1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Dit livslektietal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

numerologi-number-01

Dit Livslektietal er 1

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod individets udføjelser, den individuelle, uafhængige skabelse. Det som du skal lære i dette liv er troen på dig selv og egne ideer.  Dette er en todelt proces. Først må du lære at være uafhængig, stole på dig selv og din egen intuition. Du skal først lære at have tillid til din originalitet, viljestyrke, kreativitet og din evne til at forny ting omkring dig. Dernæst må du lære at føre an, være den toneangivende, at have modet og handlekraften til at gå forud med innovative ideer inden for nye områder.

Med 1 tallet som dit skæbnetal skal du lære at være ledertypen, der frembringer ideer, er kreativ inspirerende og i besiddelse af entusiasme, overblik og de organisatoriske evner til at gennemfører ideerne. Der ligger i denne udvikling en naturlig fare for egoisme og mangel på interesse for andre, som du må være opmærksom på. Du bør således være opmærksom på at din udvikling af din individualitet kan kræve sine ofre. Andre kan hurtig komme til at opfatte dig som diktatorisk, stædig og enerådig. Ved at være opmærksom på denne udfordring kan du undgå mange faldgrupper.

Du gør således dig selv megen gavn hvis du erkender at du er bedst  i en position hvor du kan føre an, være igangsætter, opfinder eller innovator af en slag og mest mulig undgår at indtage rollen som efterfølgeren eller som et underordnet medlem af en gruppe. Af den simple grund at du i disse positioner ikke kommer til at udfolde dit sande jeg og derved ikke er gavnlig hverken for dig selv eller dine omgivelser.

Med tallet 1 som dit skæbnetal har du et latent ønske og en latent kapacitet til at være det unikke individ, der i sin ypperste form er ustoppelig og som når store unikke individuelle præstationer hvad enten disse så søges indenfor sportsverden, forretningsverden eller et helt andet sted. At være individuel skabende, modig og uafhængig er hvad du skal lære i dette liv og jo mere du indser at dine personlige talenter hører til den guddommelige gnist og ikke til din person, jo mere vil din åndelige bevidsthed vokse. Og du vil finde din mening og plads i livet ved at følge din evner og resourcer. Lad din pionerånd går forud for alt andet og udtryk din enestående individualitet.

numerologi-number-02

Dit Livslektietal er 2

Den Livslektietal som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at lære at blive god til at omgås folk. Det som du skal lære i dette liv er partnerens rolle. At være en støtte for dem, der har lederrollen, hjælper dem til at finde deres mål i livet og forbliver i baggrunden, hvis det er nødvendigt. Du skal lære at bekymre dig om andre og bringe mennesker sammen på grundlag af fælles årsager. Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre.

Det som du skal lære er at være den, som ser forskellige meninger op imod hinanden og som objektivt er i stand til at forene modsætninger og få andre til at samarbejde. Du skal lære at være mester i samarbejde og i at opretholde harmoni og fremsynethed i dine omgivelser. Altid være den som ser muligheder for samarbejde, mægleren. Du påvirker således meget de sammenhænge du er i med dit klarsyn og dit helhedssyn på udfordringerne. Aldrig enssidet, altid objektivt nuanceret. Du skal stræbe efter altid at tro det bedste om andre mennesker og ønske det bedste for alle. At være ærlig i tanke, handling og ord. At være diplomatisk og taktfuld i din adfærd.

Det Livslektietal 2 fortæller du skal lære, må ikke forveksles med ydmyghed eller tilbageholdenhed. På grund af dit klarsyn og din fairness vil mange søge dine råd og vejledning. Stol på din intuition og indre vejledere og lad ikke ydmyghed eller beskedenhed stå i vejen for at du udtaler eller udfolder dig. Giv andre de råd og vejledning de søger. Der kan ved denne vibration være fare for svaghed og holdningsløshed. Dine kvaliteter kan blive en hjælp til dig i forretningsanliggender, fordi dem, som har fortjeneste af dine talenter til gengæld vil hjælpe dig til at gøre brug af dine evner. I forbindelse med samarbejde og grupper vil du komme i berøring med den lære, du kom for at lære i dette liv. Succes er derved meget sandsynlig.

numerologi-number-03-1

Dit Livslektietal er 3

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at lære at lade din energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Du har behov for at udtrykke dig, at manifestere dig og at se resultatet af dit arbejde. Livslektietallet 3 kombinere det at turde fra Livslektietal 1; Individet, med forsigtigheden fra Livslektietal 2; Partneren. Livslektietal 3 fortæller at hvad du end foretager dig i livet bør du udvikle og bruge dine kreative og kunstneriske talenter. Livslektietal 3 fortæller dig at du skal lære at være livets kunstner og være oprigtig overfor at du rummer latente exceptionelle kreative evner i tekst, tale, undervisning eller anden udtryksform.

Denne skabelsestrang skal du give lov til at komme til udtryk og du skal give dig selv lov til manifestere dig i et eller andet unikt udtryk. I dette liv skal du lære at være kunstneren. I denne udvikling ligger en naturlig fare for at du bliver så begejstret over livet og de mange muligheder der er for at lade sig selv komme til udtryk heri at udtrykket bliver overfladisk og pjanket. Dette især hvis du ikke husker at specialisere og fordybe dig. Dette kan værer en hård opgave for personer med Livslektietal nr. 3, idet de med deres indre længsel efter at udtrykke sig, altid er på jagt efter ny inspiration. Disse mennesker egner sig ikke til rutinearbejde. De har brug for at udforske livet og de har derfor undertiden svært ved at holde fokus og følge tingene helt til dørs.

Oftest er personer med Livslektietal 3 selv meget bevidst om denne fare og de er da også oftest de første til at klantre dem selv for manglende dybde eller mening med det som de har frembragt, hvad enten dette så er et billede, en bog, et foredrag eller et helt andet udtryk. Dette leder undertiden disse mennesker over i perioder med kraftige humørudsving. Fra den triste melankoli, tilbagetrukkethed til den totale optimisme og udadvendthed.

Det du skal lære i dette liv er at lade din kreativitet manifistere sig. Dette kan have mange udtryk. Du kan skrive, forelæse, undervise eller finde din niche inden for journalistik. være opfinder, kunstner. Du er bedst inden for intellektuelle, kunstneriske eller kreative områder. Især menes Livslektietal 3 at rumme et ønske om at lærer at kommunikere. Hvilket man jo kan gøre på mange måder. Husk at det at kommunikere både indebærer en evne til at udtrykke sit budskab samt en evne til at lytte til omverden, en evne til at lytte til andre.

numerologi-number-04

Dit Livslektietal er 4

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at lære at arbejde konstruktivt, systematisk og effektivt. Og skønt dette ikke umiddelbart lyder som den allersjoveste livsopgave at have er det nu ikke så slemt. Det er nemlig ikke så meget hårdt arbejde i sig selv du skal lærer selvom det også er en del af det. Det som du skal lære er alle de glæder, der kommer ud af arbejde. Disse kan deles op i to dele. Den første er selve glæden ved processen at arbejde og den anden er glæderne over resultatet af det arbejdet bringer.

Ses først på processen så skal du lære at arbejdsprocessen i sig selv kan være givtigt.  Du skal lære glæden ved arbejdet i sig selv og se det som resultatet i sig selv. Dette kræver at du lærer at fordyber dig. Uden fordybelse, ingen indlevelse og uden indlevelse, ingen lidenskab. Tillige skal du lære at have stolthed i arbejdet. Hvis du udføre dit arbejde på en sjusket, overfladisk måde, vil du ikke lære følelsen af at producere et resultat, du kan være stolt af. Desuden kræver det også at du lærer at gå systematisk konstruktivt frem. Du skal lære at nærme dig enhver arbejdsopgave med samme respekt som en munk viser for den forstående bøn, ved diverse forberedelse ritualer, før selve bønnen fremføres. Du skal lære at være i arbejdet med samme fordybelse som munken i dennes bøn. Det kan være en stor hjælp for dig at opbygge systematiske fremgangsregler at foelge en eller anden form for rutine, ritual eller administrativt system. Samt at arbejde med din koncentrationsevne og styring af dine energier.

Det andet du skal lære er glæden over det som arbejdet bibringer, skaber mulighed for.  Den glæde man oplever når man kigger på sin bil efter at have poleret på den hele søndagen eller glæden ved det hovedrengjorte hjem efter en hård dags skrubben og skuren i alle kroge. Disse glæder er ikke de samme hvis andre har gjort arbejdet for en. Man bliver knyttet til sin cykel når man har pudset eller lappet den, men indtil dette tidspunkt indtræffer er det blot en cykel man kører rundt på. Når man får ting foræret eller generelt ikke har arbejdet for at opnå dem er glæden ved dem ikke nær så stor som hvis man har gjort en indsats. man kan naturligvis godt glæde sig over et rengjort hjem hvis man har valgt at ligge sin energi andetsteds og betalt sig fra det.

Men så har man jo også inddirekte arbejdet for det. Det du skal lære er altså glæden ved at arbejdet skaber noget. Det kan være et resultat i sig selv – et hus bliver bygget, en bog bliver skrevet, en arbejdsrapport bliver færdig – eller det kan være et inddirekte resultat i form af typisk penge (løn). Dette kan udtrykkes som at lærer pengenes værdi, men det er ikke helt dækkende for det du skal lære er mere end det. Du skal lære at værdsætte dig selv som et skabende indvid, der via koncentration, systematik og flid opnår et resultat.

Med en sådan opgave er du i fare for at virke for alvorlig og kold på din omverden og din opgave ligger også i ikke at fremstå som en dedikeret arbejdsnarkoman – men som en arbejdeshest – hvis glæde ved arbejdet kan smitte af på og inspirere andre. Du skal passe på ikke at blive for bureaukratisk, dogmatisk og snævertsynet, hvilket kan komme til at spærre for kreativiteten. Dine effektive daglige rutiner skal du også passe på ikke kommer til at dominere i dit liv og tage styringen i en sådan grad at du går glip af chancer og muligheder der kommer din vej. Du vil være nødt til af og til at være klar over i hvilket større sammenhæng dit arbejde indgår for også at fange de beskeder der er til dig der.

 

numerologi-number-05

Dit Livslektietal er 5

Når dit Livslektietal er 5 er den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at opleve frihed. Du har brug for at lære at indrette dig efter forandringer og at blive mere alsidig. Du skal udvikle din frihed, fysisk, mentalt og spirituelt, sådan at den mere eventyrlige side af din natur kan udtrykke sig selv. Du har behov for at rejse og at have omgang med mange forskellige typer mennesker, så dit eget perspektiv i livet kan udvikles og bredes. Du skal udvikle din bevidsthed og lære at kommunikere effektivt med andre. Din bevidsthed er din største ressource og skal udnyttes til yderste grænse. Du er her for at erfare værdien af frihed og bør ikke binde dig selv for hårdt. Du bør søge og opleve retten til frihed, frie tøjler og ikke tillade nogen begrænsning af dine idealer eller tænkemåder.

Du skal lære frihed, hvilket naturligt ligger op til eksperimenteren med tilværelsen til yderste konsekvens. I denne udvikling ligger en naturlig fare for ekstremer af alle slags. En eftergiven på det fysiske plan når det gælder laster/lyster, hvilket kan give sig udslag i overdreven brug af stoffer, alkohol, sex, mad m.v. Og/eller en eftergiven på det mentale plan, hvilket kan give sig udslag i utroværdighed, manglende koncentrationsevne samt at man går i for mange retninger på en gang og derved blive altmuligmanden / kvinden, der reelt ikke mester noget som helst. Din udfordring er således også at styre din udforskning af begrebet frihed, så den ikke bliver hindrende for at du kan opretholde et normalt liv og leve op til dine forpligtelser som ægtefælle, medarbejder, forældre etc.

Frihed i bevidstheden er omdrejningspunkt for det som du skal lære i dette liv. Denne udvikling stimuleres på mange måder, men først og fremmest ved at du konstant selv søger udfordringer for din bevidsthed og sætter den på prøve og arbejde. Du bør bevidst afvise at være bundet af gamle ordener eller udslidte ideer og accepterede principper. Du bør være åben overfor nye begreber og nye måder at forstå sammenhænge på. Du bør undgå et ensformigt, rutinepræget liv og i stedet sørge for fornyelse i dit liv ved eksempelvis at huske at rejse,  købe nyt tøj, læse nye bøger, sætte dig ind i nye emner m.v.

 

numerologi-number-06

Dit Livslektietal er 6

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod at lære at føle ansvar for din nære omgangskreds og for samfundet. Din mission kan være at lære andre at opretholde fred og harmoni i deres liv og at sprede “den gyldne middelvejs” ide. Af alle tals kærlighedsvibrationer er dit det, der mest gør sig skyldig i udglattende kærlighed. For at lære hvad livslektie nr. 6 peger på er det nødvendigt at gå to veje.

Først og fremmest må du arbejde med din egen person. Du kan ikke gå ud i verden og være den udglattende diplomat, messias, fader- moderfigur, hvis du ikke selv er tillidsvækkende, udstråler ro, kærlighed, omsorg, oprigtig interesse og er i besiddelse af ro, autoritet og klogskab på verden og dens mennesker. Din rejse må således tage udgangspunkt i dit eget jeg. Du skal udvikle medfølelse og forståelse for andre menneskers tanker og handlinger. Ved at være bevidst om andres behov, øger du din evne til at se begge sider af en sag. Du bør udvikle en personlig følelse af ansvar overfor dem, som er afhængige af dig og en social fornemmelse af ansvar for velfærden for dem der er i dit samfund.

Dernæst skal du ud i livet og “kurerer fejl og uretfærdigheder”. Tag evt udgangspunkt i dine nære relationer og optræn dine evner til at være omsorgsfuld og støttende overfor disse. Husk at du for at være reelt støttende ikke må være for eftergivende eller overfladisk.   Lær at tillade din familie at udtrykke deres egne ønsker og begær i livet. Også selv om du ikke er enig i deres valg. Du er godt på vej til at lære din livslektie når andre begynder at fornemme din skarpsindighed, ærlighed og retfærdighed og opsøger dig for at afklare enhver uoverensstemmelse, som de finder. Din udbredelse af budskabet ” fred og harmoni” kan have mange udtryk. Fra den direkte støttende til den, der ytre sine budskaber i skrift, tale eller via sin kunst.

Der er ved denne udvikling en naturlig fare for at påtager sig alverdens byrder og pylrer om alle og enhver. Fare for påtrængenhed og alt for meget “blanden sig i andres sager”. Det er således også din udfordring at beholde din egen integritet og kæmpe for dine egne synspunkter samtidig med at du agitere for kompromisset og det fredfyldte. Hvis du oplever at andre ikke vil tage imod din støtte og omsorg skal du passe på ikke at få ondt af dig selv og hengive dig til selvmedlidenhed og martyri. Som oftest indebære denne livslektie dog at du opnår en meget stor og kærlig omgangskreds.

 

numerologi-number-07

Dit Livslektietal er 7

Den livslektie, som du skal lære i dette liv er rettet mod at udvikle din bevidsthed samt dine intuitive og filosofiske sider. I numerologien repræsentere tallene et til syv, den materielle verden og tallet syv er således grænsen mellem den materielle verden og den åndelige verden. Menneskets bevidsthed om det materielles begrænsninger gennem begrebet tid – intet i verden varer evigt, medmindre det bliver omformet på en eller anden måde. Du er her for at bruge og udvikle dit sind. Du bør gøre alt hvad du kan for at udvide din bevidsthed; studer filosofi, religion og metafysiske emner. Fordyb dig i og udforsk det okkulte, det mystiske og fænomenernes verden her i livet.

Rejs og oplev kontakt med fremmede lande og kulturer. Lær at meditere og giv dig selv lov til dybe overvejelser over livets spørgsmål og mysterier. Vær periodisk alene i skoven, bjergene eller ved kysten, hvis dette kan hjælpe dig til komme i kontakt med dit indre jeg, dine dybeste tanker og udvikle din bevidsthed.

Du vil naturligt et stykke henne i din udvikling blive tiltrukket af livets mystiske, åndelige side. Du rummer latente spirituelle, clairvoyante og psykiske evner. Du bør udvikle dine mentale kræfter, verden vil få gavn af dem. I ældre tid blev dem, der var født som 7’ere, placeret i templer for at blive præster eller præstinder, da tallet syv peger på store mentale kræfter. Også helt andre fordybelse områder kan vække din interesse såsom musik, kunst, poesi. Dyrk områder hvor din kreative forestillingsevne råder frit, opløfter din sjæl og lader dig rejse til andre områder.

Der er ved denne udvikling en naturlig fare for at din fordybelse og grublen kan isolere dig fra omverdenen. Der er en hårfin balancen mellem at være indadvendt individualist og så at være enegænger, enespænder.  Du skal udvikle din indfølingsevne, så du ikke vil blive gjort til grin af ydre hændelser. Du har også en udfordring i at opretholde skillelinien mellem det tænkeligt mulige og det praktisk mulige, for ikke at blive for skuffet over den ydre verden og isolere dig selv som det misforståede geni. Nogle gange gør du folk usikre med din evne til at se lige gennem dem. – eller ved konstant at vende tingen på hovedet og sætte spørgsmålstegn ved det etablerede. En erkendelse og forståelse af at du kan have denne påvirkning på mindre oplyste og mindre søgende individer kan styre dig udenom mange faldgruber.

numerologi-number-08

Dit livslektietal er 8

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod at lære at blive god til at lede, styrer projekter, være autoritær og bruge din fysiske og intellektuelle krafter og ambitioner positivt. I dette liv skal du lære at have at gøre med penge, handel og forretnings anliggender. Du skal lære at være med og styrer den personlig kraft du udstråler. En styrke som vil bringe dig anerkendelse, hvor du end går. Du må lære at bruge af det, som synes at være dit endeløse lager af fysiske modstandskraft og udholdenhed.

Med 8 tallet som dit Livslektietal har du latent en kapacitet og et latent ønske om at bruge dit storslåede mod og udholdenhed, og du har mulighed for at opnå dine mål gennem dine ihærdige bestræbelser. Anerkendelse, succes og velstand er det der vil give dig mening i livet. Udholdenhed i din karriere og lange timer med intensivt arbejde understøttet af ambition er det, der bærer dig til toppen, som leder indenfor dit valgte område.

Med 8 tallet som Livslektietal skal du samtidig lære at påvirke andre, så de bliver selvstændige. du skal desuden lære at dele din gode skæbne med andre.  Du må lede og vise ved eksemplet, hvordan man får gevinst i forretninger. Du skal i den forbindelse lære at fejltagelser blot er ment til at ansporer til større bestræbelser. 8 tallets vibration vil lære dig skønheden ved at skabe ved at vaer praktisk og staedig. Du må være fokuseret på at lære om de tilfredsstillelser der findes i den materielle verden. Du vil ogsaa finde at du er godt udrustet til konkurrence i forretningsverdenen eller i andre konkurrencebetonede omraader. Du kan lære at mestre hvordan du manager dig selv og dine omgivelser til fulde.

Med 8 som Livslektietal  skal du samtidig passe på ikke at blive tyrannisk, dominerende, egoistisk og skånselsløs. Vær opmærksom på at materielle vindinger kan virke som værende vigtigere for dig end, familie, hjem og freden i dit sind. Der er farer for at beslutsomheden efter succes kan blive en besættelse. Husk at bruge dine kræfter og 8 tallets energier positivt

numerologi-number-09

Dit Livslektietal er 9

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv er rettet mod at vise andre vejen gennem din geniale tænkning. Du kan vælge mange professioner – uddannelse og medicin er de mest sædvanlige arbejdsområder. Du kan blive taler, forfatter eller foredragsholder med lige stor lethed. Kommunikation, hjælp til fremmede og positioner indenfor statsmandsskab eller ledelse opnås let indenfor din kapacitet.

Det som du skal lære i dette liv – din livslektie – er at være den altfavnende elsker af menneskeheden, tolerant, venlig og forstående. Sædvanligvis viser 9 tallet som livslektietal også et menneske, der netop er parat til at påtage sig denne udfordring. Et menneske, der kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Du er således på toppen af livet og skal vende dig for at vise andre vejen. Du synes at modtage visdom oppefra. Således ved du, at den sande vej til lykke er at hjælpe andre. Du ved dette, men det er samtidig også det du i dette liv skal lære at udfolde i stor flor. Du er stærk i lidenskab og medlidenhed. Du kommer let til penge eller velstand og ved, hvordan du skal bevare den. Du er aldrig smålig, men handler med brede begreber og kan opnå succes på trods af vanskeligheder.

9 er prøvelsernes tal. Jo højere du når, jo flere besværligheder kan du møde. Du bør være tolerant og barmhjertig overfor andre på din vej. På denne måde vil du være et eksempel for dem, og de vil anerkende din sympatiske og medlidende natur. Folk vil drages mod dig på grund af din dybe og brede forståelse. Din tankegang er umådelig og uden grænser. Som følge af din åbenhed kan dine psykiske evner let udvikles og fremsynethed, forudanelse og forudsigelser flyder fra dig med lethed. Du synes at have en direkte forbindelse til livets mysterier. Du har meget stærke følelser og fornemmelser og kunne udtænke en ny filosofi til menneskeheden.

Du er gavmild og idealistisk. For enhver som behøver dine råd og din vejledning er du rundhåndet og godgørende, da du ved, at viden tilhører den, som søger. Dine forbindelser til andre mennesker i dit liv er stærke men ikke nødvendigvis varige. Du skal lære at lade dine venner gå deres egne veje, når deres behov er blevet opfyldt, da din skæbne er at være en enspænder, en slags eneboer. Det er ikke meningen, at du skal sidde alene for at meditere på en bjergtop, men din instinktive visdom og forståelse adskiller sig fra mængden. Du skal dele din visdom ud for at oplyse verden, du må derfor ikke være bundet af blivende forpligtelser, som vil være en begrænsning i din frihed.

Din livscyklus inkluderer rejser og samvær med berømte personer, som vil blive tiltrukket af dig på grund af din frie natur og brede medfølelse. Dit venskab omfatter verden. Du opnår let at få penge og uafhængighed, hvorved du er fri til at forfølge din verdslige skæbne.

Såfremt du er en negativ 9’er, er du egoistisk og bekymrer dig om dine egne behov mere end om andres. Denne selvtilfredsstillelse forhindrer troen på et højere udspring og kan resultere i vantro. Når du modarbejdes, bliver du let ophidset. Dit skarpe sind gør dig til en uhyggelig fjende. Da 9’ere er nødt til at leve op til en højere standard end andre, kan den resulterende anspændelse forårsage nerveproblemer. Dette kan skabe ulykkelige forbindelser til andre – inkluderet din partner.

 

numerologi-number-11

Dit Livslektietal er 11

Indledningsvis er det vigtigt at du gør dig selv bekendt med hvad det betyder at have et Mestertal i sin numerologiske profil. Numerologisk antages at personer hvis numerologiske profil indeholder Mestertal, er “gamle sjæle”, hvis erfaringer har gjort dem egnede til at være ledere og mestre. Der er således tale om tal af stor styrke og vigtighed. Og når du indeholder et Mestertal antages dette at være udtryk for at du har levet i mange reinkarnationer og opnået en hel del erfaringer – de er om man så må sige gamle sjæle og rummer derfor latent i sig en ufattelig viden om alt det de har tilegnet sig i deres forrige reinkarnationer af evner og færdigheder.

Du kom ind i en enestående og afprøvende inkarnation. Du skal praktisere “elsk din næste som dig selv”, og bruge dette som fundament. Din stærke intuition er af værdi for at opnå visdom og inspiration. 11 er en af de mest besværlige vibrationer, fordi kravet til høj standard er konstant. Du skal lære tålmodighed og på samme tid være i stand til at tage hurtige beslutninger. Søg efter balance mellem det materielle, fysiske liv og det inspiratoriske, åndelige liv, som ligger til grund for din selvforståelse. Du kan opnå succes inden for videnskab, fordi alle nye opfindelser og opdagelser som laserstrålen, forskning i anti-tyngdefelter, kirlian fotografi eller ethvert andet område inden for elektronik appellerer til dig.

Du kan vælge at blive astronom eller astrolog, efterforsker af eller fortolker af religiøse skrifter. Du kan blive underviser eller forfatter inden for filosofi. Du er original og kreativ og kan blive en inspiratorisk taler. 11 er et esoterisk mestertal af åndelig vigtighed. Det skænker mod, kraft og talenter med stærke følelser til gode lederevner. Du må ikke lade denne kraft gå dig til hovedet, da berømmelse og beundring er sandsynlig. Indse i stedet at sandt mesterskab er at tjene andre.

Du kan have valgt at leve dit liv som 2’er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af:

Du er her for at lære at blive god til at omgås folk. Du er en god sælger, mere overtalende end magtfuld. Du er en støtte for dem, der har lederrollen, hjælper dem til at finde deres mål i livet og forbliver i baggrunden, hvis det er nødvendigt. Denne kvalitet kan blive en hjælp til dig i forretningsanliggender, fordi dem, som har fortjeneste af dine talenter til gengæld vil hjælpe dig til at gøre brug af dine evner.

I forbindelse med samarbejde og grupper vil du komme i berøring med den lære, du kom for at lære i dette liv. Succes er derved meget sandsynlig. Du skal bekymre dig om andre og bringe mennesker sammen på grundlag af fælles årsager. Forskellige professioner er åbne for dig, efterhånden som du lærer at tilpasse dig de ting, som skal gøres. Du kunne vælge en karriere inden for økonomi, musik, medicin, religion eller statistiske analyser og efterforskning.

 

numerologi-number-22

Livslektie 22

Indledningsvis er det vigtigt at du gør dig selv bekendt med hvad det betyder at have et Mestertal i sin numerologiske profil. Numerologisk antages at personer hvis numerologiske profil indeholder Mestertal, er “gamle sjæle”, hvis erfaringer har gjort dem egnede til at være ledere og mestre. Der er således tale om tal af stor styrke og vigtighed. Og når du indeholder et Mestertal antages dette at være udtryk for at du har levet i mange reinkarnationer og opnået en hel del erfaringer – de er om man så må sige gamle sjæle og rummer derfor latent i sig en ufattelig viden om alt det de har tilegnet sig i deres forrige reinkarnationer af evner og færdigheder.

Den livslektie, som du har påtaget dig, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af følgende:

Du skal udtrykke en grundlæggende, opbyggende drivkraft. Udrette ting på en god måde og arbejde med store grupper eller forretningsanliggende. Du nyder import/eksport forretninger, som kan kræve lange rejser og møder med personer som har autoritet. Du kan lide at gribe ideer efter indskydelse og udføre dem i praksis. Selvbevidstheden er meget værdifuld for dig. 22 lover succes. Du ved, hvordan du skal bruge dine evner for at tilpasse dig de fysiske love i livet for at demonstrere almen fattelig viden hellere end hemmelig visdom. Du kan blive leder inden for bankvæsen eller finansielle opgaver på nationalt niveau eller hjælpe med at organisere forretninger for andre som ekspert i effektivitetsforbedringer eller lignende.

Som ambassadør for fremmede lande, vil du demonstrere politisk flair. Du kan lide at blive optaget af store opgaver for at udfordre den kraft, du modtager. Din lektie er at lære at overtage ledelsen i store organisationer og sammenslutninger og at omgås penge effektivt og nyttigt til fortjeneste for store gruppe af mennesker.

Du har muligheder for at oparbejde umådelig velstand på et verdensomspændende plan. Din storhed opnås gennem forskellige ressourcer, som også omfatter andre mennesker. Du er menneskekær og bruger den formue, du har samlet ved materiel vækst, på at bygge en bedre verden. Din originalitet tillader dig at skabe løsninger til problemer, hvor andre anser problemet for uløseligt. Du er et geni til at tænke i brede baner og alligevel altid nå til en praktisk løsning. Du er hårdtarbejdende, ærlig i din omgang med andre mennesker, og frem for alt, etisk. Du er mester i at dirigere rundt med folk, men pas på, at du ikke udnytter dem for din egen vindings skyld.

Overanstrengelse og begær efter magt og kontrol kan skabe en negative 22’er, hvis muligheder for ondskab kan medføre en ubarmhjertig eller endda berygtet tilstand. Overanstrengelse skaber følelsesmæssige vanskeligheder. Du har markante meninger og stor visdom, som altid anvendes til praktiske formål. Du bidrager til at forme verdens skæbne ved at være driftig, politisk eller ved liberalt erhverv.

Fasthed i venskaber og alle andre forhold – inkluderet ægteskab – giver et sikkert udgangspunkt, hvorfra du kan møde verden. Du har enorme evner som leder og som politisk foregangsmand. Med de rette bestræbelser, som i øvrigt falder dig nemt, kan du blive en af disse magnater, hvis navn lever, fordi de arbejder til gavn for millioner.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

Du skal opbygge et solidt fundament, hvorpå du kan bygge dit liv. Det kræver et velordnet system af styring og moral. Administration eller en eller anden form for ledelse vil være den bedste type beskæftigelse til dig. Du ønsker at dit hjemmeliv skal tilpasses til den kultur, som du lever i. Du vil sørge godt for dem, som du holder af, og du forventer, at de viser respekt og værdighed. Du er en ihærdig arbejder og fortjener ærligt din succes. Ved at være sparsommelig vil du opnå en tilpas opsparing som sikkerhed mod enhver form for personlige tab. Du skal lære ikke at tage chancer med mindre det er et sikkert væddemål. Du skal søge høje mål. Du kan ønske at opnå konkrete resultater hurtigt, og derfor skal du stræbe efter tålmodighed og udholdenhed. Lær at se resultaterne i øjnene og baser alle dine bestræbelser på sunde praktiske fornuftsslutninger.

 

Dit livslektietal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

 

NUMEROLOGI – TALLENES BETYDNING

Tal er i numerologi knyttet til en fast karakteristik, typisk repræsenteret ved en persontype – fx. tal nr. 1 er persontype Individet, tal nr. 2 er persontype Partneren, etc. Når numerologien fortolker hvilke energier de enkelte tal bidrager med til din person, sker dette ud fra hvordan det enkelte tal er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er fortolkningen og betydningen af de enkelte tal, afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Læs om numerologi på NetSpirit

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere