Kua tal og Bazhai Feng Shui

Hvis du laver de vigtige ting i dit liv i de områder / de rum, som bedst understøtter disse gøremål vil Feng Shui energierne hjælpe dig, og du vil have lettere ved at opnå resultater og fremgang – mens du på den anden side bør undgå at lave vigtige ting i dit liv, i de områder i boligen, hvor energierne modarbejder dine bestræbelser.

Dette er hvad Kua tal og Bazhai Feng Shui gerne vil hjælpe dig med. Ved at følge Feng Shui (og kua tallene) kan du understøtte de ønsker du har, om hvordan din person og dit liv skulle være hvis det var helt perfekt. Kua tal er en nem måde at undersøge hvad Feng Shui eventuelt kan hjælpe dig med i dit liv.

kompasretning-kuatal-1 kompasretning-kuatal-2 kompasretning-kuatal-3 kompasretning-kuatal-4
kompasretning-kuatal-6 kompasretning-kuatal-6 kompasretning-kuatal-6 kompasretning-kuatal-9

 

bazhai-fengshui-03-a-2

 

Før vi dykker ned i kua tallene må vi først kort se på de elementer som de er opbygget af nemlig trigrammerne. Kuatal benytter de otte trigrammerne til at finde frem til fire gunstige og fire ugunstige retninger for hvert enkelt menneske.  Det eneste du behøver at  vide omkring trigrammerne er at der er to måder at placerer de otte trigrammerne i forhold til hinanden.

Ved begge måder er trigrammerne opstillet i en ottekantet form, der kaldes Pakua – Pa (otte) Kua (trigrammer). Hvert trigram har et symbolsk navn, der fungerer som en slags overskrift over de otte kategorier, alt kan inddeles i: Himmel, jord, bjerg, marsk, torden, vind, vand og ild. Således inddeles også fx.  dyrene, kroppen, familien, samt verdenshjørnerne og de fire mellemliggende punkter; sydøst, sydvest, nordøst, nordvest – er korreleret til trigrammerne, så alting – og her mener vi alting! – kan klassificeres i forhold hertil.

Dette gør at de enkelte trigrammer kommer til at indgå i et system, med en ret omfattende rækkevidde. Idet alting kan rubriceres i en af de otte kategorier, kommer alting til at kunne relateres til hinanden i et omfattende korrelationssystem. Men trigrammerne beskriver ikke blot en klassifikation af tingene. De forklarer også den sekvens forvandlingerne skrider frem efter.

I den tidligere himmels rækkefølge er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor torden etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig. I den senere himmels rækkefølge er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agere med hinanden og skaber en tilbagevendende cyklus.

 

Fremgangsmåde
Find dit Kua tal og dine retninger

At lege med Kuatal er nemt. Du skal blot udregne dit kuatal og herudfra kan du se hvilke kompasretninger, der er gunstige/ugunstige for dig. Du kan også overføre disse kompasretninger til din bolig og herudfra få hjælp og vejledning til hvorledes Feng Shui mener du kan optimere din bolig, og herigennem styke dit helbred, din karriere, dit sexliv, ja sågar hvordan du kan blive heldigere og gladere.

Trin 1: Udregn dit Kuatal

Det første du skal gøre er at udregne dit Kuatal.

Har du lyst til selv at lave udregningen er formen: A). Tag de to sidste cifre i dit fødselsår. B). Læg dem sammen. Får du et to cifret tal, så tag tværsummen af dette tal. C). Er du kvinde så læg 5 til dette tal – hvis tallet der fremkommer er højere end ni så tag tværsummen. D). Er du mand så træk tallet fra 10 – er du født i år 2000 bliver tallet -10, hvorfor du tager tværsummen (=1). Kuatal nr 5 er for mænd = 2 og for kvinder = 8. Du kan også bruge vores Kua tal kalkulator, som udregner dit Kua-tal helt automatisk.

Trin 2:
Find dine gunstige og ugunstige kompasretninger

Når du har fundet dit Kuatal skal du finde hvilke fire gunstige og hvilke fire ugunstige kompasretninger, der er knyttet til dit Kuatal. Dette finder du af ved at kigge i nedenstående tabel. Som du kan se er der til hvert Kuatal tilknyttet fire gunstige og fire ugunstige kompasretninger.

Det som det gælder om for dig er at du bør gøre det let for de gode energier at komme til dig ved eksempelvis at sove med hovedet i en af disse fire kompasretninger, eller ved at placere dit skrivebord og din PC så de har front mod en af disse fire retninger, eller ved at du arbejder så du har front mod en af disse fire retninger etc.

Kompasretninger og Kuatal

Kuatal Sheng
Chi
Fu
Wei
Tien
Yi
Nien
Yen
Jueh
Ming
Liu
Sha
Wu
Gui
Huo
Hai
Sheng Chi Fu Wei Tien Yi Yan Nien Jue Ming Liu Xa Wu Guay Huo Hai
Prosperity Stability Health Harmony Total Loss Six Killings Five Ghosts Obstacles
Gunstige retninger Ugunstige retninger
1 Sydøst
Nord
Øst
Syd
Sydvest
Nordvest
Nordøst
Vest
2 Nordøst
Sydvest
Vest
Nordvest
Nord
Syd
Sydøst
Øst
3 Syd
Øst
Nord
Sydøst
Vest
Nordøst
Nordvest
Sydvest
4 Nord
Sydøst
Syd
Øst
Nordøst
Vest
Sydvest
Nordvest
6 Vest
Nordvest
Nordøst
Sydvest
Syd
Nord
Øst
Sydøst
7 Nordvest Vest Sydvest Nordøst Øst Sydøst Syd Nord
8 Sydvest Nordvest Nordøst Vest Sydøst Øst Nord Syd
9 Øst Syd Sydøst Nord Nordvest Sydvest Vest Nordøst

 

Trin 3:
Overfør kompasretningerne til din bolig

Når du har fundet hvilke fire retninger, der for dig er gunstige og hvilke, der er ugunstige, kan du overføre disse kompasretninger til områder i din bolig. Dette gøres ved at placere et kompas ovenpå din boligs grundplan. Hvis du ikke lige har et kompas ved hånden kan du benytte et stykke kalkerpapir, hvorpå du har indtegnet de otte kompasretninger.

Det første lag – din boligs grundplan – skal placeres således at din hoveddørs åbning vender mod syd. Det andet lag – kalkerpapiret – skal placeres så det viser kompasretningerne. Altså skal nord vende mod nord, syd skal vende mod syd, etc.

+ =

 

bazhai-fengshui-05-1

Sådan tolker du dit resultat

Hvis vi antager at du arbejder så du har front mod en af dine fire ugunstige kompasretninger, vil du gøre det alt for nemt for den pågældende dårlige energi at komme hen til dig, hvorfor du vil møde modstand og ulykker i forbindelse med dit arbejde. Så det kan bestemt ifølge feng shui teorien betale sig at være opmærksom på hvilke fire gunstige og hvilke fire ugunstige kompasretninger, der er knyttet til ens person igennem Kuatallet. Og herefter indrette sig således at man opmuntre de gode energier til at komme til en samt beskytter sig mod de dårlige.

Du kan benytte viden om dit Kuatal og de dertil knyttede gunstige / ugunstige kompasretninger, uafhængig af din bolig – eller dit kontor, dit sommerhus, eller hvor du nu end kan overføre dine kompasretninger til. For det kan du ifølge Feng Shui gøre alle steder du opholder dig. Men du kan også bruge din viden om dit Kuatal helt personligt, for din person, altså uafhængigt af et sted.

Hvis du dog overføre dine kompasretninger til områder i din bolig – eller dit kontor, etc. – så fortolker du dit resultat således. Forestil dig at grundplanen i ovenstående illustration svarede til dit hjems grundplan. Forestil dig endvidere at dit Kuatal er fire. Dine fire gunstige retninger ville således være nord, sydøst, syd og øst. Dine fire ugunstige retninger ville være nordøst, vest, sydvest og nordvest.

Dette ville eksempelvis betyde at din Sheng Chi retning (nord for kuatal 4) ville dække over over gangareal, lidt af køkkenet og lidt af stuen – Og det er bestemt ikke gunstig feng shui ! Sheng Chi er nemlig det bedste område med hensyn til at tiltrække stor fremgang, rigdom og lykke og dette område udnyttes næsten ikke. Området bør aktiveres ved at der kommer aktivitet i området og du opholder dig så meget som muligt i området.

Du kan også aktivere området ved at placere feng shui remedier i området som fremmer de gunstige Sheng Chi energier – eksempelvis planter, et akvarium, et billede af en påfugl etc. Helt galt er det hvis der i det område i køkkenet som dækkes af Sheng Chi forefindes et afløb. Ifølge feng shui vil dette nemlig betyde at den gode Sheng Chi energi skylles ud, uden at komme boligens beboer til gode. Da der skelnes mellem en vask og selve afløbet kan problemet måske løses ved at benytte et afløb, der ligger udenfor Sheng Chi området. For folk med kuatal fire står kompasretningen lige ved siden af – nordvest – for Ho Hai, som er en af de fire ugunstige retninger. Hvis afløbet derfor kunne placeres i dette område ville det hjælpe meget. I stedet for at lede den gode Sheng Chi energi væk ville det så efterfølgende i stedet lede den dårlige Ho Hai energi væk.

Hvis vi fortsætter vores eksempel og forestiller os at der er et hjemmekontor placeret i dit Chueh Ming område – som i vores eksempel med kuatal 4 er i nordøst, altså hovedparten af stuen – vil det være meget vanskeligt for den beboer i husstanden som har kuatal fire at lykkedes med noget forretnings- eller studiemæssigt overhovedet fra denne position. Energierne vil modarbejde bestræbelser og der vil kun ved store anstrengelser kunne opnås resultater. På den anden side hvis hjemmekontoret er placeret i dit Sheng Chi område, vil energierne hjælpe og der vil let opnås resultater og fremgang.

En lignende analyse kan laves med hensyn til de andre kompasretninger.

Du kan opdele opdele boligen som helhed, såvel som enkelte rum, i de otte kompasretninger. Hvis din bolig har en form så nogle af kompasretningerne ikke passer sammen med et eller flere rum, vil de energier, der kommer herfra være kraftig svækkede. Dette gør ikke spor så længe det er en af de ugunstige retninger – Chueh Ming, Lui Sha, Wu Kwai eller Ho Hai – men er absolut en stor ulempe hvis det er en af de fire gunstige retninger – Sheng Chi, Fu Wai, Tien Yi eller Nien Yen – der ikke har noget tilhørssted.

Hvis du laver de vigtige ting i dit liv i de områder, de rum, som bedst understøtter disse gøremål vil Feng Shui energierne hjælpe dig, og du vil have lettere ved at opnå resultater og fremgang – mens du på den anden side bør undgå at lave vigtige ting i dit liv, i de områder i boligen, hvor energierne modarbejder dine bestræbelser.

Man benytter først og fremmest Kuatallene til at udregne de fire gunstige og de fire ugunstige kompasretninger for hvert enkelt menneske. Men som du så hvis du klikkede på nogle af Kuatallene oppe i ovenstående tabel, så er de enkelte kuatal forbundet med de otte trigrammer m.v. hvorfor de også kan benyttes i mange andre sammenhæng. De indgår således på samme måde som trigrammerne, de fem elementer, de fem dyr m.v. i et omfattende korrelationssystem.

Dette er igen blot en understregning af hvad vi var inde på i indledningen til denne sektion om Feng Shui, nemlig at begrebet feng shui er typisk for den østerlandske tænkning, hvor man ikke sondre så meget imellem de for skellige descipliner, men tværtimod søger at inddrage alle livets aspekter for at skabe harmoniske forhold for mennesket.

Afsluttende skal bemærkes følgende om Kuatal: Til Kuatallet fem er ikke knyttet nogle kompasretninger, hvilket skyldes det forhold at tallet fem er i midten af den kinesiske måde at opstille tallene på (jf. afsnit om Lo Shus magiske firkant, som gennemgås nedenfor) og derfor indeholde lidt af alle de andre tal’ s elementer i sig. Hvis du har Kuatal fem og er kvinde anbefales det at benytte Kuatallet otte i stedet for og hvis du har Kuatal fem og er mand anbefales det at benytte kuatal to i stedet for. Hvis du har regnet dit Kuatal ud via NetSpirits lille program ovenfor benyttes denne kalulation.

Og endelig er den sidste bemærkning i forhold til kuatalle er at dette at finde sit kuatal og de dertil knyttede fire gunstige og ugunstige kompasretninger, er det samme som at få opstillet et Ni-Ki horoskop.

 

bazhai-fengshui-04-1

 

Teorien om øst-vest husene

Denne Feng Shui teori hævder, at de otte retninger i Pa-gua’en symbol repræsentere otte forskellige hustyper. Disse opdeles i to kategorier med fire huse i hver, kendt som østhuse og vesthuse. Nedenfor er en skematisk oversigt over hvilke huse, der hører til hvilken kategori. Kategoriseringen bestemmes af i hvilke retninger husets hoved- og bagdør vender. Eksempelvis hvis din hoveddør vender mod nord og din bagdør mod syd, er det et Li hus, i gruppen østhuse og dets element er ild.

Som det gennemgås i afsnittet om De Fem Elementer så kan disse forholde sig til hinanden enten, støttende, drænende eller destruktivt. De enkelte elementer i de to hovedgrupper, øst- og vestgruppen, støtter hinanden – for østgruppen: vand avler træ, som fremkalder ild – og for vestgruppen; jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden – mens de to hovedgrupper; øst og vest, har et destruktivt forhold til hinanden (metal nedbryder træ og jord slukker ild).
Ligesom huse er også mennesker opdelt i øst- og vestgruppemennesker. Østgruppe- mennesker bør selvfølgelig bo i østgruppehuse og vestgruppemennesker bør bo i vestgruppehuse, hvis de skal have held til at opnå størst mulig lykke. Heraf følger af hvis man er et vestgruppemenneske, der bor i et østgruppehus, kan ens held ikke blive særlig stort.

Og så er vi igen tilbage ved Kuatallen, for måden hvorpå du finder ud af hvilke type du er, sker ved at kigge på dit Kuatal. Hvis dit kuatal er 1, 3, 4 eller 9 hører du til østgruppen. Hvis dit kuatal er 2, 6, 7 eller 8 hører du til vestgruppen. Dette skyldes at de enkelte kuatal er knyttet til et af de fem elementer; ild, vand, træ, metal eller jord og Yin-Yang teorien siger at en egenskab søger dens modsætning. Eksempelvis søger elementet træ som er karakteriseret ved; øst, det uforudsigelige – efter sin modsætning i elementet metal, som er karakteriseret ved; vest, orden og det kontrollerende. Dette forhold gælder også for mennesker, hvoraf følger at den den ideele bolig – for dem som via sit Kuatal har f.eks. elementet metal tilknyttet – vender mod øst.

Det bedste arrangement er at have fuldstændig overenstemmelse, således at hvis man er en Tui-person, bor man i et Tui-hus og hvis man er en Sun-person, bor man i et Sun-hus etc. Hvis man er et østgruppemenneske og bor i et vestgruppehus, kan man naturligvis ændre placeringen af sin hovede- og bagdør, men det lader sig jo ofte ikke gøre hvis man bor i lejlighed og hvad så?

Ja så må man i stedet ændre på værelsesindretningen og ud fra at have fundet sine fire gode og fire dårlige placeringer, udelukkende benytte de gode til sine vigtigste værelser og som arbejdsområde. Ideelt set ligger således badeværelse, pulterrum, bagtrappe etc. i de dårlige områder.Hvis du har et toilet i området for fremgang, anbefales det at lade være med at benytte dette toilet, da du herved skyller al din fremgang ud. Men hvad enten din bolig og dine værelser vender i de mest gunstige retninger eller ej, har feng shui forskellige måder hvorpå virkningen kan reduceres eller styrkes jf. ovenstående afsnit om harmonisering og balancering af energien Chi.

En lidt mere nuanceret forståelse af teorien om øst-vest husene får vi ved at kigge på de fem elementers placering i Yin-Yang symbolet. Her ser vi at elementerne vand og metal er placeret i den mørke halvdel, elementerne træ og ild er placeret i den lyse halvdel og elementet jord er placeret i midten. Hvis elementet vand eller metal kan henføres til dig er du en Yin type, da disse to elementer er placeret i Yin delen af Yin-Yang symbolet. Og da Yin er den mørke del, så tiltrækkes du af din modsætning og foretrækker en lys, rummelig bolig. Og omvendt hvis elementet træ eller ild kan henføres til dig, så er du en Yang type og foretrækker at bo i mørke, kølige boliger.

ØSTHUSENE
Navn Hoveddørsretning Bagdørsretning Element
Li Nord Syd Ild
Kan Syd Nord Vand
Chen Vest Øst Træ
Sun Nordvest Sydøst Træ
VESTHUSENE
Navn Hoveddørsretning Bagdørsretning Element
Chien Sydøst Nordvest Metal
Kun Nordøst Sydvest Jord
Ken Sydvest Nordøst Jord
Tui Øst Vest Metal

 

bazhai-fengshui-06

 

Lo Shu kvadratet

Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Om oprindelsen af Lo Shu-tal beretter gamle kinesiske historiebøger om at der omkring år 2005 f.Kr. dukkede en skildpadde op af floden Lo og på skildpaddens skjold stod anført ni tal i et gitternet. De ni tal var anbragt på en sådan måde at resultatet, når man adderede tre tal enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt, altid blev 15.

Denne opstilling af tallene i et mønsternpå tre-gange-tre blev kendt som Lo Shu-kvadratet. Der opstod derefter hurtigt en korrelation mellem Lo Shu-kvadratet og Pa Kua’en.

Tal-kvadratet overføres til Pa Kua ved at man anvender kompasretningen som vejledning, idet syd altid skal ligestilles med tallet ni og nord altid er repræsenteret ved tallet ét. Når tallene er på plads, åbnes der op for endnu flere betydningsforhold i Pa Kua, betydninger, som er baseret på kinesiske kilder, på mønsteret selv og på numerologi (s.d.).

Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Da disse beregninger er temmelig omfattende bliver disse gode og dårlige dage med hensyn til iværksættelse af forskellige aktiviteter, såsom at ændre bolig eller skifte job, beregnet en gang om året og trykt i kinesernes årlige almanak, Tong Shu.

De heldige tal fra Lo Shus magiske kvadrat, der kan henføres til de enkelte Kuatal kommer af at se på hvilke fire gunstige og ugunstige retninger, der er knyttet til Kua tallet og finde det korresponderende tal i Lo Shu kvadratet. Eksempelvis for Kua tal nr. 4 er dets fire gunstige kompasretninger, er Nord (1), sydøst (4), Syd (9) og Øst (3).

bazhai-fengshui-07

 

alt hænger sammen
– Et omfattende korrelationssystem

Udover de otte kompasretninger er hvert Kua tal også tilknyttet karakteristika ud fra dets sammenhæng med forskellige begreber. Men det stopper ikke her! For Kua tallene er også inddirekte knyttet til karakteristika for de begreber som de er knyttet til. Fx er trigrammerne tilknyttet forskellige karakteristika – en familierolle, en årstid, et livsområde mv. – og disse karakteristika er også indirekte knyttet til de enkelte kua tal. Fx Kua tal 1 er knyttet til trigrammet Kan og herigennem familierollen “Anden søn”, årstiden “Vinter”, livsområde “Karriere” etc.

Dit Kuatal kan således gøres til genstand for en større udredning om hvilken boligtype du befinder dig bedst i, hvordan boligen optimalt vender i forhold til verdenshjørnerne, hvordan de enkelte rum er fordelt i boligen og meget andet. Idet Kuatallene også er sammenhængende med de tolv dyr i kinesisk astrologi åbnes der også op for de regler og forskrifter, der gælder her. Alt i alt er dit Kua tal således meget medbestemmende – direkte eller indirekte – for hvilke Feng Shui foreskrifter der gælder for dig.

Alt i feng shui er forbundet via et omfattende korrelationssystem. Udgangspunkt for forklaringen er her Kuatallene, men det kunne lige så godt have været noget andet der stod først i tabellen – fx trigrammerne, kompasretningerne, de otte livsområder mv. – de enkelte delelementer i feng shui er nemlig knyttet til hinanden på kryds og tværs og hvad der forbindes med det ene delelement, forbindes således også inddirekte med de øvrige delelementer. Feng Shui er på denne måde typisk repræsentant for den østerlandske tænkning, hvor man ikke sondre så meget imellem de forskellige discipliner, men tværtimod søger at inddrage alle livets aspekter for at skabe harmoniske forhold for mennesket.

Måske har du bemærket at til Kuatallet fem er der ikke knyttet nogle kompasretninger, hvilket skyldes det forhold at tallet fem er i midten af den kinesiske måde at opstille tallene på (jf. Lo Shus magiske firkant) og derfor indeholde lidt af alle de andre tal’ s elementer i sig. Hvis du har Kuatal fem og er kvinde anbefales det at benytte Kuatallet otte i stedet for og hvis du har Kuatal fem og er mand anbefales det at benytte kuatal to i stedet for. Hvis du udregnede dit Kuatal via NetSpirits “Find mit Kua tal funktion” blev denne kalkulation benyttet.

Trigram Farve Gruppe Lo Shu
Undgå
Himmelelement
Fødselselement
Dyretegn
1 Kan Sort Øst 4,1,3,9 2,6,7,8 Abe / Hare
2 Kun Brun
Gul
Vest 8,4,7,6 1,2,3,9 Rotte / Tiger
3 Chen Grøn
Brun
Øst 9,3,1,8 2,4,6,7 Drage / Okse
4 Sun Lysegrå Øst 1,4,9,3 2,6,7,8 Slange / Rotte
6 Chien Hvid
Guld
Vest 7,6,8,2 1,3,4,9 Ged / Hund
7 Tui Sølv
Platin
Vest 6,7,2,8 1,3,4,9 Gris / Hane
8 Ken Grå
Lysebrun
Vest 2,6,8,7 1,3,4,9 Rotte / Slange
9 Li Rød Øst 3,7,4,1 2,6,7,9 Drage / Ged

 

Dybere beskrivelse af kuatal

Udover de otte kompasretninger – de fire gunstige og de fire ugunstige – har hvert enkelt Kua tal også tilknyttet en række karakteristika ud fra dets sammenhæng med forskellige begreber og elementer. Nogle af disse karakteristika som er tilknyttet Kua tallene gælder for begge køn, mens andre er forskellige afhængig af om det er en kvinde eller mand, som har Kua tallet.

De enkelte Kua tal er igennem de begreber og elementer de er knyttet til, også inddirekte knyttet til de egenskaber og karakteristika disse begreber og elementer er knyttet til. Eksempelvis for trigrammerne er der til hvert af disse knyttede forskellige karakteristika – en familierolle, en årstid, et livsområde mv. De egenskaber, der er knyttet til de enkelte trigrammer er også knyttet til de enkelte kua tal. Eksempelvis for Kua tal nr 1 er dette knyttet til trigrammet Kan og herigennem familierollen “Anden søn”, årstiden “Vinter”, livsområde “Karriere” etc.

Dit Kuatal kan således gøres til genstand for en større udredning om hvilken boligtype du befinder dig bedst i, hvordan boligen optimalt vender i forhold til verdenshjørnerne, hvordan de enkelte rum er fordelt i boligen og meget andet. Idet Kuatallene også er sammenhængende med de tolv dyr i kinesisk astrologi åbnes der også op for de regler og foreskrifter, der gælder her. Alt i alt er dit Kua tal således meget medbestemmende – direkte eller indirekte – for hvilke Feng Shui foreskrifter der gælder for dig.

Trigram Element Farve Gruppe Energi Gunstige Lo Shu tal Undgå tallene Himmel-
element
/
Fødsels-
element
 / 
Dyretegn
/
Kuatal 1 Kan Vand Sort Øst Vand 4,1,3,9 2,6,7,8 Jord / Jord Metal / Træ Abe / Hare
Kuatal 2 Kun Stor jord Brun, gul Vest Jord 8,4,7,6 1,2,3,9 Ild / Jord Vand / Træ Rotte / Tiger
Kuatal 3 Chen Stor træ Grøn, brun Øst Træ 9,3,1,8 2,4,6,7 Jord / Ild Jord / Jord Drage / Okse
Kuatal 4 Sun Lille træ Lys grå Øst Træ 1,4,9,3 2,6,7,8 Jord / Ild Ild / Vand Slange / Rotte
Kuatal 6 Chien Stor metal Hvid, guld Vest Vand 7,6,8,2 1,3,4,9 Metal / Træ Jord / Jord Ged / Hund
Kuatal 7 Tui Lille metal Sølv, platin Vest Metal 6,7,2,8 1,3,4,9 Vand / Vand Vand / Jord Svin / Hane
Kuatal 8 Ken Lille jord Grå, lys brun Vest Jord 2,6,8,7 1,3,4,9 Træ / Metal Vand / Ild Rotte / Slange
Kuatal 9 Li Ild Rød Øst Ild 3,7,4,1 2,6,7,9 Ild / Metal Jord / Jord Drage / Ged

 

kompasretning-kuatal-1 kompasretning-kuatal-2 kompasretning-kuatal-3 kompasretning-kuatal-4 kompasretning-kuatal-6 kompasretning-kuatal-6 kompasretning-kuatal-6 kompasretning-kuatal-9
KUA 1 2 3 4 6 7 8 9
NORD Growth Total loss Health Wealth Six killing  Bad luck Five ghost Love
SYD Love Six killing  Wealth Health Total loss Five ghost Bad luck Growth
ØST Health Bad luck Growth Love Five ghost Total loss Six killing  Wealth
VEST Bad luck Health Total loss Six killing  Wealth Growth Love Five ghost
NORDØST Five ghost Wealth Six killing  Total loss Health Love Growth Bad luck
SYDØST Wealth Five ghost Love Growth Bad luck Six killing  Total loss Health
NORDVEST Six killing Love Five ghost Bad luck Growth Wealth Health Total loss
SYDVEST Total loss Growth Bad luck Five ghost Love Health Wealth Six killing 

 

 

 

Alt i feng shui er forbundet via et omfattende korrelationssystem. Udgangspunkt for forklaringen er her Kuatallene, men det kunne lige så godt have været noget andet der stod først i tabellen – f.eks. trigrammerne, kompasretningerne, de otte livsområder mv. De enkelte delelementer i feng shui er nemlig knyttet til hinanden på kryds og tværs og hvad der forbindes med det ene delelement, forbindes således også inddirekte med de øvrige delelementer.

Eksempelvis er de otte trigrammer knyttet til hver deres kompasretning og hver af kompasretningerne er knyttet til eksempelvis et af de otte livsområder. Og heraf følger at de otte kuatal inddirekte – igennem deres tilknytning til trigrammerne – er knyttet til de otte livsområder. Forvirret ? – det er der ingen grund til. Pointen er blot at alting i feng shui er forbundet på den ene eller anden måde. Nedenstående tabel er således blot medtaget for at illustrerer denne pointe. Vi ser her karakteristika forbundet med de otte kompasretninger.

 Kompasretning Trigram Livsområde Energi Lo Shu tal
Nord K’an Karriere Sorte & mørke farver Vand 1
Nordøst Ken Visdom & selvudvikling Sort, blå & grønne farver Bjerg 8
Øst Chen Helbred & familie Blå & grønne farver Torden 3
Sydøst Sun Rigdom & fremgang Blå, lilla & røde farver Vind 4
Syd Li Anderkendelse & berømmelse Røde farver Ild 9
Sydvest K’un Kærlighed & parforhold Rød, pink & hvide farver Jord 2
Vest Tui Børn & kreativitet Hvide og pastel farver 7
Nordvest Ch’ien Hjælpsomme venner & rejser Hvide, grå & sorte farver Himmel 6

 

Vil du vide mere

I nærværende sektion beskæftiger vi os med Feng Shui som er et gevaldigt stort område. En indledning til begrebet Feng Shui og en forståelse af hvad det går ud på – og hvad det ikke går ud på! – får du i introduktion til Feng Shui. Er interessen en bestemt retning af feng Shui, så kig på afsnittet om de forskellige Feng Shui skoler / retninger, eller spring direkte til en af disse og læs meget mere – Formskolen, Kompasskolen, Otte huse BaZhai, Flying Star og Black Hat.

Er interessen at lære om de værktøjer man benytter i Feng Shui så kig fx. på BaGua, KUA-tal og De fem elementer. Leder du efter en feng shui ekspert, en feng shui konsulent, en Feng Shui underviser, så kig i vores adresseliste. Her er Feng Shui eksperter fra hele Danmark. Er du selv Feng Shui ekspert er du velkommen til at oprette dig i adresselisten – det er ganske gratis.

 

Stil spørgsmål om Feng Shui

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Feng Shui
Det er nemt – Stil et spørgsmål

 

fengshui-chi-07