsområder det befinder sig i, i forhold til BaGua’en. Du kan lave nok så mange feng shui forbedringer, det hjælper bare ikke hvis dette område er rodet og energien bliver hængende her og klistre. Så det er altså meget klogt at få styr på sit passive rod.

Men hvad er rod egentlig?

 • Rod er ting, man ikke holder af eller ikke bruger længere.
 • Rod er ting, som er uorganiseret, ikke lagt på plads.
 • For mange ting på for lidt plads.
 • Halvfærdige projekter og ting man godt ved ikke bliver færdige.

Der er naturligvis mange måder at rydde op på. Nogle tager alt på en gang, og andre starter med en skuffe og arbejder videre derfra. Men det kan være en god ide at starte med at lave en liste over, hvor i ens hjem man synes, der er rodezoner. Når det er gjort, tag et andet stykke papir og start med de små rodezoner; bag døre, enkelte skuffer og håndtasker. Derefter skrives de medium zoner; klædeskabet, køkkenskabe og skrivebordet. Og til sidst til de store rodezoner; loftsrum, kælder og garager. Marker nu det rod, der er mest irriterende, og start her! Arbejd fra de små rodezoner til de store.

Nu er du klar til at gå i gang og har brug for:

 • En skraldekasse til det, der kun var til at smide ud.
 • Genbrugskasse til det der skal til UFF, Røde Kors eller lign.
 • En måske-kasse til det, der måske skal ud, måske ikke.
 • En lånt-fra-andre-kasse til det, der er lånt og det man regner med at andre vil blive glade for.

Så er du klar til at tage fat i hver eneste ting og stille dig selv nogle vigtige spørgsmål nemlig:

 • Holder jeg af denne ting?
 • Har jeg brug for denne ting og er den nyttig?
 • Er det en ting, der støtter den jeg er?
 • Hvad sker der med min energi, når jeg ser på eller tænker på denne ting?
 • Skal tingen repareres og er jeg villig til at gøre det nu?

Når du har svaret på disse spørgsmål, vil du have en meget klar fornemmelse af, hvilken kasse eller sæk den pågældende ting høre hjemme i. Sådan fortsætter du, indtil du har fået ryddet det passive rod ud og dermed banet vejen for at ny og positiv energi kan strømme ind i dit hjem.

fengshui-chi-05

 

Oprydning af rod giver energi og klarhed

At rydde op er som regel det første feng shui tiltag, man benytter til at hjælpe Ch’i energien til at kunne flyde frit og harmonisk. for mange mennesker er det en gigantisk befrielse at få lavet sådan en grundlæggende Feng Shui rengøring. Andre bruger ikke de muligheder som åbenbarer sig når de fx. skal flytte, hvilket en en fremragende anledning til at få ryddet op i de bindinger vi har til materielle ting. Istedet pakker de ting i kasser og får dem opbevaret hos venner og familie eller ved opmagasinerings firmaer. Men ude af syne er ikke ude af sind!

Hvis man får ryddet op i sit rod oplever de fleste mennesker at der er blevet taget en byrde af deres skuldre. Har man fx solgt sit gamle store hus vil man blive overrasket over hvor mange energimæssig binding vi mennesker egentlig har til fast ejendom. Så er det en dryppende vandhane, så er det et hul i taget, så er det en ekstra regning fra fjernvarmeværket, så er det et væltet træ i haven etc.

Feng Shui siger ikke at du skal sælge alt dit jordiske gods! Blot at du bør være opmærksom på hvilke energimæssige bindinger du har til dine ting. Hvis man får ryddet op i sit rod vil man opleve at mange af de behov man havde tidligere simpelthen forsvinder. Dette ser vi eksempelvis beskrevet i Herbert Brandt’s bog (Grundlæggeren af NetSpirit) “Spiritualitet i hverdagen”, hvor han fortæller om sine egne oplevelser med at rydde op efter Feng Shui principperne:

 “Og så var det at sælge sit hus jo også en gudbenådet lejlighed til at få ryddet op i ens jordiske gods. For eksempel havde jeg efterhånden fået en større samling af værktøj. Faktisk værktøj nok til at starte en mindre entreprenør virksomhed op, hvis lysten skulle være dertil. Nu ville vi flytte til en lejlighed, hvor der nok var begrænset behov for det meste af mit værktøj, så jeg besluttede at beholde en værktøjskasse med det mest nødvendige og give resten til en god ven. Han blev mægtig glad for det, og aftalen var, at jeg kunne låne det, hvis jeg skulle få brug for det.

Men det viste sig jo hurtigt, at når jeg nu ikke længere havde diverse værktøj, lister, brædder, fliser mv. så havde jeg heller ikke brug for det! Tidligere kunne jeg ikke gå forbi en byggeplads uden at spørge, om jeg ikke måtte få de her brædder eller granitplader, eller hvad det nu var, som de var ved at smide ud. Og i tidens løb har jeg fået konstrueret mange besynderlige løsninger ud fra de materialer, jeg har samlet sammen. Men der gik lang tid, før jeg indså, at behovet for at lave disse løsninger primært var affødt af tingene selv. Eksempelvis gik jeg i små tre år rundt og kiggede på en stor bunke brosten, som jeg havde fået gratis. Flotte brosten, som lå i en stor bunke et afsides sted i haven.

Hver eneste gang jeg kiggede på de her brosten, eller kom i tanke om deres tilstedeværelse, blev jeg mindet om, at de skulle bruges til et eller andet. Ergo, fandt jeg til sidst ud af at anrette nogle fine stier! Men hvis jeg ikke havde haft disse brosten, havde jeg nok levet glad og lykkelig uden disse stier! Der var altså ubevidst bundet en stor mængde energi bare i, at disse brosten lå der. Jeg forholdt mig således mere eller mindre ubevidst til dem igennem små tre år, før jeg fik forløst denne energibinding ved at anlægge nogle stier!!”

 

fengshui-chi-06

 

Det jordiske gods

Mens det er et bevidst og målrettet arbejde at få ryddet op i sit rod, så kommer nye ting nærmest af sig selv. Faktisk er det lidt af et arbejde at holde ting med mindre god energi fra døren. Lige pludselig har du igen en masse ting alle vegne. Et godt tilbud og så har man pludselig den dims, den lænestol, de ekstra vaser, eller hvad det nu kan være. En fødselsdag, og så sidder man tilbage med gaver, man ikke helt selv ville have valgt, men på den anden side, heller ikke nænner at smide ud eller bytte! 

Kort sagt er oprydning i dit rod ud fra Feng Shui principperne ikke blot en engangsforetagelse, men en løbende proces. Hvis du vil have den gode Chi energi til at fremme alting for dig, bør du løbende kigge på dit jordiske gods ud fra kriteriet hvad du helt ærligt føler i maven når du betragter tingen. Hvilken energi giver den dig? Det er ikke en hel nem proces, da mange af tingene jo har en reel værdi i kroner og ører. Det kan være en god ide at donere tøj til familie og venner, at give biblioteket bøger man ikke længere bruger, etc. Altså sørge for at tingene får et nyt liv, hvor de sagtens kan skifte energi og påvirke deres nye ejermand mere positivt, end de påvirker dig.

Det kan så absolut anbefales at lave en oprydning i ens materielle goder og hurtig opleve frigørelse af en masse tankemæssige bindinger. Nu siger vi ikke, at du skal smide det meste af dit habengut ud for at komme videre på livets vej. Det var det, som skulle til for Herberts vedkommende, men derfor er det jo ikke sikkert, at du har brug for at gå så dramatisk til værks.

Du bliver gradvist i stand til at tro og handle
ud fra, at det, du fornemmer, er rigtigt for dig

Energimæssig påvirkning fra det immaterielle

Foruden energipåvirkningerne fra fysiske ting, er vi mennesker også udsat for energipåvirkninger fra det immaterielle – altså de påvirkninger, der stammer fra stemningen i et rum, oplevelser i bussen, relationer til arbejdskollegaer etc. Da denne påvirkning kommer fra noget uden konkret fysisk form, lader den sig vanskeligt undergå en nærmere analyse, og til forskel fra de fysiske ting, kan man ikke blot skaffe sig af med det, som er ophav til stemningen!

Efterhånden som man bliver bedre til at være opmærksom på energierne og bedre til at tillade sig selv at tro på dem, bliver ens fornemmelse for dem skarpere, og man bliver i stand til at handle ud fra disse intuitive fornemmelser. Udgangspunktet for at arbejde med energipåvirkninger fra det immaterielle er således at man tillader sig at tro på energiernes tilstedeværelse, hvorefter det næste skridt er at blive bedre til at opfange dem og handle derudfra. Dette er kvinder traditionelt meget bedre til end mænd, hvilket vi får et eksempel på i Herbert Brandt’s bog “Spiritualitet i hverdagen”,

“Det var en imødeset fodboldkamp, der skulle til at tage sin begyndelse. Min kæreste, som ikke ligefrem kan beskyldes for at være fodboldentusiast, var inviteret med, og mens spillet var ved at komme i gang, forklarede jeg om de to hold, hvordan de havde spillet tidligere i sæsonen, hvem der var skadede og så videre. Hun virkede ikke udpræget interesseret, men hørte dog høfligt efter. Da jeg var færdig med en længere udredning, som uundgåeligt måtte få enhver til at holde med det ene hold – spurgte jeg hende, hvem hun holdt med, og hvem hun troede ville vinde?

Hun fortalte, at hun holdt med det hold, som jeg lige have forklaret stod overfor at tabe stort! Lidt opgivende prøvede jeg at spørge ind til, hvordan i alverden hun kunne have den opfattelse, når jeg nu lige havde stået og forklaret alle de her facts. Blot for at få et svar omkring, at deres dragter dels var pænere, og dels havde ham midtbanespilleren sådan nogle lækre ben. Jeg forsøgte mig så med “Det kan du altså ikke mene. Kan du ikke forklare mig, hvorfor du tror, de vinder?”, hvortil jeg fik svaret; “Jamen, det tror jeg altså” – og dermed var den diskussion så ude!

Årsagen til at min kæreste sagde med at hun holdt med det andet hold, fordi de havde pænere dragter m.v. er ikke sandheden. Hun orkede bare ikke at diskutere med mig, for hun vidste at det ville være svært at trænge igennem mine “videnskabelige facts” og forklare, at det for hende gælder om at mærke energierne. Og hun opfangede åbenbart, at det ene hold havde en langt større udstråling af kampgejst, hvilket foranledigede hende til at tro på, at de vandt. Men det har jo intet med objektive facts at gøre. Det er en intuitiv observation.

Og den kan være svær at forklare, især overfor en mand, som ikke er særlig modtagelig eller opmærksom på de energier, der eksisterer i alle livets forhold. Så hun nøjedes med at begrunde sit valg i nogle facts, som jeg umiddelbart kunne observere, og dermed undgå en lang nytteløs diskussion om energierne kontra de objektive facts. For hende var det logik for burhøns, at det vi konkret kan observere, kun er en meget lille delmængde af det, der kan benyttes som beslutningsgrundlag for vores tanker og følelser.

 

krigskunst-08-1

 

Den smukke intuition

Noget af forskellen mellem den mandlige og den kvindelige logik, har måske sin årsag i opdragelsen. Drenge skal i højere grad forklare deres valg, mens piger bare kan have lyst til noget. Selvom jeg er klar over, at mange mener, at drenge får større frihedsgrader end piger i opdragelsen, så er dette altså et område, hvor pigerne har fået carte blanche. “Jeg vil have den lyserøde kjole på i dag” – “Hvorfor?Fordi!“. Den går altså ikke for drenge. De bliver i langt højere grad sat til at forklare og finde frem til forklaringer for deres valg.

Og før nogen føler sig foranlediget til at fare i blækhuset og anklager os for at have en gammeldags opfattelse af opdragelse, skal siges, at eksemplet blot er for at illustrere, at kvinder er meget bedre til at være intuitive, og dette forhold, til dels kan findes i den måde, vi bliver opdraget på. Tendensen bliver forstærket af det vestlige verdenssyn, der traditionelt har vægtet målbare objektive facts, en del tungere, end meninger baseret på følelser og intuition. Det er så grundlæggende fæstnet i os, at vi skal være analyserende, at det er svært for os at føle energierne. Vi er vant til at alt helst skal kunne kategoriseres, klassificeres og forklares.

Alle meninger skal kunne forklares ud fra argumenter i en stringent rækkefølge, der leder hen til en uomtvistelig klar konklusion. Dette syn på logik har ført os til en antagelse om at meninger og følelser, baseret på det objektivt målbare, er mere rigtige, end meninger og følelser, funderet i intuitionen.

Også tanker og følelser har en bestemt energi,
der tiltrækker lignende energiformer

Den første følelse, der som regel viser sig når man prøver at lytte efter energierne – er en følelse af afmagt, af at miste kontrollen og af at være uansvarlig. For når man lukker op for dette, så lukker man jo også op for en masse ting, som ikke umiddelbart kan forklares, og må støtte sig til en indre styrke og overbevisning, frem for at kunne underbygge sine meninger og standpunkter med såkaldt objektiv faktuel logik.

Ideen om at alting består af energi er også belyst fra videnskabelig side. I ‘The Framingham Heart Study‘, har en forskegruppe fra Boston Universitet, siden 1948, fulgt knap 5000 mennesker og indsamlet alverdens datamateriale om deres liv. De er nu kommet frem til at vores lykke afhænger af lykke-niveauet i vores personlige netværk. Lykke smitter! Effekten er stærkere jo tættere man bor på hinanden. Hvis en ven, som bor mindre end 1,6 kilometer væk er lykkelig, så bliver din chance for lykke forøget med 25 procent, viser undersøgelsen. Og endnu bedre er det med en lykkelig ven inden for en kilometer, det øger ens lykkesandsynlighed med hele 42 procent.

Tolkningerne er dog ikke helt så enkle at kun afstanden spiller ind. Det skulle således kun give 8 procent større chance for personlig lykke, hvis ens samboende ægtefælle er lykkelig, mens en lykkelig kollega ikke gør nogen forskel – medmindre man samtidig er venner. Forskerne er nu i fuld gang med at undersøge andre mulige sammenhænge mellem hvorledes vores sociale netværk klarer sig, og hvordan vi selv går rundt og har det.

Det, som gør undersøgelsen interessant i nærværende sammenhæng er naturligvis at alt dette har spirituelle mennesker fornemmet i årevis. Det har måske været formuleret lidt anderledes, men essensen er ganske den samme – Undgå de dårlige energier og opsøg de gode. Du kommer til at støde på rigtig mange ideer og tanker om energibegrebet, efterhånden som du bevæger dig rundt i det spirituelle univers.

I Feng Shui benævnes energi for Ch’i, eller Qi alt afhængig af hvilken oversættelsesmetode man benytter. I yoga for Kundalini, og i Chakra for Prana. Andre betegnelser er universel livsenergi, rent lys, vitalitet, bioenergi, reiki og vibrationer af kærlighed – Alle disse forskellige betegnelser er grundlæggende dækkende for det samme.

fengshui-chi-11

Feng Shui og Chi energien

I Feng Shui arbejder man med at energien Ch’i kan lide en bolig hvor der er rent og ordentligt. Ch’ien kan lide harmoni, skønhed, renlighed og balance. Chien vil tabe fart og til sidst stagnere hvis den kommer forbi mange områder hvor der er støvet, beskidt, rodet, eller slet og ret ikke nogen udgang andet end der hvor den kom ind. Enhver blindgyde er meget dårlig for Chi’en, der kan lide at bevæge sig med ynde langs runde bløde former. Også hulrum bagved møbler får Chi’en til at stagnere – faktisk de steder i hjemmet hvor nullermænd normalt samler sig. Her kan du være sikker på at energien Chi har problemer.

Dragens dræbende åndedræt

Hvis energien Chi er uharmonisk eller for stærk kaldes den “dragens dræberåndedræt” (Sha Chi). Feng Shui advare kraftig imod at bo, sove, sidde, arbejde og spise på steder, der er udsat for Sha Chi. Steder, der er udsat for Shar Chi, benævnes undertiden også som værende udsat for “giftpile”.

Dragens kosmiske åndedræt

Hvis energien Chi er harmonisk og balanceret kaldes den “dragens kosmiske åndedræt” (Sheng Chi). Den positive energi, sheng chi, bugter sig blidt i buede slyngninger, og den negative chi, sha chi, rammer hurtigt i lige linier. Sha chi bliver fremkaldt af bl.a. jernebanelinier, kanaler, sluser, elektriske ledninger, vand i undergrunden og ved lange lige veje. For at chi skal være gavnlig og berigende er det vigtigt at den vedbliver med at strømme, ikke for hurtigt og ikke for langsomt. Hvis chi’en støder på en forhindring og går i stå bliver den ødelæggende.

Chi antages ikke at være statisk, men derimod meget påvirkelig overfor de omgivelser der passerer igennem. Det antages at Chi opsamler energivibrationer fra alt hvad den passerer. Således hvis den  passerer forbi smukke, rene ting, landskaber, mennesker m.v. opsamler den noget energi herfra, hvilket er positiv energi. Tilsvarende opsamler energien Chi smerte, hvis den passere forbi et slagteri, og sorg hvis den passere forbi en kirkegård.

I sin grundsubstans antages Chi’en at have forskellig karakter afhængig af hvilket verdenshjørne den kommer fra: Fra øst er Ch’ien beskyttende og venlig og den bringer visdom og uddannelse. Fra syd er Ch’ien opkvikkende og lykkebringende. Fra vest er Ch’ien uforudsigelige og kan skabe kaos. Fra nord er Ch’ien søvndyssende og gådefuld.

For at nærme os en forståelse kan vi se på hvordan feng shui opfatter at energien Chi bevæger sig rundt i en bolig. De nedenfor viste eksempler på energien Chi’s flow i en bolig er simplificerede. Det, der vises er hovedstrømmene. Således vil understrømmene fordele sig mere ud i hjørnerne. Ligeledes vil energien Chi, når den rammer ind i noget ikke alene bryde ud til siden, men også starte en modsatrettet bevægelse tilbage fra hvor den kom.

Meningerne om hvad som får energistrømmen til at bremse og hvad den fortsætter uhindret igennem er delte. Undertiden hævdes det at vægge skulle blokere helt for energistrømmen. Men der gives ingen nærmere forklaring på om hvor tykke disse skal være og om hvilket materialevalg der tænkes på. Hvis man således bor i et træhus og væggene heri skulle blokere for energistrømmen, er det vanskeligt at forstå at træskodder for vinduerne ikke også skulle blokere for energistrømmen. Men det er der enighed om at det gør de ikke!

Det foreslås at man selv tænker logisk og eksempelvis, som nævnt, forestille sig at Chi’en opfører sig på samme måde som enten vand eller luft. Hermed kan man selv tænke sig frem til hvordan energien bevæger sig. Vær dog opmærksom på at Chi’en bevæger sig lige så uhindret igennem glas som sollyset. Så lysets egenskaberne skal også indtænkes.

Rum med én indgang. Her er der kun et indgangs- og et udgangspunkt for energien. Energien vil vende tilbage til sit oprindelige punkt og skaber dermed en konstant forvirring i de energimæssige kræfter nær døren. En person, der befinder sig i energistrømmen vil opleve en uro, især hvis personen opholder sig nær døren, hvor energistrømmen er kaotisk, stærk og går i forskellige retninger. På den anden side vil en person, der befinder sig udenfor energistrømmen – eksempelvis i et af rummets hjørner – opleve rummet som livløst, idet energien stryger forbi personen.

Rum med to ind- og udgange. Her kan energien Chi strømme lige igennem rummet. Indgangen og udgangen kan være henholdsvis en dør og et vindue, men det kan også være to døre. Chi passere uhindret gennem glas. Hvis gardinerne er lukket til eller skodderne trukket for vil energistrømmen møde modstand og en større eller mindre del – afhængig af modstanden – vil bøje af. Den Chi som passere vil have nedsat fart. Ligeledes hvis en eventuel dør er lukket. En person, der placer sig lidt ude i hjørnerne af rummet vil fornemme noget stillestående eller en tomhed omkring sig, idet energien Chi strømmer lige igennem rummet.

Rum med forskudt ind- og udgang. Her kommer energien ind i værelset gennem enten døren eller vinduet og bevæger sig rundt i periferien i søgen efter en vej ud. En person, der sidder i denne jævne bane vil opleve et frisk pust på grund af den blide cirkulation. Mens en person i den anden ende af værelset kan komme til at føle en mangel på bevægelse i luften fordi energistrømmen passere forbi.

fengshui-chi-10

fengshui-chi-08

fengshui-chi-09

Afbalancering af Ch’i energistrømme

Nu har vi grundlæggende fået en forståelse for energiens Ch’i’s egenskaber og måder at bevæge sig på. Det næste vi skal igennem er at forstå hvorledes man kan arbejde med at få energien Ch’i til at flyde frit og være i balance, således at den hverken er for hurtig og kraftig eller for langsom og sløv. Hvis energien Ch’i er for langsom vil den bevirke sløvhed og depression for dem som opholder sig i disse områder. Hvis den på den anden side er for hurtig vil den bevirke en følelse af rastløshed og utilfredshed. Afhængig af hvor i hjemmet energien Ch’i har problemer med at flyde frit og i balance påvirker dette endvidere det livsområde, som denne del af hjemmet står som udtryk for.

Der hvor Ch’ien stagnere kan man hjælpe den i gang igen, ved at placere levende ting, og eller ting, der bevæger sig – eksempelvis potteplanter, uro’er, vindharper, flag, røgelsespinde, en hængekøje, et akvarium eller et indedørs vandbassin – ja praktisk taget alt, der bevæger sig. Også ting, der ikke bevæger sig af sig selv, men som er skabt til at bevæge sig hjælper – eksempelvis værktøj, en modelbåd o.l. Også genstande, der foretager en cirkulær bevægelse kan benyttes – eksempelvis, vindmøller, svingdøre, bord- og loftsventilatorer. Endelig kan benyttes moderne elektroniske produkter, som kan stimulere aktiviteter og lyd; såsom stereoanlæg, radio, fjernsyn og PC.

Hvis der er områder hvor Ch’ien accelerere og bevæger sig for hurtigt, kan der være behov for at bremse Ch’ien en smule. Det som giver Ch’ien for meget fart er for lange lige linjer, eksempelvis i en lang gang. I det hele taget accelere energien Chi på alle lige strækninger. Så hvis man har fire sture en suite er det en ide at bremse chi’en op ved at placere noget midt i den ene stue. I den lange gang kan man dæmpe energistrømmen ved at placere et stilheds remedie for enden, der sænker bevægelsen af Chi.

I Østen bruges ofte statuer af hellige personer til dette formål, men der kan benyttes mange andre ting – kriteriet er blot at de udstråler ro, fred og stilhed. Det er nok de færreste steder, man kan få gangen til at bue en lille smule, men hvis dette er muligt vil dette ligeledes få Ch’ien til at bevæge sig på en smuk måde. Du har måske hørt at du ikke bør have din seng under et udspring i loftet f.eks. i form af en bjælke. Dette er ud fra den samme filosofi at for megen og for kraftig Chi ikke er godt og det antages at når Ch’ien rammer ind i bjælken, så presses den nedad mod dig der ligger og sover og dette skulle forårsage dårligt helbred.

Hvis du har denne udfordring, så flyt din seng eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, så placere et tyndt stofnet over din seng. En anden mulighed er at hænge noget stof ned fra loftet, der kanalisere Ch’ien udenom sengen. Du bør placere dig selv i forhold til Chi strømmene så påvirkningen er i balance – altså hverken for kraftig eller stagnerende, hvorfor eksempelvis din ynglings-lænestol hverken bør være placeret alt for udsat eller alt for beskyttet.

Dernæst skal du undgå at få Ch’ien ind bagfra. Dette vil skabe en følelse af at være udsat. Placere derfor møblerne lidt på skrå i forhold til Ch’ien, helst således at du vender front imod denne. Du bør især undgå at bo, sove, sidde, arbejde og spise på steder, der er udsat for Sha Chi.

Her er oversigt over nogle populære feng shui remedier, der benyttes til at – tiltrække den gode Ch’i – bortlede den uønskede Ch’i – hjælpe Ch’ien i gang de steder, hvor der er fare for at den stagnere – og bremse den de steder hvor der er fare for at den accelerer og bliver for kraftig. Disse remedier kan benyttes alle steder; hjemmet, haven, kontoret, bilen etc.

FENG SHUI REMEDIER

fs-remedier-lille-coins fs-remedier-lille-coins-svord fs-remedier-lille-vand fs-remedier-lille-buddha
Lykkemønter Pengesværd Vandbassiner, vand Buddha figurer
fs-remedier-lille-krystal fs-remedier-lille-klokke fs-remedier-lille-farver fs-remedier-lille-spejl
Prismer og krystaller Klokker Farver Spejle

Harmonisering af Chi energien

Grundlaget for feng shui er altså energien Ch’i. Når man forstår denne energi, dens natur og hvad, der påvirker den er man rigtig godt på vej til at forstå hvad feng shui drejer sig om. Feng Shui arbejder med at harmonisere og balancere denne energi således at den hverken er for kraftig eller stagnere. Der arbejdes endvidere med at forstærke den positive Ch’i og skærme imod den negative Ch’i.

Hvis energien Ch’i er uharmonisk eller for stærk kaldes den “dragens dræberåndedræt” (Sha Ch’i). Feng Shui advare kraftig imod at bo, sove, sidde, arbejde og spise på steder, der er udsat for Sha Ch’i. Steder, der er udsat for Shar Ch’i, benævnes undertiden også som værende udsat for “giftpile”. Hvis energien Ch’i er harmonisk og balanceret kaldes den “dragens kosmiske åndedræt” (Sheng Ch’i). Den positive energi, Sheng Ch’i, bugter sig blidt i buede slyngninger, og den negative Ch’i, Sha Ch’i, rammer hurtigt i lige linier. Sha Ch’i bliver fremkaldt af bl.a. jernbanelinier, kanaler, sluser, elektriske ledninger, vand i undergrunden og ved lange lige veje. For at Ch’i skal være gavnlig og berigende er det vigtigt at den vedbliver med at strømme, ikke for hurtigt og ikke for langsomt. Hvis Ch’i’en støder på en forhindring og går i stå bliver den ødelæggende. Der skal være tale om lange lige linier, før Ch’i’en bliver til Sheng Ch’i.

Ch’i antages ikke at være statisk, men derimod meget påvirkelig overfor de omgivelser der passerer igennem. Det antages at Ch’i opsamler energivibrationer fra alt hvad den passerer. Således hvis den passerer forbi smukke, rene ting, landskaber, mennesker m.v. opsamler den noget energi herfra, hvilket er positiv energi. Tilsvarende opsamler energien Ch’i smerte, hvis den passerer forbi et slagteri, og sorg hvis den passerer forbi en kirkegård.

I sin grundsubstans antages Ch’i’en at have forskellig karakter afhængig af hvilket verdenshjørne den kommer fra: Fra øst er Ch’ien beskyttende og venlig og den bringer visdom og uddannelse. Fra syd er Ch’ien opkvikkende og lykkebringende. Fra vest er Ch’ien uforudsigelige og kan skabe kaos. Fra nord er Ch’ien søvndyssende og gådefuld.

Ovenfor var vi omkring hvorledes feng shui opfatter at energien Ch’i bevæger sig rundt i en bolig, tre forskellige rum. Vi var også omkring at meningerne om hvad som får energistrømmen til at bremse og hvad den fortsætter uhindret igennem er delte. Undertiden hævdes det at vægge skulle blokere helt for energistrømmen. Men der gives ingen nærmere forklaring på om hvor tykke disse skal være og om hvilket materialevalg der tænkes på. Hvis man således bor i et træhus og væggene heri skulle blokere for energistrømmen, er det vanskeligt at forstå at træskodder for vinduerne ikke også skulle blokere for energistrømmen. Men det er der enighed om at det gør de ikke! Det foreslås at man selv tænker logisk og eksempelvis, som nævnt, forestille sig at Ch’i’en opfører sig på samme måde som enten vand eller luft. Hermed kan man selv tænke sig frem til hvordan energien bevæger sig. Vær dog opmærksom på at Ch’i’en bevæger sig lige så uhindret igennem glas som sollyset. Så lysets egenskaber skal også medregnes.

 

Nu har vi grundlæggende fået en forståelse for energiens Ch’i’s egenskaber og måder at bevæge sig på. Det næste vi skal igennem er at forstå hvorledes man kan arbejde med at få energien Ch’i til at flyde frit og være i balance, således at den hverken er for hurtig og kraftig eller for langsom og sløv. Hvis energien Ch’i er for langsom vil den bevirke sløvhed og depression for dem som opholder sig i disse områder. Hvis den på den anden side er for hurtig vil den bevirke en følelse af rastløshed og utilfredshed. Afhængig af hvor i hjemmet energien Ch’i har problemer med at flyde frit og i balance påvirker dette endvidere det livsområde, som denne del af hjemmet står som udtryk for.

Der hvor Ch’ien stagnere kan man hjælpe den i gang igen, ved at placere levende ting, og eller ting, der bevæger sig – eksempelvis potteplanter, uro’er, vindharper, flag, røgelsespinde, en hængekøje, et akvarium eller et indedørs vandbassin – ja praktisk taget alt, der bevæger sig. Også ting, der ikke bevæger sig af sig selv, men som er skabt til at bevæge sig hjælper – eksempelvis værktøj, en modelbåd o.l. Også genstande, der foretager en cirkulær bevægelse kan benyttes – eksempelvis, vindmøller, svingdøre, bord- og loftsventilatorer. Endelig kan benyttes moderne elektroniske produkter, som kan stimulere aktiviteter og lyd; såsom stereoanlæg, radio, fjernsyn og PC.

Hvis der er områder hvor Ch’ien accelerere og bevæger sig for hurtigt, kan der være behov for at bremse Ch’ien en smule. Det som giver Ch’ien for meget fart er for lange lige linjer, eksempelvis i en lang gang. I det hele taget accelere energien Chi på alle lige strækninger. Så hvis man har fire sture en suite er det en ide at bremse chi’en op ved at placere noget midt i den ene stue. I den lange gang kan man dæmpe energistrømmen ved at placere et stilheds remedie for enden, der sænker bevægelsen af Chi. I Østen bruges ofte statuer af hellige personer til dette formål, men der kan benyttes mange andre ting – kriteriet er blot at de udstråler ro, fred og stilhed. Det er nok de færreste steder, man kan få gangen til at bue en lille smule, men hvis dette er muligt vil dette ligeledes få Ch’ien til at bevæge sig på en smuk måde.

Du har måske hørt at du ikke bør have din seng under et udspring i loftet f.eks. i form af en bjælke. Dette er ud fra den samme filosofi at for megen og for kraftig Chi ikke er godt og det antages at når Ch’ien rammer ind i bjælken, så presses den nedad mod dig der ligger og sover og dette skulle forårsage dårligt helbred. Hvis du har denne udfordring, så flyt din seng eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, så placere et tyndt stofnet over din seng. En anden mulighed er at hænge noget stof ned fra loftet, der kanalisere Ch’ien udenom sengen. Du bør placere dig selv i forhold til Chi strømmene så påvirkningen er i balance – altså hverken for kraftig eller stagnerende, hvorfor eksempelvis din ynglings-lænestol hverken bør være placeret alt for udsat eller alt for beskyttet.

Dernæst skal du undgå at få Ch’ien ind bagfra. Dette vil skabe en følelse af at være udsat. Placere derfor møblerne lidt på skrå i forhold til Ch’ien, helst således at du vender front imod denne. Du bør især undgå at bo, sove, sidde, arbejde og spise på steder, der er udsat for Sha Chi.

Ch’ien kan lide en bolig hvor der er rent og ordentligt. Ch’ien kan lide harmoni, skønhed, renlighed og balance. Chien vil tabe fart og til sidst stagnere hvis den kommer forbi mange områder hvor der er støvet, beskidt, rodet, eller slet og ret ikke nogen udgang andet end der hvor den kom ind. Enhver blindgyde er meget dårlig for Chi’en, der kan lide at bevæge sig med ynde langs runde bløde former. Også hulrum bagved møbler får Chi’en til at stagnere – faktisk de steder i hjemmet hvor nullermænd normalt samler sig. Her kan du være sikker på at energien Chi har problemer.

At rydde op er som regel det første feng shui tiltag, man benytter til at hjælpe Ch’i energien til at kunne flyde frit og harmonisk. Derefter fortsætter man med at finde de steder i hjemmet, hvor Ch’i energien enten er i fare for at stagnere eller i fare for at accelere for meget og dermed blive skadelig. Til at dæmpe, forstærke eller tiltrække den gode energi benyttes forskellige feng shui remedier. Ligeledes benyttes forskellige feng shui remedier til at afskærme mod den dårlige energi.

GrundCh’ien antages at være smart. Ganske vist kan du lokke den til dig ved brug af forskellige remedier, men hvis den ser noget som helt åbenlyst er anbragt for at skulle stimulerer den kan den “blive sur” og nægte at reagere derpå. Det gælder således om at indføre feng shui foranstaltninger i dit hjem på en måde så man ikke umiddelbart kan se at man lever efter feng shui.

Der findes mange forskellige måder at analysere hvorfra og hvilken karakter Ch’ien har i forhold til dig og din bolig. Ligeledes findes der mange forskellige måder hvorpå du kan fremme Sheng Ch’ien og mindske Sha Ch’ien. Oprydning og brug af forskellige feng shui remedier, som er beskrevet ovenfor er kun to af mange måder.

Feng Shui rundtur i København

 

Vil du vide mere

I nærværende sektion beskæftiger vi os med Feng Shui som er et gevaldigt stort område. En indledning til begrebet Feng Shui og en forståelse af hvad det går ud på – og hvad det ikke går ud på! – får du i introduktion til Feng Shui. Er interessen en bestemt retning af feng Shui, så kig på afsnittet om de forskellige Feng Shui skoler / retninger, eller spring direkte til en af disse og læs meget mere – Formskolen, Kompasskolen, Otte huse BaZhai, Flying Star og Black Hat.

Er interessen at lære om de værktøjer man benytter i Feng Shui så kig fx. på BaGua, KUA-tal og De fem elementer. Leder du efter en feng shui ekspert, en feng shui konsulent, en Feng Shui underviser, så kig i vores adresseliste. Her er Feng Shui eksperter fra hele Danmark. Er du selv Feng Shui ekspert er du velkommen til at oprette dig i adresselisten – det er ganske gratis.

 

Stil spørgsmål om Feng Shui

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Feng Shui
Det er nemt – Stil et spørgsmål

fengshui-chi-07