Mantra – Genvej til din empowerment

Ordet mantra  (sanskrit ‘redskab for tanken, helligt ord, hellig stavelse”, “lyd”.) bruges i den rituelle praksis inden for hinduisme og buddhisme og flere nye bevægelser, der har hentet inspiration fra de to nævnte religioner. Et mantra siges at indeholde stærke kræfter, som kun kan frisættes ved den rette recitation (oplæsning, gentagelse). Et mantra skal gentages atter og atter for at være virkningsfuldt. At recitere et mantra kræver ekspertise og evt. indvielse. Et mantra fremsagt forkert kan få negative konsekvenser.

Et mantras længde varierer meget. Det kan bestå af en enkelt stavelse som hinduismens helligste lyd aum, og det kan være en hel hymne. I forbindelse med en indvielse kan man desuden få tildelt sit personlige mantra af sin lærer eller vejleder. Man kan sige, at et mantra er et auditivt udtryk for de kosmiske kræfter, som en mandala er et visuelt.

mantra-05

Et mantra kan være vers eller en sætning

 

Hvad kan et mantra?

Mantraerne tjener forskellige formål. Nogle beskytter mod alle onder, andre er meditationsfremmende. Historisk set blev ord brugt i en mantra meditation, som skulle påvirke guderne. Tidlige kulturer troede på mange guder, der kontrollerede alle aspekter af livet, og mantraet var relateret til en bestemt gud, som man søgte at komme nærmere gennem meditationen.

Når mantra benyttes i meditations sammenhænge er formålet at styrke meditationen. Ved hjælp af dyb meditation, kan man opnå større indre ro og styrke, bedre udholdenhed, eller blot nå frem til en dybere åndelig tilstand. Meditation med et mantra bruger ord eller sætninger for at bidrage til at uddybe den meditative tilstand. Nogle bruger dele af et digt, andre bruger deres foretrukne vers eller sætninger fra en sang, mens andre finder et vilkårligt ord, der bringer dem gode tanker og gentager det mens de mediterer.

Fra en spirituelt synsvinkel er Mantra  en lyd, en sætning eller en række af sætninger, der er opbygget sådan, at ordenes rytme og lyd kombinationer – når de intonerer på den rigtige måde – skaber bestemte vibrationer, der aktivere bestemte virkninger. Ofte udtrykt på den måde at chanting og meditation på mantraer skaber hengivenhed og åndelig energi.

Empowerment  betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Mantra kan hjælpe dig til ændringer. Hjælpe dig  til at modvirke afmagt og afhængighed. Sætte dig i stand til at være det unikke smukke menneske som du er.

Synonymer for mantra er: ord, formel, leveregel, digte, dogme, hymne, kongstanke, motto, meditationsord, remse, aforisme, formular – Ordet mantra er sanskrit og betyder ‘redskab for tanken, helligt ord’.

Mantra benyttes i hinduisme, buddhisme og yoga

Mantra benyttes i hinduisme, buddhisme og yoga

Hvor mange gentagelser?

Inden for hinduismen er mantra et ord eller stavelse, der har guddommelig kraft, og hvis rette monotone udtalelse (op til 1.728 gange om dagen), menes at give forbindelse med guderne.

I Indien recitere man ofte mantra 108 gange, da tallet 108 er helligt i Indien. Man benytter en krans, som består af 108 perler, eller også har man en tradition for at sige et mantra 108 gange.

I yoga benyttes mantra ofte. Her kan et mantra udtales blot 1 enkelt gang, fx. som indledning på, eller afslutning af, en yoga session.

I chanting kan mantra gentages lige så længe du har lyst og energi. Chanting stammer fra fransk ”chanter”, som betyder rytmisk tale eller sang, der består af ord eller lyde, som ofte er baseret på få reciterende toner. Chanting kan variere fra en enkel melodi, der består af et begrænset antal noder, til komplekse musikalske strukturer. Chanting af Mantraer, hellige tekster osv. er en almindelig anvendt åndelig praksis.

mantra-03

Mantra kan også siges indad

Indledningsvis kan det hjælpe at tænke på mantra som en trylleformular. Hvis man skal trylle en kanin op ad hatten så bruger man en bestemt trylleformular og hvis man skal trylle en kanin om til en elefant så bruger man en anden trylleformular. Således også med mantra. Der findes mantra til forskellige formål.

Nogle mantra er velegnet til meditation, og andre mantraer sender helbredende energi. Man vælger således sit mantra efter den virkning man gerne vil opnå.  I vores funktion hvor du kan trække et mantra, kan du vælge den ønskede virkning du gerne vil opnå. Og de eksempler på mantra du herefter præsenteres for er mantraer der kan hjælpe dig med at opnå de resultater du ønsker. Her er eksempler på de mest populære, mest kendte mantraer.

Populære mantraer
Eksempler på mantra

Om Shanti Mantra Gayatri Mantra
Hilsen til Ganesha Hilsen til Patanjali Mangala Mantra
En sang fra
Upanishads
En sang fra
Brihadaranyaka Upanishad
Isha Upanishadf
Sat Nam So Hum Neti-Neti
Ong Namo Guru Dav Namo Om mani padme hum Siri Gaitri Mantra
Pavamana
Mantra
The Anusara
Invocation 
Om Gum
Ganapatayei Namah

Om

Udtale: A-U-M

Om siges at være den første lyd der høres ved universets oprettelse. Når hver stavelse er udtalt fuldt ud, bør du mærke lydens energi, der løfter fra bækkenbunden helt op gennem kronen på dit hoved. Lyden fra Om siges at fjerne blokering af hals chakraet, hvilket kan føre til bedre kommunikation med andre.

Shanti Mantra

Udtale

sarvesham svastir bhavatu | sarvesham shantir bhavatu | sarvesham purnam bhavatu | sarvesham mangalam bhavatu |

Oversættelse

May there be well-being for all,
Må der være velvære for alle,
May there be peace for all.
Må der være fred for alle.
May there be wholeness for all,
Må der være helhed for alle,
May there be happiness for all.
Må der være lykke for alle.

Den korte version

Mantra: Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Udtale: A-U-M Shanti Shanti Shanti
Oversættelse: Om Peace Peace Peace / Om Fred Fred Fred

Gayatri Mantra

Udtale

Om bhur bhuvah svah | tat savitur varenyam | bhargo devasya dhimahi | dhiyo yo nah prachodayat |

Oversættelse

Earth, Heaven, the Whole Between.
Jorden, Himmelen, og alt imellem.
The excellent divine power of the Sun.
Solens fremragende guddommelige kraft.
May we contemplate the radiance of that god,
Må vi overveje denne guds udstråling,
May this inspire our understanding.
Må det inspirere vores forståelse.

Dette er et af de ældste sanskrit mantraer. Det taler til hele skabelsens enhed, på trods af dens mange former. Chanting på dette mantra påberåber solens lys og hjælper os med at overskride lidelse.

Om Bhur Buvaha Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath

Oversættelse

Vi mediterer til ære for det væsen
Som har skabt dette univers
Må han oplyse vor intellekt.

 • Swami Vivekanand: Gayatri er den fineste juvel blandt alle andre store mantraer.
 • Shri Aurobindo: Der ligger uendelig energi i Gayatri mantraet.
 • Rishi Vishwaamitra: Intet andet mantra fra Vedaerne er så herligt som Gayatri mantraet.
 • Mahatma Gandhi: Gayatri mantraet hjælper en til at overvinde selv de hindringer, som ellers synes uovervindelige.
 • Rishi Bhaaradwaaj: Gayatri hjælper os til at erkende Gud og selvet, og til at komme i himlen og opnå frelse.

Hilsen til Ganesha

Udtale

Om gam ganapataye namah | vakra-tunda maha-kaya surya-koti-sama-prabha | nirvighnam kuru me deva sarva-karyeshu sarva-da |

Oversættelse

Salutations to Ganesha.*
Hilsener til Ganesha.*
O Ganesha, god with a curved trunk, of great stature,
O Ganesha, gud med en buende skattekiste, af stor størrelse,
Whose brilliance is equal to ten million suns.
Hvis glans er lig med ti millioner soler.
Grant me freedom from obstacles,
Giv mig frihed fra forhindringer,
In all things, at all times.
I alle ting, til alle tider.

* Den første linje er et bija mantra, der kan fremsiges separat.

Ganesha er visdommens og succesens gud, fjerneren af hindringer. Det er altid en god ide at starte en ny indsats ved at påberåbe ham.

Hilsen til Patanjali

Udtale

yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena | yo ’pakarottam pravaram muninam patanjalim pranjalir anato ’smi |

Oversættelse

With palms folded together,
Med hænder sammenfoldet,
I bow respectfully to Patanjali, the best of sages,
Jeg bøjer respektivt til Patanjali, det bedste af vismænd,
Who dispels the impurities of the mind with Yoga,
Som fordriver urenheder i sindet med Yoga,
Of speech through Grammar, and of the body by means of Medicine.
Af tale gennem grammatik og af legemet ved hjælp af medicin.

Dette mantra påberåber Patanjali, en af forfædrene til yogatraditionen. Mantraet benyttes ofte i begyndelse af en yoga session, som en tak for lærernes afstamning. Mantraet minder os også om, at yoga er beregnet til at rense sindet, mens ayurvedisk medicin kan helbrede kroppen, og at vores tale (og også vores åndedræt) er grundlæggende.

 

Mangala Mantra

Udtale

svasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishah | gobrahmanebhyah shubham astu nityam lokah samastah sukhino bhavantu |

Oversættelse

May the rulers of the earth protect the well-being of the people,
Må jordens herskere beskytte folkets velfærd,
With justice, by means of the right path.
Med retfærdighed ved hjælp af den rigtige vej.
May there always be good fortune for all living beings.
Må der altid være lykke for alle levende væsener.
May all the inhabitants of the world be full of happiness.*
Må alle verdens indbyggere være fulde af glæde.*

* Den sidste linje er et bija, mantra, der kan chantes separat.

Dette mantra repræsenterer lykke og lykke for alle. Hvis du ofte dedikerer din praksis eller meditation til nogen, er denne til dig.

 

En sang fra Upanishads

Udtale

Om saha nav avatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai | tejasvi navadhitam astu ma vidvishavahai || Om shanti shanti shanti |

Oversættelse

May we together be protected,
Må vi sammen beskyttes,
May we together be nourished.
Må vi sammen fodres.
May we work together with vigor,
Må vi arbejde sammen med kraft,
May our study be illuminating.
Må vores undersøgelse være lysende.
May we be free from discord.
Må vi være fri for uenighed.
Om Peace, Peace, Peace!
Om Fred, Fred, Fred!

Mantraet: En sang fra Upanishads, en samling af gamle indiske filosofiske og religiøse tekster. Dette mantra er ofte reciteret i begyndelsen af en fælles undersøgelse eller venture, hvilket gør det til en god mulighed for alt fra forankring af en yoga-praksis til at omfavne en ny mulighed, det være sig et job eller et forhold.

 

En sang fra Brihadaranyaka Upanishad

Udtale

asato ma sad gamaya | tamaso ma jyotir gamaya | mrityor ma amritam gamaya |

Oversættelse

From the unreal to the Real, lead me.
Fra den uvirkelige til den virkelige leder mig.
From darkness to Light, lead me.
Fra mørke til lys fører mig.
From death to Immortality, lead me.
Fra døden til udødelighed fører jeg mig.

Mantraet: En sang fra Brihadaranyaka Upanishad, en af de ældste sanskrittekster. Det repræsenterer fred og frihed. Som vi alle ved, kan frihed betyde forskellige ting for forskellige mennesker, men at forstå det, selv ved kanterne, kan give dig en følelse af utrolige levevis.

 

Isha Upanishadf

Udtale

purnam adah purnam idam purnat purnam udachyate | purnasya purnam adaya purnam evavashishyate |

Oversættelse

That is Whole. This is Whole.
Det er helt. Dette er Hele.
The Whole arises from the Whole.
Hele opstår fra hele.
Having taken the Whole from the Whole,
Efter at have taget helheden fra hele,
Only the Whole remains.
Kun det hele rester.

Mantraet: Åbningsangivelsen af Isha Upanishad, en sanskrittekst, der dykker ind i selvkendskabet. Denne passage udtrykker den grundlæggende ide om, at den ene og de mange er de samme; det synlige og det usynlige, mikrokosmos og makrokosmen er begge hele. Enkelt sagt – vi er en. Når du føler dig alene eller misforstået, kan denne mantra hjælpe dig med at omdanne dine tanker.

 

Sat Nam

Udtale

Saaaaaaaat* | Nam |

* Sat er forlænget otte gange længere end Nam. Hvis du virkelig vil have mantraet til at udstråle fra bunden af din rygsøjle til midten af dit hoved, gør du Løbet 35 gange længere end Nam.

Oversættelse

Truth is my name.
Sandheden er mit navn.

Dette mantra benyttes i Kundalini Yoga praksis. Styrker din intuition. Dette mantra benyttes også i Sat Kriya meditation, der siges at genoplive seksuel energi.

 

Adi mantra: Ong Namo Guru Dav Namo

Udtale

Oong namo | Gurudav namo |

Oversættelse

I bow to the creative energy of the infinite.
Jeg bøjer til den uendelige kreative energi.
I bow to the Divine channel of wisdom.
Jeg bøjer mig til den guddommelige kanal for visdom.

Dette mantra er skrevet på Gurmukhī, det mest almindelige skriftsprog for at skrive Punjabi. Dette Gurmukhi mantra åbner kommunikationskanalen mellem den studerende og den guddommelige lærer. Vi kan godt lide at tro, at det også åbner os for nye bestræbelser og giver styrken til at prøve noget nyt.

 

Siri Gaitri Mantra

Udtale

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung |

Oversættelse

Sun, Moon, Earth, Infinity, All that is in infinity, I am Thee.
Sol, Månen, Jorden, Uendelighed, Alt, der er i uendelighed, jeg er Dig.

Bruges som en genoprettende meditation for at sende helbredende energi til os selv og andre. I Kundalini Yoga er stillingen (asana) til denne meditation lige så vigtig som lyden. Sæt komfortabelt med albuer bøjet og gemt fast sammen med ribcage, forlænges underarmene vinkelret med håndfladerne vendt opad.

 

Neti-Neti

Udtale

Neti neti |

Oversættelse

Not this, not this.
Ikke dette, ikke dette.

Udtrykket er en måde at modbevise på noget – det være sig barske ord eller en situation i dit liv, du gerne vil ændre.

Om mani padme hum

Oversættelse

Æret være juvelen i Lotusblomsten

Dilgo Khyentse Rinpoche var en Vajrayana-mester, lærde, digter, lærer og leder af Nyingma-skolen for tibetansk buddhisme fra 1987 til 1991. Han har forklaret dette mantra således:

“Mantraet ‘Om Mani Padme Hum’ er let at sige og alligevel ganske kraftfuldt, fordi det indeholder essensen af hele læringen. Når du siger den første stavelse ‘Om’, bliver du velsignet med hjælp til at opnå perfektion i at praktisere generøsitet.’Ma’ hjælper til perfektion i at praktisere den rene etik, og ‘Ni’ hjælper til at opnå perfektion i at praktisere tolerance og tålmodighed. ‘Pa’, den fjerde stavelse, hjælper med at opnå perfektion i udholdenhed, ‘Me’ hjælper til at opnå perfektion i at praktisere koncentration, og den sidste, sjette stavelse ‘Hum’ hjælper til at opnå perfektion i at praktisere af visdom.

På den måde vil recitation af mantraet hjælpe til at opnå perfektion i de seks praksisser fra generøsitet til visdom. Stien gennem disse seks fuldkommenheder er den vej som alle buddhaer gik, i de tre tider. Hvad kan være mere meningsfyldt, end at sige mantraet og opnå de seks fuldkommenheder?

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

Oversættelse

Må alle væsener være lykkelige, og må alle mine tanker, ord og handlinger bidrage til alle væsners lykke.

Dette mantra fremmer samarbejde, medfølelse og det at leve i harmoni med jorden, planterne, dyrene og andre mennesker. Mantraet minder os om, at vores forhold til alle væsener og ting skal være til gensidig fordel, hvis vi selv ønsker lykke og frigørelse fra lidelse. Ingen sand eller varig lykke kan komme fra at forårsage ulykke for andre. Ingen sand eller varigt frihed kan komme fra at fratage andre deres frihed.

So Hum

Oversættelse

Jeg er det jeg er

Det siges, at når et barn bliver født skriger det ‘Koham-Koham’, som betyder ‘Hvem er jeg?’. Universet svarer øjeblikkeligt tilbage med ‘So hum’. Du er den samme, som jeg er.
De gamle yogier hørte desuden lyden af indåndingen og udåndingen som so hum.
So hum er bindeleddet mellem menneskets bevidsthed og den guddommelige bevidsthed. Det bryder igennem den begrænsede, personlige bevidsthed og ind i den kosmiske verden.

Dette mantra hjælper dig til ånde dybere og mere regelmæssigt og styrker koncentrationen. Det identificerer en selv med universet, eller den ultimative virkelighed.

 • Ved indåndingen siges indvendigt So, idet vi forestiller os, at den indstrømmende livskraft trækkes op gennem rygsøjlen og oplader denne og hjernen.
 • Ved udåndingen benyttes Hum, idet vi forestiller os, at vor energi og universets energi smelter sammen.
 • Samtidig ledes denne forstærkede energi ned langs rygsøjlen til sidste led og standser der samtidig med udåndingen.
 • Herefter gentages processen.

Pavamana Mantra

Om Asato ma sad gamaya
Tamaso ma jyotir gamaya
Mrithyorma amritam gamaya

Oversættelse

Fra det uvirkelige, led mig til det virkelige
Fra mørket, led mig til lyset
Fra døden, led mig til udødeligheden

Dette mantra bringer os i kontakt med både sad, jyotir og amritam – eksistens, lys og udødelighed. Vi kommer ind i vores rene, oprindelige væren. Det kan bruges til at overvinde den almene følelse af tunghed, frygt eller meningsløshed, som man nemt kan føle.

mantra: The Anusara Invocation

Om Namah Shivaya Gurave
Satchidananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya
Niralambaya Tejase

Oversættelse

 • Jeg bøjer mig for Shiva, den højeste guddom for transformation, der repræsenterer det sandeste, højeste selv.
 • Må det største, der kan eksistere i denne verden, blive skabt i mig selv, i andre, og i verden.

Det er et healende mantra, til alle fysiske og mentale sygdomme. det giver fred i hjertet, og glæde til sjælen. Dette mantra hjælper også til at opbygge selvtillid, minder os om, at vi alle er skabt af guddommelig energi, og at vi bør behandle os selv derefter.

Om Gum Ganapatayei Namah

Oversættelse

Jeg bøjer mig for guddommen med elefanthovedet (Ganesha), der er i stand til at fjerne alle hindringer. Jeg beder om velsignelse og beskyttelse.

I hinduismen er Ganesha kendt som guddommen for visdom og succes og den der fjerner forhindringer. Dette mantra kan bruges når man står over for en stor udfordring i livet og når man rejser.

mantra-04

Mantra kan være en hjælp til meditation

 

Mantra set fra en psykologisk synsvinkel

Et mantra benyttes i psykologien om  ideer eller tanker, som en eller flere personer finder meget centrale og og/eller ofte refererer til. Alle mennesker kan have gode og mindre gode mantraer. Hvis man bliver ved med at gentage en sætning eller en forestilling om hvordan man er som menneske, så skal det nok ende med at passe. Man har igennem sin opvækst fået et utal af mantraer “foræret”.

Ifølge transaktionsanalyse  har alle mennesker tre egotilstande (Forældre, Den voksne og Barnet), som er fyldt med forskellige mantraer. Disse består af sætninger, der er gentaget overfor det enkelte individ så tit at det har rodfæstet sig hos individet som sandheder, der vanskeligt lader sig rokke ved. I vore tidligste år begynder vi at opfange de budskaber som primært vores forældre formulere og vi indoptager disse som instruktioner vi senere – ubevidst – føler os tvunget til at følge:

 • Du vil blive berømt en dag
 • Du vil aldrig blive til noget
 • Du er en god dreng / pige
 • Det havde været bedre hvis du ikke havde været til, etc.

Et barn får sin drejebog for sit fremtidige arbejde når forældrene siger:

 • Du er den fødte læge
 • Med dit gåpåmod kunne du sælge køleskabe til eskimoerne
 • Du er for doven til at arbejde, etc.

På samme måde får vi alle sammen drejebogsinstrukser i form af mantraer, der har at gøre med vores køn, ægteskab, religionsopfattelse, sundhed etc. for alle livets områder.

Angående uddannelse kan en person hører: “Selvfølgelig skal du gå på universitetet”, eller “Universitetet er for de højpandede”. Om religion kan en person hører: “Vi forventer af dig, at du holder de ti bud”, eller “sikke en gang ævl”. Om sundhed: “Det er psykisk, det hele”, eller “Sørg for at få afføring hver dag”.

Ud fra alle disse mantraer danner hvert individ sin egen personlige drejebog for hvorledes man agere i livet. Ved siden af den personlige drejebog står familiedrejebøger og kulturelle drejebøger, der igen er fyldt med diverse budskaber vi identificere os med. Den kulturelle drejebog kan indeholde identifikation op imod en kultur: eksempelvis : Vi dansker, Vi jyder, Vi kristne etc. Familiedrejebøgerne kan føres fra generation til generation og vise familiemedlemmernes enhed og deres forventning om en bestemt adfærd i sætninger som:

 • Vi har altid levet af at dyrke jorden i familien Sørensen, og det vil vi blive ved med.
 • Vi er kendt for vores gode gerninger her i familien Olsen
 • I vores familie vil vi hellere sulte end bede om hjælp
 • Alle er ude efter os i familien Jensen
 • I vores familie er hjemmet mandens højborg
 • Der har altid været en læge i vores familie, etc.

Alle disse mantraer som vi indoptager mere eller mindre ubevidst igennem vores opvækst rodfæster sig til som sandheder der vanskeligt lader sig rokke ved om vores person, muligheder i livet og basalt set vores livsindstilling. Ifølge samme teori danner ethvert individ tidligt i sit liv en af fire mulige livsindstillinger overfor en selv og andre:

 • Jeg er ok – du er ok
 • Jeg er ok – du er ikke ok
 • Jeg er ikke ok – du er ok
 • Jeg er ikke ok – du er ikke ok

At komme til en forståelse af hvilke grundlæggende mantraer man har og hvorledes disse er opstået kan være meget givtigt i en personlig udvikling og at få ryddet op i dem og få forstærket de positive og ryddet ud i de dårlige kan bringe megen ro og glæde ind i ens liv.

Du kan undertiden finde oversigter som “Mantraer, der kan forvandle dit liv” eller “De mest kraftfulde mantraer”. Men intet mantra er stærkere end andre.  Mantra er et redskab og resultaterne der kommer ud af mantra afhænger af dit fokus og din indsats. Hvis du benytter mantra respektfuldt og fokuseret vil du opnå store resultater.

Mantra er en måde hvorpå du kan arbejde med at frigøre den enorme styrke og handlekraft der ligger latent i alle mennesker. Alle mennesker har en langt større kraft end vi har lært og er bevidste om. Og mantra er en måde hvorpå du kan frigøre denne kraft i dig selv.

mantra-spejl-02

Mantra kan være noget man siger til sig selv i spejlet – jeg er unik, jeg kan godt, etc.

 

Sådan vælger du et personligt mantra

 

Træk et mantra

 

Mantra meditation