Okkultisme

Det okkulte

Den okkulte verden lader sig vanskeligt entydigt definere til noget mere præcist end at den beskæftiger sig med fænomener, man ikke kan forklare på normal vis. Okkultivisme beskæftiger sig blandt andet med: ufoer, spøgelser, hekse, vampyrer, varulve, zombier, spådomme, profetier, astrologi, alkymi, magi, tryllekunst, overtro i almindelighed m.v.

Ordet okkult kommer fra latin og betyder “skjult” og betegner det, som er skjult for sanserne. Det er altså betegnelsen for kræfterne og drivkraften i de handlinger, som er skjult i formålet med livet, hvad enten det er solart, planetarisk eller menneskeligt. Disse energier er neutrale, og de bruges af den hvide okkultist i det godes tjeneste. Den sorte okkultist bruger dem til sine egne personlige og egoistiske formål. Undertiden ser man spiritualitet og det okkulte forvekslet med hinanden, hvilket er ganske forståeligt idet begreberne overlapper. Der er dog væsentlige forskelle, eksempelvis beskæftige spirtuelle mennsker sig meget lidt med ufoer, vampyrer, varulve, zombier og tryllekunst.

 

 

Uidentificeret flyvende objekter

Et stort område indenfor det okkulte er uidentificeret flyvende objekter (UFO’er). Ved dette forstår man normalt et himmelfænomen, hvis væsentligste kendetegn er, at det selv efter en nøje undersøgelse, foretaget af kompetente personer, ikke kan identificeres med nøjagtighed. Området har naturligvis stor interesse i de geografiske steder, hvor UFO aktiviteterne menes at være mest aktive; eksempelvis Area 51 og Bermuda trekanten.

 

Area 51

Area 51 er af speciel interesse for alle, der er intersseret i UFOér. Area 51 blev grundlagt i april 1955 da den amerikanske regering ville bygge en lang landingsbane. Basen blev grundlagt i Navada oerkenen, kun ca. 90 mil fra den verdenskendte spilleby Las Vegas. Og kun ganske få år efter oprettelsen af landingsbanen var man allerede i gang med forskningen og alle mulige former for tests. Man forskede i spionflyet U2, og d. 4. april 1957 blev netop sådan et spionfly set styrte ned taet ved basen. På Area 51 har man produceret de kendte Stealth bombe og jagerfly, og de blev test fløjet for første gang d. 8. november 1977 omkring Area 51 basen.

Mest kendt er Area 51 idet basen menes at rumme resterne fra en UFO, som mange mener styrtede ned i New Mexicos ørken i 1947. I relation hertil hævdes det, at regeringen fandt og obducerede flere rumvæseners kroppe og har brugt de fremmedes teknologi til at forbedre militære fly. Mange vil gerne vide hvad der sker på Area 51. Derfor har mange prøvet at tage billeder langt fra basen, med kæmpestore linser, men uden held. Hvis man tager til Area 51 skal man passe på det lokale vagtværn “Cammo Dudes” , som holder vagt rundt om basen i deres jeeps. Hvis man bliver taget i at overtræde grænsen til basen får man en bøde på cirka 600$.

 

Bermuda trekanten

Et andet sted, der har speciel intersse for folk, der interessere sig for UFO’er er den såkaldte Bermuda trekant, der er navnet på et område i Atlanterhavet mellem øerne Puerto Rico og Bermuda, øst for Floridas kyst. Et sted, hvor skibe og fly i følge rygterne forsvinder på mystisk og uforklarlig vis. Interessen for Bermuda Trekanten kan spores tilbage til 1960’erne, til to tidsskrifter, en pressemeddelelse fra National Geographics Society og et brev til Playboy magasinet. I 1964 bringer bladet Argosy en artikel med navnet “Det voksende mysterium om Bermuda Trekanten.” I december 1968 har en del aviser en meddelelse fra National Geographics Society, som handler om bogen “Invisible Horizons: True Mysteries of the Sea”.

Den første forsvinden er tilbage i marts 1918 hvor det store sejlskib U.S.S Cyclops var på vej fra Brasilien til Baltimore i USA og forsvandt sporløst. Den amerikanske flåde sendte eftersøgningsskibe ud for at finde overlevende eller vragrester, men uden held. Frem til i dag er vraget aldrig blevet bjærget og årsagen til forliset er stadig ukendt. Den 4 februar 1963 forsvandt den 153 meter lange tanker Marine Sulphur Queen sporløst i området.

Skeptikerne peger på, at Marine Sulphur Queen var en såkaldt T-2 tanker, og den skibstype var kendt for at have problemer med skrogets stabilitet. Det er muligt, at tankeren eksploderede, for der blev faktisk fundet vragrester. Poet forsvandt sporløst nord for Bermuda den 25 oktober 1980. Men firmaet der ejede S.S. Poet, Hawaii Eugenia Company, slog først alarm i starten af november 1980 og først den 6. november sejlede redningsfartøjer ud for at lede efter skibet. Skeptikerne mener, at S.S. Poet hverken forsvandt på grund af fremmede livsformer, Atlantis eller overnaturlige fænomener, men som en del af en forsikringssvindel.

Den mest berømte forsvinden i Bermuda trekanten er dog de fem Avenger-fly, som starten den 19 december 1945. Kaldet Flight-19, de fem bombefly lettede fra Naval Air Stationen i Fort Lauderdale i Florida klokken 14:10 om eftermiddagen og tog ud på en rutinemæssig øvelsesmission. Klokken 15:45 blev det klart for folkene ved Fort Lauderdale, at Flight-19 var faret vild. Mørket faldt på og der blev sendt tre fly ud for at lede efter de fem Avengers. Men både Flight 19 og et af redningsflyene forsvandt.

Hvad de mystiske forsvinder skal skyldes, afhænger af konspirationsfolkene. Enten er stedet en port i rum og tid, andre mener det er en slags kanal, som fremmede livsformer rejser gennem, når de skal besøge Jorden og kidnappe mennesker. Mens en tredje gruppe spørge, om ikke det sunkne Atlantis ligger på bunden af havet og udsender mærkelige signaler? De mere skeptisk orienterede peger på, at Bermuda Trekantens overnaturlige fænomener er mere fantasi end virkelighed.

Selvom der er forsvundet både fly og skibe i området, er tallet ikke højere end andre steder i verdnen. Området mellem Puerto Rico, Bermuda øen og Floridas kyst har også et helt enestående miljø. Området er et af de to steder på Jorden, hvor en magnets kompasnål peger mod Arktis og ikke den magnetiske nordpol. Forskellen mellem den geografiske og den magnetiske nordpol kaldes kompasvariation og den kan variere med helt op til 20 grader, mens man rejser rundt om Jorden. En navigatør, som ikke tager højde for det udsving, risikerer at fare vild.

Det andet sted på Jorden, hvor et kompas kan afvige er døbt “Djævlens Trekant” af japanske og filippinske søfolk. Det befinder sig ud for Japans østkyst og er som Bermuda Trekanten berygtet for mystiske forsvindinger. En anden faktor er Golfstrømmen. Den er både hurtig og turbulent og kan fjerne ethvert spor af en katastrofe i løbet af ingen tid. Samtidig spiller det caribisk-atlantiske vejrmønster ind, med pludselige lokale tordenstorme samt vandsprøjt, som kan værre den visse død for piloter og søfolk.

Oven i købet går havbunden fra kysten omkring øerne ned til nogle af de dybeste havgrave i Verdnen. Vekselvirkningen mellem stærke strømme og de mange rev i området skaber en tilstand af konstant foranderlighed, som hurtige kan gøre sø- og luftfart til et farligt foretagende. Den menneskelige faktor også tages med i beregningerne. Et stort antal krydstogtsskibe sejler mellem Floridas guldkyst og Bahamaøerne, mens alt for små både forsøger at krydse havet, uden at kende til områdets naturlige farer og med en besætning der ikke er tilstrækkeligt uddannet.

Der er endnu ikke kommet pålidelige meldinger om møde med intelligente væsener fra andre steder i universet end på Jorden. Om man tror der findes intellitent liv andre steder i universet er netop et trosspørgsmål. Hvis der findes intelligent liv andre steder, så skal de være i besiddelse af en teknologi der er fundamentalt anderledes end vores, for at være i stand til at besøge os. Vi har i øjeblikket ikke mulighed for at sende missioner til andre stjerner, kun til de andre planeter i vores eget solsystem.

Læs i forlængelse heraf eventuelt nogle refleksioner om er vi er alene i Universet? – teksten er ganske tankevækkende.

 

En af Bermudas mange smukke strande

 

Kabbalaen

Et væsentligt skrift indenfor det mystiske okkulte univers er Kabbalaen, der er en yderst kompliceret og uforståelig lære fjernt fra vor sædvanlige tænkemåde. Dens hemmeligholdelse, dens dunkelhed og ikke mindst dens snært af mystik har tiltrukket mangen en tænker med okkulte tilbøjeligheder.

Ordet Kabbala betyder overlevering og referere til en samling af mystisk spekulation, oprindelig jødisk, som under renæssancen med begejstring blev taget op af kristne humanister og som igennem tiden har ydet en kraftig tiltrækning på magikere og mystikere fra mange forskellige grene af okkultismen. Kabbalaen er ikke en enkelt overensstemmende struktur, men en gruppe af spekulationer omkring nogle få hovedtemaer. Disse er fremsat af mangfoldige forfattere med meget tilfælles, men på visse områder yderst uenige.

I Kabbalaen anses verden for at være en del af Gud og opstået ved forandringer af Gud selv – i ti trin fra ånd til materie, afbildet som Livets Træ. Det er muligt i bevidstheden at vende tilbage til Guds oprindelige form ved at bevæge sig den modsatte vej op igennem Livets Træ.

Kabbala er et hebraisk ord som betyder tradition eller det som bliver modtaget. Med dette menes en esoterisk lære, som kun formidles mundtligt. Jøderne betragtede Kabbalaen som hellig (en åbenbaring fra Gud), og var meget nøjeregnende med hvem der fik adgang til denne kundskab. Ifølge Kabbalaen udgår hele Skabelsen fra Ain Soph, det transcendente aspekt af Guddommen, gennem en serie emanationer eller udstrålinger. Den materielle verden er den laveste af Skabelsens manifestationsplan, og oven over sanseverdenen findes der flere niveauer som er tilgængelige for den menneskelige bevidsthed. Disse niveauer er fremstillet i det diagram som kaldes Livets Træ.

Kabbalisterne hævder, at Det gamle testamente har fire forståelsesplan: 1 – bogstaveligt, 2 – allegorisk, 3 – hermeneutisk (dvs. gennem fortolkning), og 4 – mystiskt eller kabbalistisk. Først efter at den studerende har tilegnet sig den grundlæggende indsigt fra de lavere forståelsesplan får denne adgang til den kabbalistiske teori og praksis.

Jødisk Kabbalaisme havde en stor opblomstringsperiode i Spanien i 1200-1400-tallet. Omkring år 1490 blev 80.000 jøder uddrevet fra Spanien. En del af disse medbragte den kabbalistiske lære til det øvrige Europa, og den blev en vigtig inspirationskilde for renæssancens filosoffer. I mødet med gnostisk kristendom, alkymi og græsk esoterisk filosofi blev Kabbalaen videreudviklet, så der nu findes både en traditionel jødisk kabbalisme og en europæisk. I den europæiske kabbala har livets træ fået en mere central plads, mens de dele, som er stærkest knyttet til jødisk tradition har fået mindre opmærksomhed. Denne moderniserede vestlige Kabbala former grundlaget for en mængde vestlige ordenssystemer.

I Ching er en af de væsentligste, om ikke den mest væsentlige, bog fra østen. Den anskues undertiden som et orakel, men i praktis benyttes den nu mere som en metode til at organisere og udtrykke universelle ideer. På samme måde som den vestlige Kabbala, er det et system der filosofisk kategorisere og organisere de enkelte delelementer af verden. Men den viser også hvorledes disse elementer forandre sig over tid og hvorledes de interaktere med hinanden.

 

Satanismen

Satan betyder oprindeligt ”modstander.” Overordnet fører man satanismens rødder tilbage til gnostiske sekter i den tidlige middelalder. Her er der ikke tale om satanisme i egentlig forstand men, sekterne blev opfattet som antikristne, hvilket senere bliver satanismens varemærke. Moderne satanisme er et paraplybegreb som dækker over flere sataniske aktiviteter. Der er dog langt imellem de mere velorganiserede af slagsen. Dette skyldes at satanister oftest har måtte leve alene med deres overbevisning. Enkelte aktiviteter har dog formået at organisere sig.

I satanisme dyrkes det mystiske, det magiske under ritualer og ceremonier, der har til formål at give satanisten frit løb for sine interesser. Disse interesser kan være i det paranormale eller spirituelle. Ritualer udføres også for at bearbejde utilfredsstillede drifter (had, sexlyst, eller sorg). Derved undgås det, at interessen i det paranormale eller resultatet af at undertrykke drifter bliver ført ud i det virkelige liv. Ritualerne kan også have til hensigt at give satanisten større indsigt i sig selv. Satanismens grundopfattelse af mennesket bygger på, at mennesket er fundamentalt selvinteresseret og søger sin egen nydelse. Satanisme er en materialistisk funderet religion, hvilket står i kontrast til de spirituelle religioner.

Satanister har ligesom alle andre mennesker brug for arbejde, lyst til uddannelse, osv. Derfor vil det ikke nødvendigvis være muligt at vide, om en arbejdskollaga eller medstuderende skulle være satanist. Der er derfor sjældent en umiddelbar, synlig forskel på satanister og andre mennesker. Men en satanist lever så vidt muligt i overensstemmelse med sig selv. Det vil sige, at satanisten selv sætter sine grænser for, hvad der er tilladt, selv sætter sine mål og idealer, og selv definerer, hvad der er godt og hvad der er dårligt for ham/hende selv.

Satanismen fordeler sig i fire overordnede typer:

Den rationalistiske satanisme

Betegner en intellektualisering af de traditionelle satanistiske forestillinger. Satan er ikke tænkt som en levende eller virkelig person, han fremstår mere som et symbol på livsnydelse. Den rationelle satanisme går ud på, at der netop ikke eksisterer nogen gud. Mennesket er det største væsen på jorden, og vi er derfor herrer over os selv. Dette medfører, at vi må tage konsekvenserne af vores handlinger.Denne retning repræsenteres overvejende af Anton Szandor LaVey, der i 1966 grundlagde Church of satan og i 1969 udarbejdede “Satans bibel”, som blev forgængeren for satanismen. Satans bibel indeholder 9 sataniske erklæringer. Disse erklæringer skal ikke ses som religiøse regler da der i den moderne satanisme ikke eksisterer nogen gud. Erklæringerne skal i stedet ses som retningslinier til at opnå en større frihed.

 1. Satan repræsenterer nydelse, ikke afholdenhed!
 2. Satan repræsenterer vital eksistens, ikke åndelige tågedrømme!
 3. Satan repræsenterer ubesmittet visdom, ikke hyklerisk selvbedrag!
 4. Satan repræsenterer mildhed over dem, der fortjener det, ikke kærlighed spildt på uværdige!
 5. Satan repræsenterer hævn, ikke at vende den anden kind til!
 6. Satan repræsenterer ansvarlighed over for de ansvarlige, ikke omsorg for psykiske vampyrer!
 7. Satan repræsenterer mennesket som blot et andet dyr, undertiden bedre, men oftere værre end dem, der går på alle fire, et dyr, som på grund af sin “guddommelige åndelige og intellektuelle udvikling” er blevet det ondeste af alle dyr!
 8. Satan repræsenterer alle de såkaldte synder, eftersom de alle fører til fysisk, mental eller følelsesmæssig tilfredsstillelse!
 9. Satan har været kirkens bedste ven nogen sinde, fordi han har holdt den travlt beskæftiget i alle disse år!

Satans bibel er Church of Satans manifest. Bogen giver en introduktion til Church of Satans oprindelige opfattelse af satanisme, og sætter retningslinier for, samt beskriver organisationens fundamentale principper for ritualer. Der er tilsyneladende en væsentlig interesse for S/M relaterede ritualer blandt Church of Satans medlemsskare. For at forstå satanisme er det nødvendigt at forstå noget af, hvad Anton LaVey og hans satankirke står for, og hvad det er, han ønsker at fremme med sin satanbibel.

Anton LaVey benægter satans eksistens og fastholder, at satan blot er en af arketyperne, ud fra den okkulte psykolog, Carl Jungs, teorier. Djævelen eksisterer kun som et billede på menneskehedens løsslupne begær og uendelige muligheder for udskejelser Den sataniske bibel er ret kristendomsfjendsk, og den opmuntrer til alle de former for udskejelser, som dens læsere kan føle sig inspireret til under devisen: “Gør hvad du vil, så længe du ikke skader andre.” Det vigtige at bemærke i denne læsesætning er at den sætter det enkelte menneske til at bedømme, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Den sataniske bibel som Anton LaVey er ophavsmand til indeholder dog en række opfordringer, der vanskeligt umiddelbart kan tolkes anderledes end at hvis de følges vil de medføre skade på andre mennesker:

Citat fra Satas bibel:

“Had dine fjender helhjertet, og hvis en slår dig på den ene kind, så slå ham! Ram ham skånselsløst, for selvopholdelse er den højeste lov. Den, som vender den anden kind til, er en fejg hund. Giv ham slag for slag, hån for hån og fordømmelse for fordømmelse – med renters rente. Øje for øje, tand for tand, firfoldigt, ja, hundredfoldigt! Gør dig selv til en rædsel for din fjende, og når han går sin vej, vil han have fået noget at gruble over”.

“Velsignet er de stærke, for de skal besidde jorden. Forbandet er de svage, for de skal arve åget. Velsignet er de stærke, for de skal æres af mennesker. Forbandet er de svage, for de skal blive udslettet. Velsignet er de frække, for de skal blive verdens herrer. Forbandet er de retskafne ydmyge, for de skal trædes under fode af kløvede hove. Velsignet er de sejrrige, for sejren er grundlaget for ret. Forbandet er de besejrede, for de skal være trælle for evigt. Velsignede er de hårdhændede, for de uegnede skal flygte foran dem. Forbandet er de fattige i ånden, for dem skal der spyttes på. Velsignet er de, der tror på, hvad de mener, der er bedst for dem, for deres tankeverden skal aldrig blive terroriseret. Forbandede er Guds lam, for de skal skræmmes blegere end sne. Tre gange forbandet er de svage, hvis usikkerhed gør dem usle, for de skal tjene og lide.”

 

Den okkultistiske satanisme

Her betegnes satan som en personificeret kraft. Den tilbedte kraft er det, som man nok vil kalde den kristne satan, altså den satan som optræder i bibelen. Denne form er ligesom Church of satan også en større organisation ved navn Temple of seth. Leder Michael Aquino ønskede en satanisme, som i større grad kunne betegnes som en religion. Han mente at have modtaget en satanåbenbaring i 1975, hvor satan ønskede at blive tilbedt under sit oprindelige egyptiske navn Seth.

 

Syresatanisme

Knytter sig mest til heavy metal grupper, som har satanistiske budskaber. Denne form for satanisme, er nok den som oftest optræder i medierne på grund af sit fremtrædende voldelige aspekt. Syresatanismen bliver som oftest forvekslet med de andre retninger. Tilbederne ses tit som unge mennesker, der bruger satanismen til at gøre oprør med.

 

Lucifer satanisme

Tilbederne af denne satanisme forsøger at ændre den bibelske opfattelse af satan som den onde. Man argumenterer med historiske kilder, der viser satan som en nødvendig del af en samlet verdensorden.

 

Ærkeengel Mikael uddriver de faldne engle

 

Vandrehistorier

Endelig er også Vandrehistorier et område, der kategoriseres ind under det okkulte. Vandrehistorierne er ikke nødvendigvis løgnehistorier, men omhandler begivenheder som jo i visse tilfælde godt kunne være foregået.

 • Har du hørt, at der er fundet et kamera i ruinerne fra World Trade Center, og at et af billederne viser en turist på udsigtsdækket, mens det kaprede fly kommer imod kameraet?
 • Har du hørt, at en brandmand reddede livet ved at surfe på vragrester ned ad den sammenstyrtende bygning fra 82. etage?
 • Har du hørt, at Nostradamus forudsagde terrorangrebet?

Disse historier – som man kan læse på internettet eller høre af en ven til en ven, som vist nok har hørt det fra en bekendt – er vandrehistorier, en moderne udgave af fortidens sagn. Deres formål er at forklare (fx hvorfor en bil tilbydes til spotpris), belære (fx at en hastighedsradar ikke er et varmeapparat), eksemplificere (fx de alvorlige følger af et edderkoppebid) og advare (fx imod moderne trafik, rejser til fremmede lande, narkotika og opfindsomme tyve).

 

Vil du vide mere

Meningen med at medtage dette lille afsnit om hvad okultivisme er for noget på denne website, der omhandler de spirituelle emner er primært for at afmystificere det spirituelle univers og vise hvorledes okultivisme – og andre begrebsverdner som filosofi, psykologi, lægevidenskab, naturvidenskab, trosretninger etc. – hvor forskellige de så end umiddelbart ser ud, meget ofte beskæftiger sig med de samme emneområder. Dog på hver deres helt egen måde. Ses de i sammenhæng beriger og supplere de hinanden.

Den østlige tankemåde er mindre interesseret i faktisk viden om den ydre verden, dens interesse er mere for den essentielle væren, den indre verden. Den foretrækker intuition frem for fornuften, symboler frem for begreber, realisering af selvet gennem udslettelse af jeget, frem for realisering af selvet gennem udføjelse af personligheden. Den vesterlandske tænkemåde har altid skilt begreberne fra hinanden. Grænsedragninger er lavet mellem materielt og åndeligt, mellem kropsligt og sjæleligt, mellem mennesket og guddommeligt, mellem subjekt og objekt. I det hele taget ligger der i den vestlige tænkning mange grænsedragninger, hvorfor vi får eksakte videnskaber og skarp adskillelse mellem religion, videnskab, erkendelsesteori, filosofi, psykologi, naturvidenskab m.v.

Hver for sig rummer de to tænkemåder styrker og svagheder. Den største svaghed opstår dog hvis man vælger den ene fra i forhold til den anden. Det er i det hele taget frugtbart at vænne sig selv af med at tage stilling enten for eller imod. Bedre er det at prøve at nå frem til en højere modsigelsesfri tænkning, der benytter det bedste af begge fremgangsmåder.

 

Stil spørgsmål om Spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål