Drømmefanger

Alle Indianske stammer har alle forskellige former af drømmefangere, men specielt fra øst og midt Amerika er det den drømmefanger som vi kender. Perlen, stenen eller hullet i midten af drømmefangeren, repræsenterer det punkt hvor dit drømmetotem sidder og passer på, her indfanges de onde drømme, mareridt og negative ting sendt fra andre og kun de gode ting sendes videre.

shaman-drommefanger-01

 

Sådan fungerer en drømmefanger

Den amerikanske etnograf Frances Densmore skriver i sin bog om Chippewafolkets kultur, at indianerne benytter mange forskellige  beskyttende relikvier. Eksempler herpå er de “edderkoppespind” der bliver hængt på børnenes vugger. Disse genstande består af træringe ca. 10 cm i diameter, spundet op med et imiteret edderkoppespind af fint garn, gerne farvet rødt. I gammel tid blev dette net fremstillet af nældefibre. Normalt blev to spind hængt på vuggen, og man sagde at de “fangede alt ondt der måtte være i luften på samme måde som en edderkops spind fanger og holder hvad end der kommer i berøring med det.

Ideen med en drømmefanger er at drømmene driver igennem nettet, der fastholder dem. De gode drømme flyder ned af fjerene til den sovende. De dårlige drømme, som ikke kender vejen, fastholdes af nettet og bliver opløst af dagslyset. Når man hænger en drømmefanger op over sin seng har den funktionen at fange de dårlige drømme, mens kun de gode drømme passerer gennem nettet. Hvis drømmerfangeren bæres om halsen, er den en lykkebringer , der fastholder dine drømme. Ifølge ældgamle indianske traditioner kan du forstærke din drømmefanger ved at beholde den igennem hele livet og udsmykke den med personlige ejendele.

I indiansk spiritualitet (shamanisme), benyttes drømmefangere i bredere betydning. En drømmefanger er også en måde hvorpå man generelt tiltrækker god energi og beskytter mod dårlig energi. Når drømmefangeren benyttes til at styre de forskellige energier, kan drømmefangeren hænges de steder hvor man gerne vil påvirke energierne – fx. i vinduet, i bilen, haven, etc. Her er klar sammenhæng med hvordan man i kinesisk feng shui arbejder med at harmonisere energier.

 

shaman-drommefanger-04

 

Forskellige drømmefangere

En Drømmefanger (af asabikeshiinh, edderkop, eller bawaajige nagwaagan, drømmenet, er et traditionelt indiansk håndarbejde. Drømmefangeren fremstilles typisk af en ring af pilekviste, i hvilken der flettes et net. Dette dekoreres med peronlige og/eller hellige genstande. Hvorledes drømmefangeren designes afhænger af dens formål.

I indiansk spiritualitet (shamanisme), er enhver tilknyttet en guide, eller kraftdyr. Disse kan anskues som dyr med bestemte kræfter og evner, der hjælper os og vogter over os. Er drømmefangeren personlig, vil den derfor typisk være dekoreret med motiver eller ting som er typiske for personens kraftdyr.

Benyttes drømmefangeren til at beskytte mod dårlige energier og tiltrække gode energier, vil drømmefangeren typisk være dekoreret og designet så den udtrykker respekt for de fire verdenshjørners åndevogtere – WABOOSE (nord), WABUN (øst), SHAWNODESE (syd), MUDJEKEEWIS (vest) – ved at ære og vise respekt overfor de store åndevogtere vil de hjælpe med at beskytte og sende gode energier.

Benyttes drømmefangeren til at fremme noget bestemt – godt helbred, visdom, kærlighed, etc. – vil man i Medicinhjulet finde dette emne og hvad der forbindes hermed. Således er alting i Medicinhjulet tilknyttet en farve, en sten, etc. – og er der en særlige kraft og energi, som man har brug for i kortere eller længere tid, vil drømmefangeren være dekoreret med emner man i shamansimen forbinder med denne kraft, energi.

Når en drømmefanger benyttes  til at fremme noget bestemt vil den også typisk være dekoreret med noget man forbinder med det “powerdyr”, der hersker indenfor det område hvor emnet, energien, befinder sig. Her er vi igen tilbage ved de fire verdenshjørners åndevogtere, da de hver har deres eget dyretotem (powerdyr)  – WABOOSE (Den hvide bøffel), WABUN (Den gyldne ørn), SHAWNODESE (Coyoten), MUDJEKEEWIS (Grizzlybjørn).

Drømmefangere stammer fra indianerne og shamanisme, indiansk spiritualitet. Drømmefangere er dog blevet populære og benyttes over hele verden, uden synderlig hensynstagen til deres oprindelse. Således ses drømmefangere udstyret med krystaller, hvilket egentlig er en måde at arbejde med energierne som stammer fra kinesiske feng shui. Man ser også drømmefangere designet som Mandalas, der egentlig stammer fra buddhismen.

shaman-drommefanger-03

 

Vil du vide mere

Drømmetydning benyttes som redskab til at komme i kontakt med sit ubevidste. Dette er der mange spirituelle emner, der har som sit omdrejningspunkt. Det ubevidste sættes ofte lig med intuition og omhandler således vores evne til at være opmærksom på – og tro på – de tanker, følelser og meninger, vi har et eller andet sted, men som vi ikke rigtig kan forklare på en logisk rationel struktureret måde. Der kan fx henvises til afsnittet om intuition. Et andet relevant link er naturligvis oversigt over drømmesymboler.

Er interessen omkring shamanisme, indianernes spiritualitet er der to store sektioner, som måske kunne have interesse. Den ene er om de nordamerikanske indianere, deres historie, indianerkrige, indianerstammer, etc. Den anden er om Medicinhjulet, hvor der forklares om de store åndevogter, sten i Medicinhjulet, shamanisme, svedehytter, visionsøgning, etc.

 

Stil spørgsmål om shamanisme

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om shamanisme
Det er nemt – Stil et spørgsmål

 

shaman-drommefanger-02