TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 7

Persontypen Den lærde
Planeten Neptun
Bogstaver G-P-Y

Syv er tallet for den indadvendte, reserverede, alvorlige, værdige filosofiske eller åndelige type. Disse mennesker er oftest indadvendte individualister eller slet og ret enespændere. De er intellektuelle og på evig søgen efter “sandheden”. De ynder ro til meditation og dybe overvejelser over livets spørgsmål og mysterier.

Sindets tal for analyse af alle kendsgerninger. En evig søgen efter “sandheden”. Behøver ro til meditation. Fare for eneboer-tilværelse og overbekymring. Syv står for individets sans for grænser. Tid, tidens begrænsninger, den materielle verdens yderste grænser.

I nummerologien repræsentere tallene et til syv, den materielle verden og tallet syv er således grænsen mellem den materielle verden og den åndelige verden. Menneskets bevidsthed om det materielles begrænsninger gennem begrebet tid – intet i verden varer evigt, medmindre det bliver omformet på en eller anden måde.

Den lærde er stille og reserveret. En god tænker, analysator og mægler. Du har behov for fredfyldte omgivelser og bliver irritabel, hvis dine omgivelser er støjende. Du er kultiveret, følsom, hemmelighedsfuld og kan have anlæg som spirituelt medie. Din sande natur er at være rolig, for at udvikle dybden af personligheden og således at berige menneskeheden gennem filosofi. Du nyder dine øjeblikke af ensomhed, væk fra mængden.

Der er en sky af mystik og hemmelighed omkring dig. Du synes at være filosofisk, mystisk, poet, tænker, videnskabsmand og forsker, hvis midlertidige tilbagetrækning tillader tid for yderligere undersøgelser. Du har en overklasseagtig udstråling, en personlig værdighed og en forfinet høflighed og synes at indeholde en uafrystelig tro på fremtiden.

Pythagoras betragtede 7 som værende det mest hellige af alle tal, og hans studenter tog deres klosterløfter eller forpligtelser ved 7-tallet. I gamle dage blev et barn født med 7 øjeblikkelig placeret i templet for at blive præst eller præstinde. I dag findes 7’ere i de højere grader inden for kirken eller som ledere af mystiske cirkler. De tjener den spirituelle erkendelse og bliver mestre.

Numerologi
Betydning tal nr. 7

Tal nr. 7 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen den Lærde og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 7 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 7 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 7 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Tallet 7’s konstruktive aspekter: Visdom, gode analytiske evner, filosofiske anlæg, spirituelle anlæg.

Tallet 7’s negative aspekter: Kritik, skepticisme, nervøsitet, uberegnelig, melankoli, sarkasme.

Tallet 7’s destruktive aspekter: Uærlighed, tyveri, snyd, bedrageri, druk, voldsomhed, troløshed.

Høj eller lav
repræsentation

Mange 7-taller i den numerologiske profil viser teknik, analyse, forskning, forkærlighed for fakta, mental skarphed. Få eller ingen 7-taller i den numerologiske profil viser accept af overfladiske bedømmelser, afvisning af sund fornuft, mangel på spirituel viden.

NÅR Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 7

Når dit Udtrykstal er 7 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 7 tallet repræsentere; at udvikle din bevidsthed samt dine intuitive og filosofiske sider.

Du er her for at bruge og udvikle dit sind. Du bør gøre alt hvad du kan for at udvide din bevidsthed; studer filosofi, religion og metafysiske emner.  Fordyb dig i og udforsk det okkulte, det mystiske og fænomenernes verden her i livet.

Rejs og oplev kontakt med fremmede lande og kulturer. Lær at meditere og giv dig selv lov til dybe overvejelser over livets spørgsmål og mysterier. Vær periodisk alene i skoven, bjergene eller ved kysten, hvis dette kan hjælpe dig til komme i kontakt med dit indre jeg, dine dybeste tanker og udvikle din bevidsthed.  Du vil naturligt et stykke henne i din udvikling blive tiltrukket af livets mystiske, åndelige side.

Du rummer latente spirituelle, clairvoyante og psykiske evner. Du bør udvikle dine mentale kræfter, verden vil få gavn af dem. I ældre tid blev dem, der var født som 7’ere, placeret i templer for at blive præster eller præstinder, da tallet syv peger på store mentale kræfter. Også helt andre fordybelsesområder kan vække din interesse såsom musik, kunst, poesi. Dyrk områder hvor din kreative forestillingsevne råder frit, opløfter din sjæl og lader dig rejse til andre områder.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 7

Du har fremtoning af at være den tænkende professor. Altid opslgt af tanker og grublerier over livets store spørgsmål. Der er en sky af mystik og hemmelighed omkring dig. Du synes at være filosofisk, mystisk, poet, tænker, videnskabsmand og forsker, hvis midlertidige tilbagetrækning tillader tid for yderligere undersøgelser.

En gennemtrængende observationsevne hjælper dig til mentalt at analysere enhver situation. Du har en overklasseagtig udstråling, en personlig værdighed og en forfinet høflighed og synes at indeholde en uafrystelig tro på fremtiden. Hvis du bliver fanget af det materielle, vil du kun finde utilfredshed og miste din balance og blive frustreret. Du vil blive tungsindig og tilbagetrukken.

Livsperioder for tallet 7

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 7 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 7 tallet. Og da de vibrationer som 7 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: I denne periode har du formentlig formemmelsen at du er anderledes end dine kammerater. Du afviser konformitet. Denne periode får dig til at vaere tilboejelig til at soege og absorberer laering som det primaere fokus. Du må forvente at du ikke foeler dig specielt tilrette i dine omgivelser. Din naturlige nysgerrighed og dit spoergelystne sind vil bringe dig vidt omkring i loebet af denne periode.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 7 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 7 tallet. Og da de vibrationer som 7 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode i de produktive år er fabelagtig for en der foelger studier og analyserer. Du vil have tendens til at strabe efter intellektuel vaekst og udvikling og du vil vaere tilboejeig til at vaere i en process med at udvide dine intersseomraader.

Denne periode er et plus hvis du er engageret indenfor et  akademiske erhverv, men ellers kan fremskridt gå langsomt. Det vil være hårdt at tvinge dig selv til at søge nye muligheder, og hvis du gør det vil det formentlig være til ingen nytte. Måske vil muligheder komme til dig hvis du holder dig parat.

Din tredje livsperiode er
karakteriseret ved 7 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 7 tallet. Og da de vibrationer som 7 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Når denne periode finder sted senere i livet vil du formentlig finde dig selv engageret i studier som aldrig før.

I denne periode vil du opdage at du skriver mere, du engagere dig i en eller anden form for forskning, eller vover dig i lag med nye og interessante emner. Dette er ikke en særlig social periode og faktisk er der bekymringer med hensyn til at du kan blive mere og mere isoleret. Men husk isolation vælger du også selv.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere