Feng shui Flying Star

Flying Star Feng Shui (også kendt som Xuan Kong Feng Shui eller Fei Xing Feng Shui) er den traditionelle feng shui, som er blevet praktiseret i århundrede i østen. Nogle mennesker forveksler den med astrologi eller numerologi, men det er ingen af delene. Der er her tale om en ren feng shui disciplin. Feng shui er i sit grundvæsen, analysen af og manipulationen med Chi energien. Således også med Flying star feng shui, der også deler det fællestræk med mange andre feng shui værktøjer, at den er stærkt baseret på I Ching.

 

fs-flying-05

 

Det første du skal gøre er at tegne et Flying Star kvadrat. Dette er et kvadrat opdelt i 3×3 felter.

De enkelte felter kaldes paladser. I hvert palads skal du indføre tre tal. Disse tal kaldes stjerner. Når dette er gjort skal kvadratet holdes over en tegning af din boligs grundplan og fortolkes. Betegnelsen stjerner er en smule misvisende, da de stjerner vi beskæftiger os med i flying star feng shui intet har at gøre med stjernerne på himlen, planeter eller noget som helst andet astronomisk. Men “stjerner” er hvad tallene i flying star feng shui traditionelt benævnes – og vi skal da ikke bryde traditionen vel!

Du skal nu anføre kompasretningerne ud fra dit kvadrat. I den vestlige verden placerer vi normalt nord på toppen af vores kort. I Kina er det omvendt. Her placeres syd på toppen. Måske skyldes dette at solen det meste af dagen jo er i syd og da solen ofte bruges til at orientere sig efter, der det på en måde meget naturligt at sætte syd på toppen. Husk det – altid syd i toppen når vi taler om flying star kort. Altid, altid, altid.

Sydøst Syd Sydvest
Øst Vest
Nordøst Nord Nordvest

Du skal nu indføre tiden, eller nærmere bestemt opførelsestidspunktet for din bolig. Hvis du ikke kender det helt nøjagtige opførelsestidspunkt kan det nok glæde dig at der i flying star feng shui arbejdes med at du blot skal kende opførelsestidspunktet indenfor en 20 års periode. Man regner opførelsestidspunktet for det tidspunkt, hvor der blev lagt tag på huset.

En ting, der skal huskes på er at feng shui har sin oprindelse i Kina, hvorfor der arbejdes med den kinesiske kalender. Her er kalenderåret forskudt en smule i forhold til den vestlige kalender. Det kinesiske nytår (Hsin Nien) fejres over fire dage ved den 2. nymåne etter vintersolverv. Hvilket i praksis betyder at ifølge den kinesiske kalender falder årets begyndelse et sted mellem slutningen af januar og begyndelsen af februar.

Du skal nu i nedenstående tabel finde det periodenummer, der svarer til opførelse tidspunktet for din bolig. Der er 9 perioder, hver af varighed på 20 år. Der er vist en perioderække. Hvis din boligs fødselstidspunkt ikke er på listen, er det nemt at regne tilbage i tiden. Tidsperioderne bevæger sig i cyklusser på 9 perioder af 20 års varighed. Datoerne for det kinesiske nytår er angivet i parentesen.

Årene Periode Nr
(2. jan.) 1864 – 1883 1
(4 feb.) 1884 – 1903 2
(4. feb) 1904 – 1923 3
(4. feb.) 1924 – 1943 4
(4. feb.) 1944 – 1963 5
(4. feb.) 1964 – 1983 6
(4. feb.) 1984 – 2003 7
(4. feb.) 2004 – 2023 8
(4. feb.) 2024 – 2043 9

Det tal som du har fundet er starten på den første talserie – tidsserien. Hvis det skal være helt korrekt så benævnes tallet for tidsstjernen. Jf. ovenfor hvor vi var omkring at tallene benævnes stjerner. Ergo er dette altså tidsstjernen og denne placere du i midten af dit flying star kvadrat. Men de resterende paladser skal også udfyldes med tidstal. Dette er ganske nemt. Tidsserien starter fra det tal, du netop har fundet og følger rækkefølgen:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Når enden af rækken er nået startes forfra – eksempelvis hvis vi starter med 7, bliver rækkefølgen: 7-8-9-1-2-3-4-5-6. Nu har du fundet dit begyndelsestal for tidsserien og du har fundet rækkefølgen. Du mangler så blot at indplacerer tidsserien i flying star kvadratet. Dette gøres ved at du følger den nedenfor skitseret rækkefølge af bogstaver.

Vi har lavet et eksempel hvor tidsstjerne er 7 og derfor skrives i felt A tallet 7. I felt B skrives tallet 8, i felt C skrives tallet 9 etc.

O O O
O 7 O
O O O
I E G
H A C
D F B
6 2 4
5 7 9
1 3 8
Tidsstjernen Rækkefølgen Tidsserien

 

Så langt så godt. Du har nu lavet tidsserien.

Der er i alt tre serier. De to andre hedder; Bjerg-serien og Front-serien. Vi kaster os straks ud i forklaring på hvordan frontserien fremkommer. Hvor fremgangsmåden ovenfor var at du skulle finde din boligs opførelsestidspunkt skal du nu finde den kompasretning, som din bolig har front imod.

Generelt er det således at din boligs front er den retning du kigger i når du står i din døråbning og kigger ud på verden udenfor. Men det kan også være en anden retning, der udgør din boligs front. Det er nemlig således at fronten af din bolig er derfra hvor der kommer mest aktivitet, mest påvirkning ind i boligen. Denne lidt diffuse definition gør naturligvis at der undertiden opstår usikkerhed omkring hvilken side, der udgør boligens front.

Undertiden er det oplagt – den ene side har mange vinduer og der kigges ud på en smuk park, mens den anden side udgøres af en stille grå baggård. Men i andre tilfælde skal der vælges imellem to kompasretninger hvorfra der på begge er smuk udsigt og hektisk aktivitet – i disse tilfælde er der ingen endegyldige svar. Det korte af det lange er, at man kun kan sige at din boligs front er derfra hvor der kommer mest lys, mest aktivitet, mest attraktiv, etc. Husk feng shui er en kunst, ikke en videnskab. Så gå lidt rundt i din bolig, kig ud af vinduerne og bestem dig for hvilken front din bolig har.

Når du har gjort dette skal du finde ud af hvilken kompasretning din front har. Så du har altså brug for et kompas. I gamle dage og selv i nutiden kan man opleve feng shui konsulenter gå rundt med et mægtig stort kompas kaldet Luo Pan. Det er som oftest ret flot og imponerende at se på, fyldt med kinesiske tegn, trigrammer, billeder af stjernekonstalationer og meget mere. kort sagt imponerende – og helt unødvendig for hvad vi skal bruge her. Hvad du har brug for er et ganske almindelig kompas. Det fås i enhver sportsbutik, for rimelige penge.

Som regel medfølger et sæt enkle forståenlige instruktioner om hvordan kompasset benyttes og det er egentlig ganske nemt. Bare husk at den magnetisk nord ligger på 0º (eller 360º) Og det magnetiske syd ligger på 180º. Så hvis solen skinner dig i øjnene, når du pejler 351º, ja så gør du formodentlig et eller andet galt. Gå udenfor dit hjem og tag nogle forskellige pejlinger. Det er vigtigt at du går udenfor mens du øver dig, idet de fleste huse har en masse jernrør indbygget og disse påvirker kompasset. Nålen i et kompas er jo en magnet. Husk også at tage dit armbåndsur og andre magnetiske genstande du måtte bærer på dig af, før du laver pejlinger.

Du behøver ikke at finde din fronts kompasretning helt nøjagtig. Nedenstående vises at hver af de otte hovedkompasretninger optager 45º af kompasset. Og hver af disse 45º intervaller er opdelt i endnu tre dele hver, således at der er 24 intervaller af hver 15º. Dette skal benyttes lidt senere i gennemgangen. For nuværende er det nok at du finder indenfor hvilket 45º felt din boligs front vender mod. Når du har fundet kompasretningen går du tilbage til tidsserien og ser hvilket tal, der står i det felt, som svarer til kompasretningen.

Hvis vi fortsætter vores eksempel og antager at din bolig har front mod sydøst, vil din frontstjerne, det første tal i din front-serie, være 6 (din frontstjerne). Hvis din bolig i stedet havde front mod nord ville det være 3, hvis den lå indenfor syd ville det være 2 etc. Husk at flying star kvadratet altid vender således at syd er i toppen og nord er i bunden. Det tal som du finder, er dit første tal i din frontserie og du indsætter dette i midten af flying star kvadratet.

Nu kunne du være foranlediget til at tro at du skulle færdiggøre frontserien på samme måde som ved tidsserien, men det skal du ikke!

Du skal have fat i det tal som står modsat af fronttallet. Du skal altså finde det tal som står i paladset i den direkte modsatte kompasretning. Vi behøver forhåbentlig ikke at sige at det modsatte af nord er syd etc. Dette tal kaldes Bjergtallet. Vi genopfrisker lige nedenfor den tidsserie vi fandt tidligere og vi erindre at i det gennemgående eksempel forudsætter vi at din bolig har front mod sydøst, hvorfor din frontstjerne er 6.

Dette tal sætter du som nævnt ind i midten af dit flying star kvadrat. Dernæst finder du det tal, som står i paladset i den direkte modsatte kompasretning. I dette tilfælde er det 8 da dette tal står i paladset nordvest, som er den direkte modsatte kompasretning af sydøst. Dette tal sætter du også ind i midten af dit flying star kvadrat.

6 2 4
5 7 9
1 3 8
6 2 4
5 7-6-8 9
1 3 8
Front- og bjergstjernen Tidsserien

Vi har nu udgangspunktet for de sidste to talserier og skal nu finde metoden til færdiggørelse af disse. Metoden ligger ikke fast, men er afhængig af den kompasvinkel som fronten af din bolig vender mod. Som vi kan se i nedenstående illustration af kompasset, optager hver af de otte hovedretninger 45 grader – og de er hver igen opdelt i tre dele af 15 grader.

Disse benævnes; Tidlig – Midt – Sent. Hvor det tidligere blot var nødvendigt at du vidste indenfor hvilket 45 graders interval din bolig havde front imod er det nu nødvendigt at du kender kompasretningen med en nøjagtighed ned til 15 graders interval. Det du skal finde ud af er altså indenfor hvilket 15 graders interval din bolig har front imod og navnet på dette 15 graders kompasinterval.

292.5 – 307.5º
307.5 – 322.5º
322.5 – 337.5º
337.5 – 352.5º
352.5 – 007.5º
007.5 – 022.5º
022.5 – 037.5º
037.5 – 052.5º
052.5 – 067.5º
247.5 – 262.5º
262.5 – 277.5º
277.5 – 292.5º
067.5 – 082.5º
082.5 – 097.5º
097.5 – 112.5º
202.5 – 217.5º
217.5 – 232.5º
232.5 – 247.5º
157.5 – 172.5º
172.5 – 187.5º
187.5 – 202.5º
112.5 – 127.5º
127.5 – 142.5º
142.5 – 157.5º

Nogle eksempler:

  • Din boligs front vender mod en kompasretning i intervallet 337.5º – 352.5º = tidlig nord.
  • Din boligs front vender mod en kompasretning i intervallet 352.5º – 007.5º = midt nord.
  • Din boligs front vender mod en kompasretning i intervallet 007.5º – 022.5º = sent nord.

Når du har fundet navnet på det 15 graders interval, din bolig har front mod skal du finde ud af i hvilken retning de to tal-serier løber. De kan løbe forlæns som i tids-serien. Som du måske husker så betyder dette blot at serien følger rækkefølgen 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Når enden af rækken er nået startes forfra. Eksempelvis hvis vi starter med 7 bliver rækkefølgen: 7-8-9-1-2-3-4-5-6. Men de kan også løbe baglæns. Hvis de løber baglæns betyder det at rækkefølgen er 9-8-7-6-5-4-3-2-1. Når enden af rækken er nået startes forfra – eksempelvis hvis vi igen starter med 7 bliver rækkefølgen: 7-6-5-4-3-2-1-9-8.

Du kan i nedenstående tabel se om serien løber frem eller tilbage. Hvis begyndelsestallet for en af serierne er 5, så benyt i stedet tallet for tidsserien til at finde ud af om forløbet skal være forlæns eller baglæns.

Kompasinterval
Begyndelsestal
Tidlig Midt Sent
Ulige Forlæns Baglæns Baglæns
Lige Baglæns Forlæns Forlæns

Endelig! Nu har du de sidste to talseriers begyndelsestal og du har fundet ud af om de løber baglænds eller forlæns. Du skal nu blot indføre dem i flying star kvadratet. Husk at måden hvorpå talrækken indføres i flying star kvadratet er ved at følge rækkefølgen skitseret ved bogstaverne i ovenstående figur.

Vi antager i vores gennemgående eksempel at boligens front er 337.5º nord, hvilket betyder at den vender mod et kompasinterval, der er tidlig (nærmere bestemt tidlig nord). Hvis du husker på at Frontstjernen var 6, kan du i ovenstående tabel læse at frontserien løber baglæns. Dette betyder at rækkefølgen for frontserien er 6-5-4-3-2-1-9-8-7. Disse tal kommes ind i Flying star kvadratet i den rækkefølge som bogstaverne i nedenstående tabel viser. Tilsvarende for Bjergserien. Denne series begyndelsesbogstav er også lige, hvorfor den også løber baglæns og rækkefølgen på bjergserien er således i vores tilfælde 8-7-6-5-4-3-2-1-9.

Det bør vist lige omtales hvorfor tallet 5 ikke skal benyttes. Grunden til dette er at der er ni stjerner og ud fra om de er lige eller ulige bestemmes om seriens rækkefølge skal være forlæns eller baglæns. Hvis vi medtog tallet 5 ville der være fire lige numre og fem ulige, hvilket ville give usymmetri. Derfor benyttes i stedet tallet for Periode stjernen, hvis begyndelsestallet for Tidsserien eller Bjergserien er 5.

Det endelige flying star kvadrat kommer til at se således ud:

I
0
E G
H
0
A C
D
0
F B
6-7
9
2-2
4
4-9
2
5-8
1
7-6
8
9-4
6
1-3
5
3-1
3
8-5
7
Rækkefølgen Flying star kvadratet

 

fs-flying-01

Feng shui flying star – Overfør stjerner til arealer

Overførsel af stjernerne
til araealer i din bolig

Du har nu lært hvorledes et Flying Star kvadrat opstilles og du skal nu lære hvorledes stjernerne overføres til arealer i din bolig. Når vi har set på det, kommer vi endelig til tolkningen af hvad alt dette her med Flying Star så reelt betyder for dig og din bolig. Men først skal vi som nævnt omkring hvorledes du overføre stjernerne til din bolig.

Det første du skal finde ud af, tage beslutning omkring, er hvilke arealer, der skal medtages. Skal du inkludere garagen, udestuen, diverse fremspring på huset, en helt ny tilbygning etc. Der er udbredt enighed om at alt som er midlertidig og/eller åben for vind og regn skal udelukkes fra analysen. Hvis garagen således er bygget ind i huset og er tilgængelig inde fra huset skal den medtages.

Der er en retning af feng shui, der mener at kun husets originale grundstruktur skal medtages i analysen. Dette tilslutter vi os dog ikke, da husets beboere jo også benytter disse lokaler og derfor flyder ch’ien også her og de nye arealer bør medtages i analysen. Faktisk kan en tilbygning undertiden være en fremragende måde at forbedre feng shui’en på.

Der findes to metoder hvormed du kan overføre dine Flying stjerner til arealer i din bolig.

Metoden: Otte sektorer

1 – Grundplan – Du skal have en grundplan over bygningen.

2 – Find husets centrum – Hvis du har et rektangulært hus er dette nemt. Indtegn diagonalerne fra husets hjørner og hvor de mødes er husets centrum. Hvis huset ikke er rektangulær findes der ikke nogen entydig måde at finde huset centrum på. Husk Feng Shui er en kunst, ikke en videnskab.Nogle anbefaler at man finder centrum i uregelmæssig formede huse ved at forestille sig hvor husets største graviditetspunkt ligger. Dette synes vi dog ikke er en god anbefaling idet alle, der har lidt kendskab til byggematerialers tyngde, ved at vægge og betongulve vejer en del og da disse ofte forekommer i badeværelser kommer husets centrum på denne måde oftest til at ligge i ydrekanten af huset, hvor badeværelset jo oftest befinder sig. En anden mulighed er at se bort fra de mindre fremspring på huset samt “udfylde” de tomme områder og derefter tegne linier mellem de hjørner, der så fremkommer (jf. illustrationerne nedenfor). Det kan tilføjes at hvis du bor i lejlighed skal du medtage fortrappen og eventuel bagtrappe når du skal finde centrum.

3 – Markere kompasretningerne – Placerer et kompas over grundplanens indikation af kompasretningerne og drej grundplanen således at grundplanens nordlige kompasindikation peger mod den magnetiske nordpol. Placerere derefter kompasset i husets centrum og markere med en blyant de otte kompasretninger. Brug derefter en lineal til at markere de otte kompasretninger fra husets centrum og ud forbi husets ydrevægge.

4 – Overfør stjernerne – Overfør stjernerne fra dit Flying Star kvadrat til de respektive kompasretninger i de otte sektorer, du lige har fundet. Eksempelvis hvis stjernerne i dit nordlige Palads i dit Flying Star kvadrat er 5-3-2, overfør du disse tal til den nordlige sektor. Tallene, der står i dit central Palads skriver du tæt på husets centrum.

Ved L-formede eller andre uregelmæssig formede huset kan det vælges at anvende flere seperate centrum

Mindre fremspring i form af eksempelvis en lille havestue, eller et vinduesfremspring ignoreres og tomme områder udfyldes

Garagen skal medtages hvis den er aflukket og tilgængelig fra huset. Dette forrykker centrumets placering

 

Metoden: De ni Paladser

1 – Grundplan – Igen skal du starte med at finde en grundplan over huset.

2 – Opdel boligen i de ni Paladser. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at dividere hver af boligens fire sider med tre ved at måle sidens længde og dividere den med tre. De fleste huse er rektangulære, men nogle er bygget i en L-form, andre er U-formet og atter andre har diverse fremspring og det kan ved denne metode være lidt af en udfordring at få huset opdelt i ni paladser. Nogle Feng Shui eksperter anbefaler at man eksempelvis ved et L-formet hus, ganske simpelthen opdeler dette i to dele og over hver del ligger et kvadrat i ni dele og benytter Feng Shui teorien på dem begge simultant. Andre Feng Shui eksperter fraråder denne fremgangsmåde og anbefaler i stedet at hele boligens areal benyttes under ét og mener hermed at dette er mere rigtig feng shui, skønt der således kommer til at være nogle Paladser, der ikke dækker nogle rum – valget er helt dit.

3 – Bestem kompasretning nord. Nu skal du bestemme dig for om kompasretningen nord er i midten af en af husets sider eller den er i et hjørne. Der er kun disse to muligheder. Ergo tager du et kompas og finder ud af hvor kompasretning nord er. Denne markere du på din grundplan og derefter bestemmer du dig for om kompasretningen er i midten af en af husets sider eller om den er i et hjørne. Markere dit valg på din grundplan.

4 – Overfør stjernerne. Overfør kompasretningerne og stjernerne fra dit Flying Star kvadrat til det kvadrat du har tegnet ovenpå husets grundplan. Vær især opmærksom hvis dit kvadrat er valgt til at korrespondere med hjørnerne (nord er valgt til at være i et af husets hjørner) idet du her mentalt bliver nødt til at bytte rundt på kompasretningerne. Vær opmærksom på dette punkt. Hvis du blot drejer dit Flying Star kvadrat 45º får du en forkert analyse.

Valg mellem de to metoder

Begge metoder har fordele og ulemper og hvilken du har lyst til at benytte er helt op til dig. Det anbefales at du til en start benytter begge metoder for at finde ud af hvilken, der tiltaler dig mest. Der er ikke noget rigtigt eller forkert valg. Begge metoder er anerkendte fremgangsmåder.

Metoden: Otte sektorer –  Ved “Otte sektorer” er der de fordele at den reelt benytter husets placering i forhold til kompasretningerne. Umiddelbart ser denne løsning også mere realistisk ud, hvilket kan tilfredsstille et intellektuelt sind. Forstået på den måde at metoden “De ni paladser” undertiden virker ret teoretisk idet man med vold og magt søger at inddele nogle huse ind i de ni paladser. Ulempen ved “Otte sektorer” er at den giver otte sektorer, hvilket ikke helt korrespondere med Flying Star Lo Shu. En anden ulempe er at metoden ofte opdeler de enkelte rum i et antal sektorer, der er i konflikt med hinanden. I ovenstående illustration ses eksempelvis at stuen med denne metode er opdelt i ikke mindre end fem sektorer.

Metoden: De ni paladser – Dette er den traditionelle måde at overføre Flying Star stjerner til boligens arealer. Fordelene ved denne metode er først og fremmest at den opdeler boligen i ni sektorer, hvilket er i overensstemmelse med Flying Star kvadratets ni Paladser. Endvidere gør den ofte analyse af de enkelte rum nemmere idet disse i langt højere grad end ved “Kage-metoden” opdeles i højst 3 sektorer, og ofte kun 1, eller 2. Ved denne metode er det kutyme at hvis et rum 90 % eller mere høre til et Palads, så rettes linierne således at rummet 100 % tilhøre Paladset. Ergo flyttes linierne hen til de eksisterende vægge. Denne justering anbefaler vi ikke at du gør ved alle rum, men der hvor det er oplagt, er det en god ide at rette lidt på linierne. Det gør den efterfølgende analyse og fortolkning en del nemmere. En ulempe ved denne metode er at den tager ret løst på den præcise kompasretning for bygningen.

 

fs-flying-02

 

Tolkning af Flying Star

Så langt så godt. Nu har du både lært hvordan du opstiller et Flying Star kvadrat og du har lært hvorledes du overføre dette til arealer i din bolig, eller dit sommerhus, eller dit kontor eller hvad du nu har lyst til at udøve feng shui på. Nu skal vi så endelig til konkret at se hvad alt dette så betyder.

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige kombinationer af stjerner.

Feng shui Flying Star – Stjernernes betydning

 

Essensen af Flying Star diagnosen ender op med at anbefale hvorledes vigtige gøremål som at sove, spise, tillære sig ny læring etc. bliver gjort i de rum eller de dele af boligen, der har favorable Flying Star kombinationer. De rum eller de steder, hvor du sover, spiser, studere eller arbejder med din karriere, dine pengesager skal være der hvor der er gode Flying Star kombinationer. På den anden side bør de steder hvor der findes afløb; i bryggerset, toilettet, vaskerum, køkken etc. være placeret hvor Flying Star kombinationerne er dårlige, for derved at “skylle” disse dårlige energier væk.

Nogle feng shui eksperter anbefaler at Flying Star tolkningen foretages ved at du systematisk gennemgår de enkelte rum et for et, entre, køkken, soveværelse etc. Denne fremgangsmåde synes vi dog er lidt stiv og utidssvarende idet man jo nu til dags benytter sin bolig på en meget mere fleksibel og individuel måde end tidligere. Mange arbejder eksempelvis en del hjemme og benytter såvel spisebordet, et skrivebord i soveværelset, en lille hems eller andre steder til at gøre dette. Ergo bliver det vigtigere at spotte hvor i boligen de gode henholdsvis de dårlige ch’i energier er (de gode Flying star kombinationer) og ud fra dette kendskab indrette hjemmet herefter. Subsidiært benytte kendskabet til de fem elementer til at reducere den dårlige energi og til at fremme de gode ch’i energier.

 

fs-flying-03

 

Lidt mere om tidsdimensionen i Flying Star

Hidtil har vi inddraget tidsdimensionen ud fra at Flying Star kvadratet er påvirket af 20 årige cyklusser. Men der er også årlige, daglige og time-cyklusser, der påvirker tolkningen. Disse serier påvirker  Flying Star analysen, hvorfor du nu skal revurdere hvert Palads. Hvis eksempelvis den månedlige og den årlige stjerne er den samme i en bestemt måned, så skal du i denne måned være ekstra opmærksom på at de relevante hændelser, som denne stjerne varsler, har større chance for at indtræffe.

Den årlige stjerne

1. Find tværsummen for året – eksempelvis år 2019: 2+0+1+9=12=3
2. Hvis resultatet er større end 9 tages tværsummen igen.
3. Træk dette tal fra 11: 11 – 3 = 8.= den årlige stjerne, der placeres i midten af Lo Shu.
4. Indsæt resten af denne serie på samme måde som sædvanlig: Midt-Nordvest-Vest-Norøst-Syd-Nord-Sydvest-Øst-Sydøst.
5. Det forslås at serien indsættes i nederst højre hjørne af hvert Palads.

Den månedlige stjerne

1. Find ud fra ovenstående tabel hvilket tal, den månedlige stjerneserie skal begynde med.
2. Placerer denne i midten af Lo Shu.
3. Indsæt resten af serien som sædvanlig: Midt-Nordvest-Vest-Norøst-Syd-Nord-Sydvest-Øst-Sydøst.
4. Det forslås at serien indsættes i nederst venstre hjørne af hvert Palads.

2008, 2020, 2032, 2044
2011, 2023, 2035, 2047
2002, 2014, 2026, 2038
2005, 2017, 2029, 2049
2009, 2021, 2033, 2045
2000, 2012, 2024, 2036
2003, 2015, 2027, 2039
2006, 2018, 2030, 2042
2010, 2022, 2034, 2046
2001, 2013, 2025, 2037
2004, 2016, 2028, 2040
2007, 2019, 2031, 2043
Start med 8 Start med 5 Start med 2

Den månedlige stjerne er knyttet til den kinesiske kalender. Eftersom der er 12 måneder men kun 9 stjerner, laver Feng Shui den antagelse at de sidste 3 måneder reflekterer mønstret fra de første 3 måneder af året. Den månedlige stjerneserie begynder altid med en af de tre Jord stjerner (2,5,8). For at bestemme hvilken, ses på hvilket dyreår det er. Her er dyreår ifølge den kinesiske kalender for perioden år 2000-2047.

Den daglige stjerne

Ikke nok med at der findes årlige og månedlige flying stars, der findes sågar også daglige stjerner og tidsstjerner. Udgangspunktet er helt det samme som ved ovenstående. Der er knyttet flying star til de enkelte tidsperioder og dette gør at de bliver mere eller mindre velegnet til at uføre forskellige aktiviteter i.

Den største indflydelse har den årlige stjerne, der påvirker hele året, dernæst kommer den månelige stjerne, der påvirker de enkelte måneder, herefter følger indflydelsen af den daglige stjerne, der påvirker den enklete dag og endelig har vi tidsstjernen, der påvirker den enkelte time.

Alt dette giver naturligvis et stort puslespil, hvor det gælder om at planlægge ens liv således at de vigtige aktiviteter falder på de tidspunkter, der er mest gunstige. Eksempelvis har du en rigtig dårlig dag, da den er under påvirkning fra en negativ dagsstjerne. Men i løbet af dagen har du nogle gode tidsstjerner, hvorfor du bør lave de vigtigst gøremål for dagen i disse timer.

Vi vil ikke her gå i detaljer med de daglige flying star eftersom de er for svage til at have signifikant indflydelse. Den bedste måde at finde de daglige stjerner er ved at kigge i den kinesisk almanak, der udgives i mange forskellige udgaver.

Du kan naturligvis også udregne dem selv. De er knyttet til den kinesiske kalender og løber i en fremadrettet cyklus (5,6,7,8,9,1,2) fra vinterhverv til sommerhverv, hvor de vender rundt og løber i en bagudrettet cyklus (6,5,4,3,2,1,9,8,7) indtil det igen bliver sommerhverv.

De flyvende daglige stjerner benyttes hovedsagelig til at bestemme hvordan den enkelte dag sandsyneligvis vil udmønte sig for dig. Dette er vigtigt hvis du vil vælge en god dag til at blive gift, starte en forretning, flytte ind i et nyt hus, blive opereret, træffe en væsentlig beslutning etc. Ved at vælge en god dag til formålet forbedres dine chancer for succes betydeligt.

Lad os antage at dit Kua-tal (din personlige stjerne) er 7. Vi ved at den røde stjerne 7 er knyttet til elementet Metal og vi ved fra teorien om de fem elementer at Jord støtter Metal. Ergo kan vi udlede at Metal og Jord dage vil være fordelagtige og støttende for dig. Disse dage er dem, som har Flying Stars 6,7 (Metal) eller 2,5,8 (Jord). Modsat vil dårlige dage for dig være dem med Flying Star 9, fordi dette er Ild og Ild ødelægger Metal. Vand-dage er heller ikke så gode eftersom elementet Vand dræner elementet Metal.

Om dagen er velegnet til eller ugunstig til forskellige forhold tages meget seriøst af kineserne. Der bliver ikke underskrevet noget som helst, hvis det er en dårlig dag at afslutte en handel på. Og det er ligegyldigt om der er tidsfrister på, om det hele så skal udskydes en uge eller lignende. Også almindelige gøremål som at møde nye venner, vaske tøj, tage en tur i skoven, tage til lægen etc. er beskrevet i den kinesisk almanak. Alle disse anbefalinger basere sig på en sammenligning mellem den jordiske gren for dagen og den jordiske gren for måneden samt en speciel cyklus på 12 dage.

Time stjerner

Endelig findes der også en timestjerne. Denne er på samme måde som den daglige stjerne, knyttet til den kinesiske kalender og løber i en fremadrettet cyklus (5,6,7,8,9,1,2…) fra vinterhverv til sommerhverv (Yang flow), hvor de vender rundt og løber i en bagudrettet cyklus (6,5,4,3,2,1,9,8,7…) indtil det igen bliver sommerhverv (Yin flow).

Timestjerne starter i midten, hvor udgangspunktet er dagens stjerne.

Eksempelvis er dagens stjerne for den 28 september, år 2004, stjerne nr. 6. Og da vi her er i et abeår og da datoen falder i perioden fra sommersolerhvev til vintersolhverv (Yin flow) vil timestjernerne for dagen være: 23:00-00:59 = stjerne nr. 6, 01:00-02:25 = stjerne nr. 5, 03:00-04:59 = stjerne nr. 4, 05:00-06:59 = stjerne nr. 3, 07:00-08:59 = stjerne nr. 2, 09:00-10:59 = stjerne nr. 1, 11:00-12:59 = stjerne nr. 9, 13:00-14:59 = stjerne nr. 8, 15:00-16:59 = stjerne nr. 8, 17:00-18:59 = stjerne nr. 7, 19:00-20:59 = stjerne nr. 6, 21:00-22:59 = stjerne nr. 5.

Helt på tilsvarende måde som ved de daglige stjerner benyttes teorien om de fem elementer til at finde gunstige tidspunkter i løbet af dagen. Hvis vi fortsat antager at dit Kua-tal (personlige stjerne) er 7, ved vi at den røde stjerne 7 er knyttet til elementet Metal og vi ved fra teorien om de fem elementer at Jord støtter Metal. Ergo kan vi udlede at Metal og Jord timer vil være fordelagtige og støttende for dig. Disse timer er dem, som har Flying Stars 6,7 (Metal) eller 2,5,8 (Jord). Modsat vil dårlige timer for dig være dem med Flying Star 9, fordi dette er Ild og Ild ødelægger Metal. Vand-timer er heller ikke så gode eftersom elementet Vand dræner elementet Metal.

Og det var det! Du har nu lært Flying Star Feng Shui.

År:

Tidspunkt på året:

Yang flow

Yin flow

Yang flow

Yin flow

Yang flow

Yin flow

Tidspunkt på døgnet:

23:00-00:59

1

9

4

6

7

3

01:00-02:59

2

8

5

5

8

2

03:00-04:59

3

7

6

4

9

1

05:00-06:59

4

6

7

3

1

9

07:00-08:59

5

5

8

2

2

8

09:00-10:59

6

4

9

1

3

7

11:00-12:59

7

3

1

9

4

6

13:00-14:59

8

2

2

8

5

5

15:00-16:59

9

1

3

7

6

4

17:00-18:59

1

9

4

6

7

3

19:00-20:59

2

8

5

5

8

2

21:00-22:59

3

7

6

4

9

1

 

fs-flying-04

 

Vil du vide mere

Dette afsnit om feng shui flying star indgår i vores sektion om feng shui. Her kommer vi omkring  feng shui indretning, feng shui principper, feng shui tips, feng shui farver – og endvidere søges belyst de mere overordnede filosofiske østerlandske tanker og visdom, der ligger til grund for Feng Shui. Kigger du sektionen igennem vil du efterfølgende være i stand til selv at praktisere feng shui og vide hvorledes du bedst indretter dit soveværelse, optimal indretning af stue – og på det personlige plan, hvorledes du kan benytte feng shui til at få held i kærlighed, forbedre dit sexliv samt styrke dine relationer og dit netværk.

Du vil hurtig erfare at der i Feng Shui er mange regler. Med principperne for hvorledes du indretter dit soveværelse, børneværelse, kontor, stue, entre mv. er stort set de samme. Så indretning er nemt med feng shui når du først har fået de nødvendige tips og kender de basale regler og principper. Og husk at såfremt du har spørgsmål om indretning via feng shui så kan du ganske gratis og nemt stille spørgsmål i vores spørgeforum.

 

Stil spørgsmål om Feng Shui

Det er nemt – Stil et spørgsmål