Formskolen

Feng Shui tager afsæt i taoismens lære om universet, yin og yang, om Chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner. En lære, der er mere end 7000 år gammel. Oprindeligt skulle Feng-Shui eksperterne rådgive den kinesisk kejser således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt. De var højt respekterede astronomer og videnskabsmænd, der beholdt deres viden indenfor en snæver kreds. Helt fra gammel tid har det dog været alment udbredt i Kina at undersøge husenes beliggenhed i forhold til kirkegåde og de omkringliggende omgivelser såsom bjerge, søer, og vand, for at beregne lykkebringende eller ildevarslende omgivelser.

Under Tang dynastiet (618-907 e.Kr.) rivaliserede mere end hundrede Feng Shui skoler mod hinanden. Selvom skolerne havde deres udspring i de samme principper, havde de alle udviklet forskellige fortolkninger afhængig af det, de havde specialiseret sig i. Fra Song dynastiet (960-1279 e.Kr.) og fremover begyndte Feng Shui at dele sig i to større skoler Formskolen og Kompasskolen. De, som studerede Formskolen, var kendt som Xing Jia, betegnelsen på en ekspert i Formen, og de, som studerede Kompasskolen, var kendt som Qi Jia, betegnelsen på en ekspert i Yin & Yang.

Senere opstod en lang række underskoler og på kryds og tværs af de mange forskellige feng shui skoler benyttes de samme værktøjer og ræsonnementer. I nærværende afsnit kigger vi på Formskolens brug af de fem dyr, men brugen af de fem dyr til analyser og ræsonnementer går således igen i mange af de andre feng shui skoler.

 

 

De fem dyr

I analyse af landskabet benytter Form skolen, de fem dyr til finde hvilke feng shui principper, der er i kraft. De fem dyr skal her opfattes symbolsk. De dyr referer til bakker, landskabsformer m.v. Hvorvidt drager, tigeren m.v. anses for at være til stede, afhænger bl.a. af bakkers og bjerges form, af tilstedeværelse af vandløb, søer, floder, og deres form, retning, vandgennemstrømning etc.

For en feng shui ekspert er et landskab meget mere end blot bakker, bjerge, søer, træer etc. En feng shui ekspert vil eksempelvis kigge på bjergenes form og se efter hvilke tigerforme og hvilke drageforme, der findes. Kigge på hvilke placeringer, der er udsat for turbulent eller for kraftig Chi strømme. Kigge på hvilke placeringer, der har udsigt og hvilke, der ikke har, etc. Det er således ikke spor tilfældigt hvorledes vores tegner har valgt at illustrerer de fem dyr. Skildpadden står på en høj kasse, da den skal yde beskyttelse bagfra. Dragens kasse er større end tigerens da dragebakker er højere end tigerbakker og fuglen føniks svæver i luften og har frit udsyn.

Skildpadden

Med sit stærke skjold karakterisere skildpadden beskyttelse, ly, sikkerhed. Dens position er bagerst, hvor den som et skjold sørger for sikkerhed, lang levetid stabilitet og frihed for angsten at blive angrebet bagfra. I landskabs feng shui symboliseres den sorte skildpadde ved en række bakker, som ideelt set bør være placeret bag ved en bolig eller et opholdssted. De tjener som beskyttelse mod den hårde nordenvind og repræsentere god feng shui ved at bidrage med et afgørende element i form af solid støtte.

Tigeren

Tigeren kan frembyde både fysisk styrke og magt og kan derved både angribe og forsvare. Den er afgørende for vores overlevelse, men må kontrolleres omhyggeligt. Parat til spring på vor højre side er den opmærksom på enhver trussel. Men den repræsenterer også den fare for vold, der ligger i menneskets natur.

I landskabs feng shui er den hvide tiger ideelt set placeret mod vest eller til højre for huset når man kigger ud af hoveddøren. Tigerbakker er altid mindre end dragebakker. En vigtig retningslinje i feng shui er, at tigeren ikke bør forstyrres eller vækkes, da dette kan forvandle den til et ondsindet dyr. Det er derfor vigtig at finde frem til tigerbakkerne og når dette er gjort, at sikre sig at der ikke anbringes nogen større bygning eller aktivitet på det sted. Højre side af huset bør også ideelt set være fredeligt og roligt. Veje på husets tigerside bør f.eks. ikke være alt for befærdede. Det anses for tåbeligt at vækker tigeren, da man derved kan komme til at rette dens vildskab mod beboerne i ens hjem.

Føniksen

Fuglen Føniks repræsentere via sin flyveevne det at overskue komplekse sammenhænge fra oven, at kunne spejde i landskabet, både lige foran og langt væk. Med dens placering forrest repræsentere den vores forestillingsevne, vores evne til at indsamle sanseindtryk om vort miljø og de ting der sker i det. Endvidere symbolisere Føniksen med sin store skønhed, spænding, og fascination. I landskabs feng shui er den røde fugl Føniks ideelt set symboliseret ved en lille høj foran hjemmet. Føniksen repræsenterer ildenergien i syd og symbolisere en fodskammel til støtte for fødderne som tegn på et liv i afslappet ro og glæde.

fengshui-dyr-drage

Dragen

Dragen kan ligesom føniksen flyve og er derved i stand til at overskue tingene fra oven. Den er placeret på vor venstre side, hvor den med sine store åndelige kvaliteter symbolisere sindets visdom og dannelse. I landskabs feng shui ligger den grønne drage ideelt set mod øst eller til venstre for huset, når man kigger ud af hoveddøren. Det er dog ikke så vigtigt et krav som dens generelle forhold til de andre symbolske dyr. Dragerbakker er sædvanligvis højere end tigerbakker, og så længe de ligger til venstre for huset er symbolikken fuldkommen og gunstig.

dyretegn-06-slange-kvadrat

Slangen

I centrum ligger slangen, på vagt, rolig og parat til at handle i et nu. Den er beskyttet af de fire dyr omkring sig men også i stand til at styre dem. Som en general i en hær kan den modtage information fra alle retninger og kan dermed trække på styrkens specielle formåen og give kommando til klog handling i rette tid.

feng-shui-05

Sådan praktiserer form skolen

Der er forskellige forhold, der skal tages hensyn til når den bedste beliggenhed til en grund eller nybyggeri skal vælges ud fra feng shui principperne. Det vigtigste forhold er at huset er beskyttet. Dette bliver huset af det omkringliggende landskab, der i feng shui sammenhænge kan være repræsenteret af såvel det landskab som er opstået fra naturens hånd, som det landskab, der er menneskeskabt. Således repræsentere høje bygninger eksempelvis bjerge, og en kunstig skabt sø er lige så god som en naturlig skabt sø etc.

Beskyttelse består i feng shui sammenhænge i at huset er beskyttet bagved i form af en bakkeskråning eller andet – symboliseret ved den sorte skildpadde. Foran huset bør der være udsyn til det omkringliggende landskab – symboliseret ved den røde føniksfugl. Til venstre for huset bør der være dragebakker – dragen er den højeste bakke mod vest. Og til højre for huset bør der være tigerbakker – tigeren er det laveste landområde mod øst.

Denne forestilling om ‘beskyttelse’ benyttes i mange andre sammenhænge i feng shui. Den ideelle placering eksempelvis for din kontorstol er så du har frit udsyn til den indgang, der benyttes til rummet. På denne måde sikre du ifølge feng shui beskyttelse mod at blive overfaldet bagfra. Et andet eksempel er at feng shui tilråder at dine møbler placeres så ryggen er beskyttet af en fast væg og med et åbent guldareal foran. Også i haven er det tilrådeligt at dine hvilesteder, din terrasse etc. er beskyttet af en bakke bagved, en beplantning med beskyttende træer eller anden form for beskyttelse bagved.

Eftersom de fleste mennesker i verden bor i storbyer er det naturligt at feng shui også beskæftiger sig med hvorledes ‘landskabet’ er i byerne. I de travle gader bevæger Ch’ien sig hurtigere end i den stille allé ude på landet. Nogle stræder og gaders beskaffenhed betyder at den direkte Chi er rettet mod bestemte punkter, mens andre gader lader Ch’ien haste forbi uden at give den en chance for at standse op og derved tilføre stedet energi og udvikling.

Hvis du bor i en lejlighed inde i byen gælder der de samme regler omkring de fem dyr som hvis du bor på landet. I byen kan de fem dyr ganske vist mere sandsynligvis være repræsenteret af menneskeskabte ting som andre huse og pladser, men de er til stede, og deres indflydelse på dit liv og dit velbefindende er ikke spor anderledes end hvis du boede ude på landet og de fem dyr var repræsenteret via naturskabte ting.

 

fengshui-serie-01-01

I moderne boligbyggeri er vi blevet i stand til at bygge så stort at bygningerne i sig selv bliver til en del af feng shui landskabet. På billedet ser vi hvorledes skyskraberne er højere end meget af det omkringliggende landskab og derfor oversætter man disse til bjerge. Egentlig er det et idyllisk sted, med bjerge, bakker og vand, men anskuet ud fra feng shui hersker der kaos på stedet. Eksempelvis for dem som bor til højre i billedet vil de større skyskrabere til venstre være placeret lige præcis i Tigerens område og dette er den bestemt ikke glad for.

fengshui-serie-01-02

Vi ser her et andet, meget mere, vellykket eksempel på at bygge stort og højt uden at det går ud over feng shui principperne. Arkitekten har opdelt bygningen i to dele, hvorved den ene halvdel agerer det bagvedliggende beskyttende bjerg. Terrasserne ud mod vandet er også i feng shui´s ånd, da Chi’en, der kommer ud fra vandet ikke “braser ind” i en mur, men derimod kan glide afrundet over bygningen og frit flyde ind i den bagvedliggende bygning. På denne måde kan man sige at de to bygnings-halvdele hjælper hinanden til at opnå maksimal feng shui.

fengshui-serie-01-03

Her er huse bygget ind i bakkeskrænten. Mod vest er tigerbakker, der er frit udsyn til det omkringliggende landskab og der er beskyttelse bagtil. Der er heller ikke større fare end normalt for at blive skyllet bort af regnskyl, da husene er placeret på et forholdsvis flad skrænt. Alt i alt er dette ret god feng shui.

fengshui-serie-01-04

Pyha – dette er bestemt ikke godt. Ganske vist er der vise ideelle feng shui principper opfyldt; Skildpaddens beskyttelse bagtil i form af et bjerg, tigerbakker til venstre for huset og frit udsyn (Føniksfuglen) til det omkringliggende landskab. Men disse gunstige forhold overskygges af boligens meget udsatte placering mere eller mindre ude i floden. Hvis floden flød stille og roligt ville det kunne gå an, men som det ses på vandets krusninger er der gang i den flod!

fengshui-serie-01-05

I modsætning til flod-boligen ovenfor er dette god feng shui og hvorfor nu det? Placeringen er jo ens, bortset fra at der i ovenstående tilfælde er tale om en flod og her er tale om havet. Forklaringen ligger i at der hele tiden skal søges inddraget så mange feng shui principper som muligt. Alting bør ses i sin helhed. Forskellen ligger i princippet om Chi. I flod boligen ovenfor strømmede den mere eller mindre ukontrolleret imod huset. Her er den under kontrol.

fengshui-serie-01-06

Hvis vi nu placerede et hus nede på stranden så ville det vel være ideel feng shui i forhold til at det er beskyttet bagved eller hvad? Nej naturligvis ikke. Husk på at feng shui ikke bør blive det store regelrytteri. Feng shui angiver forskellige principper men derfor må du stadig gerne bruge din fornuft og især din egen intuition til at beslutte om det ene eller det andet er rigtigt. Hellere ikke huse placeret i nærheden af skrænter er optimale. Det siger jo næsten sig selv. Eller også dæmre det forhåbentlig imens havet æder sig tættere og tættere på! Naturligvis kan der laves kystforstærkning mv. men feng shui er en kunst, der går ud på at leve i harmoni med naturen og sine omgivelser – ikke tilpasse naturen efter eget forgodtbefindende. Vi kunne jo også ovenfor ved flod-huset have anbefalet at bygge en dæmning, så ville den jo være i vinkel. Men dette er ikke feng shui. Feng shui er kunsten at leve i harmoni med sine omgivelser og naturen – ikke søge at bekæmpe den.

Det hele kredser om Chi energien!

Teorien om de fem dyr stammer fra Formskolen. Her bliver de benyttet til landskabsanalyse. I analyse af landskabet benytter Form skolen, de fem dyr til finde hvilke feng shui principper, der er i kraft. De fem dyr skal her opfattes symbolsk. De dyr referer til bakker, landskabsformer m.v.. Hvorvidt dragen, tigeren m.v. anses for at være til stede, afhænger bl.a. af bakkers og bjerges form, af tilstedeværelse af vandløb, søer, floder, og deres form, retning, vandgennemstrømning m.v.

Denne analyse bliver benyttet til at finde ud af om boligens eller grundens placering, er udsat for turbulent eller for kraftig Chi strømme. Altså til at finde hvilke placeringer der er beskyttet, gunstige og hvilke, der er udsatte, ugunstige. Denne forestilling om ‘beskyttelse’ benyttes nu til dags i mange andre sammenhænge i feng shui. Teorien om de fem dyr benyttes således i dag bredt i forskellige feng shui sammenhænge og ikke kun til landskabsanalyse.

Den ideelle placering, eksempelvis for din kontorstol, er så du har frit udsyn til den indgang, der benyttes til rummet. På denne måde sikre du ifølge feng shui beskyttelse mod at blive overfaldet bagfra. Et andet eksempel er at feng shui tilråder at dine møbler placeres så ryggen er beskyttet af en fast væg og med et åbent guldareal foran. Også i haven er det tilrådeligt at dine hvilesteder, din terrasse etc. er beskyttet af en bakke bagved, en beplantning med beskyttende træer eller anden form for beskyttelse bagved.

Prøv at analysere dine forskellige primære opholdssteder – din ynglingesiddeplads i stuen, din kontorstol, din soveposition etc. – ud fra teorien om de fem dyr og se om disse er gunstig eller ugunstig feng shui. Ønsker du mere inspiration om hvorledes feng shui analyserer landskaber så kig nærmere på Lo-Pan kompasset.

Stil spørgsmål om Feng Shui

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Feng Shui
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

feng-shui-06