Beslægtede begrebsverdner

 

filosofi lægevidenskab naturvidenskab psykologi
FILOSOFI LÆGEVIDENSKAB NATURVIDENSKAB PSYKOLOGI
okult religioner satanisme teosofi
 OKKULTISME RELIGIONER SATANISME TEOSOFI

 

BESLÆGTEDE BEGREBSVERDNER

Sondringen mellem hvornår et begreb hører ind under betegnelsen et spirituelt begreb og hvornår det hører til andre begrebsområder som psykologien, lægevidenskaben etc. er ikke entydig. Og heldigvis for det. Det betyder jo blot at de forskellige begrebsområder ofte behandler de samme problemstillinger fra hver deres anskuelsesvinkel.

For netop at afmystificere hele det spirituelle univers en smule søger NetSpirit dels i klart sprog at forklare hvad essensen af de forskellige spirituelle begreber er og dels så præsenteres det som vi kalder de beslægtede begrebsverdner til det spirituelle univers – filosofi, psykologi, lægevidenskab, naturvidenskab etc. – også kort. Eksempelvis hører man ofte om en diskussion om alternativ behandling kontra den etablerede lægevidenskab. Men det er mere gavnligt at se på hvorledes de to forskellige anskuelsesvinkler kan berige og supplere hinanden. Og dette kræver at man kender en smule til begge sider, hvad de står for og hvorfor de agere som de gør.

Ligeledes findes der eksempelvis mange koblinger mellem spiritualitet og psykologi. De psykologiske tilgange til at forklare hvorfor mennesket opfatter og opfører sig som det gør, hjælpe os i vores forståelse af menneskers adfærd og på den måde gøre os mere opmærksomme på de signaler som mennesker udsender og herigennem gøre os bedre til at skærpe vores intuition overfor menneskeligt samspil. Her ligger en klar hjælp i psykologien til bedre at forstå den spirituelle opfattelse af begrebet energi.

For at undgå en enten-eller holdning er det valgt kort at præsentere filosofi, psykologi, lægevidenskaben, naturvidenskaben samt det okkulte og satanismen. For på denne måde forhåbentlig hjælpe til større helhedssyn og forståelse for at de forskellige anskuelsesvinkler kan berige og supplere hinanden.

Alle begreber og emner, der er anført i illustrationen herover forklares her på NetSpirit. Foruden muligheden for at læse i dybden om alle disse emner tilbyder NetSpirit også mulighed for at du kan stille spørgsmål om spiritualitet eller diskutere alt, der vedrører spiritualitet .

 

Stil spørgsmål om Spiritualitet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Spiritualitet
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål