TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 9

Persontypen: Menneskevennen
Planeten Mars
Bogstaverne I-R-Æ

Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Du er den altfavnende elsker af menneskeheden, tolerant, venlig og forstående. Du synes at modtage visdom oppefra. Således ved du, at den sande vej til lykke er at hjælpe andre. Du er aldrig smålig, men handler med brede begreber og kan opnå succes på trods af vanskeligheder.

Du er her for at vise andre vejen gennem din geniale tænkning. Du besidder en bred menneskelig sympati og en stor charme.

Tallet ni er det tredobbelte af tallet tre, og således et komplet billede af de tre verdner: den fysiske, den intellektuelle og den åndelige. Som tallet hinsides tallet otte symboliserer tallet ni magt, rum, hinsides evighed. Den højeste skabende kraft, frihed, sandhed, kærlighed. Mennesket som en del af universet.

Da 9 er det sidste enkeltstående ciffer, indikerer det resultat, fuldendelse og afslutning, sæden for nye begyndelser, grundlaget til fremtidig vækst i en ny eller højere cyklus.

Såfremt du er en negativ 9’er, er du egoistisk og bekymrer dig kun om dine egne behov. Denne selvtilfredsstillelse forhindrer troen på et højere udspring og kan resultere i vantro. Når du modarbejdes, bliver du let ophidset. Dit skarpe sind gør dig til en uhyggelig fjende. Da 9’ere er nødt til at leve op til en højere standard end andre, kan den resulterende anspændelse forårsage nerveproblemer. Dette kan skabe ulykkelige forbindelser til andre − inkluderet din partner. Fare for manglende personlig holdning.

Numerologi
Betydning tal nr. 9

Tal nr. 9 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Menneskevennen og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 9 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 9 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 9 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Konstruktive aspekter: Medfølelse, sympati, næstekærlighed, generøsitet, filantropi, humanisme. Negative aspekter: Egoisme, indiskretion, upraktisk, manglende beslutsomhed, formålsløst drømmeri. Destruktive aspekter: Udsvævelser, amoralsk, vulgær, bitterhed, gnavenhed.

Høj eller lav
repræsentation

Mange 9−taller i den numerologiske profil viser generøsitet og modtagelighed for indtryk. Få eller ingen 9−taller i den numerologiske profil viser et snævert livssyn, og ingen forståelse for andres emotionelle reaktioner.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 9

Du virker til at have en bredde og forståelse såvel som en personlig magnetisme, der har universel omfang. Din varme, venlige og charmerende fremtoning gør alle dem, du kommer i kontakt med tilpas. Den uselviskhed, som du udstråler, gør dig elsket af mange. Du synes at have en tolerance og medlidenhed for andre, som tillader dig at tilgive og glemme hurtigt.

Du er gavmild mod de trængende og udviser humanitære træk ved at være et eksempel for andre. Andre ser dig som følelsesbetonet og romantisk, som den idealist, der tror at fremskridt i verden retfærdiggør personlig ofring. Følelser kan tage over, og du bliver da modtagelig for enhver sørgelig historie, du hører om.

NÅR Dit Motivationstal
(Vokaltal) er 9

Du er stærkt intuitiv i dette liv. Du er følsom og fantasifuld og kan tænke i abstrakte baner. Selvom du til tider kan synes svag, er du ekstremt udtryksfuld, medlidende og gavmild. Du har behov for at få og at give kærlighed. Du er venlig og tilgiver let med en udvidet bevidsthed beregnet til at løfte menneskeheden. Dette kan være tallet fra en lærer eller mester fra et tidligere liv. Din mission er velgørenhed. Du kan møde mange udfordringer og tilbageslag, men læren af tilgivelse vil bringe mådehold i disse situationer.

Jo højere du udvikler dig, jo flere udfordringer er du tilbøjelig til at møde, så vogt dig mod at miste balancen. Du stræber efter at leve et ideelt liv og håber at inspirere andre til at gøre det samme. Du ønsker at forbedre verden gennem filosofi og menneskekærlighed og bliver utålmodig, når resultaterne kommer for langsomt.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere