Nostradamus – Profetier og spådom

Profeti er afledt af det græske ord prophéteia, der betyder forudsigelse. En profet er en sandsiger, en seer. Man operer i kristendommen med at der findes sande og falske profeter. For at være en sand profet ifølge kristendommen skal man opfylde tre grundlæggende kvalifikationer:

1) Tale i Guds navn – hvilket i sagens natur er lidt svært at såvel, bevise som modbevise! 2) De ting man forudsiger skal gå i opfyldelse – hvilket i de falske profeters tilfælde kan ske enten ved en tilfældighed eller ved dæmonernes indvirken. Og 3) Ens profetier må være i harmoni med de af Guds åbenbarede ord og påbud der er blevet nedskrevet frem til deres tid.

Det er især med hensyn til det tredje punkt at mange “falske” profeter kommer til kort. Den kendsgerning at de eksperimenterer med magi, astrologi og det okkulte afslører dem, for ikke én af bibelens profeter går ind for astrologi som et middel til at kommunikere med Gud ! Profeten Moses talte i klare, utvetydige vendinger mod profeter af eksempelvis Nostradamus’ slags. Han sagde: “Der må ingen findes som dig, der driver spådomskunst, tager varsler, er sandsiger eller øver trolddom – eller gør spørgsmål til genfærd og sandsigerånder.” – 5 Mos. 18:10-12.

 

skabne-profet-03-1

 

Et af de mere kuriøse indslag i området profeter og profetier kommer fra en video med tilhørende håndbog udgivet af Kent Simpson, der titulere sig selv som ”Prophetic Minister in the School of the Prophets, Fort Worth, Texas” – hvilket kan oversættes til noget i retningen af ”åndelig præst i profetskolen i Fort Worth, Texas, USA”. Videoen og håndbogen har titlen ” Vil du gerne være en profet? Dette kan lade sig gøre for 450 dollars !”

I håndbogen står følgende:

”Prophetic Ministries har sat sig til målet, at uddanne et folk, som er lydhør overfor det, hvad den hellige ånd har at sige til kirken. Uddannelsen begynder med et kursus i profetskolen. Hvis man har afsluttet dette, har man fået ti videobånd (der følger så en liste med en mængde titler)… og derefter modtager eleven ordinationen og præstelicensen fra ”Prophetic Ministries Tabernacle” i Fort Worth, Texas. Incl. Porto og omkostninger. Vi accepterer Master Card, Visa, Discover og American Express”.

Historien er fyldt med profeter og berømte profetier, både i og udenfor religionerne. De sande bibelske profeters hovedopgave bestod i øvrigt ikke i at forudsige fremtidige begivenheder – såsom næste uges lottotal og lign. Deres hovedformål var at virke som et kommunikationsled mellem Skaberen og hans skabninger. Når deres meddelelser indeholdt udtalelser vedrørende fremtiden, var det, kun som et “biprodukt”. De bibelske profeter der var bemyndiget af Gud, forudsagde heller aldrig noget blot for at tilfredsstille menneskers nysgerrighed. Alle deres forudsigelser havde forbindelse med Guds vilje, hensigt, normer eller domme

 

skabne-profet-02

Man må give heldet en chance

 

Nostradamus

En af verdens mest berømte profeter er Nostradamus (1503-1566). Han var mester i flertydighed og ord med dobbelt betydning, hvilket sikkert har medvirket til at holde fascinationen og interessen for Nostradamus i live, frem til vor tid. Han hed oprindelig Michel de Nostredame, men latiniserede som voksen sit navn til Nostradamus. Af uddannelse var han oprindelig læge, hvilket dengang betød at man indsamlede urter. Planteudkog og -udtræk var de eneste kendte effektive mediciner. Det betød også, at man var astrolog. Det var almindeligt antaget – og blev doceret på universiteterne – at virkningen af lægemidlerne varierede med stjernernes påvirkninger på tidspunktet for indtagelsen. Endelig betød det helt sikkert, at man var magisk interesseret.

Nostradamus søgte som 15årig ind på universitetet i Avignon. For at blive optaget måtte han bestå eksamen i grammatik, retorik og filosofi. Han klarede sig strålende, men måtte dog forlade Avignon efter blot et års tid, da universitetet midlertidig lukkede pga. et pestudbrud. Efter at have virket som apoteker i nogle år, kom han i 1529 ind på universitetet i Montpellier, der på daværende tidspunkt var kendt for at have landets fineste lærestol i medicin. Der var dog en makaber baggrund for denne berømmelse.

 

skabne-profet-05

Montpellier

 

Skolen havde siden 1376 haft ret til at foretage dissektioner samt én gang om året at kræve liget af en henrettet forbryder udleveret. Hvor makabert det end måtte lyde, fungerede systemet dog, og gennem årene opbyggede professorerne i Montpellier en anatomisk viden, der langt overgik andre lærdomscentres, hvoraf de fleste henholdt sig til gamle græske og romerske lærebøger, baseret på overtro og gætteværk. Sandheden er, at de fleste medicinske fakulteter – selv de bedste som fx Montpellier – docerede en blanding af kvaksalveri, alkymi, astrologi, magi, primitive kirurgi og nogle få virkningsfulde kure.

Nostradamus blev forvist fra universitetet, kort efter at det var kommet frem at han havde arbejdet som apoteker, hvilket var anset for et lavt rangerende erhverv, der statusmæssigt ikke passede sammen med en eksamensgrad i lægevidenskab, fra landets fineste læreanstalt. Angiveligt optog Nostradamus sit arbejde som apoteker efter bortvisningen og opnåede sin første berømmelse, da han udviklede en såkaldt rosenpille, der angiveligt skulle have ydet beskyttelse imod den meget frygtede pest. I 1531 blev Nostredame, af den franske filosof Jules-César Scaliger, inviteret til den sydfranske by Agen. Her mødte han Henriette d’Encausse, som han giftede sig med.

De nåede at få to børn sammen, før hun, og de to børn, døde af pest i 1534. Efter denne tragiske hændelse brugte Nostredame øjensynligt de næste 11 år på at rejse igennem Frankrig og Italien. Vi ved at han i 1545 befandt sig i Marseille, hvor han hjalp med at bekæmpe et større udbrud af pest, og senere på egen hånd søgte at bekæmpe pesten, først Salon-de-Provence og efterfølgende i Aix-en-Provence. Han vendte tilbage til Salon-de-Provence i 1547, hvor han bosatte sig i et hus, der stadig eksistere. Her blev han gift for anden gang, med den rige enke Anne Ponsarde. De fik seks børn, tre drenge og tre piger.

I 1550 udgav Nostredame sin første bog, en almanak for året 1550. Denne fik så stor succes at han blev inspireret til at udgive en hvert år, hvilket han næsten kom til at gøre – han nåede at udgive i alt elleve almanakker. Han tildelte hver af årets måneder et forudsigende digt på fire vers, et såkaldt quatrain. Sådanne quatrainer skulle senere spille en fremtrædende rolle i hans profetiske virke. Nostradamus havde på daværende tidspunkt oparbejdet et ryg som en af landets mest succesrige pestlæger og almanakkens succes gjorde at folk fra nær og fjern begyndte at valfarte til Salon-de-Provence, for at bede Nostradamus om råd af alskens art.

Han fik dog i 1551 tid til at begynde arbejdet på den bredt anlagte samling profetier, der skulle sikre hans berømmelse op gennem tiden. Nostradamus havde en ide om at lave et værk med 1000 quatrainer, altså de vers han havde påbegyndt i sine almanakker. I 1555 udgav bogen ”Les Propheties”, der indeholder 100 profetier. Denne blev fulgt op i 1557 hvor yderligere 289 profetier blev udgivet. Den tredje udgivelse i serien, blev øjensynligt udgivet i 1558, men eksistere i dag kun som del af den samlede udgave, der blev udgivet efter Nostradamus død i 1568. Den samlede udgave indeholder et quatrain, der ikke er på rim, og 941 quatrainer, der er på rim.

skabne-profet-07

Nostradamus profetier

skabne-profet-06

Nostradamus profetier

skabne-profet-08

Nostradamus profetier

skabne-profet-09

Nostradamus almanak

 

Bogen fik en blandet modtagelse. Nogle mente at Nostradamus var gal, eller besat af en ond ånd. Husk at vi befinder os i år 1555, et tidspunkt hvor folk bliver brændt lystigt på bålet for den mindste afvigelse overfor de herskende normer! At Nostradamus befandt sig midt i den mørke middelalder, var han sig ganske bevidst. Af samme grund havde han omhyggeligt pakket sine forudsigelser ind i obskure vendinger, og flittigt brugt en blanding af sprog som foruden fransk, omfatter diverse vendinger fra bl.a. græsk, italiensk og latin.

Der var dog også dem som mente at Nostradamus var genial og i besiddelse af specielle evner. En af disse var den franske kong Henri II’s hustru; Catherine de Médicis, der var en af Nostradamus største beundrere. Efter at have læst Nostradamus almanak, for år 1555, der antydede en unavngiven trussel mod den kongelige familie, sendt hun bud efter Nostradamus og fik ham til at lægge horoskoper for hendes børn. Dette førte videre til at Nostradamus blev udnævnt som dronningens rådgiver og kongens livlæge. Med denne tilknytning til hoffet kunne Nostradamus vide sig nogenlunde i sikkerhed mod den konstant overhængende fare for at blive offer for inkvisitionen.

Nostradamus døde i 1566, 63 år gammel. Han blev begravet i det franciskanske kapel i byen Salon-de-Provence, der dog blev ødelagt under den franske revolution i 1911 – hvorefter man pillede det man formodede var knoglerne af Nostradamus, ud af ruinerne og placerede dem i kirken Collégiale St-Laurent. Efter Nostradamus’ død har hans profetier fascineret generationerne. I 1781 blev hans værker forbudt af paven, fordi en forudsigelse kunne tolkes til at forudsige pavedømmets fald. Af de 942 forudsigelser man tillægger Nostradamus, regnes kun 70 for at være gået i opfyldelse. Nogle kritikere hævder at der reelt er tale om endnu færre, og fremfører at profetierne er så obskure, at de kan fortolkes til at forudsige næsten enhver hændelse. Af ting som Nostradamus skulle have lavet profetier om er mordet på JFK, den første mand på månen, Napoleon og atombomben.

VIL DU VIDE MERE

Idet begrebet profeter og profetier handler om at spå er der en naturlig relation til afsnittet om Skæbnebegrebet. Endvidere er der naturlige relationer til begrebet hekse, omend hverken de fortidige, eller de nutidige (Wicca) beskæftiger sig særlig meget med at læse i krystalkugler og spå om fremtiden.

Stil spørgsmål om spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

skabne-profet-01

Nostradamus