TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 4

Persontypen Arbejdshesten
Planeten Uranus
Bogstaverne D-M-V

Tallet fire repræsentere stabilitet og selvom dette kan være vigtigt er det også stillestående og kedeligt. Det samme kan siges om mennesker med mange fire taller i deres numerologiske profil. De er hårdtarbejdende og som regel gode til deres job, men der er ikke megen intuition og begejstring bag deres handlinger. De er ofte detaljemennesker og har høj selvdisciplin og koncentration.

Med deres stabile ret konventionelle væsen kan de nogle gange opfattes som kolde og alvorlige. Tallet fire repræsenterer de fire årstider, kompassets fire hjørner og elementerne; jord, ild, vand, luft. Tallet associeres også med de håndgribelige resultater af en skabelsesproces. Verden, praktisk sans, den materielle verden, det konkrete, evne til at handle rationelt.

Andre ved hvor du står i alle forhold og føler, at ethvert samarbejde med dig vil blive behandlet seriøst. Du tager alting seriøst, enten det er forretning eller kærlighed, og kan derfor gennemføre dine drømme på en planlagt, praktisk måde.Du udviser en beslutsom, selvdisciplineret og praktisk arbejdsorienteret attitude til verden.

Du er den ærlige og hårdtarbejdende type, som respekterer værdier og flid. Din naturlige, varsomme, flittige natur gør dig til en sparer. Du er en tålmodig planlægger og du insisterer på, at din økonomi skal være organiseret.

På grund af denne forkærlighed for sparsommelighed, praktisk sans og fornuftig økonomi, vil du have orden i dine økonomiske forhold og stille og roligt opbygge en mindre formue.

En negativ firer kan være arbejdsnarkoman, hvis barske og åndløse udtryk gør livet til et møjsommeligt slid og slæb. Du kan være nærig, uvenlig og alene, afgrænset af sikre vægge, som du selv bygger op og som beskytter dig mod den ydre verden, men også forhindrer dig i at nyde andres venskab. Denne person føler sig afgrænset og under restriktioner, på grund af et frygteligt behov for sikkerhed.

Som positiv firer har du evnen til at bygge en nyttig verden gennem sund fornuft, hvor dit hårde arbejde og din tålmodige udholdenhed vil gavne andre på en håndgribelig måde. Du har orden på dine egne følelser, dine venne- og familieforhold. Du har orden på din økonomi og udstråler tryghed og stabilitet.

Numerologi
Betydning tal nr. 4

Tal nr. 4 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Arbejdshesten og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 4 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 4 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 4 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Tallet 4’s konstruktive aspekter: Praktisk, systematisk, velorganiseret, udholdenhed, loyalitet, flid, tålmodighed.

Tallet 4’s negative aspekter: Snæversynethed, nøjeregnende, nærighed, stivhed, strenghed, undertrykkelse, sløvhed.

Tallet 4’s destruktive aspekter: Had, jalousi, modstand, inhumanitet, destruktion, ubarmhjertighed.

Høj eller lav
repræsentation

Mange 4-taller i den numerologiske profil viser koncentration, sans for værdier, forkærlighed for form, arbejdsvillighed og stor praktisk sans. Få eller ingen 4-taller i den numerologiske profil viser aversion mod at arbejde, utålmodighed, modvilje overfor rutine.

Dit Livslektie
tal er 4

Den livslektie, som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at lære at arbejde konstruktivt, systematisk og effektivt. Og skønt dette ikke umidddelbart lyder som den allersjoveste livsopgave at have er det nu ikke så slemt. Det er nemlig ikke så meget hårdt arbejde i sig selv du skal lærer selvom det også er en del af det.

Det som du skal lære er alle de glæder, der kommer ud af arbejde. Disse kan deles op i to dele. Den første er selve glæden ved processen at arbejde og den anden er glæderne over resultatet af det arbejdet bringer.

Ses først på processen så skal du lære at arbejdsprocessen i sig selv kan være givtigt.  Du skal lære glæden ved arbejdet i sig selv og se det som resultatet i sig selv. Dette kræver at du lærer at fordyber dig. Uden fordybelse, ingen indlevelse og uden indlevelse, ingen lidenskab. Tillige skal du lære at have stolthed i arbejdet. Hvis du udføre dit arbejde på en sjusket, overfladisk måde, vil du ikke lære følelsen af at producere et resultat, du kan være stolt af.

Desuden kræver det også at du lærer at gå systematisk konstruktivt frem. Du skal lære at nærme dig enhver arbejdsopgave med samme respekt som en munk viser for den forstående bøn, ved diverse forberedelsesritualer, før selve bønnen fremføres. Du skal lære at være i arbejdet med samme fordybelse som munken i dennes bøn.

Det kan være en stor hjælp for dig at opbygge systematiske fremgangsregler at foelge en eller anden form for rutine, ritual eller administrativt system . Samt at arbejde med din koncentrationsevne og styring af dine energier.

Det andet du skal lære er glæden over det som arbejdet bibringer, skaber mulighed for.  Den glæde man oplever når man kigger på sin bil efter at have poleret på den hele søndagen eller glæden ved det hovedrengjorte hjem efter en hård dags skrubben og skuren i alle kroge. Disse glæder er ikke de samme hvis andre har gjort arbejdet for en.

Man bliver knyttet til sin cykel når man har pudset eller lappet den, men indtil dette tidspunkt indtræffer er det blot en cykel man kører rundt på. Når man får ting foræret eller generelt ikke har arbejdet for at opnå dem er glæden ved dem ikke nær så stor som hvis man har gjort en indsats.

Man kan naturligvis godt glæde sig over et rengjort hjem hvis man har valgt at ligge sin energi andetsteds og betalt sig fra det. Men så har man jo også inddirekte arbejdet for det. Det du skal lære er altså glæden ved at arbejdet skaber noget. Det kan være et resultat i sig selv – et hus bliver bygget, en bog bliver skrevet, en arbejdsrapport bliver færdig – eller det kan være et inddirekte resultat i form af typisk penge (løn).

Dette kan udtrykkes som at lærer pengenes værdi, men det er ikke helt dækkende for det du skal lære er mere end det. Du skal lære at værdsætte dig selv som et skabende indvid, der via koncentration, systematik og flid opnår et resultat.

Med en sådan opgave er du i fare for at virke for alvorlig og kold på din omverden og din opgave ligger også i ikke at fremstå som en dedikeret arbejdsnarkoman – men som en arbejdshest – hvis glæde ved arbejdet kan smitte af på og inspirere andre. Du skal passe på ikke at blive for bureaukratisk, dogmatisk og snævertsynet, hvilket kan komme til at spærre for kreativiteten.

Dine effektive daglige rutiner skal du også passe på ikke kommer til at dominere i dit liv og tage styringen i en sådan grad at du går glip af chancer og muligheder der kommer din vej. Du vil være nødt til af og til at være klar over i hvilket større sammenhæng dit arbejde indgår for også at fange de beskeder der er til dig der.

Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 4

A E I O U Y Æ Ø Å

Når dit Udtrykstal er 4 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 4 tallet repræsentere;  arbejdshesten, der udtrykker sig igennem sit arbejde, Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med ved tilstrækkelig selvdisciplin og koncentration.

Din skæbne er at skabe håndgribelige og nyttige produkter. Du har behov for at se, hvad du har opbygget. Du er latent dygtig til at systematisere, organisere og struktureret følge en arbejdsopgave til dørs. Din tankeverden er velstruktureret og kan håndtere dine særlige engagementer effektivt. Du udstråler kvaliteten af stabilitet. Som resultat vil andre hjælpe dig med at udføre arbejdet effektivt og forsvarligt.

Dine nøgleord er utålmodighed, ærlighed, beslutsomhed og fortrolighed. Du kræver lydighed indenfor familien og selvfornægtelse for at udføre pligter, hvad enten de er faktiske eller tænkte. Din sikre sans for det værdifulde, får dig til at føle uvilje mod middelmådighed.

Du ved, at det der er værd at have også er værd at arbejde for eller at vente på. Med en sådan opgave er du i fare for at virke for alvorlig og kold på din omverden og din opgave ligger også i ikke at fremstå som en dedikeret arbejdsnarkoman – men som en arbejdshest – hvis glæde ved arbejdet kan smitte af på og inspirere andre. Du skal passe på ikke at blive for bureaukratisk, dogmatisk og snævertsynet, hvilket kan komme til at spærre for kreativiteten.

Dine effektive daglige rutiner skal du også passe på ikke kommer til at dominere i dit liv og tage styringen i en sådan grad at du går glip af chancer og muligheder der kommer din vej. Du vil være nødt til af og til at være klar over i hvilket større sammenhæng dit arbejde indgår for også at fange de beskeder der er til dig der.

Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 4

b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z

Du fremtræder konservativ, selvdisciplineret og praktisk. Du udviser en beslutsom, arbejdsorienteret attitude til verden. Du ønsker en ordnet eksistens, gennem hvilken din evne til fysisk og mental udfoldelse vil producere traditionelle og brugbare resultater. Du er den ærlige og hårdtarbejdende type, som respekterer værdier og flid. Du kan lide dit liv, jorden, naturen og landet.

Du kan fremtræde så disciplineret, at der ikke er tid til pjank, hvilket kan isolere dig fra andre. Overdrevent varsom og mådeholdende kan du blive forsvarende og skarp. Umodenhed og dårligt temperament kan fjerne dig yderligere fra sociale kontakter eller som en modsat reaktion kan du fremtræde fuldstændig udisciplineret og doven.

Livsperioder
for tallet 4

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 4 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 4 tallet. Og da de vibrationer som 4 tallet indeholder er troen på dig selv og egne vil dette give sig til udslag på følgende måde: Livsperioden 4 er ikke saerlig sjov for et ungt menneske.

Den antyder at indlæring er svært eller at kravene du har fået til at lære er strenge og tyngende for dig. Nu er du noed til at bygge et solidt fundament siden udfordringen her handler om at lære praktisk arbejde, orden, og rutiner. Ofte kan denne periode antyde at man vokser op med begreansede resourcer eller restriktioner af en slags. Kravene sat i denne periode vil ofte sætte scenen for senere succes. Du er noed til at soerge for at forberede dig på at starte din karriere i dit tidlige voksenliv

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 4 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 4 tallet. Og da de vibrationer som 4 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: I denne periode er det tid til at opbygge og udvikle ideer til noget man kan tage og føle på. Nu er det tid til at du bliver mere af en   bygningsmester, bedre til at organisere, og måske endda en mere stabli og sikker person.

Dine vurderinger og beslutninger har tendens til at blive mere konservative og praktiske, og de er baseret på omhyggelig, mere betaenksom og alvorlig planlaegning. Du vil vaere tilboelelig ti at vaere serioes med hensyn til dit arbejde og vil måske ogsaa hellige mere tid til det.

Vaer forsigtig ikke at blive arbejdsnarkoman. Med 4 tallets påvirkning på denne livsperiode må du konstant minde dig selv om at tage tid til ogsaa at dufte til roserne!

Din tredje livsperiode er
karakteriseret ved 4 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 4 tallet. Og da de vibrationer som 4 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: 4 tallet i den tredie livsperiode antyder en periode der i hojere grad er karakteriseret af arbejde end af pensionering og tilbagetraekning.

Ligegyldigt om det skyldes valg eller noedvendighed, vil du vaere tilboejelig til at slide i det og holde dine jern i ilden meget laengre end de fleste af dine ligemaend. Selv om du skulle treakke dig tilbage, vil du have lyst til at blive ved med at arbejde med hobbier og bibeskaeftigelser lang tid efter at andre har valgt gyngestolen istedet. Hvis du ejer din egen virksomhed, kan det forekomme haardt at acceptere at ting kan fungere uden din konstante naervaerelse og opmaerksomhed.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere