Reinkarnation

Reinkarnation (af latin: re-in-carno, tilbage til kødet) er bygget på den tro, at ethvert menneske, indeholder en sjæl, der er uafhængig af det fysiske legeme og som efter dettes død genfødes i et nyt legeme. 

Dette står i modsætning til den kristne lære om, at sjælen efter døden går til himlen eller helvede. Ifølge den kristne lære har et menneske kun et liv hvori det skal afgøre sin sjæls skæbne.  Ifølge reinkarnationstroen betragtes menneskets liv som trin på en stige, dvs. at hver gang det genfødes, kommer det enten et trin ned eller et trin op, afhængigt af hvordan det har opført sig i det forgående liv. Hermed knytter begrebet reinkarnation og karma princippet sig sammen.

Ifølge reinkarnations begrebet er tilstanden mens man er mellem to genfødsler ikke spor morsomt og idet tilstanden er så ubehagelig, søger man ivrigt efter en ny krop. Men der er rift om dem, for ifølge den esoteriske lære består den samlede menneskehed af 60 milliarder individer, hvoraf kun ca. 6 milliarder er inkarneret på det fysiske plan !

Nogle eksempler på beskrivelser af reinkarnationer finder du i afsnit “De opstegne mestre”, hvilket kan være ret underholdende læsning idet disse mestre jo typisk ikke har være genfødt som hvem som helst, men derimod store personligheder og magtfulde mænd og kvinder.

Tanken om reinkarnation hænger sammen med princippet om energiernes konstans og den cykliske lovmæssighed. Loven om energiernes konstans kan i denne forbindelse forstås således: Vi kan ikke forgå, men vores energier kan gennemgå forvandling og forandring. Som levende væsener kan i vi ikke ophøre med at eksistere, fordi vores inderste kerne er guddommelig og derfor udødelig, transcendent og hævet over tid og rum.

Ethvert levende væsen er “en flig af Gud”, og livsstrømmen er derfor uudslukkelig. De ydre udtryksformer skifter imidlertid. Man kan derfor – og med rette – sige, at vi har kun ét liv (nemlig det evige), men vi har mange inkarnationer.

Reinkarnation

Det er en udbredt, men fejlagtig opfattelse, at det er menneskets ydre personlighed, der reinkarnerer igen og igen. Dette ville betyde, at den samme mentalitet og det samme gemyt havde status af udødelig eksistens, og at det kun var den fysiske krop, som blev udskiftet. Vi ville da nærmest ligne os selv fuldstændigt fra liv til liv, måske lige bortset fra de forskellige kroppe.

Fejlen her består i at identificere instinkter, følelser og tanker med vores inderste værdikerne. Selvom et menneskets karakter og evner, følelsesmæssige habitus og instinktive vanemønstre så afgjort er vigtige og helt centrale, når vi taler om menneskelig eksistens, så er disse udtryksformer kun delvise og begrænsede manifestationer af noget langt større og mere omfattende, nemlig vores sjæl eller bevidsthedskerne, som er årsagen til alt det øvrige.

I vores inderste natur er vi langt mere end det, som vi kan udtrykke i en enkelt personlighed ad gangen. Vi er sjæle, der iklæder os personligheder med mentale, emotionelle og fysiske former. Derfor er det sjælen, og ikke personligheden, der reinkarnerer, og sjælen frembringer fra gang til gang en ny personlighed med de tilbøjeligheder og muligheder, som dels er frugten af tidligere karma, og dels hænger sammen med sjælens udviklingsplaner.

På samme måde som kineserne har koreanerne traditionel troet på at deres sjæl adskilles fra kroppen når de dør. Sjælen forsvinder ikke men forbliver på jorden i flere måneder, undertiden flere år. Her farer den rundt omkring og er en familie i Korea ramt af uheld er det ganske normalt at de skyder skylder herfor på en urolig forfæderes sjæl. For at sikre fred var det derfor normalt at man byggede en lille helligdom hvor familien jævnligt kunne komme og kommunikere med den døde (sjælen). Her kom man også jævnligt og opdaterede den afdøde om hvordan det nu gik de enkelte familiemedlemmer.

Reinkarnation

Reinkarnation og spiritualitet

De fleste spirituelle mennesker tror på reinkarnation. Her er det dog oftest en overbevisning der nemmest kan udtrykkes som at vi lever videre i hinanden. Altså at vi ikke dør men lever videre på en eller anden måde. Som fx en vind, en skytsengel. Overbevisningen er således ikke nødvendigvis bundet op på på fx. begrebet Karma, eller forestillingen om et bestemt sted man havner efter døden. Blot en tro på at vi ikke definitivt er helt borte når vi dør.

Det er her væsentligt at være opmærksom på at denne tro er noget som vælges bevidst til. Man vælger at tro således for at gøre døden mere udholdelig. Man udelukker ikke noget videnskabeligt eller logisk., der argumentere for at døden er endegyldig. Man er bevidst om det måske forholder sig således, men man vælger bevidst at tro på at der findes noget andet, noget mere end bare et punktum og så ikke mere.

Dettte er i øvrigt også således at spirituelle mennesker vælger at tro på afdøde sjæle, at der findes en årsag til alt hvad der sker, og lignende antagelser. Man vælger bevidst at tro herpå – hovedsagelig ud fra logikken at det giver håb og optimisme.

Reinkarnation

 

VIL DU VIDE MERE

Begrebet reinkarnation er naturlig relateret til begrebet Dharma og begrebet Karma. Hvis man betragter karma som det landskab, vi bevæger os igennem, så er dharma den retning, vi må tage, og de stier det er klogt at følge i landskabet.

Hvilket leder over til at det måske kunne være interessant at læse lidt videre om det man kalder menneskets frie vilje og herunder i hvilken udstrækning skæbnen allerede er bestemt for os mennesker. En diskussion herom finder du i afsnittet Skæbnebegrebet overordnet.

Hvis du er interesseret i de spirituelle begreber, som decideret giver sig af med at fortælle om spå om fortid, nutid, fremtid og hvad der vil ske sådan rent konkret med hensyn til job, familie m.v. kan det have interesse at se på begrebet håndlæsning, der også kaldes “Kiromanti”, eller Tarotkort eller Numerologi eller Pendulering.

Hvis du er interesseret i de begreber som kan hjælpe med at få styr på tankerne – og dermed bedre være istand til at træffe de rigtige beslutninger – er eksempelvis Meditation, Retrætemuligheder og Yoga. Af værktøjer, der kan hjælpe en med at sætte kursen mod de rigtige mål er eksempelvis begrebet Visualisering.

Og endelig så har alle de ovennævnte begreber deres fundament i den spirituelle opfattelse af begrebet energi, hvorfor det måske kan have interesse at kigge lidt herpå.