Biorytmer

Hvad er biorytmer?

Biorytmer er nogle naturlige svingninger som vi gennemlever. Der er tre dokumenterede rytmer med et bestemt antal dage mellem svingningerne. De starter alle ved fødslen i 0% og svinger op og ned livet igennem – den fysiske med en periode på 23 dage, den psykiske med en periode på 28 dage og den intellektuelle med en periode på 33 dage. Biorytmerne svinger efter det man kalder en sinuskurve.

Vores biorytmekurver fortæller om vores fysiske formåen, vores psykiske balance og vores intellektuelle stade på et givet tidspunkt. Ud fra biorytmerne skulle det kunne forklares hvorfor vi nogle dage simpelthen ikke er til at skyde igennem, lige meget hvad der sker, bevare vi overblikket og humøret. Andre dage kan vi ikke tænke to sammenhængende tanker, mangler energi og føler at verden er imod os.

biorytmer-aktion-01

Når biorytmer er i top kan vi klare det hele

 

Når en af rytmerne befinder sig i den øvre halvdel vil du føle dine evner på dette felt større end når rytmen er lav. Mennesker påvirkes i forskellig grad af disse naturlige udsving.

Da biorytmer er periodiske og kan beregnes udfra fødselstidspunktet, kan man også fastlægge hvordan to mennesker harmonerer. Oftest vil personer med en høj grad af harmoni passe godt sammen, men totale modsætninger kan også tiltrækkes af hinanden.

Teorien bag biorytmen spirede frem omkring år 1900, som resultat af en mængde udførligt nedskrevne observationer af bl.a. nybagte mødre, der tilsyneladende alle udviste stærkest bekymring og nervøsitet for deres baby på bestemte dage. Også disses fysiske reaktioner blev nedfældet og udviste en cyklisk natur. Senere blev resultaterne underbygget af andre observationer og analyse af bl.a. drømmemønstre. Den fysiske og psykiske cyklus var opdaget.

De to “fædre” til biorytmeteorien anses sædvanligvis for at være Dr. Swoboda and Dr. Fliess. Swoboda var professor i psykologi ved universitetet i Wien. Fliess var en næse/ hals-specialist i Berlin. De to arbejdede sig frem til de samme resultater uvidende om hinandens arbejde.

 

biorytmer-aktion-02

Når biorytmer er i top er vi klar på de største udfordringer

 

Den fysiske
biorytme

Når den fysiske biorytme er i top er vi fysisk på toppen, har fysisk overskud, energi, er mest modstandsdygtige overfor sygdom og kan udholde stor fysisk udfoldelse. Mange idrætsfolk arbejder bevidst med deres fysiske biorytmer og prøver at lægge deres deltagelse i konkurrencer, når deres fysiske biorytmer er i top. Når den fysiske biorytme er i bund er det ikke overraskende helt modsat. Her oplever vi manglende energi, kommer let til skade fordi vi går og snubler eller er uforsigtig med håndtering af farligt værktøj. Det frarådes at blive opereret på disse dage og være ekstra forsigtig med sit helbred, passe godt på sig selv, ved eksempelvis ikke at drikke for meget, passe sin nattesøvn m.v.

 

Den psykiske
biorytme

Når den psykiske biorytme er i top er vi psykisk på toppen, har et positivt sind, er i stand til at være yderst velfungerende kreativt og kunstnerisk. Vores psykiske overskud gør os også i stand til at opnå gode resultater kærligheds- og venskabsmæssigt. Vi er positivt indstillet overfor livet, er lidenskabelige og har overskud til at klare alle verdens problemer. Når den psykiske biorytme er i bund, er vi psykisk ude af balance, måske lidt depressiv, har selvmedlidenhed og er ude af kontakt med vores følelser og intuition.

Vi føler måske at verden er imod os og har lyst til at fortælle alle folk hvor dumme, umulige og uudholdelige de er. Det siger sig selv at hvis man lader dette komme til udtryk vil omgivelserne blive forvirret over at man det ene øjeblik er charmerende og har overskud til at rumme andre (den psykiske biorytme i top) for i det næste øjeblik at være kværulantisk og skælde ud på alt og alle (den psykiske biorytme i bund). Det anbefales ikke at stole på sine følelser på de følelsesmæssigt kritiske dage og ikke at gøre impulsive handlinger som at sige sit job op, søge om skilsmisse m.v.

Den intellektuelle
biorytme

Når den intellektuelle biorytme er i top, er vi intellektuelt på toppen. Vi er skarpe i vores tankegang og indviklede gøremål eller opgaver lade sig nemt løse, uden at vi registrer det besværlige ved dem. Vores logiske sans fungere upåklageligt, vi tillærer hurtigt nye færdigheder, læser hurtigere og vores intuitive evner er grundet et godt overblik på toppen.

Når den intellektuelle biorytme er i bund, er vores hukommelse, årvågenhed, indlæringsevnen, logiske evner, samt evnen til at tænke klart nedsat. Hvis du skal deltage i et quiz program anbefales det at lægge det udenfor disse perioder. Orienteringsevnen er nedsat og man risikere at ende i den forkerte ende af byen. I det hele taget fungere man ikke optimalt med hensyn til alt hvad der kræver brug af intellektet.

 

biorytmer-02

 

Brug af biorytmer

Det kan være svært at få faster Anna til at udskyde sin fødselsdagsfest med den begrundelse at ens biorytmer netop den dag er i bund. Ligeledes kan der skulle holdes en tale eller et foredrag netop på en dag, hvor ens biorytmer er i bund. Men det er heller ikke sådan at du skal bruge kendskabet til dine biorytmer.

Måden du skal benytte dem på er nemlig ved at være opmærksom på dem og så indrette dit liv herefter. Eksempelvis hvis du skal holde en tale, eller lave et foredrag på en dag, hvor dine biorytmer er i bund, så skal du ved at være opmærksom herpå øve dig ekstra grundigt på din tale. Hvis det er din intellektuelle biorytme, der er i bund skal du være ekstra opmærksom på disponeringen, idet du på det tidspunkt kan have svært ved at bevare dit sædvanlige overblik.

Hvis det er din psykiske biorytme, der er i bund, har dine humoristiske indslag i talen/foredraget måske svært ved at komme ud og du bør måske holde dig til facts – eller blot være opmærksom på at øve dig meget på at få de humoristiske indslag til at fungere.

Med forståelsen af biorytmer kan du lære at aflæse det rigtige tidspunkt for at nå igennem med dit budskab, fordi du kan se, hvornår du er mest uimodståelig og udstråler størst selvtillid. Du kan bruge NetSpirit’s gratis biorytmeprogram til at finde de rigtige dage til alting, lige fra hårdt arbejde til selskabelighed og fest.

biorytmer-03-4

 

 

Udregn dine biorytmer

 

Stil spørgsmål om Biorytmer

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål