1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Dit fødselsdagstal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

numerologi-number-01
Dit Fødseldagstal er 1

Når dit Fødselsdagstal er 1 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 1 tallet repræsentere; Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer. Ledelse er dit nøgleord og du skal acceptere skæbnen af at lede mens andre følger. Dine egne uafhængige initiativer, vil hjælpe dig til at opnå succes gennem din beslutsomhed i at stå fast på din egen overbevisning – selv under tvang. Ved at udvise en fast tro på dig selv og demonstrere din evne til at vinde, vil du få succes under alle omstændigheder.

Du bør udvikle og repræsenterer det virkelige “jeg er”, bevidst om dig selv som centret for din verden. Du bør være søgende efter dine individuelle ønsker og du bør realiserer disse på en uafhængig, individuel måde. Du er her for at udvikle jeg’et, men du må ikke tillade det at blive udført som ekstrem selviskhed. Der er således ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre. Forhold dig til dette så godt du kan.

Din hovedvej er at udvikle troen på dig selv og egne ideer, uafhængigt af vedtagne normer og konventioner, hvilket kan kræve nogle sårerede på slagmarken. Men du behøver ikke at være frembrusende og anmasende for at udtrykke din individualitet. Den største fare for dig er netop hvis du undertrykker din skæbne om at være den der fører an og affinder dig med en andenrangs position. Dette ligger ikke naturligt til dig og vil ikke medføre noget godt hverken for dig selv eller dine omgivelser. Tillad din storhed at udfolde sig og du vil lykkedes her i livet. Til glæde for dig selv og din omverden – privat som jobmæssigt – der vil nyde godt af dine landvindinger.

 

numerologi-number-02

Dit Fødselsdagstal er 2

Når dit Fødselsdagstal er 2 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 2 tallet repræsentere;  fællesskab, samarbejde, diplomati, søgen efter kompromiet, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. Din skæbne er at være den taktfulde diplomat, fredsmægeren, bindeleddet mellem enkeltpersoner eller grupper af divergerende meninger. Din rolle er at føre an, men ikke i den udadvendte rolle. Ikke som gallionsfiguren, den ydre repræsentant. Mere som den indre foregangskvinde -mand, uden hvilken, at projektet, kompromiet aldrig var lykkedes. Din skæbne kan gøre dig til ambassadør inden for godgørenhed over for fremmede lande og derved bringe uhørt velstand til menneskeheden. Brug din indre “takt og tone diplomati” til at håndtere livets vanskelige situationer.

Du bør især have fokus på at udvikle værktøjerne til at optræde som den taktfulde diplomat, hvilket først og fremmest indebære udvikling af menneskekendskab. Ved at udvide denne bevidsthed, kan du ikke blot optimere dine kunstneriske muligheder, du kan også fremme dine evner som mægler og som en god kammerat og ledsager. Du bør stræbe efter at blive en integreret del af enhver organisation eller gruppe, som du kommer i kontakt med. Der er ved denne vibration fare fare for svaghed, holdningsløshed, over-sentitet og over-følsomhed. Husk at for at være noget for andre skal du være noget for dig selv først. Pas derfor på dig selv og ødelæg ikke din egen integritet ved at være for eftergivende eller gå på kompromisser, du ikke reelt kan stå inde for. Det er dit klarsyn og dine store latente evner som en respekteret kompromis mester, der skal udvikles. Ikke din ydmyghed eller din underdanighed.

 

numerologi-number-03-1

Dit Fødselsdagstal er 3

Når dit Fødselsdagstal er 3 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 3 tallet repræsentere; kunstneren, der lader sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning, kunst m.v. Det er din skæbne her i livet at være inspiratoren, motivatoren, en der opløfter og inspirerer andre. Vær oprigtig overfor at du rummer latente ekseptionelle kreative evner i tekst, tale, undervisning eller anden udtryksform. Du bør lade din kreativitet manifistere sig. Dette kan have mange udtryk. Du kan skrive, forelæse, undervise eller finde din niche inden for journalistik. være opfinder, kunstner. Du er bedst inden for intellektuelle, kunstneriske eller kreative områder.

I dette liv skal du udtrykke dig som kunstneren. I denne udvikling ligger en naturlig fare for at du bliver så begejstret over livet og de mange muligheder der er for at lade sig selv komme til udtryk heri at udtrykket bliver overfladisk og pjanket. Dette især hvis du ikke husker at specialisere og fordybe dig. Dette kan værer en hård opgave for personer med Livslektietal nr. 3, idet de med deres indre længsel efter at udtrykke sig, altid er på jagt efter ny inspiration. Disse mennesker egner sig ikke til rutinearbejde. De har brug for at udforske livet og de har derfor undertiden svært ved at holde fokus. Spild ikke dine energier i for mange retninger samtidig for således at udskyde fuldendelsen af en værdifuld skæbne. Du bør fremme venskabet mellem dine ligemænd ved at være en ven, når en ven er ønsket. Du spreder glæde og solskin gennem din evne til selvudtryk.

 

numerologi-number-04

Dit Fødselsdagstal er 4

Når dit Fødselsdagstal er 4 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 4 tallet repræsentere;  arbejdshesten, der udtrykker sig igennem sit arbejde, Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med ved tilstrækkelig selvdisciplin og koncentration. Din skæbne er at skabe håndgribelige og nyttige produkter.

Du har behov for at se, hvad du har opbygget. Du er latent dygtig til at systematisere, organisere og struktureret følge en arbejdsopgave til dørs. Din tankeverden er velstruktureret og kan håndtere dine særlige engagementer effektivt. Du udstråler kvaliteten af stabilitet. Som resultat vil andre hjælpe dig med at udføre arbejdet effektivt og forsvarligt.

Dine nøgleord er utålmodighed, ærlighed, beslutsomhed og fortrolighed. Du kræver lydighed indenfor familien og selvfornægtelse for at udføre pligter, hvadenten de er faktiske eller tænkte. Din sikre sans for det værdifulde, får dig til at føle uvilje mod middelmådighed. Du ved, at det der er værd at have også er værd at arbejde for eller at vente på. Med en sådan opgave er du i fare for at virke for alvorlig og kold på din omverden og din opgave ligger også i ikke at fremstå som en dedikeret arbejdsnarkoman – men som en arbejdeshest – hvis glæde ved arbejdet kan smitte af på og inspirere andre.

Du skal passe på ikke at blive for bureaukratisk, dogmatisk og snævertsynet, hvilket kan komme til at spærre for kreativiteten. Dine effektive daglige rutiner skal du også passe på ikke kommer til at dominere i dit liv og tage styringen i en sådan grad at du går glip af chancer og muligheder der komer din vej. Du vil være nødt til af og til at være klar over i hvilket større sammenhæng dit arbeje indgår for også at fange de beskeder der er til dig der.

 

numerologi-number-05

Dit Fødselsdagstal er 5

Når dit Fødselsdagstal er 5 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 5 tallet repræsentere; eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens, trives ved forandringer. Frihed i bevidstheden er omdrejningspunkt for måden du bør udtrykke dig i dette liv. Du bør søge og opleve retten til frihed, frie tøjler og ikke tillade nogen begrænsning af dine idealer eller tænkemåder.

Du bør udtrykke frihed, hvilket naturligt ligger op til eksperimenteren med tilværelsen til yderste konsekvens. I denne udvikling ligger en naturlig fare for ekstremer af alle slags. En eftergiven på det fysiske plan når det gælder laster/lyster, hvilket kan give sig udslag i overdreven brug af stoffer, alkohol, sex, mad m.v. Og/eller en eftergiven på det mentale plan, hvilket kan give sig udslag i utroværdighed, manglende koncentrationsevne samt at man går i for mange retninger på en gang og derved blive altmuligmanden / kvinden, der reelt ikke mester noget som helst. Din udfordring er således også at styre din udforskning af begrebet frihed, så den ikke bliver hindrende for at du kan opretholde et normalt liv og leve op til dine forpligtelser som ægtefælle, medarbejder, forældre etc.

 

numerologi-number-06

Dit Fødselsdagstal er 6

Når dit Fødselsdagstal er 6 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 6 tallet repræsentere. Din mission kan være at lære andre at opretholde fred og harmoni i deres liv og at sprede “den gyldne middelvejs” ide. Af alle tals kærlighedsvibrationer er dit det, der mest gør sig skyldig i udglattende kærlighed. For at lære hvad tal nr. 6 peger på som Fødselsdagstal er det nødvendigt at gå to veje.

Først og fremmest må du arbejde med din egen person. Du kan ikke gå ud i verden og være den udglattende diplomat, messias, fader- moderfigur, hvis du ikke selv er tillidsvækkende, udstråler ro, kærlighed, omsorg, oprigtig interesse og er i besiddelse af ro, autoritet og klogskab på verden og dens mennesker. Din rejse må således tage udgangspunkt i dit eget jeg.

Dernæst skal du ud i livet og “kurerer fejl og uretfærdigheder”. Tag evt udgangspunkt i dine nære relationer og optræn dine evner til at være omsorgnsfuld og støttende overfor disse. Husk at du for at være reelt støttende ikke må være for eftergivende eller overfladisk. Lær at tillade din familie at udtrykke deres egne ønsker og begær i livet. Også selv om du ikke er enig i deres valg. Du er godt på vej til at lære din livslektie når andre begynder at fornemme din skarpsindighed, ærlighed og retfærdighed og opsøger dig for at afklare enhver uoverensstemmelse, som de finder. Din udbredelse af budskabet ” fred og harmoni” kan have mange udtryk. Fra den direkte støttende til den, der ytre sine budskaber i skrift, tale eller via sin kunst.

 

numerologi-number-07

Dit Fødselsdagstal er 7

Når dit Fødselsdagstal er 7 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 7 tallet repræsentere; at udvikle din bevidsthed samt dine intuitive og filosofiske sider. Du er her for at bruge og udvikle dit sind. Du bør gøre alt hvad du kan for at udvide din bevidsthed; studer filosofi, religion og metafysiske emner.  Fordyb dig i og udforsk det okkulte, det mystiske og fænomenernes verden her i livet. Rejs og oplev kontakt med fremmede lande og kulturer. Lær at meditere og giv dig selv lov til dybe overvejelser over livets spørgsmål og mysterier. Vær periodisk alene i skoven, bjergene eller ved kysten, hvis dette kan hjælpe dig til komme i kontakt med dit indre jeg, dine dybeste tanker og udvikle din bevidsthed.

Du vil naturligt et stykke henne i din udvikling blive tiltrukket af livets mystiske, åndelige side. Du rummer latente spirituelle, clairvoyante og psykiske evner. Du bør udvikle dine mentale kræfter, verden vil få gavn af dem. I ældre tid blev dem, der var født som 7’ere, placeret i templer for at blive præster eller præstinder, da tallet syv peger på store mentale kræfter. Også helt andre fordybelsesområder kan vække din interesse såsom musik, kunst, poesi. Dyrk områder hvor din kreative forestillingsevne råder frit, opløfter din sjæl og lader dig rejse til andre områder.

 

numerologi-number-08

Dit Fødselsdagstal er 8

Når dit Fødselsdagstal er 8 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 8 tallet repræsentere; Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer projekter. Fare for at blive enevældig og materialistisk. Du har storslået mod og udholdenhed, og du vil opnå dine mål gennem dine egne bestræbelser.

Anerkendelse, succes og velstand er din sande skæbne. Udholdenhed i din karriere og lange timer med intensivt arbejde understøttet af ambition er det, der bærer dig til toppen, som leder indenfor dit valgte område. Ingen mindre position kan være acceptabel for dig. Du har imidlertid behov for at sammenkoble dine materielle kræfter med de spirituelle og at opnå mesterskab i dig selv, før du kan opnå og holde den position, du visualiserer for dit livs arbejde.

Nogle mennesker med denne vibration bruger deres enorme styrke og udholdenhed inden for sport og bliver enestående atleter, som derved udtrykker deres beslutsomhed ved at være toppen af sporten hellere end inden for forretningsverdenen. Imidlertid ender mange berømte atleter indenfor forretning, når deres sportskarriere er slut.

 

numerologi-number-09

Dit Fødselsdagstal er 9

Når dit Fødselsdagstal er 9 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 9 tallet repræsentere; Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Fare for manglende personlig holdning. Perfektion er dit mål, men det opnås sjældent på dette plan.

Din mission er velgørenhed. Du kan møde mange udfordringer og tilbageslag, men læren af tilgivelse vil bringe mådehold i disse situationer. Jo højere du udvikler dig, jo flere udfordringer er du tilbøjelig til at møde, så vogt dig mod at miste balancen. Du stræber efter at leve et ideelt liv og håber at inspirere andre til at gøre det samme. Du ønsker at forbedre verden gennem filosofi og menneskekærlighed og bliver utålmodig, når resultaterne kommer for langsomt. Du har behov for at indse, at udviklingen fremtræder med bestemte lange intervaller.

Du vil i dit liv møde mange berømte mennesker, som vil blive imponeret af bredden i din tænkning. Du burde lære ikke at hænge dig i gamle tankebilleder. Når du har fuldført din rolle med hvert enkelt individ, skal du bevæge dig videre. Du kan ikke begrænses til en smal vennekreds. Din brede filosofi skal ramme og oplyse manges liv.

 

numerologi-number-11

Dit Fødselsdagstal er 11

Når dit Fødselsdagstal er 11 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som tallet 11 repræsentere; Kilden til inspiration. Begavet med særlige evner, som kan lede andre. Original og idealistisk. Fare for fanatisme og magtmisbrug. Du har gaver, der placerer dig i en position, hvor du kan arbejde uselvisk for menneskeheden. Et besværligt mål at leve op til, når det er bedst. Du kan arbejde som leder i befolkningen eller inden for kommunalt arbejde og fremme bedre levestandard for de mere uheldige. Driften i din karriere kan komme til udtryk gennem optræden på scene og lærred eller som en dynamisk prædikant eller lærer. Din egen livsholdning skal ligge over gennemsnittet.

Du kan opnå berømmelse og anerkendelse på et eller andet område, og da denne vibration skænker store kreative muligheder, vil kunst eller en profession som opfinder være dit mest indlysende valg. Du har evnen til at tappe de kreative kilder og at bibringe dit arbejde en inspiratorisk berøring, som vil påvirke de sjæle, som kommer i kontakt med, hvad du end skaber. Du er i sandhed inspireret.

Du kan have valgt at leve dit liv som 2’er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

SOM 2’er:

Dit ønske om fred sætter dig i rollen som fredsmager. Din skæbne kan gøre dig til ambassadør inden for godgørenhed over for fremmede lande og derved bringe uhørt velstand til menneskeheden. Brug din indre “takt og tone diplomati” til at håndtere livets vanskelige situationer.

En mission som fredsmager er den magiske gave, som kan anvendes til at gøre verden til et bedre sted at leve i. Du har også en præcis oplevelse af modsætninger, hvilket tillader dig at udvikle dine talenter ad kreative baner. Ved at udvide denne bevidsthed, kan du ikke blot optimere dine kunstneriske muligheder, du kan også fremme dine evner som mægler og som en god kammerat og ledsager. Du bliver en integreret del af enhver organisation eller gruppe, som du bliver tilknyttet.

 

numerologi-number-22

Dit Fødselsdagstal er 22

Når dit Fødselsdagstal er 22 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som tallet 22 repræsentere; En stor kraft, som må behandles med varsomhed. Den visionære der gør drømme til virkelighed. Mester-analytiker med særlige opgaver. Fare for tvivl på egne evner og for at vælge mørkets vej. Du har tillid til din evne til at lede, og derfor påtager du dig naturligt et stort ansvar. Det opfylder din drift for vigtigt selskabeligt samvær.

Når du engang har sanset din position af stor magt og velstand, vil du ønske at deltage i nye massebevægelser, i vigtigt civilt arbejde og samfundsmæssige projekter. Du er en supermaterialist, hvis indflydelse kan være verdensomspændende. Du er en skaber på det materielle plan. Du bygger i stor skala. Broer, hospitaler, museer og andre sådanne konstruktioner, er det synlige produkt, som du efterlader verden. Produkter som tjener til at hjælpe og oplyse menneskeheden. Din indflydelse er så langtrækkende, at du skal vogte dig mod uetiske motiver, da du i sidste instans vil påvirke manges liv. Tjen ret, og du vil blive gengældt i rette forhold.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

SOM 4’er:

Din skæbne er at skabe håndgribelige og nyttige produkter. Du har behov for at se, hvad du har opbygget. 4 er verdens bygherre, klippen hvoraf al jordisk substans er dannet. Din tankeverden er velstruktureret og kan håndtere dine særlige engagementer effektivt. Du udstråler kvaliteten af stabilitet. Som resultat vil andre hjælpe dig med at udføre arbejdet effektivt og forsvarligt. Du er god til at håndtere pengesager og kan derfor finde den finansielle sektor som et frugtbart mål for dine talenter. Dine nøgleord er utålmodighed, ærlighed, beslutsomhed og fortrolighed. Du kræver lydighed indenfor familien og selvfornægtelse for at udføre pligter, hvadenten de er faktiske eller tænkte. Din sikre sans for det værdifulde, får dig til at føle uvilje mod middelmådighed. Du ved, at det der er værd at have også er værd at arbejde for eller at vente på.

 

Dit fødselsdagstal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

 

NUMEROLOGI – TALLENES BETYDNING

Tal er i numerologi knyttet til en fast karakteristik, typisk repræsenteret ved en persontype – fx. tal nr. 1 er persontype Individet, tal nr. 2 er persontype Partneren, etc. Når numerologien fortolker hvilke energier de enkelte tal bidrager med til din person, sker dette ud fra hvordan det enkelte tal er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er fortolkningen og betydningen af de enkelte tal, afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Læs om numerologi på NetSpirit

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere