Bazhai Feng Shui – Kompasretning Fu Wai

Klik og læs om de otte kompasretninger

SHENG
CHI
FU
WAI
TIEN
YI
NIEN
YEN
CHUEH
MING
LUI
SHA
WU
KWAI
HO
HAI

 

kompas-gunstigKompasretning
Fu Wai

Fu Wai betyder “overordnet harmoni” og er en af de de fire gunstige kompasretninger. Det er fra denne retning, og i de områder som denne retning dækker over i din bolig, at du modtager god energi, der hjælper til at skabe fred. Fu Wai området er gunstigt med hensyn til at opnå generel medgang og nyde en behagelig tilværelse. Området tilbyder held og stærk beskyttelse mod ugunstig skæbne.

Da der her er tale om positiv energi, der hjælper dig skal du dels gøre det let for denne energi at komme til dig. Ja faktisk bør du ligefrem opmunntre, lokke energien til at komme til dig. Og dels skal du beskytte den Fu Wai energi, som allerede er i din bolig. Generelt bør Fu Wai området ligesom de andre tre gunstige områder være pænt, ryddeligt og rent for at fremme energierne. Friske blomster er også altid godt i disse tre områder. Også silkeblomster kan benyttes. Undgå tørrerede blomster.

Generelt set stimuleres og afbalanceres energien Fu Wai på samme måde som energien Chi. Dette er den generelle energistrøm, man arbejder med i feng shui og formålet med feng shui er kort fortalt at sikre optimale Chi strømme i ens bolig. Dette gøres ved at opmuntre de positive Chi energier og beskytte mod de negative Chi energier.

De otte kompasretninger dækker over hver deres afart af Chi energi, fire af disse er gunstige og fire af disse er ugunstige. Det er individuelt for det enkelte menneske hvilke kompasretninger de enkelte energier kommer fra. Dette afhænger af det enkelte menneskes kuatal, der udregnes ud fra fødselstidspunkt.

Ses specielt på hvorledes  Fu Wai energierne stimuleres og afbalanceres – således at de hverken på den ene side bliver for kraftige, eller på den anden side stagnere – så er de råd der gives i den forbindelse, som nævnt hovedsagelig ikke anderledes end de generelle råd, der gives mht. hvordan energien Chi påvirkes. Disse råd kan deles op i to grupper. Dene ene går på hvordan man fremmer samt beskytter de gode energier og den anden går på hvordan man undgår samt renser ens hjem for de dårlige energier.

Nogle af de råd og de remedier, man kan benytte virker specielt optimalt ift. forskellige aspekter af et menneskes liv – velfærd, karriere, kærlighedsforhold etc. Men alle typer af feng shui råd og remedier kan også benyttes generelt. Dette betyder at de råd som der gives ift. de andre gunstige energier – Sheng Chi, Tien Yi samt Nien Yen – også kan benyttes ifm. Fu Wai energien. Endvidere kan de generelle råd om hvordan man kan påvirke Chi energien, som du kan læse om i sektion om feng shui, også benyttes.

Nogle af disse råd er at opholde dig meget i området, arbejde i denne retning, sove med hovedet i denne retning etc. Man kan sige at du bør være opmærksom på hvilke områder af dit liv der trænger til omsorg støtte og så benytte de råd til at fremme disse områder.

DU DRAGER OPTIMAL NYTTE AF DEN POSITIVE
HJÆLPSOMMEFu WEII ENERGI HVIS:
  • Ses på din boligindretning så kan du drage nytte af Fu Wai ved eksempelvis at henlægge større uenigheder, diskussioner, familieråd mv. til at blive udspillet i dette område.
  • Du placerer dit skrivebord og din PC så de har front mod denne retning.
  • Du arbejder så du har front mod denne retning.
  • Din hoveddør vender mod denne retning.
  • Dit soveværelse og arbejdsværelse ligger i denne sektion af huset.
  • Du sover med dit hovede vendt i denne retning.
  • En statue af en leende Buddha med front mod Fu Wai vil også være med til at sikre gunstig skæbne.
  • Du kan hænge en Pa Kua op for at beskytte området.
  • Du kan anbringe en enhjørning i området for at beskytte imod ugunstig skæbne.
  • Friske blomster er også altid godt i de fire gunstige områder. Også silkeblomster kan benyttes. Undgå tørrerede blomster.

   

  Dine kompasretninger

  Hvis du laver de vigtige ting i dit liv i de områder / de rum / de kompasretninger, som bedst understøtter disse gøremål vil Feng Shui energierne hjælpe dig, og du vil have lettere ved at opnå succes, resultater og fremgang. Du finder ud af hvilke hvilke fire gunstige og fire ugunstige kompasretninger, der er knyttet til dig ved først at udregne dit KUA tal, og derefter se hvilke kompasretninger, der er knyttet til dit Kuatal.

   

  Kua Sheng
  Chi
  Fu
  Wai
  Tien
  Yi
  Nien
  Yen
  Chueh
  Ming
  Lui
  Sha
  Wu
  Kwai
  Ho
  Hai
  1 Sydøst
  Nord
  Øst
  Syd
  Sydvest
  Nordvest
  Nordøst
  Vest
  2 Nordøst
  Sydvest
  Vest
  Nordvest
  Nord
  Syd
  Sydøst
  Øst
  3 Syd
  Øst
  Nord
  Sydøst
  Vest
  Nordøst
  Nordvest
  Sydvest
  4 Nord
  Sydøst
  Syd
  Øst
  Nordøst
  Vest
  Sydvest
  Nordvest
  6 Vest
  Nordvest
  Nordøst
  Sydvest
  Syd
  Nord
  Øst
  Sydøst
  7 Nordvest Vest Sydvest Nordøst Øst Sydøst Syd Nord
  8 Sydvest Nordvest Nordøst Vest Sydøst Øst Nord Syd
  9 Øst Syd Sydøst Nord Nordvest Sydvest Nordvest Nordøst

   

  Stil spørgsmål om Feng Shui
  Det er nemt og gratis – Stil et spørgsmål

  fengshui-chi-07