Feng shui skoler

Under Tang dynastiet (618-907) rivaliserede mere end hundrede feng shui skoler mod hinanden. Selvom skolerne havde deres udspring i de samme principper, havde de alle udviklet forskellige fortolkninger afhængig af det, de havde specialiseret sig i. Fra Song dynastiet (960-1279) og fremover begyndte feng shui at dele sig i to større skoler Formskolen og Kompasskolen. De, som studerede Formskolen, var kendt som Xing Jia, betegnelsen på en ekspert i Formen, og de, som studerede Kompasskolen, var kendt som Qi Jia, betegnelsen på en ekspert i Yin & Yang.

Nu til dags findes ni hovedskoler og en hel del underskoler. Nogle skoler er mere udbredte i østen end i vesten og vice versa. Nedenfor er kort beskrevet de i vesten mest udbredte.

 

Formskolen (Luan Tou Pai)

Ophavsmanden til Formskolen menes at være en herre ved navn Yang Yun-Sun. Han lod sig inspirere af de bjerge og floder, der bugter sig igennem Kwelin området i det sydøstelige Kina, til at nedfælde den første systematiske indføring i studiet af Formskolen.

Luan Tou Pai (Bjerg Top skolen) er i vesten kendt som Formskolen. Retningen er også kendt som San He (de tre harmonier), eller Hsing Shih samt Luan Tou. Formskolen blev udviklet i bjergegne og tager udgangspunkt i det omgivende landskab og bygningens indgangs form til at afgøre, hvordan energien strømmer igennem den. Faconen på bakker og bjerge, og placeringen af vandløb vurderes, en placering er fordelagtig, hvis den har en bjerg i ryggen som beskyttelse for vinden (feng) og foran en god vand (shui) forsyning uden fare for oversvømmelse. Dette er den oprindelige metode, som blev brugt før kompasset blev opfundet.

Formskolen beskæftiger sig med de grundlæggende elementer i landskabets udformning og et centralt værktøj er De fem dyr, der benyttes til at analysere landskabet. I praksis er det ikke muligt at se bort fra de fem elementer, baguaen, de 10 himmelske stammer og de 12 jordiske grene til at bestemme hvordan Feng Shuien er for stedet. Disse værktøjer hørte oprindeligt til Kompasskolen.

 


Kompas Skolen (Li-Qi Pai)

Cirka et århundrede efter Yang Yun-Sungs afhandling syntes Feng Shui eksperter i det nordlige Kina, at teorierne var for subjektive. Disse eksperter holdt på en mere akademisk fremgangsmåde og lagde større vægt på mere præcise matematiske udregninger, på tabeller og på kompasretninger.

Li-Qi Pai der i vesten er kendt som Kompasskolen, er baseret på den ide, at de otte kompasretninger hver især udtrykker sin form for energi. Det grundlæggende værktøj er feng shui kompasset (Luo Pan), der er baseret på et multillum af 12: de 12 jordiske grene, årets 12 måneder og de 12 dobbelte timer i døgnet. Kompasskolen bygger på tre grundlæggende antagelser: 1) Intet er konstant, alt er i bevægelse. 2) Al masse består af energi og 3) Magnetisme influerer på mennesker.

Ud fra disse antagelser resonerede de mennesker, der oprindeligt udviklede Kompas skolen at mennesker kan opfattes som omvandrende antenner, der konstant modtager og bliver påvirket af energier fra universet og de nære omgivelser. Og da energien har forskellig karakter, alt efter hvilket verdenshjørne den kommer fra, arbejder kompasskolen således meget med hvordan vi bor og lever i forhold til verdenshjørnerne.

 

Ottehuse-metoden (Bazhai Feng Shui)

I denne skole afgør husets facade, og hvordan det vender i forhold til verdenshjørnerne, beskaffenheden af otte dele/huse i bygningen. Beboernes Ni-Ki horoskop bestemmer, hvilken del der passer bedst til hver enkelt, og dette vil ideelt afgøre, hvor hver enkelt skal sove, arbejde eller tilbringe størstedelen af sin tid.

Bazhai har to bestanddele – ming guaen og zhai guaen. Ming guaen knytter sig til den menneskelige skæbnes trigram, og zhai guaen knytter sig til husets trigram. Hele ideen bag Bazhai Feng Shui er at vurdere, om beboernes ren ming (menneskelig skæbne), husets beliggenhed i forhold til verdenshjørnerne og indretningen af hjemmet harmonerer med hinanden, og hensigten er at få ming guaen til at passe med zhai guaen og vice versa. Hvis de to dele passer sammen er det meget gunstigt. Hvis ikke de passer sammen, er det muligt at omorganisere dele af huset og møblerne for at forbedre Feng Shuien.

 

Flying Star feng shui

Er en indsigt i hvordan rummets energi ændres gennem tiden. Alt efter de forskellige tidsperioder ændres de enkelte rums energi og det har stor betydning for helbred, velstand, karriere, succes mm. I Flying Star feng shui opstilles først et flying star kvadrat og ud fra data om din boligs opførelsestidspunkt mv. findes frem til hvorledes de forskellige “stjerner”, skal placeres i Flying Star kvadratet. Derefter overføre man disse stjerner til arealer i boligen og tolker disse. Et specielt populært område af Flying Star feng shui er de såkaldte daglige stjerner, der angiver hvad den enkelte dag i året er henholdsvis gunstig/ugunstig til.

 

Black Hat Sect Skolen

Dette er en moderne version af feng shui, som er udviklet og promovere af Thomas Lin Yun, USA, siden 1986. Retningen er sammensat af Formskolen, Tibetansk Buddhisme, Taoisme og Symbolsk feng shui. Udgangspunktet er en meget simplificeret udgave af PaKua’en.

 

I moderne feng shui benyttes de forskellige værktøjer, når der er brug herfor, uanset hvilken skole de oprindeligt stammer fra. Om værktøjerne oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole er ikke så vigtig, idet langt det meste udøvelse af feng shui i dag, benytter sig af flere teorier. I dagens praksis er Form- og Kompasskolen således ikke to adskilte skoler og de fleste udøvere af feng shui benytter sig af begge teorier.

Feng Shui arbejder med lag. Først kigges på de ydre omgivelser – grunden, som huset ligger på og dens omgivelser – og på landskabets og husets form, de verdenshjørner værelserne vender mod, hvert rums indbyrdes placering, anbringelse af møblerne og farvevalget. Der er mange forskellige måder at anskue alt dette på, f.eks. om der er balance mellem yin & yang og mellem de fem elementer, om ejendommens grundplan og retning passer til ens ming gua (den personlige skæbne) etc. Og dernæst kigges på selve huset og dets indretning, dets beboere.

 

fs-bagua-07-1

 

Vil du vide mere

I nærværende sektion beskæftiger vi os med Feng Shui som er et gevaldigt stort område. En indledning til begrebet Feng Shui og en forståelse af hvad det går ud på – og hvad det ikke går ud på! – får du i introduktion til Feng Shui. Er interessen en bestemt retning af feng Shui, så kig på afsnittet om de forskellige Feng Shui skoler / retninger, eller spring direkte til en af disse og læs meget mere – Formskolen, Kompasskolen, Otte huse BaZhai, Flying Star og Black Hat.

Er interessen at lære om de værktøjer man benytter i Feng Shui så kig fx. på BaGua, KUA-tal og De fem elementer. Leder du efter en feng shui ekspert, en feng shui konsulent, en Feng Shui underviser, så kig i vores adresseliste. Her er Feng Shui eksperter fra hele Danmark. Er du selv Feng Shui ekspert er du velkommen til at oprette dig i adresselisten – det er ganske gratis.

 

Stil spørgsmål om Feng Shui

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Feng Shui
Det er nemt – Stil et spørgsmål

fengshui-chi-07