TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 8

Persontypen: Forretningsmanden
Planeten Saturn
Bogstaverne H-Q-Z

Tallet 8, er energien for handel og forretningsfolk. Du har en dynamisk personlighed, og folk anerkender din autoritet, fordi du fremtræder som velstående og indflydelsesrig. Der er en udstråling af myndighed over dig. En som kan klare store forretninger og styre handelsaffærer. Du udstråler en personlig kraft og styrke som bringer anerkendelse, hvor du end går.

En succesfuld fremtræden er standard for dig. Du er skarpsindig, fuld af ressourcer og ambitiøs efter magt. Fejltagelser ansporer dig blot til større bestræbelser. Du giver ikke let op. Du er en pengemager og vil sandsynligvis blive velhavende. Nogle ottere vinder og taber mere end én formue i deres liv.

Du er udrustet med originalitet og inspiration, og du kan lide at skabe. Du er et multitalent på alle områder indenfor materiel udøvelse. Med disse kvaliteter, din diplomati, ihærdighed og mod, kan du opnå alt. Fare for at blive enevældig og meget materialistisk.

Tallet otte er et tegn for det uendelige og i numerologi står 8-tallet for individets sans for evigheden. Dvs. overskridelse af grænserne for det materielle. Tallet otte er symbolet for genskabelse (død/genfødsel) og betegner tillige en balance mellem modsatrettede kræfter eller ligevægt mellem åndelige kræfter og naturens kræfter.

Hvis du er en negativ otter, er du en type, som skal frygtes. Du kan være tyrannisk, dominerende, selvisk og skånselsløs. Beregnende for din egen fremfærd. Du kan være en revolutionær, klar til at ødelægge og forstyrre. Der er ved denne vibration fare for at blive enevældig og materialistisk.

En positiv otter forstår at udnytte de store og stærke energier dette tal bærer. Dette tal giver styrke og vilje og ved at bruge disse kvaliteter, har du let ved at lykkedes indenfor hvad du nu end beslutter dig for at lykkedes indenfor. Korrekt brug af denne vibration bringer dig anerkendelse, enten i den finansielle verden eller i sportsverdenen, da du ved at udnytte dens gaver har styrke og beslutsomhed til at overvinde alle hindringer og opnå dine mål.

Numerologi
Betydning tal nr. 8

Tal nr. 8 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Forretningsmanden og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 8 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 8 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 8 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Tallet 8’s konstruktive aspekter: Lederskab, evnen til at lykkedes, praktisk, autoritet, materiel frihed, udøvende evne, selvtillid.

Tallet 8’s negative aspekter: Forkærlighed for magt, ambition for Selvet og penge, krav om anerkendelse, intolerance.

Tallet 8’s destruktive aspekter: Tyranniserende, hårdhed, uretfærdighed, ubarmhjertighed, hensynsløshed.

Høj eller lav
repræsentation

Mange 8-taller i den numerologiske profil viser overdreven ivrighed efter at nå langt, evne til at lykkedes og få tingene til at betale sig, udøvende evne, pengebevidsthed. Få eller ingen 8-taller i den numerologiske profil viser at man ikke har udprægede forretningsevner og ikke interessere sig synderligt for materielle goder.

NÅR Dit Livslektie
tal er 8

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod at lære at blive god til at lede, styrer projekter, være autoritær og bruge din fysiske og intellektuelle krafter og ambitioner positivt. I dette liv skal du lære at have at goere med penge, handel og forretnings anliggender.

Du skal lære at være med og styrer den personlig kraft du udstråler. En styrke som vil bringe dig anerkendelse, hvor du end går. Du må lære at bruge af det, som synes at være dit endeløse lager af fysiske modstandskraft og udholdenhed.

Med 8 tallet som dit Livslektietal har du latent en kapacitet og et latent ønske om at bruge dit storslåede mod og udholdenhed, og du har mulighed for at opnå dine mål gennem dine ihærdige bestræbelser. Anerkendelse, succes og velstand er det der vil give dig mening i livet. Udholdenhed i din karriere og lange timer med intensivt arbejde understøttet af ambition er det, der bærer dig til toppen, som leder indenfor dit valgte område.

Med 8 tallet som Livslektietal skal du samtidig lære at påvirke andre, så de bliver selvstændige. du skal desuden lære at dele din gode skæbne med andre.

Du må lede og vise ved eksemplet, hvordan man får gevinst i forretninger. Du skal i den forbindelse lære at fejltagelser blot er ment til at ansporer til større bestræbelser. 8 tallets vibration vil lære dig skoenhedn ved at skabe ved at vaer praktisk og stædig.

Du må være fokuseret på at lære om de tilfredsstillelsee der findes i den materielle verden. Du vil også finde at du er godt udrustet til konkurrence i forretningsverdenen eller i andre konkurrencebetonede områder. Du kan lære at mestre hvordan du manager dig selv og dine omgivelser til fulde.

Med 8 som Livslektietal  skal du samtidig passe på ikke at blive tyrannisk, dominerende, egoistisk og skånselsløs. Vær opmærksom på at materielle vindinger kan virke som værende vigtigere for dig end, familie, hjem og freden i dit sind. Der er farer for at beslutsomheden efter succes kan blive en besættelse. Husk at bruge dine kræfter og 8 tallets energier positivt

NÅR Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 8

Når dit Udtrykstal er 8 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 8 tallet repræsentere. Tallet 8 er energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer projekter. Fare for at blive enevældig og materialistisk.

Du har storslået mod og udholdenhed, og du vil opnå dine mål gennem dine egne bestræbelser. Anerkendelse, succes og velstand er din sande skæbne. Udholdenhed i din karriere og lange timer med intensivt arbejde understøttet af ambition er det, der bærer dig til toppen, som leder indenfor dit valgte område. Ingen mindre position kan være acceptabel for dig.

Du har imidlertid behov for at sammenkoble dine materielle kræfter med de spirituelle og at opnå mesterskab i dig selv, før du kan opnå og holde den position, du visualiserer for dit livs arbejde.

Nogle mennesker med denne vibration bruger deres enorme styrke og udholdenhed inden for sport og bliver enestående atleter, som derved udtrykker deres beslutsomhed ved at være toppen af sporten hellere end inden for forretningsverdenen. Imidlertid ender mange berømte atleter indenfor forretning, når deres sportskarriere er slut.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 8

Du har en dynamisk personlighed, og folk anerkender din autoritet, fordi du fremtræder som velstående og indflydelsesrig. Der er en udstråling af myndighed over dig. En som kan klare store forretninger og styre handelsaffærer. Du udstråler en personlig kraft og styrke som bringer anerkendelse, hvor du end går. Du virker autoritativ, uvildig og etisk. Du synes at indeholde et endeløst lager af fysisk modstandskraft og udholdenhed.

Din personlige kraft kan lede dig til situationer, hvor du kan misbruge denne kraft. Materialisme tager da over i forhold til din bedre dømmekraft og du kan blive hævngerrig og ond, hvis du modarbejdes. En succesfuld fremtræden er standard for dig, og du insisterer på, at dit tøj er i orden og af god kvalitet.

Livsperioder for tallet 8

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 8 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 8 tallet. Og da de vibrationer som 8 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: En saadan periode tidligt i dit liv betoner det praktiske og det materielle. Denne periode biver formentlig ikke den bedste barndomsoplevelse siden den har tilboelelighed til at oege betydningen af materiel success i en upassende alder.

For den mindre velhavende, kan der vaere for megen interesse i at opnaa materielle mål. Men denne periode kan ogsaa have sine positive sider siden den forbereder en relativ ung person til financiel og materiel succes.  Det kan vaere at du går ind i forretningsanliggender tidligt i livet med med de noedvendige vaerktoejer til at lykkedes.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 8 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 8 tallet. Og da de vibrationer som 8 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode kan skubbe dig op på et success niveau som ikke ellers ville have vaeret opnaaet.

Denne periode betegner en tid hvor dit talent, din autoritet og generelle forretnings faerdigheder kommer i forgrunden. Du har brug for at saette dine mål hoejt og goere alt med store haandbevaegelser. Hvis du har iboende evner for management vil denne periode acellererer din evner og i sidste ende dine resultater.

Din tredie livsperiode er
karakteriseret ved 8 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 8 tallet. Og da de vibrationer som 8 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode antyder at dine stoerste bedrifter er på vej til at blive til virkelighed. Hvis alt hvad du har manglet foer var god management, kan tiden nu vaere tiden til at straale.

I pensionerings perioden vil du finde dig selv dybt involveret i klubber, organisaitoner og måske også regeringsmaessige sammenhæng. Dit bidrag til disse kan være vigtigt for din følelse af fuldbyrdelse og for dit sociale liv.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere