Kinesiologi

Hvad er kinesiologi?

Kinesiologi betyder læren om bevægelse og er udviklet i USA som en sammensmeltning af den vestlige verdens viden og filosofi og den orientalske verdens viden om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter.

Den bygger på viden om anatomi og fysiologi og på det princip, at der ikke kun strømmer blod og lymfe i vores krop, men også energi. Energien strømmer igennem meridianbanerne og når energien flyder frit , er vi i balance. Er vi i ubalance, så betyder det, at energien er blokeret i en eller flere meridianer.

Der er forskellige årsager til at energien kan være blokeret. Disse kan være af fysisk, psykisk, ernæringsmæssig / kemisk art eller de kan være knyttet til vores neurologiske –elektriske- system eller der kan ske det, at en blokeret energistrøm kan give fysisk, psykisk eller ernæringsmæssige problemer.

For at finde disse blokeringer arbejder man i kinesiologien med muskeltest. Kinesiologen tester/trykker på en muskel for at mærke musklens tonus. Det vil sige – undersøger musklens evne til at holde til trykket uden besvær. Hvis musklen ved testen/trykket får nedsat tonus/ giver efter, så kan det konstateres, at der er en ubalance i kroppens energisystem. Den eller de ubalancer, som kinesiologen finder, afbalanceres ved hjælp af forskellige energistimulerende teknikker.

Hvordan foregår en kinesiologitest?

I kinesiologi anvendes muskeltestning til at få tilbagemelding/feedback fra din krop om:

Hvor du er ude af balance
Hvad der skal til for at genoprette balancen

Du bliver af kinesiologen bedt om at holde dine arme og ben i forskellige stillinger. Kinesiologen lægger derefter et let tryk på armen/benet med sin hånd for at mærke, hvordan musklen reagerer på dette tryk. En test kan foregå stående, siddende eller liggende.

Ud fra testens resultat anviser kinesiologen vha. muskeltest, hvad kroppen behøver for at komme i balance. Det kan f.eks. være at massere bestemte punkter på kroppen, undgå et bestemt fødemiddel eller at få bearbejdet belastende følelser og oplevelser. Din krop er autoriteten og kinesiologen fungerer som tolk for din krops sprog og har som sin væsentligste opgave at være neutral, når han/hun oversætter kroppens sprog.

De fleste kinesiologer bruger 1-2 timer pr. test og afbalancering, og et sted mellem 1 og 5 test/ afbalanceringer fordelt over flere uger eller måneder, før du kan regne med, at nå det resultat du ønsker. Er problemet større, kan afbalanceringerne strække sig over længere tid. Bruges kinesiologi til personlig udvikling, kan der ikke sættes en grænse for antallet af testafbalanceringer.

Målet med en test og afbalancering

Kinesiologi kan afdække, hvor i din hverdag du mister energi. Din krops energier påvirkes bl.a. af din kost, din kropsholdning, dit miljø og af situationer, der stresser dig/bringer dig ud af balance. Ligeledes kan testen afdække, om du har bevidste/ubevidste negative tankemønstre, der trækker dit liv i en skæv retning.

Målet med en test og afbalancering er:

 • At yde hjælp til selvhjælp.
 • At energien frigøres.
 • At livsglæden øges.
 • At din krop får hjælp til at bringe sig selv i balance.
 • Tvivl om hvorvidt du mangler vitaminer, mineraler eller andre kosttilskud?
 • Indlæringsvanskeligheder.
 • Selvindsigt.
 • Helbred
 • Eksamensangst.
 • Sportspræstationer.
 • Opnå bestemte færdigheder
 • At nå ønskede mål hurtigere.

Alle kan testes med kinesiologi, dog kan mennesker med muskelsvind eller andre bevægelseshæmmede måske være sværere at teste direkte. Her bruges en såkaldt surrogat-test, hvor man tester personen gennem en stedfortræder. En surrogat-test bruges også til helt små børn og til test af dyr.

 

VIL DU VIDE MERE

Kinesiologien kan rubriceres som et spirituelt emne, der har fokus på kroppens sundhed ud fra en spirituel synsvinkel. Andre begreber, der kan rubriceres i samme kategori er Homøopati, Bachs blomstermedicin, healing og massage.

Nævnes bør også afsnittet Biorytmer, der giver grundig beskrivelse af alle tre biorytmer; den fysiske, den psykiske og den intellektuelle samt mulighed for at du kan udregne dine egne biorytmer.

Hvis interessen er omkring begrebet meridianer har også begrebet Zoneterapi dem som fundament for behandlingen og de benyttes meget i Yoga og har tæt sammenhæng med begrebet Chakra. Og endelig hvis interessen er omkring “De fem elementer” behandles disse uddybende i afsnit om Feng Shui.

Hvis du er interesseret i overordnet at vide hvad er alternativ behandling så læs vores afsnit herom. I forlængelse heraf kan anbefales afsnit om Helskekost og urtemedicin. Nærliggende – når fokus er på spiritualitet og kroppens sundhed – er også afsnit om Faste og udrensning.

 

Stil spørgsmål om Kinesiologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kinesiologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål