Medicinhjulet

Indianerne mener at vi bliver født ind i et af medicinhjulets kræfter. Det giver os muligheden for at betragte livet og verden ud fra dette udgangspunkt, og vil livet igennem blive den opfattelsesmåde som er lettest for os. Når vi kender vort begyndelsessted kan vi vokse og arbejde med at få kendskab til og forståelse for de andre kræfter i medicinhjulet. Dermed blive et helt og totalt menneske, er at oplever ligevægten og beslutsomheden i alt du foretager dig.

Man bliver født ind i et sted i Medicinhjulet og fra dette sted henter man sine talenter og forståelse og det vil hele livet igennem, være det sted hvorfra man lettest oplever og fortolker livet. Ved at arbejde med Medicinhjulet, vil du få indsigt i hvor i hjulet du befinder dig, hvilke områder der bør arbejdes med, og hvilke kræfter du kan benytte for at løse forskellige problemer.

Medicinhjulets opbygning

Medicinhjulet består af 36 sten. I centrum finder vi ”Den Store Ånd” skabelsens midtpunkt, et center for balance og forståelse af os selv som mennesker.

Ifølge en gammel skabelsesmyte begynder skabelsen med, at ‘inyan’ (‘klippen’ eller ‘stenen’ som dengang endnu ikke havde antaget nogen form) begynder at skabe ud af sig selv. For hver ny skabelse – jorden, vandene, himmelen, solen, månen, dag og nat, vindene osv. – giver inyan af sig selv og skrumper ind. Til sidst er han blevet hård som en sten. Så stenene er en mindelse om hvad der blev tilbage af skaberen efter skabelsen og at alt skabt har samme oprindelse.

I den indre ring finder vi syv sten, der repræsenter Solen, Jorden, Månen samt de fire elementer; Ild, Luft, Jord og vand. Til hver af disse sten er tilknyttet en hel række egenskaber som kan have både positivt og negativt udtryk. Egenskaberne for hver sten udtrykkes igennem stenens placering i forhold til verdenshjørnerne samt ved at der til hver sten er tilknyttet en farve, et dyr, en plante samt et mineral.

Stenens egenskaber er således hovedsagelig et sammensurium af de egenskaber indianerne tillagde – og stadig tillægger – hvert af disse farver, planter, dyr og mineraler.

Fra den indre ring lægges tre sten i hver af de fire kardinale kompasretninger – nord, syd, øst, vest – og ud fra hver af disse lægges der fire større sten, der repræsentere de såkaldte “Spirit Keeper of the directions”, hvilket kan oversættes til noget i retningen af de åndelige vogtere for de fire kompasretninger.

Imellem de fire sten for hver kompasretning, lægges tre sten, der hver især repræsenter en af årets 12 måneder. Den ydre ring repræsenterer alle livets ydre manifestationer. Strengene, som går ind mod midten er de retninger, livet går, i de forskellige aldre fra fødsel til død.

Den indianske tanke er, at ethvert menneske fødes ind i Medicinhjulet – et eller andet sted – og får dette steds egenskaber i fødselsgave. Menneskets opgave er at komme rundt i Medicinhjulet, lære på hvert sted af dets egenskaber og integrere læringen i personligheden, så det fører til visdom. Medicinhjulet er et gammelt og kraftfuldt symbol på universet. Det viser på mange forskellige måder, hvordan alle ting er forbundet, de ting vi kan se, der eksisterer, men også de ting vi ikke kan se, og derfor ikke ved eksisterer.

 

medicinhjul-02-buffalo

 

Medicinhjulet og Totemdyr

Grundtanken bag Medicinhjulet er at hver sten har sit egen Totemdyr – en for hver af de tolv måner – en for hver plante indenfor planteriget – en for hvert mineral i mineralriget – en for hvert dyr i dyreriget – en for hvert af de fire verdenshjørner – en for hver af de fire årstider – og en for hvert af de fire elementer.

Din fødsel bestemmer hvilken klan du er født under, hvilket element der hører til din skæbne og hvilken spirituel guide der våger over dig, alt efter dit verdenshjørne. Den måne hvori du er født, bestemmer hvilket totemdyr du får i gave indenfor mineralriget, planteriget og dyreriget.

Det forventes at du først lærer dit fødselstotemdyr at kende og derefter at du begynder at bevæge dig rundt i Medicinhjulet for at lære af de andre totemdyr og spirituelle guider, som hver har sin plads i livets utallige muligheder.

En person kan godt have en kanin som sit Totemdyr mens vedkommende er barn, skifte til en puma i voksenalderen og ende med at have en ørn i alderdommen. Det betyder ikke at man kasserer det totemdyr man får i vuggegave eller smider det ud af sit liv, blot fordi man udvikler sig. Det betyder kun at man i sit liv når til et niveau, hvor man behøver en ny Guide. Det er ikke alle der “skifter” sit totemdyr, nogle forandre sig aldrig og man kan godt have det godt med det. Vi mennesker har i os, muligheden for at udvikle os til mere end dyret og til at skabe vores egen plads i naturen og i livet. Derved kan vi også finde andre steder og muligheder at leve og at udvikle os i. Totemdyret er altså også vores lærer, vores spirituelle guide.

Alle levende er guider for hinanden, i større eller mindre grad. Så for at opnår ligevægt, må man først finde sin modpol, er du en Ildsjæl, må du finde en Vandsjæl til at dæmpe dig og give dig kølighed så du ikke brænder ud for hurtigt. Dernæst behøver du at finde en Jordsjæl til at give dig et fast holdepunkt og en Luftsjæl til at få dine drømme frem. Når du har lært at arbejde med dit totemdyrs medicin, bliver det til en åbning der kan forbinde dig med andre i dyreriget.

Du er ikke begrænset til bare en totem. Hver især kan de lære eller tilføje noget til dit liv som de andre ikke kan. At arbejde med dit dyre totem vil lære dig at komme i kontakt med andre. På denne måde, hvis du har brug for større styrke, kan du trække et billede af en bjørn frem, og trække på dens energi. Hvis du har brug for hurtighed, kan du forbinde dig med energien af en gepard. Gennem dit totemdyr lærer du at komme i kontakt med og skifte form til energierne af andre dyr og væsner.

Selv om der er en eller flere totems der er stærkest i dit liv og bliver hos dig igennem det meste af det, så spiller andre dyr også en rolle. Du kan have et dyretotem for en dag, eller for en speciel periode i dit liv. En kan komme til dig og blive hos dig gennem flere år. En anden er måske til stede når du laver kreative ting. Det er meget sandsynligt at du har forskellige totems til forskellige dele af dit liv.

Der er ingen grænser for de totems du kan arbejde med. Nøglen i det er at forbinde sig fuldt ud og stærkt til mindst en. Dette udvider din bevidsthed og gør det nemmere at komme i kontakt med de andre.

egenskaber man tillægger
De forskellige dyr:

 • Blåmejse: Let og elegant færdes jeg i selv de tyndeste grene. Ingen kan fange mig.
 • Bjørn: Varm og blød, stærk og venlig. Bjørnens klør betragtes som værende helbredende, hvorfor også de fleste medicinmænd bruger klør til helbredelse. Gennem klørerne, der begraves i den syges kød strømmer bjørnens overlegne styrke og kraft ind i mennesket.
 • Dådyr: Smuk og blid. Vagtsom, modig og vågen.
 • Egern: Opmærksom, livlig og væver. Jeg er elsket af alle.
 • Edderkoppen er en ondskabsfuld og egocentrisk skadefro plage, men da han er dum, er han nem at narre.
 • Fuglekonge: Så lille og dog er jeg konge. Ingen kan fange mig.
 • Frø: Se på mine øjne. Jeg rummer evnen til forvandling.
 • Gærdesmutte: Her og der og alle vegne. Jeg ses kun i glimt, men alle kan høre mig.
 • Grævling: Afslappet og helt mig selv. Jeg har mange venner.
 • Guldsmed. Sommeren er min tid. Skinnende i solen er jeg hurtigere end alle andre.
 • Hare: Jeg har de skarpeste sanser og hurtigste ben.
 • Hermelin: Jeg er frygtløs og adræt. Færdes uset i skoven, bevæger mig let og lydløst. Jeg er lille men modigst af alle.
 • Halsbåndsmus: Når der sker noget er jeg altid i nærheden. Jeg ser og hører alt.
 • Hasselmus: Blød og kærlig – og meget søvnig.
 • Humlebi: Jeg er lille og blød, men jeg kan meget mere, end du kan forestille dig.
 • Honningbi: Jeg er lille, men gennem flid og samarbejde kan jeg opnå fantastiske ting.
 • Hugorm: Blid og blød, glat og farlig.
 • Husskade: Smuk, klog og fræk. Livet er en leg.
 • Isfugl: Jeg er luftens juvel. Sikker i luft som i vand.
 • Kanin: Jeg leger og graver og elsker selskab.
 • Kat: kælen og blid og helt min egen.
 • Kronhjort: stærk og smuk, hurtig og vagtsom.
 • Kirkeugle: Jeg har nattens øjne. Uventet og lydløst slår jeg ned på mit bytte.
 • Kongeørn: Majestætisk og smuk. Mit skarpe blik ser alt.
 • Natugle: Klogskabens symbol. Lydløs og hurtig. Overraskelsen er mit bedste våben.
 • Mariehøne: Alle kan lide mig. Jeg har venner alle vejne, selv i himlen.
 • Musvit: Kendt og elsket af alle. Jeg færdes på selv de tyndeste grene.
 • Pindsvin: Jeg går mine egne veje og frygter intet.
 • Rådyr: Smuk og blid – hurtig og vagtsom.
 • Rødhals: Tidligt oppe og altid aktiv. Jeg følger med i alt.
 • Rødmus: Jeg kan færdes alle vegne. Altid kan jeg klare mig.
 • Solsort: Alle elsker min stemme, smuk og vemodig. Jeg er som selve sommeren.
 • Skovskade: Smuk og klog. Jeg finder altid på noget nyt.
 • Syvsover: Jeg er mest vågen, når andre sover; men så er jeg også alle vegne. Og så er jeg nuttet.
 • Sæl: Hurtigere end fisken i vandet. Livet er en leg.
 • Tårnfalk: Mit blik er skarpt. Jeg er hurtig og selvsikker.
 • Vandrefalk: Hurtigst og smukkest af alle.

 

Totemdyr

Totemdyr bliver undertiden benævnt åndedyr, kraftdyr, totemhjælpere etc. I den indianske kultur forestille man sig, at hvert menneske er knyttet til en bestemt dyreart, som man er beslægtet med i ånden, og som samtidig yder én beskyttelse.

Dyrets kraft er ikke alene dets egen, men stammer fra dyrets ”sjælskraftspulje” – dvs. fra summen af alt, hvad der er dette dyr. Når dyret dør, går det tilbage til ”sjælskraftspuljen”, hvor det efter en tid fødes på ny. Altså en reinkarnationstankegang. Alle indianere har et bestemt dyr som sit personlige totemdyr, vil se sig selv som del af dette dyrs “stamme” og dermed sig selv som delvist dette dyr. Man identificerer sig med sit personlige totemdyr.

De egenskaber der tillægges de enkelte dyr er i mange tilfælde ganske logiske følgeslutninger. Eksempelvis menes nogle dyr at kunne give oplysninger om fremtiden eller nutiden, der kan være til gavn ved en planlagt krig eller jagt eller en flytning af boplads m.v. Græshoppen er et sådant dyr. Græshoppen magter at give information om, hvor de store hjorder af bøfler netop i øjeblikket befinder sig. Derfor kaldes den også med et indiansk ord for ” den der peger på bøflen”.

For de fleste af disse orakeldyrs vedkommende kunne man tale til dem – i en trancetilstand eller vision. Det var derfor vigtigt at henvende sig til dem med respekt. Og det gjorde man ved at vedkende sig et familieskab med dem. Den fornemste måde at demonstrere respekt på er, at udnævne den man taler med til fader/moder. Altså at gøre det pågældende dyr eller menneske til en slægtning. Også grævlingen giver varsler. Således kan man læse i grævlingens blod om ens egen død er nært forestående. I det øjeblik man kan spejle sig i blodet er ens død forestående.

Alle dyr tillægges bestemte egenskaber. Disse er dog ikke entydige for alle de forskellige indianerstammer. Generelt er der bred enighed om hovedkarakteristikaene, der tillægges de enkelte dyr, men der forekommer nuancer og decideret modsætninger i opfattelsen af hvilke kvaliteter det enkelte dyr har. Alle er dog enige om at hvert enkelt dyr har en kraftfuld ånd og hvert dyr har sine egne talenter.

Et studie af dets talenter vil åbenbare hvilken type medicin, magi eller kraft, det kan hjælpe dig med at udvikle i dit eget liv. Mere end en person kan have det samme totemdyr. Den ærketypiske energi og ånd der bliver reflekteret i totemet vil manifestere sig forskelligt for hver af dem, fordi personerne er forskellige fra hinanden.

Det er dyret der vælger en person, ikke omvendt. Den måne hvori du er født, bestemmer hvilket totem du får i gave indenfor mineralriget, planteriget og dyreriget. Det forventes at man opbygger et respektfyldt forhold til sit totemdyr. Dette indebære at man skal lære at forstå deres holdninger. Dyr vil ikke komme tæt på dig med det samme. De må lære at stole på dig og dine begrænsninger, og du må lære at stole på dem og deres begrænsninger. Dette tager tid, tålmodighed og øvelse. Du skal således ære dit totem for at dets medicin skal blive effektiv i dit liv. Jo mere du ærer dem – jo større betydning du tillægger dem i dit liv – jo stærkere og mere effektive bliver de.

Sådan ærer du dit totemdyr

Nogle måder hvorved du kan ære dem og trække dem tættere ind i dit liv er ved f.eks. at: Hænge billeder op af dem. Tegne billeder af dem. Læse og lære så meget som muligt om dem. Købe figurer af dit totem til dig selv eller købe små symbolske gaver og billeder af dit totem og give dem som gaver til venner. Lave donationer til organisationer der arbejder for vilde dyr, f.eks. med penge eller arbejdskraft. Lær at mime dets opførsel. Hvis det er en skildpadde, så lær at krybbe som en skildpadde. Hvis det er en løve, så lær at ligge på lur som en løve. Hvis det er en fugl så imiter den måde det hopper rundt på og flyver. Se dig selv som dit dyre totem, brug dets kvaliteter på passende steder i dit liv. Endelig anses det at danse for at ære dit dyretotem, som meget udviklende for de bånd, der er imellem dig og dit totemdyr.

 

Wakan Tanka – Dale Lewis

 

Centrum af Medicinhjulet
Den store ånd

I Medicinhjulets centrum finder vi “den store ånd”, skabelsens midtpunkt, et center for balance og forståelse af os selv som mennesker. Undertiden benævnes centrum for Wakan Tanka (inyans ånd). Ifølge en gammel skabelsesmyte begynder skabelsen med, at ‘inyan’ (‘klippen’ eller ‘stenen’ som dengang endnu ikke havde antaget nogen form) begynder at skabe ud af sig selv. For hver ny skabelse – jorden, vandene, himmelen, solen, månen, dag og nat, vindene osv. – giver inyan af sig selv og skrumper ind. Til sidst er han blevet hård som en sten. Så stenene er en mindelse om hvad der blev tilbage af skaberen efter skabelsen og at alt skabt har samme oprindelse.

tree_of_lifeI atter andre sammenhænge benævnes centrum for Livets Træ. Livets Træ sender sine rødder og grene ud mod de fire verdenshjørner. Og det repræsenterer vækst i de åndelige kvaliteter og lektier, som medicinhjulet står for. Når disse rødder og grene vokser ud, kan vi opfatte det på den måde, at disse kvaliteter afspejles i vort livsværk. Det lærer os, hvor vigtigt det er at have stor respekt for vores indre åndelige vækst som menneske.

Symbolsk repræsenterer dette de fire dimensioner i lærdom og udviklingen af de fire aspekter i den menneskelige natur. Sagt med andre ord repræsenterer træets vækst tidens og livets kredsløb – og forbinder mennesket med Universet. Omtagelse af Livets Træ finder vi i mange religioner, mytologier og sagn. Træet er oftest et sindbillede på tilværelsen i dens helhed. Et billede på menneskeslægten som et fælles stamtræ. Og de forskelle, der er på mennesker trods samme oprindelse, forklares ved at sige, at træet har forskellige rødder.

Som nævnt benævnes Medicinhjulets centrum, undertiden for Wakan Tanka. Dette begreb kan sammenlignes med religionernes opfattelse af begrebet Gud, men det kan også og måske bedre, sammenlignes med hinduismens / buddismens forståelse af det ordnende pricip: Altet. Wakan Tanka, kan også ses som Logos: det ordnende princip, det som giver alt eksistens, summen af alle de kræfter som er i universet. Wakan Tanka benæves undertiden for Den store Ånd, Inyans ånd, Det Store Mysterium eller Den store livskraft.

Sidstnævnte betegnelse udtrykker at Wakan Tanka er summen af alle universets kræfter, dvs. al mana i universet (kraft = mana). Indianerne refererer oftest til Wakan Tanka i personificeret form, altså som om kraften var et væsen eller som det naturfænomen kraften er defineret ved: Solen, Himlen, Jorden osv. – ikke desto mindre er man sig bevidst, at Wakan Tanka er den samlede masse af “ånd”. Wakan Tanka er summen af al universets mana. Hertil hører mana fra mennesker, dyr, planter, sten, bjerge, floder etc.

Wakan Tanka består af eller udtrykker sig i 16 væsener. Fra hver af de fire åndelige vejledere i Medicinhjulet (nord, syd, øst og vest / forår, sommer, efterår, vinter) er placeret tre sten ind imod den indre cirkel. I alt 16 sten, væsener, delånder af Wakan Tanka eller Wakan’er, alt efter hvad man foretrækker at kalde dem.

Disse 16 væsener eller udtryksformer optræder som enkeltånder og personificeret i f.eks. Sol, måne, natur, jord etc. Hver af de fire åndelige vejledere har specielle “gaver”, som de gerne vil give os. Disse gaver giver de os når vi arbejder med de 12 udviklingssten. Hver af disse sten indeholder – på samme måde som de øvrige sten i Medicinhjulet – forskellige kvaliteter, der stammer fra at de hver især forbindes med et totemdyr, en totemplante, et totemmineral og en totemfarve.

For at finde ind til den enkelte stens kvaliteter skal man således sætte sig ind i de kvaliteter og egenskaber som indianerne tillægger disse dyr, planter, mineraler og farver.

Wakan’erne er ånder, men har kvaliteter som Guder. De er aldrig blevet født og vil aldrig dø – de er tidsløse, hvilket er i overensstemmelse med forståelsen af det cykliske tidsbegreb: alting er og gendanner sig i en evig cyklisk tid, der ikke har en begyndelse og heller ingen ende – modsat det lineære tidsbegereb. De har ekstra-naturlige evner og kan hjælpe menneskene hvis man beder eller ofrer til dem. De kan forstås som uden for alting – men også som del af alting.

I ritualerne kan man henvende sig til alle wakan, i så fald henvender man sig til Det Store Mysterium: Wakan Tanka. Man kan også henvende sig til en bestemt wakan og i så fald må man tilføje denne wakan’s personlige navn. Wakan er hverken ‘god’ eller ‘ond’, men har såvel gode som onde kræfter, der kan aktiveres gennem ritualerne. Man kan således sige at virkningen af wanka er afhængig af hensigten lagt i ritualet.

Symbolsk kan Livets træ’s helhed sættes i lighed med, at der i mennesket sker en forening og centrering af de fire verdenshjørners kvaliteter. I Indianernes symbolske Medicinhjul går de samme symboler igen, som i den buddhistiske tradition, nemlig farverne, elementerne samt de fire aspekter i vor natur: Det fysiske, det mentale, det følelsesmæssige og det åndelige. Hvert af disse aspekter må udvikles ligeligt i et sundt og velafbalanceret menneske og det sker ved at udvikle og bruge viljekraften, potentialet, væksten og kraften fra universet. Ethvert frø har muligheden for at blive til et mægtigt træ, og det er indianernes overbevisning, at alle aspekter er nødvendige for at plante det frø, der skal være ”Livets Træ”.

Hvis man nærmere skulle forsøge at forklare indholdet af Medicinhjulets centrum kan der også laves en pendant til taoismen og begrebet tao. Kort forklaret har taoismen har som mål at give mennesket dets oprindelige naturlige sind tilbage. Taoismen vil genoprette ligevægten, balancen og harmonien i menneskets inderste. Taoismen antager at civilisationen ødelægger mennesket, idet den nedbryder menneskets oprindelige sande natur. Ifølge taoisme bør alle love afskaffes, så mennesket kan blive en lov for sig selv. Al stræben efter viden skaber vigtigmageri og åndeligt hovmod. Derfor bør al kundskab udryddes og al indlæring erstattes af aflæring. Mennesket må finde tilbage til barnesindet, det uspolerede og eftergivende, lever i uskyldighed og umiddelbarhed.

Centralt i taoismen står begrebet tao, der ikke kan sidestilles med indianernes begreb Wakan Tanka – men dog godt benyttes til at forklare hvad indianerne mener med begrebet Wakan Tanka.

Hvis vi kigger på ordet Tao’s sproglige betydning, så betyder ordet tao stien eller vejen og benyttes det som verbum, betyder det at føre, at vejlede. En person vejleder en anden ved at fortælle ham hvilken vej han skal følge, hvorfor Tao derfor også kan betyde en doktrin eller lære. Indenfor den tidlige opfattelse af taoisme betød tao den måde hvorpå man etablerede forbindelse mellem himmel og jord. Den kongelige vej (Wang Tao) skulle efterligne den himmelske vej (T’ien Tao). Herskeren skulle altså styre riget, som det var himmelens mening. De jordiske og himmelske elementer i mennesket skulle korrespondere med hinanden så at harmonien kunne få lov at råde. Dette blev hos Confucianisterne gjort til en hel moralfilosofi, hvor der var bestemte regler for opførsel. Men netop ved at blive gjort til regler og sædvane fjernede man sig fra taoismen, hvis kendetegn fremfor alt er det naturlige, det spontane.

 

De syv sten
i indercirklen

Dyre-totem Plante-totem Mineral-totem Farve
Sten nr. 1 – Den Store Ånd Alle Alle Alle Alle
Sten nr. 2 – Fader Sol Firben Solsikken Geode Dyb himmelblå
Sten nr. 3 – Moder Jord Skildpadden Korn, bønner, squash Ler Skovgrøn
Sten nr. 4 – Bedstemor Måne Loon Sølvbynke Månesten Sølvhvid
Sten nr. 5 – Elementet Ild Tordenfuglen Gederams Lavasten Dybrød
Sten nr. 6 – Elementet Luft Sommerfugl Orange Silkeplante Azurite Meget lyseblå
Sten nr. 7 – Elementet Jord Skildpadde Dunhammer Forstenet træ Grønbrun
Sten nr. 8 – Elementet Vand Frø Alger Flodsten Blågrøn

De fire sten for
de fire verdenshjørner

Årstid Periode Retning Dyr Mineral Plante Farve
Sten nr. 09 – Waboose Vinter Alderdom Nord Hvide bøffel Alabaster Sweetgrass Hvid
Sten nr. 09 – Wabun Forår Barndom Øst Gyldne ørn Catlinite Tobak Rød/guld/gul
Sten nr. 10 – Shawnodese Sommer Ungdom Syd Coyote Serpentine Sagebrushe Rød/Grøn/Gul
Sten nr. 11 – Mudjekeewis Efterår Voksen Vest Grizzlybjørn Fedtsten Kæmpethuja Sort/blå

De tolv sten for
årets tolv måneder

Sten nr: Periode: Måned for: Dyr: Plante: Farve: Mineral: Klan:

Waboose – Nord – Nat – Alderdom – Buffalo – Hvid – Luft – Dyr

13 22.12-19.01 Jordens genskabelse Snegæs Birketræ Hvid QuartzKrystal Skildpadde (Jord)
14 20.01-18.02 Pause og renselse Odder Bævreasp Sølv Sølv Sommerfugl (Luft)
15 19.02-20.03 De store vinde Puma Vejbred Blågrøn Glitter Frø (Vand)

Wabun – Øst – Morgen – Fødsel – Den gyldne ørn – Gul – Ild

16 21.03-19.04 Træer knopskyder Høg Mælkebøtte Gul IldOpal Tordenfugl (Ild)
17 20.04-20.05 Frøernes genkomst Bæver Hyacint Blå Krysocolla Skildpadde (Jord)
18 21.05-20.06 Såning Hjort Røllike Grøn, hvid Moss-Agate Sommerfugl (Luft)

Shawnodese – Syd – Middag – Ungdom – Coyote – Rød – Vand – Planter

19 21.06-22.07 Den stærke sol Spætte Vildrose Lyserød Carnelian-Agate Frø (Vand)
20 23.07-22.08 Brombær Strøen Raspberry Rød Jern, Garnet Tordenfugl (Ild)
21 23.08-22.09 Høst Bjørn Violet Lilla Amethyst Skildpadde (Jord)

Mudjekeewis – Vest – Aften – Voksen – Gizzelbjørn – Sort – Jord

22 23.09-23.10 Ænderne flyver Ravn Mullein Brun Blodsten-jasper Sommerfugl (Luft)
23 24.10-21.11 Alting fryser Slange Tidsel Orange Kobber, Malachite Frø (Vand)
24 22.11-21.12 Den lange sne Elg Grantræ Sort Obsidian Tordenfugl (Ild)

De tolv sten for
Udviklingsveje

Sti Dyr Plante Mineral Farve
Sten nr. 25 – Klarhed Øst Humlebi Rosemary Mica Halvgennemsigtig
Sten nr. 26 – Visdom Øst Ugle Sage Jade Grøn
Sten nr. 27 – Højere indvielse Øst Ildflue Ginseng Calcite Fluorescerende blå
Sten nr. 28 – Vækst Syd Hare Kulsukker Fluorite Violet
Sten nr. 29 – Tillid Syd Laks Hjulkrone Lepidolite Lavender
Sten nr. 30 – Kærlighed Syd Ulv Hvidtjørn Rose Quartz Rose
Sten nr. 31 – Eksperimenteren Vest Hval Oliventræ Hematite Stålgrå
Sten nr. 32 – Selvbevidsthed Vest Mus Kamille Lapis Lazuli, Kongelig blå
Sten nr. 33 – Styrke Vest Tissemyre Brændenælde Amber Guld, gul
Sten nr. 34 – Renselse Nord Vaskebjørn Rød solhat Sodalite Støvet grøn
Sten nr. 35 – Fornyelse Nord

Regneorm

Rødkløver Peridot Mørkegrøn
Sten nr. 36 – Renhed Nord Delfin Treblad Herkimer Diamond Gennemsigtig hvid

medicinhjul-03-buffalo

 

De syv sten i indercirklen

I den såkaldte indre ring finder vi syv sten, der repræsenterer Solen, Jorden, Månen samt de fire elementer; Ild, Luft, Jord og vand. Til hver af disse sten – og alle de andre sten i medicinhjulet i øvrigt – er tilknyttet en hel række egenskaber som kan have både positivt og negativt udtryk. Egenskaberne for hver sten udtrykkes igennem stenens placering i forhold til verdenshjørnerne samt ved at der til hver sten er tilknyttet en farve, et dyr, en plante samt et mineral. Stenens egenskaber er således hovedsagelig et sammensurium af de egenskaber indianerne tillagde – og stadig tillægger – hvert af disse farver, planter, dyr og mineraler.

Sten nr 1.
Centrum Den store ånd

Eftersom centrum; “Den Store Ånd”, Skaberen, er alting, er der som regel ikke tilknyttet nogen speciel totem, mineral eller farve hertil. I øvrigt behøver genstanden der repræsentere Skabelsen ikke at være en sten, men kan være et hjul eller en anden genstand, der anses for hellig af dem, der benytter Medicinhjulet. Eksempelvis et bjørnekranie, et helligt krystal mv.

Sten nr. 2
Fader Sol

 • Dyre-totem: Firbenet
 • Plante-totem: Solsikken
 • Mineral-totem Geode
 • Farve for stenen, der ærer Fader Sol: Dyb himmelblå

Fader Sol (Father Sun) er den første sten i indercirklen omkring Skabelsesstenen. Dens dyretotem er firbenet, der elsker at hvile sig i strålerne fra solen. Der findes over 3000 forskellige firben i en bred vifte af størrelser og former. Firben kan ofte camouflere sig selv ved at antage farve og mønstre efter deres omgivelser. Generelt er de ganske harmløse og hjælper mennesket ved at holde insektbestanden nede. Firbenet står for varme, optimisme og forandringsvillighed.

Plantetotem for Fader Sol er solsikken, der jo som bekendt drejer sig efter solen i løbet af dagen. Solsikken menes at være god for hjertet, nyre, huden og håret.

Mineral-totem for Fader Sol er en såkaldt Geode, der kan være af typen Agat, Amethyst etc. En Geode er en sten, der er hul i midten og når den deles ser man at den rummer den mest fantastiske skønhed i form af krystaller. Når Geoden poleres i brudfladen kan man se de koncentriske lag som smukke mønstre. Geoder menes at forøge ens energi og hjerneaktivitet. At bære denne sten på sin krop eller meditere på den skulle hjælpe os til at komme i kontakt med vitaliteten, energien og kreativiteten fra Fader Sol.

Farve for stenen, der ærer Fader Sol er dyb himmelblå. Denne farve ærer himlen som bolig for Fader Sol og husker os på at blå er den farve som ilden har når den brænder uden forurening. Farven blå skulle fremme spiritualitet, være god til ceremonier og meditation, generelt virke healende for sjælen og kroppens energisystem.

Sten nr. 3
Moder Jord

Moder Jord (Mother Earth) bliver gjort frugtbar af Fader Sol og giver fødsel til naturen og hermed os alle; menneskene, dyrene, skovene, de tobenede, de firbenede etc. Vi får alt hvad vi skal bruge fra moder Jord; materiale til at bygge vores boliger, den føde vi spiser, det tøj vi iklæder os etc. Moder Jord opfattes som et levende væsen, der giver liv til alt hvad der flyver, går, kravler og svømmer. Alle væsener lever af jorden som små børn ved moderens bryst.

Moder Sols dyretotem er skildpadden. Dette er efterhånden en truet dyreart. De kan opnå en levealder på op til 150 år. Den største bestand findes i dag på Galapagosørene. I mange indianer legender finder vi fortællingen om hvordan en kæmpeskildpadde reddede menneskene efter den store flodbølge, hvilket er en pendant til biblens fortælling om verdens oversvømmelse.

Plantetotemet for Moder Jord er “de tre søstre”; Korn, Bønner og Squash, der har den egenskab at dyrkes de sammen hjælper de hinanden til vækst. Kornet strækker sig efter solen og vokser højt. Bønner vikler sig omkring og op ad kornstilkene, hvorved de hjælper hinanden. Og de store blade fra squashplanterne dækker jorden og holder denne fugtig. Når de korn, bønner og squash spise sammen udgør de et balanceret måltid. Når man meditere på de tre søstre hjælper det til at erindre budskabet om at vi kan leve i harmoni med hinanden. De tre søstre benyttes også ceremonielt, eksempelvis i forbindelse med ofringer.

Ler er mineraltotem for Moder Jord. Når indianerne benytter ler til at fremstille krukker og andre genstande, sker bearbejdelsen ofte som en proces, der involvere bønner og andre religiøse handlinger. At arbejde med ler er en måde hvorpå vi kan lære tålmodighed og erindre vores forbindelse med Moder Jord. Farve for stenen, der ærer Moder Jord er skovgrøn, hvilket er farven for alt der spirer samt for vandet når det er fuldt af liv.

Sten nr. 4
Bedstemor Måne

Bedstemor Måne (Grandmother Moon) hjælper med at passe på og guide børnene af Moder Jord. Bedstemor Måne har naturligt sin storhedstid om natten, mens Fader Sol er på den anden side af jorden. Bedstemor Måne kan hjælpe dig med dine drømme, enten ved at bringe dem til dig eller ved at hjælpe dig til at forstå dem. Bedstemor Måne er også forbundet meget med cyklusser. Hvis du har brug for assistance til at forandre dit liv er Bedstemor Måne god at spørge til råds.

Fuglen Loon, der dykker efter sin føde (fisk) er dyretotem for Bedstemor Måne. Loon har kun en partner igennem hele livet. De bygger rede tæt ved vandet, i moser og ved floders bredder, så de let kan glide ud i vand, da de har svært ved at gå på land. Fuglen Loon menes at kunne lære os om forandring, frugtbarhed, det mystiske og manøvredygtighed.

Plantetotem for Bedstemor Måne er Sølvbynke, der menes at kunne benyttes til at afbalancere kvindelige energier. Menes også at kunne hjælpe med at forstå og fortolke drømme hvorfor den benyttes som indmad i drømmepuder. Det videnskabelige navn for Sølvbynke er “Artemisia vulgaris” af græsk Artemis (är´te-mîs). I den græske mytologi var Artemis gudinde for jagt og månen, samt tvillingesøster til Apollo. Hvis du erindre at Apollo var den gud som hver dag kørte sin solvogn over himlen, vil du kunne se at Apollo blot er et andet navn for Fader Sol!

Mineraltotem for Bedstemor Måne er Månestenen. Denne sten menes at kunne hjælpe dig med at opnå visdom, styrke og hjælpe dig til at få forbindelse med Bedstemor Måne. Farve for stenen, der ærer Bedstemor Måne er sølvhvid, hvilket er den farve som månen undertiden har. Farven skulle være hjælpefuld til at styrke din intuition og god til at balancere mandlige og kvindelige energier overfor hinanden.

Sten nr. 5
Elementet Ild

Sten nr. 5 er tilegnet elementet ild, der menes at have sin dyriske og spirituelle manifestation i fabeldyret Thunderbird(Tordenfuglen). Plante-totemet for Ild er Gederams (Epilobium angustifolium), der er en høj ranglet plante med flotte lilla små blomster. Hvor man borthugger større skovarealer for at skabe lysninger til nyplantninger, eller hvor skov- eller mosebrande har hærget, vil gederams skyde frem i stor mængde. Gederams kan stå i mange år på samme voksested, og desuden kan den brede sig gennem vandrette jordstængler, men den videste udbredelse skaffer planten sig ved at udsende store mængder af frø forsynet med frøuld, der spredes ved vindens hjælp.

Da gederams hurtigt spreder sig på et ødelagt skovområde, mente indianerne at denne plante var med til at heale jorden og derfor benyttes plantet til brug for meditation omkring hvorledes jorden kan heales. Mineral-totem for elementet Ild er Lavasten. Lava, der jo opstår ud af Ild fra jordens indre menes at rumme nøglen til mange dybere tanker og erkendelser. Farven for stenen der ærer elementet Ild er dyb rød. Denne farve menes at rumme megen energi.

Sten nr. 6
Elementet Luft

Stenen, der ærer elementet Luft har dyretotemet sommerfugl. Da sommerfuglen udvikler sig fra puppe lærer vi af denne om transformation og forandring. Plantetotemet for stenen er Orange Silkeplante (Butterfly Weed / Asclepias tuberosa), der menes at stimulere healing og transformation. Mineraltotemet er Azurit (kobberlasur), hvis budskab er fornyelse, igangsættelse og motivering. Så hvis du er i gang med et stort udviklingsforløb, men lige mangler at tage det næste skridt, så er azurnitten bestemt din sten. Farven for elementet Luft er gennemsigtig med et lille strejf af blå. Denne farve kan du opleve på himlen en klar forårsdag.

Sten nr. 7
Elementet Jord

Sten nr. 6 er tilegnet elementet Jord, der menes at have sin dyriske manifestation i Skildpadden. Skildpadder kan blive op til 150 år gamle. Bemærk at skildpadden er dyretotem for Moder Jord – altså jorden som helhed samt også dyretotem for elementet Jord i sig selv – altså ler. mudder, jord etc. Elementet Jord er stabilt, solidt. praktisk, giver dig et ståsted. Når du er i denne position i Medicinhjulet vil du udtrykke disse kvaliteter ved at bevæge dig langsomt men stabilt og sikkert. På den anden side kan denne positions kvaliteter også manifestere sig i dig ved at du er blevet for fastgroet og ufleksibel til at bevæge dig hvorfor du i dette tilfælde bør søge råd og vejledning fra et andet element eller totem i Medicinhjulet.

Plantetotemet for elementet Jord er Dunhammer, der er en sumpplante med tykke, vandrette jordstængler nede i dyndet. De lange, stive blade har store luftrum. På den måde kan planterne føre bl.a. ilt ned til jordstænglerne. Imellem bladskederne hos bredbladet dunhammer findes et slimlag, så de let kan skubbes mod hinanden, når planten udsættes for kraftig vind og bølgegang.

Den tykke, brune blomsterstand kan have mere end 100.000 hunblomster, der udvikles til frugter ved modningen. Imellem frugterne er der et utal af fine hår. Frugterne med de fine hår frigøres i det sene efterår og om vinteren i store totter, der kan flyve vidt omkring og flyde på vandoverfladen. Indianerne mener at dunhammer indeholder stærk jordenergi, der hjælper til at finde ståsted, balancere og stabilisere mennesker. Mineral-totemet er forstenet træ, der er træ forvandlet til sten af Moder Jord. Farven for stenen, der ærer elementet Jord er grønbrun. Denne farve menes på samme måde som dunhammeren at indeholde stærk jordenergi, der hjælper til at finde ståsted, balancere og stabilisere mennesker.

Sten nr. 8
Elementet Vand

Den sidste sten i den indre cirkel ærer elementet Vand. Frøen er det tilknyttede dyretotem, hvilket er naturligt nok da de jo opholder sig og bor i vand. Frøer kvækker jo højlydt og menes at kunne lære os om glæde, humor, kommunikation. Plantetotemet er alger, der fås i utallige variationer. Grønne alger på terrassen eller havefliserne kan være et årligt tilbagevendende problem, men også fra vores kyster kan vi opleve at vandet nærmest kan være dækket af alger. Alger er dog også meget smukke, nyttige og fascinerende. Eksempelvis kan en type af alger der i størrelse strækker sig over 65 meter! Nogle alger er spiselige, eksempelvis blågrønalge; Spirulina spirulina platensis der indeholder proteiner og supplerer dermed med vigtige aminosyrer. Mere end 50 % af tørvægten er protein.

Mineral-totemet er ganske almindelige flodsten, der kan findes i stort set alle floder. Det anbefales at du før du tager en sten med hjem spørger stenen til råds om den gerne vil forlade sit hjem for at tage med dig og lære dig om dine forbindelser med elementet vand og din følelsesmæssige forståelse. Indianerne tror at flodsten indeholder energi både fra vandet og fra jorden. Farven for stenen, der ærer elementet Vand er blå/grøn, som farven på havet en klar solskinsdag.

Skal du huske alt dette her? Nej rolig, det behøver du ikke. Det eneste som er vigtigt at du forstår og husker er at der til hver sten i medicinhjulet er tilknyttet en hel række egenskaber som kan have både positivt og negativt udtryk. Egenskaberne for hver sten udtrykkes igennem stenens placering i forhold til verdenshjørnerne samt ved at der til hver sten er tilknyttet en farve, et dyr, en plante samt et mineral. Stenens egenskaber er således hovedsagelig et sammensurium af de egenskaber indianerne tillagde – og stadig tillægger – hvert af disse farver, planter, dyr og mineraler.

I de følgende kapitler gennemgår vi betydningen af de øvrige sten i Medicinhjulet. Al denne viden skal du senere benytte rent konkret når vi kigger på hvor i Medicinhjulet du er placeret igennem dit fødselstidspunkt. Du bliver født ind i et sted i Medicinhjulet og fra dette sted henter man sine talenter og forståelse og det vil hele livet igennem, være det sted hvorfra du lettest oplever og fortolker livet. De fire retninger indeholder en hel række egenskaber, som får både positiv og negativ udtryk. Ved at arbejde med Medicinhjulet, vil du få indsigt i hvor i hjulet du befinder dig, hvilke områder der bør arbejdes med, og hvilke kræfter du kan benytte for at løse forskellige problemer.

Gederams Orange Silkeplante Dunhammer Alger

 

De fire sten for
de fire verdenshjørner

De fire verdenshjørner verdenshjørnernes symboler, dyrefolk og farver samt de forskellige ceremoniers enkelte led findes i mange variationer. Eksempelvis benyttes forskellige farver afhængig af om der er tale om indianerstammer i øst eller vest. På trods af disse og andre forskelle, er den overordnede tillæggelse af egenskaber til de fire sjælevogtere dog ens for alle indianere.

Der startes undertiden med Nord – som her på NetSpirit – da dette er tiden fra midnat til daggry og således kan siges at være en ny start. Andre vælger at starte med Wabun, hvis årstid er foråret, når jorden vågner op efter vinterens søvn, og hvor nyt liv, som har forberedt sig i jordens skød, bryder frem.

Hvad der end vælges beskriver de fire verdenshjørner forskellige cyklusser. Eksempelvis et menneskeliv med barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. Eller et år med forår, sommer, efterår og vinter. Der er således tale om forskellige helheder. Og målet er jo at det enkelte menneske ved at benytte Medicinhjulet skal blive til et helt menneske.

Nord Øst Syd Vest
Barndom Ungdom Voksenliv Alderdom
Forår Sommer Efterår Vinter
Midnat Morgen Middag Aften

Waboose
– Åndevogter for Nord

Waboose´s tid starter ved vinter solstice, når Fader Sol er ved den sydligste position som han får i løbet af et år, hvilket også er årets korteste dag. Waboose´s tid er fra midnat til daggry, vinter, alderdommen. Nord står for visdom, viden. Faglige viden du tilegner dig for at løse de opgaver du står overfor. Visdom om hvordan du bruger din viden sammen med andre mennesker, visdom kommer derfor til at handle om livsvisdom og menneskelig forståelse. Visdom omhandler ofte hvordan du kan bruge din viden gennem livet, og sammen med andre mennesker. Visdom er forståelse for helheder i livet, at kunne udnytte egenskaberne i både den højre og venstre hjernehalvdel, forstå og kunne udnytte polariteter som kaos og systematik, kriser og lykke, sorg og glæde, kærlighed og had, kreativitet og logik, etc.

Visdom er at have et helheds menneskesyn, at forstå at den legemlige alder har en betydning for hvordan man opfatter livet. Livet kan betragtes som solens færd over himlen, den står op i øst, skinner stærkest i syd og går ned i vest. Et ungt menneske vil derfor altid have et andet livsperspektiv end et gammelt menneske, eller en som står midt i livet. Visdom er at forstå og acceptere menneskelig mangfoldighed. Visdom får du af at: Kaste dig ud i livet med hele din krop og sjæl, ved at have levet i de tre andre kræfter, klarheden, selvransagelsen og nærheden. og kender deres indhold. Når du har det, kan du videreformidle visdom og viden til andre mennesker på en måde de kan modtage.

Kraftens totemdyr er den hvide bøffel (bison), som også er gavmildhedens ånd, den giver gavmildt ud af sin viden og visdom Sweetgrass er plantetotemet for Nord. Sweetgrass er en sjælden græsart der gror vildt få steder i USA og Canada. Er for det indianske folk den mest hellige røgelse og duften er meget stærk. Bruges normalt i indianske ceremonier til at tiltrække gode ånder/kræfter og til at bringe lykke og styrke helbredet.

Mineral-totemet for Waboose er Alabast, der findes i gul, brun og grøn. Det er en halvgennemsigtig calsit art som stammer fra Italien. Dæmper angst, giver beslutsomhed, mod. Den er beskyttende, livgivende. Den vil give ro til hjertet, og er en støtte ved dybereliggende angst og kærestesorger. Forebygger psykiske og fysiske ubalancer. Lagt under hovedpuden giver den klarere drømme og dæmper angst.

Farven for nord er hvid, præcist som vores hår med årene bliver hvidt. Med alderen får vi erfaring og visdom. Men farven hvid er også forbundet med nord via sneens hvide farve. Jo længere nord du rejser jo sikrere er du på at opleve sne og vinter, vinteren er kold og barsk, men reel. Den kulde som findes i nord kan også benyttes til at udelukke andre mennesker, bygge mure omkring sig selv, og manipulere med andre.

Wabun
– Åndevogter for Øst

Wabuns er oplysningens og visdommens styrke. Wabuns årstid er foråret, når jorden vågner op efter vinterens søvn, og hvor nyt liv, som har forberedt sig i jordens skød, bryder frem. Wabuns tid på døgnet er morgengryet, når livet vågner efter nattens søvn. I menneskenes liv er Wabuns tid ungdommen, tiden, hvor man vågner og ser både det indre og det ydre, tiden, hvor mennesker ejer evnen til at oplyse andre ved deres energiers renhed.

Om foråret er alt nyt og frisk. Verden vågner til live på alle niveauer. Planter bryder op gennem jorden og dækker vinterlandskab med fantastiske farver.

Dyrene føder deres unger og ses overalt i landskabet på jagt efter forårets nye planter. Luften er et myldrende liv, nu hvor insektfolket udklækkes og påbegynder deres travle gerning, alt imens de synger de sange, som Den Store Ånd har lært dem. Alt dette nye liv får Moder Jord til at stråle. Alt liv udtrykker den visdom, som tillader det at fortsætte. Mennesker af Wabuns måner repræsenterer forårets nye energier, som kan udrette mirakler på jordens overflade. Wabuns tid begynder ved spring equinox, begyndelsen på solåret, hvilket er den 21 marts når Fader Sol er direkte øst. Dette er også midtpunktet for Fader Sols to ydrepunkter, punktet midt imellem Fader Sols sydligste og nordligste position i løbet af et år.

Den gyldne ørn er dyretotem for Wabun. Med disse kræfter kan du se vidt og langt omkring. Dermed kan du tage beslutninger som skal vise retning. Det er ved hjælp af klarhedens gave at man kan skabe orden, struktur og systemer i kaoset. Få overblik, se muligheder og være på forkant med udviklingen. Plantetotemet er Tobak, der traditionelt af indianerne anses for helligt og som indgår i mange ceremonier. Tobakkens rolle i de fleste ceremonier er at bringe budskaber mellem menneskene og den Store Ånd.

Mineral-totem for Wabun er rød sandsten (Red Pipestone), der bla. benyttes til at fremstille piber. Piben er så at sige det fysiske udtryk for den gamle ‘kosmiske’ slægtsskabstanke. Pibens udformning og selve ceremonien udtrykker fællesskabstanken i symbolsk form. Piben skal kun samles, når den bruges til bøn. Pibehovedet er af rød sandsten, som iflg. legenden fik sin farve fra de første menneskers blod. Skaftet repræsenterer træfolket.

Fire bånd på skaftet repræsenterer de fire verdenshjørner. Bison- eller kaninskind ved mundstykket minder om de forbenede og jorden. Ørnefjeren minder om de vingede, altså fuglefolket. Det skal dog tilføjes at såvel ceremonielle som personlige piber også fremstilles af serpentine, fedtsten og alabaster. Farven for stenen der ærer Øst er rød, guld eller gul afhængig af hvorfra man stammer. For de vestlige indianerstammer er det mest udbredt at benytte farven rød, mens det blandt de østlige indianerstammer er mest udbredt at benytte gul og guld. Man kan forestille sig at for dem, der benytter farven guld eller gul, er dette fordi solen, når den står op, er gylden.

Shawnodese
– Åndevogter for Syd

Shawnodese er tiden for sommer, middag, ungdommen. Syd er tegnet for vækst. Fra Syd kommer sommerens varme og kraften til at vokse. Efter hårdt arbejde kommer frugterne af vores arbejde. Her er det tid til at acceptere forandringerne og opnå forståelse. Derfor er Syd også tegnet for tillid. Nærhed, åbenhed og tillid til livet skaber grobund for personlig vækst. At udtrykke reel nærhed er udtryk for kærligheden til livet og andre mennesker. Nærhed handler ofte om at være værdifuld overfor andre. Når man mister fornemmelsen af at være værdifuld, F.eks. når andre ikke vil lytte til en, når ens meninger, holdninger og værdier ikke bliver accepteret, når ens udtryksmåder bliver misforstået etc. kan der opstå følelser som irritation, frygt, vrede, frustration, angst, raseri og had.

Disse følelser er en ligeså stor del af nærheden som glæde, stolthed, kærlighed og lykke. De positive følelser kommer når man følger udforskningens vej. Nærhed er at have intentioner om at udforske sig selv og menneskerne omkring os, – at træde ind i andres væren, acceptere og udforske hvordan de tænker og handler, og tilkendegive sig selv åbent og ærlig med en stor grad af accept.

Kraftens totemdyr er Coyoten. Den er tæt på jorden og for nærsynet til at se andet end det, som er lige foran næsen på den. Når den nærsynede coyote ser op på himlen kan den kun se pletter. Den opfatter pletterne som farlige ørne. Angsten for ørnene begrænser dens udfoldelse og hindrer den i at nå sine mål, drømme og visioner. Nogle coyoter har også klarhedens kraft i sig, ørnens skarpe syn kan se at de fleste pletter på himlen er uskyldige skyer og en ufarlig måge en gang imellem. Disse coyoter har ikke angst for det ukendte, og får derved en større oplevelse af livet. Den modige coyote vimser frem og tilbage, og oplever og afprøver hele tiden nye ting. Derfor laver Coyote mange “fejl”. Dette er en god egenskab for uden at turde fejle lærer vi aldrig noget nyt. Men for at lære af vores fejl skal vi også have ørnens mod og bisonens visdom.

Plantetotemet for Shawnodese, åndevogter for Syd, er urten Bynke (Artemisia, Sagebrush), der findes i mange varianter; gråbynke, markbynke, strandmalurt, stenbynke, sølvbynke etc. Bynke er en slægt i Kurvblomst-familien (Asteraceae), der rummer både mange slægter og mange arter. Familiens arter har følgende fællestræk: Bladene er spredte. Blomsterne er samlet i kurve, omgivet af et bægeragtigt svøb. Kronerne er rør- eller tragtformede. Ofte har de også en fin aromatisk duft. Bynke anses for hellig af indianerne og benyttes i mange ceremonier, hvor den menes at rense auraen for en person eller et objekt og transformere negative energier til positive.

Mineraltotem for Shawnodese er Serpentin, der består af vandholdigt magniumsilikat med et indhold af jern og nikkel Den danner ikke krystaller men forekommer i kompakt form. Den er ikke gennemsigtig, og farven kan svinge mellem grøn til gul, over i det næsten sorte, alt efter jernindholdet. Serpentinens sarte farve fortæller om dens feminine egenskaber, og hvis du arbejder på at få kontakt med din indre kvinde, vil arbejdet med Serpentin kunne støtte dig. Det er også en god meditationssten, fordi den kan integrere astral- og mentallegemet. Hvis du kombinere malakit, serpentin, rhodocrosit og sulfur, kan du få en fantastisk hjælp til at rense, få styrke, komme i kontakt med dine kærlige sider og samtidig beskytte dit solar plexus.

Totemfarven for stenen, der ærer Syd er enten rød som kan siges at være sommerens farve, eller grønda Shawnodeses tid er tiden for vækst (sommer). Nogle indianerstammer i det nordvestlige Amerika benytter gul som farven for Syd. Især dem som benytter farven Rød for Øst.

Mudjekeewis
– Åndevogter for Vest

Mudjekeewis er perioden fra aften til midnat, efteråret, menneskets alderdom. Dette er tiden hvor tempoet sættes ned og der laves refleksioner over livet. Gennem selvransagelsen lærer du at finde dig selv, finde din identitet på godt og ondt, det gør at du lærer at acceptere dig selv og kan handle ud fra en klar erkendelse, det giver ofte selvtillid. Kun ved at kende dig selv kan du lære at udnytte dine positive sider og acceptere dine svage. Det giver muligheder for at finde dine egne livsmål og finde styrken til at nå dem.

Men dersom kraften er alene om at dominere dig, vil du ikke kunne udnytte dine ressourcer optimalt. Du vil igen og igen tumle med den samme ide, og vil altid være ubeslutsom. I bestræbelserne på at se hvad du mangler, er det utrolig nemt at “glemme” det du er god til, og holde fast i det, og det hele bliver et stort søl, derfor skal man se ind i selvransagelsens tegn med klarhedens øjne, og have visdom til at kunne forstå hvad du kan bruge din erkendelse til.

Kraftens totemdyr er Gizzlybjørnen. Bjørnen er kraftfuld og stærk, stædig og frygtløs. Men den er også dum og dens dumdristighed kan være farlig for den. Det kræver utrolig meget energi at være selvkritisk og i krise. Ubeslutsomhed, tvivl, konflikter og uro tapper en totalt for energi. Samtidig som selvransagelsen umiddelbart er energikrævende, åbner den for nye muligheder, nye mål og selverkendelser som er sprængfyldt med energi. Totemfarven er sort. Solen går ned i vest og mørket falder på. Det at arbejde med vore inderste kræfter kan være en ret negativ og sort affære. Man skal være forberedt på kortvarig smerte og frygt for sandheden om dig selv. Ikke desto mindre er vore overgange, kriser og selvransagelse med til at finde vores identitet, skabe forandring og bringe os videre i livet.

Kraftens totemplante er Cedar (kæmpethuja). Dette benævnes undertiden for Livstræ, et navn der stammer fra det 16. århundrede, da den bretonske opdagelsesrejsende, Jakez Karter, lærte af de oprindelige amerikanere, hvordan man kan bruge træets blade mod skørbug (= c-vitaminmangel). Fedtsten (Soapstone) der også kaldes spæksten eller klæbersten, er kraftens totemmineral. Det er en meget blød og tung, grålig, grønlig eller brunlig bjergart. Fedtsten består hovedsagelig af mineralet talk, men kan også indeholde asbest. Materialet egner sig godt til tunge, fyldige rumlige figurer og genstande. Fedtsten bruges både til religiøse og kunstneriske udsmykninger. Industrielt er fedtsten råmaterialet for fremstilling af talkum. Blå, hyacintens klare dybblå farve og farven på aftenhimlen er den farve, der ærer Vest. Den blå farve repræsenterer en rolig fysisk og en psykisk tilfredshed, der kommer af følelsen af fred og glæde.

 

De tolv sten for årets tolv måneder

Til hver af de 12 sten for årets måneder er i lighed med de øvrige sten i Medicinhjulet tilknyttet en hel række egenskaber som kan have både positivt og negativt udtryk. Egenskaberne for hver sten udtrykkes igennem stenens tilknytning til en af de fire åndevogter samt ved at der til hver sten er tilknyttet en farve, et dyr, en plante samt et mineral. Den enkelte stens egenskaber er således hovedsagelig et sammensurium af de egenskaber indianerne tillagde – og stadig tillægger – disse farver, planter, dyr og mineraler.

Eksempelvis er Sten nr. 17 den anden sten under Åndevogteren Wabun. Derfor er de kvaliteter man tillægger den først og fremmest de samme kvaliteter som man tillægger Wabun – kompasretningen øst, morgen, barndom, totemdyret den gyldne ørn, totemmineralet Catlinite, totemplanten tobak samt totemfarven rød, guld eller gul, alt afhængig af fra hvilken indianerstamme man benytter Medicinhjulet.

Men endvidere er der tilknyttet nogle kvaliteter specifikt til sten nr. 17. Den er knyttet til tidsperioden 20.04-20.05, hvilket betyder at det er måned for “Frøernes Genkomst“. At være født i denne måned under hvilken alting på jorden begynder at spire og gro, ansporer til vækst menneskeligt, forståelsesmæssigt, spirituelt ja faktisk på alle plan.

 

Endvidere er stenen knyttet til totemdyret bæveren, hvilket betyder at de mennesker som er født i denne måde er karakteriseret ved de egenskaber indianerne tillægger bæveren. Hvis du ikke er født i denne måned, men på et tidspunkt kommer under indflydelse af sten nr. 17 betyder det at du skal lære og bliver påvirket af de egenskaber, positive og negative, som bæveren tillægges.

Disse egenskaber er kort fortalt:

Bæveren er foruden mennesket det eneste dyr, der har evnen til fuldstændigt at skifte miljø, hvis den skønner, at dette kan føre til større sikkerhed, fred og fordragelighed. Bæveren er den næststørste gnaver i verden og har en perfekt tilpasset krop. Når først omgivelserne er fundet i orden, vil bævermenneskene udføre de reparationer, de finder nødvendige for at bevare det miljø, de ønsker. Et ordentligt og sikret miljø er en nødvendighed for, at bæverens mennesker kan arbejde og trives, og denne sikkerhed og orden må findes på alle niveauer. Bæveren føler sig draget mod vandet. Vandet synes at give dem evnen til at se tingene mere klart, og det sætter deres liv i perspektiv. Bævermennesker er ofte succesrige i deres bestræbelser inden for ethvert område, de måtte ønske. De er tålmodige og udholdende og vil oftest opnå det, de ønsker, netop på grund af disse kvaliteter. De er endvidere kreative personligheder, specielt på det fysiske plan.

Hvis vi følger rækkefølgen i ovenstående tabel så er det næste som tillægges sten nr. 17 af kvalitet, det som man forbinder med plantetotemet vild hyacint. Den vilde hyacint har 20-25 cm. lange græslignende blade og blomsterne, som kommer tidligt i maj, er af en strålende blå farve. Den vilde hyacint var en vigtig fødekilde for den oprindelige befolkning i mange dele af USA. De kogte løgene ved at grave et hul i jorden, beklæde sider og bund med flade klippestykker og tænde ild. Løgene smager som vanille eller brun farin. Man brugte dem til at søde andre fødevarer med. Dette er en vidunderlig plante for bævermenneskene, der både er bevidste om skønheden og det praktiske på samme tid. Når blomsterne står i fuldt flor på en åben eng, ligner de en strålende sø. Som deres plante har bævermenneskene evnen til at opretholde livet hos dem, de er knyttet til. Fordi deres egne rødder stikker dybt i horden, er de i stand til at bibringe både mennesker og projekter et solidt fæste.

Vi fortsætter tabellens rækkefølge og ser at det næste man forbinder med sten nr. 17 er farven blå. Her må anføres at NetSpirit i mange forskellige sammenhænge behandler opfattelsen af farver i det spirituelle univers og derfor har valgt at samle opfattelsen af farver i et separat kapitel. Dette fordi opfattelse af en farves kvaliteter kan være meget forskellig afhængig af om vi taler om healing, feng shui eller som i nærværende tilfælde om indianernes opfattelse af farvens kvaliteter.

Når det hermed er sagt at du med fordel kan kigge på NetSpirits kapitel om farvers betydning hvis du ønsker at dykke lidt dybere i din forståelse af de enkelte farver, kan det nævnes at indianerne opfatter farven blå som repræsentant for en rolig fysisk og en psykisk tilfredshed, der kommer af følelsen af fred og glæde. Disse følelser, der stammer fra den blå farve, er en nødvendighed for bævermenneskene, for uden dem kan de ikke arbejde med farvens spirituelle aspekter. Bævermenneskene må være lykkeligt rodfæstede på jordplanet, før de kan opdage de spirituelle behov, som også findes i dem.

De næste kvaliteter man forbinder sten nr. 17 med stammer fra at stenen forbindes med totemmineralet Krysocolla, hvis farven varierer fra grøn over blågrøn til blå. Der er en skinnende, glasagtig glød, men samtidig er der noget jordagtig over denne sten. Af denne sten kan bævermenneskene lære at forene jordens og himlens kræfter i sig. De fleste bævermennsker er i kraft af deres natur meget jordbundne. De er meget stabile naturer, og de føler sig bedst tilpas i situationer, hvor de kan få lov til at bevare så megen stabilitet som muligt. Det er meget usædvanligt at se bæverens mennesker med en vadsæk på ryggen. Denne uforanderlige kvalitet i deres natur, som reflekterer deres mineral, gør dem til virkeligt gode venner. Har de en gang bestemt sig for at være din ven, er det ikke sandsynligt, at de ændrer denne beslutning. De er loyale og kan bringe stabilitet til mennesker eller projekter af en mere foranderlig natur.

Endelig er sten nr. 17 også forbundet med en såkaldt klan. At være forbundet med en klan betyder noget i retningen af det samme som at være forbundet med et dyretotem. De egenskaber man forbinder klanens dyr med, mener man også at stenen indeholder. Medlemskabet af skildpaddeklanen forstærker rodfæstethed og stabilitet og intensiverer mange af deres egenskaber. At tilhøre denne klan betyder også, at man skal passe på ikke at blive for stædig og ubevægelig i sin tankegang.

Men det vigtigste i forbindelse med medlemskabet af en klan er dog at de enkelte klaner er forbundet med et af de fire elementer – ild, vand, jord, luft – og dette slægtskab analyseres der meget på indenfor indiansk astrologi.

Man kan her lave en hel klar pendant til begrebet yin & Yang. Hvis du eksempelvis er født i perioden 20.04-20.05 og altså er påvirket af sten nr. 17 er denne tilknyttet elementet Jord igennem Skildpaddeklanen, men overordnet er stenen også tilknyttet Åndevogteren Wabun som har elementet Ild tilknyttet. Ergo har du således elementerne Jord og Ild knyttet til dig fra fødsel. Og du vil søge efter og have brug for deres modsætninger for at opnå harmoni og balance i dit liv.

Hyacint Skildpadeklanen Krysocolla

Indiansk astrologi

Når der tales om indiansk astrologi er det ovenstående karakteristik af det enkelte menneske, der hentydes til. Indiansk astrologi karakteriserer således, på samme måde som vestlig eller kinesisk astrologi, dig som menneske ud fra dit fødselstidspunkt. Vestlig astrologi tager dets primære udgangspunkt i selve ordet astrologi der direkte oversat fra græsk betyder »stjernelære« og beskriver således videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet. Kinesisk astrologi er inddelt i fem hovedskoler, med et utal af underopdelinger og nuanceringer. Alle fem hovedskoler kredser om de samme elementer og benytter mange gange de samme argumentationer.

Det mest populære kinesiske astrologisystem i dag er de 12 dyretegn. Dette er en generelt metode, der fortæller om karakteristika for mennesker født i de forskellige dyretegns år. De udledninger, der foretages er baseret på de enkelte dyretegns indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive med hensyn til eksempelvis partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige. Alt sammen ud fra hvorledes det antages at foreneligheden, eller mangel på samme, er mellem de 12 kinesiske dyretegn.

Kigger vi på indiansk astrologi er det meget de samme ræsonnementer der benyttes. Også her kan der laves udredninger og rådgives med hensyn til eksempelvis partnervalg og hvilke muligheder med hensyn til job, din boligs placering etc., der ville være gode for netop dig at opsøge i dette liv. Men først og fremmest antager indiansk astrologi dog en individuel spirituel dimension og laver forskrivelser for hvorledes du som menneske, rent mentalt, kan udvikle dig til at blive et helstøbt menneske i ro med dig selv og dine omgivelser.

Måden dette gøres på, gennemgår vi rent konkret i kapitlet “Sådan bruger du Medicinhjulet”. Kort fortalt foregår det ved at du via dit fødselstidspunkt er født ind i en bestemt placering i Medicinhjulet, men for at blive til et helt menneske må du igennem dit liv bevæge dig rundt i hele Medicinhjulet og få kendskab til alle livets aspekter. Før vi dog når dertil, skal vi omkring forklaring på de sidste 12 sten i Medicinhjulet, der gennemgås i næste kapitel.

 

De tolv sten
for udviklingsveje

Fra hver af de fire åndelige vejledere er placeret tre sten ind imod den indre cirkel. Hver af de fire åndelige vejledere har specielle “gaver”, som de gerne vil give os. Disse gaver giver de os når vi arbejder med de 12 udviklingssten. Hver af disse sten indeholder – på samme måde som de øvrige sten i Medicinhjulet – forskellige kvaliteter, der stammer fra at de hver især forbindes med et totemdyr, en totemplante, et totemmineral og en totemfarve. For at finde ind til den enkelte stens kvaliteter skal man således sætte sig ind i de kvaliteter og egenskaber som indianerne tillægger disse dyr, planter, mineraler og farver.

 

Medicinhjulets mange anvendelsesmåder

De tolv sten for udviklingsveje er placeret som fire små stier af tre sten hver, der går mellem de fire åndevogtere og indercirklen. Derfor siger man også at disse 12 sten er fire udviklingsveje, der som stier forbinder Medicinhjulets ydre- og indercirkel. Mange terapeuter, psykologer og andre som arbejder med menneskers udvikling benytter Medicinhjulets i deres arbejde og benytter især de 12 sten for udviklingsveje, idet disse 12 sten dækker over 12 væsentlige menneskelige kvaliteter, som det er nødvendigt at beherske for at være et sundt menneske i balance.

Disse 12 kvaliteter er eksempelvis evnen til at se klart, evnen til at udvise nærhed og evnen til at lave Selvransagelse. Det følger ganske automatisk at når man arbejder med sådanne overordnede begreber er der dels mange fortolkninger af hvad det reelt indebære at have sådanne kvaliteter og dels at der inddrages mange forskellige psykologiske og andre fortolkningsmodeller i arbejdet. Alt dette er der i og for sig intet galt med, men der ligger dog den fare at man fjerner sig fra den tolkning og betydning, som indianerne oprindeligt lagde ind i disse begreber.

Dette er der i og for sig heller intet galt i. Indianernes opfattelse og brug af Medicinhjulet baserer sig hovedsagelig på en ganske anderledes tidsalder og kulturel kontekst end eksempelvis vi i Europa nu til dags udfolder os i. Det er ganske naturligt at man tager en så fremragende “model” som Medicinhjulet omkring hvad der gør os til hele mennesker og tilpasser den således at den kan benyttes i moderne europæisk management-, terapeutiske-, psykologiske- m.fl. sammenhænge. Det er forståeligt og det er ganske acceptabelt.

Det er dog hverken forståeligt eller acceptabelt hvis man benytter Medicinhjulet uden at have en dyb viden om begrebets oprindelse og uden at have klarhed over hvornår man benytter Medicinhjulet i dets oprindelige udgave og hvornår man benytter dets tilpassede form. Mange indianere føler at den hvide mand er i gang med at lave sit andets store overgreb mod indianerne. Først tog den hvide mand deres oprindelige land fra indianerne og her i anden omgang stjæles deres kultur og spiritualitet. Generelt set, har indianerne intet imod at dele deres Medicinhjul eller anden form for spiritualitet med andre, men de har forståeligt nok, noget imod når deres hellige begreber, udvandes og udnyttes i et stort maskineri, hvis hovedformål er profit.

Vi kommer nærmere omkring hvorledes man kan benytte de rigtig mange gode elementer der er i indianernes spiritualitet i det sidste kapitel, der netop handler om hvorledes man med respekt og forståelse kan benytte indiansk spiritualitet på en sådan måde at man ikke bliver det der undertiden benævnes som plastik-indianer. Og uden at man på nogen måde disrespekterer hverken indianerne eller deres spiritualitet, men tværtimod ærer det universelle grundprincip i indiansk spiritualitet om at vi skal tage vare på jorden og på hinanden. Og efter disse indledende overvejelser om hvorledes netop de 12 udviklingssten ofte fortolkes og benyttes meget forskelligt kaster vi os over hvilken betydning indianerne oprindeligt tillagde dem.

Sten nr. 25:
Klarhed

Allerede her ved den første sten støder vi på problemer ved at forklare hvad dens egenskaber er. Klarhed får man først igennem visdom. Uden viden om hvad det egentlig er der foregår, kan man naturligvis ikke danne sig ret megen mening. Men viden opnår man først når man eksperimentere og for at gøre dette må man have en vis portion selvtillid således at man tillader sig selv at eksperimentere. Vi kunne fortsætte med andre eksempler på hvorledes de egenskaber, som disse 12 sten står for, ikke helt nemt lader sig løsrive og beskrive individuelt. Det bliver hurtigt lidt diffust. Det vigtige er at forstå er at indianerne mener at de enkelte sten indeholder kræfter, der kan hjælpe dig med at reflekterer over, og udvikle dig indenfor, den enkelte stens egenskaber. Du behøver ikke beherske alle Medicinhjulets 36 stens kvaliteter, men det er nødvendigt at du kender til dem.

Hvis vi således reflektere lidt over hvad klarhed betyder, er det noget med at har du overblik kan du finde vej og navigere igennem livet. Kræfterne i sten nr. 25 hjælper dig med at skabe klarhed i de sammenhænge du befinder dig i, det være sig struktur og klarhed i debatter, informationer og sammenhænge. Mennesker som har klarhedens gave, er gode til at lytte til andre, har overskud, overblik, kan lytte og se problemer og situationer klart og tydeligt. Den frihed man oplever ved at se langt, giver kraft, motivation og energi til at opstille mål og visioner. Og handle produktivt i forhold til disse. Mennesker med klarhedens gave er ofte i stand til at se nye muligheder, lave nogle gode strategier og skabe vækst og udvikling. Men for at forstå denne sammenhæng skal du have nogle af visdommens kræfter i dig. Har du det, vil du ofte være initiativrig, koordinerende og styrende, og du vil have kraft til at gennemføre dine mål og visioner. Det er ved hjælp af klarhedens gave at man kan skabe orden, struktur og systemer i kaoset. Få overblik, se muligheder og være på forkant med udviklingen.

Sten nr. 26:
Visdom

Visdom, omhandler hvordan du kan bruge din viden sammen med andre mennesker. Visdom handler derfor om livsvisdom og menneskelig forståelse. Visdom omhandler ofte hvordan du kan bruge din viden gennem livet, og sammen med andre mennesker. Du kan godt læse, lytte eller snakke dig til en forståelse for livets sammenhænge, men du vil aldrig kunne udnytte denne viden totalt uden at have følt og oplevet med hjertet og kroppen. Modsat vil du ikke kunne udnytte dine erfaringer hvis du ikke har læst, lyttet eller snakket dig frem til en vis forståelse for livets sammenhænge. Visdom er forståelse for helheder i livet, at kunne udnytte egenskaberne i både den højre og venstre hjernehalvdel, forstå og kunne udnytte polariteter som kaos og systematik, kriser og lykke, sorg og glæde, kærlighed og had, kreativitet og logik, osv.

Sten nr. 27:
Højere indvielse

Selvransagelse er at sætte sig foran spejlet og se sig selv i det. Her kan man betragte sit livsforløb, skyggesider og solsider og stedet åbner for selvransagelse, selvkritik og forandring. Bevægelsen ind i selvransagelsens tegn er ofte forårsaget af situationer hvor du bliver konfronteret med egne handlinger eller konflikter. Indianerne gav ofte deres børn navne efter medicinhjulet, fødselstidspunktet, eller hændelser i forbindelse med fødselen. F.eks. vandrende falk, høvding ti bjørne osv. Navnerne kunne også sige noget om personligheden, men en indianer kunne godt opleve at få flere navne igennem livet. Det kunne ske dersom man udførte en handling eller flere som viste nye sider af hans eller hendes personlighed.

Gennem selvransagelsen lærer du at finde dig selv, finde din identitet på godt og ondt, det gør at du lærer at acceptere dig selv og kan handle ud fra en klar erkendelse, det giver ofte selvtillid. Kun ved at kende dig selv kan du lære at udnytte dine positive sider og acceptere dine svage. Det giver muligheder for at finde dine egne livsmål og finde styrken til at nå dem. Kraften giver dig mulighed til at finde din identitet. Men dersom kraften er alene om at dominere dig, vil du ikke kunne udnytte dine ressourcer optimalt. Du vil igen og igen tumle med den samme ide, og vil altid være ubeslutsom. Derfor skal du se ind i selvransagelsens tegn med klarhedens øjne, og have visdom til at kunne forstå hvad du kan bruge din erkendelse til. Sten nr. 27: højere indvielse handler om kræfterne til at turde se sig selv udefra. Sten nr. 32: Selvbevidsthed, der nemt kan forveksles hermed, handler meget om det samme, dog med den forskel at Sten nr. 32 handler om at erkende hvem man selv er, mens sten nr. 27 handler om at kunne se sig selv udefra. Undertiden ser man også forskellen mellem disse to sten beskrevet som at sten nr. 27 indeholder kræfterne til at vi mennesker kan udvikle os spirituelt.

Sten nr. 28:
Vækst

Mange terapeuter, psykologer og andre som arbejder med mennesker opdeler livet i livsfaser. I overgangen mellem hver af disse vil du opleve en mere eller mindre kritisk periode. Disse perioder repræsenterer ofte markante overgange i livet, som at forlade skolen, flytte hjemme fra, vælge uddannelse, gifte sig, få børn, have passeret livets midterlinje, se børn flytte hjemmefra, opleve sig middelaldrene, træde ud af arbejdsmarkedet, ældres. Mennesker minder meget om krebsdyr, med en hård skal, en hummer, som vokser ved at udvikle og afskyde en række hårde beskyttende pansre, hver gang hummeren vokser indefra, må den snævre skal aflægges, og den står nøgen og sårbar tilbage, inden en ny og bedre skal efterhånden vokser ud igen. Dersom du ikke i disse overgangsperioder fralægger dig dit hylster for at iføre dig et nyt, bliver du ved med at leve med en for lille skal, som efterhånden bliver både grå og kedelig.

Sten nr. 29:
Tillid

At have modet til at afklæde sig gamle vaner, overbevisninger og gå nye vejer kræver at man har tillid til at når den ene dør lukkes vil der åbnes en ny. Denne tillid kommer naturligvis først og fremmest indefra og har nær tilknytning til sten nr. 33: Styrke, der indeholder kræfter til at styrke såvel dine fysiske som dine mentale kræfter. Tillid opnås også ved at have en tillid til en universel godhed eller eksempelvis den tillid vi finder indenfor troen på en skytsengel, som passer på en og sørger for at de ting man har brug for kommer til en når man allermest har brug herfor. Det pudsige ved de kræfter som denne sten repræsentere er at de har tendens til at forstærke sig selv. Spirituelt antages det at alt består af energi og at man tiltrækker de energier man allerede i forvejen indeholder. Ergo tiltrækker man eksempelvis tillidsenergier hvis man i forvejen er et tillidsfuldt menneske. Det væsentligste ved at have tillid er at denne evne – som de øvrige kræfter i øvrigt – skal hjælpe en med at vokse som menneske. Når mange mennesker oplever kritiske livsfaser, tør de ikke smide skallen og komme videre i livet. Alt for mange kigger lidt på disse spørgsmål, lægger dem væk igen og fortsætter som om ingenting var hændt. De udnytter ikke de muligheder, der ligger i at få et større indhold i sit eget liv.

Sten nr. 30:
Kærlighed

Cheyenne indianerne siger. “Mange mennesker lever hele deres liv uden nogen sinde rigtig at berøre eller blive berørt af andre. Disse mennesker lever i sindets og fantasiens væren, som godt en gang imellem kan bevæge dem til tårer, lykke eller sorg. Men disse mennesker rører aldrig rigtig, de lever ikke, bliver ikke et med livet.” At udtrykke reel nærhed er udtryk for kærligheden til livet og andre mennesker. Nærhed handler ofte om at være værdifuld overfor andre. Når man mister fornemmelsen af at være værdifuld, F.eks. når andre ikke vil lytte til en, når ens meninger, holdninger og værdier ikke bliver accepteret, når ens udtryksmåder bliver misforstået, når man føler man bliver set ned på, ved arbejdsløshed, degradering skilsmisse osv. kan der ofte opstå følelser som irritation, frygt, vrede, frustration, angst, raseri og had. Disse følelser er en ligeså stor del af nærheden som glæde, stolthed, kærlighed og lykke. De positive følelser kommer når man følger udforskningens vej. Nærhed er at have intentioner om at udforske sig selv og menneskerne omkring os. At træde ind i andres væren, acceptere og udforske hvordan de tænker og handler, og tilkendegive sig selv åbent og ærlig med en stor grad af accept.

Sten nr. 31:
Eksperimentere

Den mest udbredte mening er at denne krafts totemdyr er Hvalen, men der er dog andre der hævder at det er musen og netop til at forklare de kræfter som sten nr. 31 indeholder, er musen ganske fortrinlig. Musen er tæt på jorden og for nærsynet til at se noget andet end det som er lige foran næsen på den. Når den nærsynede mus ser op på himlen kan den kun se pletter. De fleste mus opfatter pletterne som farlige ørne. Angsten for ørnene begrænser musernes udfoldelse og hindrer den i at nå sine mål, drømme og visioner. Sådan er det også med mange mennesker. Nogle mus har også klarhedens kraft i sig, ørnens skarpe syn kan se at de fleste pletter på himlen er uskyldige skyer og en ufarlig måge en gang imellem. Disse mus har ikke angst for det ukendte, og får derved en større oplevelse af livet. Den modige mus vimser frem og tilbage, og oplever og afprøver hele tiden nye ting. Derfor laver musen mange “fejl”. Dette er en god egenskab ved musen, uden at turde fejle lærer vi aldrig noget nyt. Men for at lære af vores fejl skal vi også have ørnens mod og bissonens visdom.

Sten nr. 32:
Observation og analyse af sig selv

Observation og analyse af sig selv. At være selvbevidst indebære at man er i stand til at kigge ind i sig selv og erkende hvad ens personlighed egentlig består af. Indianerne kendte naturligvis ikke til de psykologiske indsigter, der har banet mulighed for at vi kan sætte ord på hvad vi egentlig mener når vi taler om et menneskes personlighed. De pionerer der har dannet grundlaget for den store bevidsthed vi har om vores kroppe i dag er først og fremmest en række berømte psykologer/psykiatere. Sigmund Freud gav os for omkring 100 år siden sine epokegørende analyser af sjælelivet og siden er mange hypoteser dannet og afkræftet, og nye synsvinkler er kommet til. At Medicinhjulet har sin oprindelse på et tidspunkt hvor de psykologiske indsigter endnu ikke var dannet, betyder ikke at disse er uaktuelle, idet de et langt stykke hen ad vejen kan hjælpe os, da de sætter præcise ord og modeller bagved vores higen efter selvforståelse. For indianerne var, og er, drømmetydning, et vigtig redskab til selvforståelse.

Sten nr. 33:
Styrke

At have styrke indebærer såvel fysisk som mental styrke. Den fysiske styrke kommer af en sund livsstil og at man passer på sin krop. Den mentale styrke er straks lidt vanskeligere at sætte ord på da den jo har mange aspekter. Man kan eksempelvis være stærk i troen men ikke særlig begavet. Man taler om at for at have mental styrke skal man formå at udnytte sammenhængen mellem den højre kreative, intuitive hjernehalvdel og den venstre logiske, analytiske hjernehalvdel, og forstå at udnytte de to hjernehalvdele på en konstruktiv måde. At have dette kan naturligvis også siges at være visdom (Sten nr. 26) og er således endnu et eksempel på hvorledes de egenskaber, som disse 12 sten står for, ikke helt nemt lader sig løsrive og beskrive individuelt.

Sten nr. 34:
Renselse

Renselse, betyder på samme måde som sten nr. 33: Styrke, både noget fysisk og noget mentalt. Når man som pilgrimsrejsende indenfor hinduisme hvert år bevæger sig til Gangesfloden for at rense sin sjæl, er det en symbolsk handling. Ganske vist bliver man fysisk renset – mere eller mindre da Gangesfloden er ret beskidt! – men dette er sekundært i forhold til, at man igennem renselsen viser sin respekt for guderne, samt renser sin sjæl således, at den er modtagelig for åndeligt input. Det samme kan siges at være tilfældet, når man i den katolske kirke går til skrifte. Herigennem får man syndsforladelse, og ens sjæl er efterfølgende ren igen. Sten nr. 34 kan siges at være indianernes opskrift på, hvorledes man kommer af med nogle ophobede dårlige energier og får plads til nye gode (spirituelle) energier.

Sten nr. 35:
Fornyelse

Fornyelse er at give slip på det gamle. Det være sig overbevisninger, tanker, fysiske ting etc. Når man er renset, sten nr. 34, er man klar på noget nyt. Man har fået ryddet op, smidt ud, og der er plads til fornyelse. Hvis vi sammenligner det med at lave en gevaldig forårsrengøring, tager man her og rydder ud i alle kroge. Efterfølgende er der plads til fornyelse. fornyelsen kan først komme når der er sket en renselse, der giver plads til de nye tanker, ideer, ting, relationer etc. I fornyelsen skal man være opmærksom på ikke at fylde op med de samme gamle ting, relationer etc. hvis man ikke er helt glad for dem.

Sten nr. 36:
Renhed

Hvis vi fortsætter vores eksempel med forårsrengøringen svarer kræfterne fra sten nr. 36: Renhed, til at disse hjælper dig med at bevare den opnåede gode fornyelse således at der ikke kommer al mulig skrammel ind i dit hjem, fordi du kommer forbi et godt tilbud på en zebrastribet sofa etc. Denne renhed er naturligvis hovedsagelig af mental karakter, vi benytter blot eksemplet med forårsrengøring da det er meget konkret. At bevare sin renhed indebære at man er bevidst herom. Man skal således hvis vi fortsætter vores metafor omkring et hjem være opmærksom på hvilken stil man ønsker at have i hjemmet. Sværere bliver det naturligvis når talen er omkring at opretholde en mental renhed. Det er jo ganske individuelt hvor langt det enkelte menneske er nået i sin udvikling. Man kan sige at det som kræfterne i sten nr. 36: Renhed primært hjælper os med er styrken til at vide hvad der for dig er rent og hvad der er snavset, både fysisk og mentalt.

 

medicinhjul-04-1

 

Medicinhjulets kvaliteter

Da der til hver af de 36 sten i Medicinhjulet blandt andet er tilknyttet de egenskaber indianerne tillægger et dyr, en plante, et mineral og en farve, kan du naturligt nok hurtigt miste overblikket. For at gøre din tilgang til at forstå og arbejde med Medicinhjulet så nem og overskuelig som muligt bringes her en samlet oversigt over de kvaliteter, der tillægges de enkelte sten i Medicinhjulet. Endvidere gives forslag til hvordan du nemt kan opnå forståelse for de kvaliteter, egenskaber, gaver etc. som indianerne tillægger de forskellige dyr, planter, mineraler og farver.

Medicinhjulets sten Dyre-totem Plante-totem Mineral-totem Farve
Sten nr. 01 – Den Store Ånd Alle Alle Alle Alle
Sten nr. 02 – Fader Sol Firben Solsikken Geode Dyb himmelblå
Sten nr. 03 – Moder Jord Skildpadden Korn, bønner, squash Ler Skovgrøn
Sten nr. 04 – Bedstemor Måne Loon Sølvbynke Månesten Sølvhvid
Sten nr. 05 – Elementet Ild Tordenfuglen Gederams Lavasten Dybrød
Sten nr. 06 – Elementet Luft Sommerfugl Orange Silkeplante Azurite Meget lyseblå
Sten nr. 07 – Elementet Jord Skildpadde Dunhammer Forstenet træ Grønbrun
Sten nr. 08 – Elementet Vand Frø Alger Flodsten Blågrøn
Sten nr. 09 – Waboose Hvide bøffel Sweetgrass Alabaster Hvid
Sten nr. 10 – Wabun Gyldne ørn Tobak Catlinite Rød/guld/gul
Sten nr. 11 – Shawnodese Coyote Sagebrushe Serpentine Rød/Grøn/Gul
Sten nr. 12 – Mudjekeewis Grizzlybjørn Kæmpethuja Fedtsten Sort/blå
Sten nr. 13 – Jorden genskabes Snegæs Birketræ QuartzKrystal Hvid
Sten nr. 14 – Pause og renselse Odder Bævreasp Sølv Sølv
Sten nr. 15 – De store vinde Puma Vejbred Glitter Blågrøn
Sten nr. 16 – Træer knopskyder Høg Mælkebøtte IldOpal Gul
Sten nr. 17 – Frøernes genkomst Bæver Hyacint Krysocolla Blå
Sten nr. 18 – Såning Hjort Røllike Moss-Agate Grøn, hvid
Sten nr. 19 – Den stærke sol Spætte Vildrose Carnelian-Agate Lyserød
Sten nr. 20 – Brombær Stør Raspberry Jern, Garnet Rød
Sten nr. 21 – Høst Bjørn Violet Amethyst Lilla
Sten nr. 22 – Ænderne flyver Ravn Mullein Blodsten-jasper Brun
Sten nr. 23 – Alting fryser Slange Tidsel Kobber, Malachite Orange
Sten nr. 24 – Den lange sne Elg Grantræ Obsidian Sort
Sten nr. 25 – Klarhed Humlebi Rosemary Mica Halvgennemsigtig
Sten nr. 26 – Visdom Ugle Sage Jade Grøn
Sten nr. 27 – Højere indvielse Ildflue Ginseng Calcite Fluorescerende blå
Sten nr. 28 – Vækst Hare Kulsukker Fluorite Violet
Sten nr. 29 – Tillid Laks Hjulkrone Lepidolite Lavender
Sten nr. 30 – Kærlighed Ulv Hvidtjørn Rose Quartz Rose
Sten nr. 31 – Eksperimenteren Hval Oliventræ Hematite Stålgrå
Sten nr. 32 – Selvbevidsthed Mus Kamille Lapis Lazuli, Kongelig blå
Sten nr. 33 – Styrke Tissemyre Brændenælde Amber Guld, gul
Sten nr. 34 – Renselse Vaskebjørn Rød solhat Sodalite Støvet grøn
Sten nr. 35 – Fornyelse Regneorm Rødkløver Peridot Mørkegrøn
Sten nr. 36 – Renhed Delfin Treblad Herkimer Diamond Gennemsigtig hvid

 

medicinhjul-05

 

Dyrene

For at forstå hvilke kvalteter, der tillægges de enkelte dyr må du kende lidt til dyrenes levevis. Først og fremmest må du vide hvordan dyret ser ud, dets størrelse etc. Dernæst må du opnå indsigt i dyrets adfærd og samspil med menneskene. Bør dyret passe på os eller skal vi passe på dyret? Er vi dyrets potentielle byttedyr? Hvad lever dyret af?, hvor lever det?, hvor gamle bliver de?, vandre de i flok eller alene?, er dyret et byttedyr for mennesker eller hvordan er samspillet mellem dyret og menneskene. Er dyret ude om natten eller om dagen?, har dyret en fast partner hele livet igennem?, opfattes dyret traditionelt som et kløgtigt dyr, et hurtigt dyr, et tillifuldt dyr?, et nervøst dyr?

Jo mere du forstår om det enkelte dyr, dets levevis og dets samspil med mennesker, jo lettere er det for dig umiddelbart selv at kunne lave de konklusioner som indianerne har lavet. Naturligvis kan det være at du tillægger dyret helt andre kvaliteter end indianerne gør, men NetSpirits erfaring er at med indsigt i det enkelte dyrs levevis drager langt de fleste de samme hovedkonklusioner og tillægger hovedsagelig de samme kvaliteter til de enkelte dyr.

Eksempel:

Coyote, der er i tæt familie med ulven, har opretstående spidse ører, en lang small snude og grønne ulveagtige øjne. Coyoten er i størrelse 0.75 til 1 m lang, ikke inkluderet halen, der er 30 til 40 cm i længde. Deres tykke pels, der også dækker halen variere meget i faven, fra det rød blonde fra coyoterne i det sydlige til det grå-hvide fra coyoterne i det nordlige. Coyoterne er mest aktive om natten og ved daggry, hvor de kan lave et værre spetakel med deres karakteristske lange hylen og skape bjæffen. De jager hovedsageligt alene, men ses dog undertiden i jagtfællesskaber. De lever af fugle, større insekter, rotter og kan nå op på hastigheder på 60 km/t når de jager eksempelvis harer. Coyoterne angriber også ubeskyttede får, samt undertiden en svag eller såret hjort. Kvinderne kommer i parringstid en gang om året, og såfremt de bliver befrugtet har de en svangerskabsperiode på 2 måneder hvor de bærer 2-12 unger. Ungerne passes af begge forældre og omkring efterår vejer de 9 kg og kan føde sig selv. Coyten danne sandsynligvis partner for livet.

Prøv at bruge lidt tid på at betragte billederne af de enkelte dyr. Hvad forbinder du dem med – hvilke egenskaber, byttedyr, rovdyr, snu, etc. Brug især lidt tid på at tænke over hvad du forbinder dit fødselstotemdyr med af kvaliteter – positive som negative. I oversigten over dyr kan du også bemærke at der er dyr som brilliere ved deres fraværen. Naturligt nok er der ikke dyr fra fremmede kontingenter såsom elefanten eller løven, men heller ikke edderkoppen optræder da indianerne anser denne for både ond og dum. Det kan tilføjes at sagndyret Tordenfuglen ikke er vist i oversigten og ej heller ildflue, snegæs, samt fuglen loon.

Vaskebjørn Puma Ulv Coyote Hvide bøffel
Hjort Elg Hare Grizzlybjørn Isbjørn
Sommerfugl Gyldne ørn Høg Ugle Ravn
Bæver Odder Frø Stør Laks
Skildpadden Firben Delfin Hval Slange
Mus Regnorm Tissemyre Humlebi Spætte

Planterne

Det forholder sig hovedsageligt på samme måde med planterne som med dyrene. Det er her muligt for dig et langt stykke hen ad vejen at ræsonnere dig frem til nogenlunde de samme kvaliteter som indianerne tillægger de enkelte planter såfremt du kender lidt til planternes egenskaber og hvorledes deres samspil er med mennesket. Jo mere du forstår om den enkelte plante, hvor den gror, hvor hurtigt den gror, hvad den eventuelt benyttes til af mennesket etc – jo lettere er det for dig umiddelbart selv at kunne lave de konklusioner som indianerne har lavet. Naturligvis kan det være at du tillægger planten helt andre kvaliteter end indianerne gør, men NetSpirits erfaring er at langt de fleste drager de samme hovedkonklusioner og tillægger hovedsagelig de samme kvaliteter til de enkelte planter.

For at opnå forståelse af de enkelte planters egenskaber skal du kende de enkelte planter. Til en start kan du benytte lidt tid på at betragte billederne herunder. Hvad forbinder du umiddelbart den enkelte plante med? Derefter bør du sætte dig lidt ind i den enkelte plante; hvordan sås den, er den etårig eller flerårig, blomster den tidligt, sent? Især bør du have fokus på hvad man bruger den enkelte plante til. Varsler den foråret er på vej eller hvordan er dens samspil med mennesket. Nogle planter som Tobak benyttes til at ryge, men da røgen anses for at være budbringer af kommunikation op til den store ånd anses tobak derfor som en hellig plante. Andre planter afbrændes i forbindelse med hellige handlinger. Sweetgrass benyttes eksempelvis som røgelse, der renser området omkring svedehytten for uønsket energi.

Andre planter som majs, korn og squash benyttes som føde for mennesket og tillægges derfor andre kvaliteter. Nogle “planter” som eksempelvis kæmpethuja er et smukt træ, der opnår højder på 60 m og er et vigtigt tømmertræ. Da dette benyttes til blandt andet at bygge boliger får det tillagt kvaliteter man assosicere med at bygge et hjem. Kæmpethujaen får op til 30 m grene, der når de får forbindelse med jorden, efter en tid danner rødder og gro videre, som et selvstændigt træ (vegetativ formering). Alle mulige spændende, fascinerende egenskaber ved de enkelte planter har igennem tiderne medvirket til at planten er tillagt bestemte kvaliteter. Atter andre planter benyttes til medicin. Eksempelvis kan nævnes alger eller ginseng som i dag også udenfor indianerstammer, er værdsat for deres øjensynlig helbredende og forebyggende virkningninger.

Solsikken
(Helianthus)
Rød solhat
(Echinacea)
Kamille
(Matricaria recutita)
Hindbær
Rubus idaeus Linne)
Violet
(Violaceae)
Kæmpethuja
(Thuja plicata)
Birketræ
(Birch)
Bævreasp
(Populus tremula)
Grantræ
(Picea abies)
Oliventræ
(Olea europaea)
Gederams
(Epilobium angustifolium)
Orange Silkeplante
(Asclepias tuberosa)
Dunhammer
(Typha latifolia)
Sølvbynke
(Artemisia ludoviciana)
Hyacint
(Hyacinthus orientalis)
Hjulkrone
(Borago officinalis)
Kongelys
(Mullein)
Rødkløver
(Trifolium pratense)
Tidsel
(Cirsium arvense)
Treblad
(Trillium albidum)
Mælkebøtte
(Taraxacum vulgare)
Røllike
(Achillea millefolium)
Vildrose
(Hyben mv.)
Rosmarin
(Rosmarinus officinalis)
Salvie
(Salvia)
Brændenælde
(Urtica dioica L.)
Sagebrushe
(Artemisia tridentata)
Sweetgrass
(Hierochloe odorata)
De tre søstre
(Korn, bønner, squash)
Kulsukker
(Comfrey)

Farverne

Mange begreber indenfor det spirituelle univers benytter farver og deres symbolik. Eksempelvis er det ikke tilfældigt hvilke nuancer de enkelte tarotkort har. De farver og de farvetoner, der er benyttet indeholder megen symbolik og forskellige betydninger. Indenfor Feng Shui betyder de enkelte farver også en hel del. Således benyttes farver til at støtte de enkelte livsområder i den såkaldte bagua. Også begrebet chakra anvender meget farver. Her ser vi at det første chakra; Muladhara kan styrkes ved at få meget rødt ind i din tilværelse, f.eks. ved at gå i rødt tøj, spise røde grøntsager, få nogle røde blomster ind i stuen, sov i rødt sengetøj m.v.

Farver kan påvirke os på mange måder. Alt for stærke vægfarver har en tendens til at stresse. Især stærk rød kan fremkalde stress, idet den stimulere adrenalin produktionen. Omvendt kan visse dybrøde toner “varme” et rum op. En undersøgelse viser, at forsøgspersonerne i et rødt rum, vurderede temperaturen til at være 4 grader højere end i et blåt rum – selv om temperaturen objektivt set var nøjagtigt ens !

Det er meget individuelt hvordan farver påvirker os. De farver som du har det godt med lige nu, vil afhænge af din personlighed og hvor du står i din personlige udvikling. Alle kulturer tillægger farver betydning som signaler om handlinger, sindsstemninger osv. Farven rød forbindes fx i den vestlige kulturkreds med opmærksomhed, fare/stop, erotik etc., hvorimod rød i Kina er glædens farve. Farven hvid bliver i den vestlige verden benyttet ved brylluper, mens hvid i Indien symboliserer begravelse. Inden for samme kulturkreds kan der også findes betydelige forskelle i opfattelsen af, hvad farver betyder. F.eks. kan ens erhverv have indflydelse på, hvilken betydning man tillægger en farve.

For at forstå farverne og deres betydning er det nødvendigt at kigge lidt på den grundlæggende farvelære, der behandles i et seperat kapitel på NetSpirit. Her finder du også en oversigt over hvilke kvaliteter man forbinder de enkelte farver med. Der er i oversigten anført hvad man forbinder farven med indenfor den traditionelle farvelære, indenfor feng shui, indenfor healing, indenfor mandalategning og hvad de amerikanske indianere forbinder farven med. Den store fordel ved at samle disse – undertiden forskellige – opfattelse af hvilke kvaliteter de enkelte farver har, er at det bliver meget nemmere at overskue forskelle og lighedspunkter i hvordan farverne anskues.

 

medicinhjul-06

Mineralerne

I modsætning til dyrene og planterne kan det ikke med mineraler, sten og krystalkler lade sig gøre at forsøge at tænke logisk omkring hvilke kvaliteter og egenskaber der tillægges de enkelte sten og krystaller. Et lille stykke hen ad vejen kan man godt – eksempelvis antages flodstenen der jo findes i floder at indeholde kvaliteter både fra jorden hvorfra den jo stammer og fra vandet hvori den befinder sig. Ergo er dens kvaliteter noget i retningen af solid, jordbunden etc. plus fra vandet fleksibilitet, bevægelse etc. Farverne på de enkelte sten og krystaller kan også ofte give et fingerpej om hvilke kvaliteter, der tillægges.

Ved det første møde med sten, krystaller og ædelsten, bliver mange forbavset over at de øjensynelig kan kurere og hjælpe imod sådan cirka alt – lige fra migræne til held i kærlighedslivet. Det er så sandelig ikke småting, der postuleres at kunne ordnes blot med et par sten i lommen! Hvorfra de forskellige egenskaber, man tillægger sten og mineraler egentlig kommer fra er lidt uklart. En del af karakteristikken komme fra heksekunsten og forskellige råd nedskrevet igennem tiden, hvor man har observeret at den og den sten eller det og det mineral øjensyneligt virkede befordrende eller kurerende for det og det. Et lille kig rundt på den litteratur, der er skrevet om emnet afsløre hurtigt, at der ikke hersker helt enighed om hvilke karaktertræk de enkelte sten og mineraler skulle besidde.

Traditionelt søger spirituelt anlagte mennesker at forklare sten og krystallers virkning ud fra følgende tre forhold:

Deres energivibration:
Troen på at sten, krystaller, ædelsten og mineraler har indvirkning på vores fysiske og sjælelige velbefindende, baserer sig som så meget andet spirituelt, først og fremmest på at alt i verden dybest set består af energi. Der findes en del forskellige måder hvorpå energien i de forskellige krystaller og ædelstene aktiveres. I ældre tid brugte man at pulverisere stenene og blande den op med vand eller vin, som man derefter drak. Dette udviklede sig senere til at man blot kunne drikke af et bæger lavet af, eller pyntet med ædelsten/krystaller.

I dag benytter man mange forskellige måder. Man kan f.eks. drikke vand hvori der har ligget en ædelsten eller krystal. Tankegangen er at ædelstenen/krystallen videregiver sine vibrationer til vandet. Man kan også bære den som et smykke, have den i en lomme eller sætte den fast med et plaster eller hospitalstape, på kroppen. Jo tættere den er på kroppen, jo bedre formodes den at virke. Det antages at går vi med en sten på os, kan den virke som en konstant påmindelse, en vækkelse af en energi, der ellers ligger latent i os. Men krystaller og ædelsten kan ligeledes absorbere eller bortlede uønsket energi. Hvis en ophidset diskussion har fundet sted i et rum, kan visse ædelsten/krystaller anbringes i rummet for at absorbere de dårlige energier og rense rummet. Hvor lang tid en sådanne rensning tager afhænger af opgavens størrelse. En mindre uoverensstemmelse kan absorberes i løbet af nogle timer, mens en større kræver et par dage.

Deres farvevibration:
I et af de andre kapitler beskrives nærmere hvorledes farverne benyttes i det spirituelle univers. I det efterfølgende forklares derfor kun kort om farvernes betydning for stenens virkning : Enhver farve er en energivibration. F.eks. vibrerer den røde varme farve med en rolig, men intens vibration, hvorimod den violette vibrerer med en meget hurtig/flygtig vibration. Hvis du kender til, eller sætter dig ind i begrebet chakra – se eventuelt NetSpirits kapitel herom – vil du vide at for at harmonisere det første chakra – Rodchakraet – skal man få meget rødt ind i ens tilværelse, f.eks. ved at gå i rødt tøj, spise røde grøntsager, få nogle røde blomster ind i stuen, sov i rødt sengetøj m.v. Tilsvarende gælder for de krystaller/ædelstene, som kan benyttes til at harmonisere dette chakra at de skal være i de rødlige nuancer. Dette fordi de røde nuancer vibrere roligt og derved har en langt roligere virkning end violette. Man kan sige at den røde sten, som jo påvirker vores nederste energicenter (Rodchakraet) har relation til vores fysiske form og hverdag, mens violette sten med deres hurtige og flygtige energi påvirker vores øverste energicenter (Kronechakraet) og har står i direkte kontakt med vores tanker, visioner og drømme.

Deres indhold af mineraler:
De mineraler som stenen indeholder har også en effekt. Traditionen for brug af krystaller og ædelsten i medicin er bibeholdt i mange lande, og i særdeleshed i den homøopatiske tradition. En del homøopatisk medicin bruger således krystal- ædelstens- og metalenergi.

Sodalite Amber Lapis Lazuli Hematite Rose Quartz
Peridot Calcite Amethyst Carnelian Moss-Agate
Månesten Azurite Flodsten Lepidolite Obsidian
Jade Herkimer Diamond Forstenet træ Fedtsten Serpentine

 

I dit valg af hvilke(n) sten du har lyst til at bruge, tilråder vi at du vælger den eller de sten/krystaller, som du umiddelbart føler dig mest tiltrukket af, fordi stenene kan virke forskelligt fra person til person. Generelt er der stor enighed om hvilke kvaliteter, der tillægges de enkelte sten uanset om vi taler om indianerns opfattelse, opfattelsen indenfor healing, etc. Men der eksistere dog også decideret modsætninger i opfattelsen og diverse forskellige nuancer og mindre forskelligheder. Og nu er det jo sådan indenfor alt spiritualitet, at der ikke er nogen der kan påråbe sig at besidde den endegyldige sandhed. – om du så møder nogle der mener at en sten forbindes med en anden farve end den du synes den skal forbindes med eller tillægges ja så er du i din fulde ret til at have denne mening.

medicinhjul-07

 

Sådan bruger du Medicinhjulet

Du skal starte med at finde ud af hvilken personkarakteristik du har ifølge medicinhjulet. Det gør du ved, ud fra din fødselsdato, at finde ud af hvilken af de 12 sten for årets måneder, som er din. Til hver af de 12 sten for årets måneder er i lighed med de øvrige sten i Medicinhjulet tilknyttet en hel række egenskaber som kan have både positivt og negativt udtryk. Egenskaberne for hver sten udtrykkes igennem stenens tilknytning til en af de fire åndevogter samt ved at der til hver sten er tilknyttet en farve, et dyr, en plante samt et mineral. Den enkelte stens egenskaber er således hovedsagelig et sammensurium af de egenskaber indianerne tillagde – og stadig tillægger – hvert af disse farver, planter, dyr og mineraler. Det du skal er altså at undersøge hvilke egenskaber disse objekter har. I kapitel 10 gennemgik vi et eksempel herpå.

Indianerne mener at vi bliver født ind i et af medicinhjulets kræfter. Det giver os muligheden for at betragte livet og verden ud fra dette udgangspunkt, og vil livet igennem blive den opfattelsesmåde som er lettest for os. Når vi kender vort begyndelsessted kan vi vokse og arbejde med at få kendskab til og forståelse for de andre kræfter i medicinhjulet. Dermed blive et helt og totalt menneske, er at oplever ligevægten og beslutsomheden i alt du foretager dig. Ingen af de fire hovedkræfter kan stå alene, men bliver først slagkraftig når de fungerer i en helhed.

Indianerne mener at mennesket er det eneste af jordens skabninger som bliver født ind i ubalance. Man bliver født ind i et sted i Medicinhjulet og fra dette sted henter man sine talenter og forståelse og det vil hele livet igennem, være det sted hvorfra man lettest oplever og fortolker livet. De fire retninger indeholder en hel række egenskaber, som får både positiv og negativ udtryk. Ved at arbejde med Medicinhjulet, vil du få indsigt i hvor i hjulet du befinder dig, hvilke områder der bør arbejdes med, og hvilke kræfter du kan benytte for at løse forskellige problemer.

Dernæst skal du dykke et lag dybere ned i hvilke egenskaber, som dit totemdyr har. Det er vigtigt at du kender dit totemdyr til bunds eftersom dette dyr er din beskytter hele livet igennem. I stil med forestillingen om en skytsengel.

Og endelig skal du så til at bevæge dig rundt i medicinhjulet. Det er ikke meningen at du skal kunne beherske alle de forskellige kræfter som eksisterer i medicinhjulet – men du skal kende til dem. Du skal vide hvad det er der foregår i andre mennesker, i livet, i universet. Du skal være vidende for at blive et helstøbt menneske. Men dette er som nævnt ikke ensbetydende med at du skal kunne beherske alle kræfterne i medicinhjulet til fuldkommenhed. Man kan sammenligne det med at indtage sin plads i et team. Eksempelvis personalet på en stor båd. Her skal maskinmesteren ikke kende til alt hvad kokken kan, men han skal vide at der findes en kok og have en ide om hvad denne kok laver og hvordan han laver det.

Medicinhjulet fortæller os om balancen og forholdet mellem alle ting og kvaliteter. Hvis man ser på verden ud fra hjulet, så når cirklen rundt i alle retninger på en måde, så alle retninger bliver ligeligt berørt. Således har alt sin plads i cirklen. Alle har deres egen placering indenfor cirklen, for alle skabninger er forskellige, men indenfor cirklen er vi alle lige. Der er ingen opdeling i høj og lav, betydningsfuld og mindre betydningsfuld. Vi er forskellige, men ligeværdige. Det gør cirklen social og viser samtidig, at i medicinhjulet er ingen tilbedende underkastelse mulig – kun respekt for, hvad respekt tilkommer.

 

 

Stil spørgsmål om Medicinhjulet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Medicinhjulet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål