TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr. 2

Persontypen Partneren
Planeten Månen
Bogstaverne B-K-T-Å

Personligheden hos mennesker med mange to taller i deres numerologiske profil er modsætninger til 1. De er passive og tjenende i stedet for ledende. De er gode som undergruppemedlemmer og idet de har en medfødt evne til at se to sider af samme sag er de gode til at forene modsætninger.

De går ind for fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. De kan være tilbøjelige til at være underdanige, og deres medfødte blidhed kan opfattes som svaghed og holdningsløshed.

Tallet to står for overvejelse, konflikt, valg, enten/eller, ambivalens, følelser. Symbol for dobbeltsidigheden, der er i alt. Tallet to er særlig tilknyttet det følelsesmæssige. De undgår helst at såre andres følelser, uanset om det så betyder at de må underordne sig selv under deres vilje.

Som et resultat kan de fremtræde genert og mangle fortrolighed. Dog har de også en stærk indre retfærdighedssans og er i stand til at turde gøre, hvad de ved er rigtigt.

Hvis du er negativ 2’er, mangler du selvtillid, og du er derfor ubeslutsom og bange for at tage beslutninger. Du er overfølsom og bliver let deprimeret, hvis dine omgivelser er ulykkelige. Fare for svaghed og holdningsløshed.Du kan have svært ved at tage beslutninger, fordi begge sider er så klare for dig.

Er du en positiv 2’er, kan du blive til stor nytte for dine medmennesker på grund af din evne til at løse problemer i mindelighed, og du kan meget vel blive kraften bag tronen. Du har lært den fine kunst af samarbejde, takt og diplomati. At arbejde i fællesskab med en anden i parforhold kræver at du yder din andel.

Du holder dig i baggrunden, når det er nødvendigt. Du forstår, hvordan den anden person tænker og føler og du kan komme i kontakt med dine egne følelser og fornemmelser, fordi du kan se reaktionen, som du får fra din partner. Ved at have udviklet bevidsthed om modsætninger, har du fremmet dine egne kreative muligheder.

Numerologi
Betydning tal nr. 2

Tal nr. 2 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Partneren og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 2 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 2 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 2 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter:

Tallet 2’s konstruktive aspekter: Kærlighed, mildhed, harmoni, diplomati, takt, rytme, musik, samarbejde.

Tallet 2’s negative aspekter: Vaklen, surmulen, slaphed, modvilje, ligegyldighed, selvudslettende, overfølsom.

Tallet 2’s destruktive aspekter: Bedragerisk, gøren fortræd, ubarmhjertighed, fejhed, løgner, pessimistisk.

Høj eller lav
repræsentation:

Mange 2-taller i den numerologiske profil viser hensyntagen til andre, følsomhed, ynde, rytme, venlighed, samarbejdsevne og sans for detaljer.
Få eller ingen 2-taller i den numerologiske profil viser, mangel på hensyntagen til andre., manglende tilpasningsevne, manglende samarbejdsevne.

Heldige datoer
for 2-tallet:

Nummer 2-personer har som heldige dage også søndag og mandag, men desuden fredag (der i dette tilfælde er en heldig dag, fordi det er planeten Venus’ dag). Særlig heldige er de, hvis de falder på den 2., II., 20. eller 29. i måneden, eller, men i ringere grad, i de datoer, der hører til tallene I, 4 og 7; nemlig den 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22., 25, 28 eller 30.

NÅR Dit Livslektie
tal er NR 2

Den Livslektietal som du har påtaget dig i dette liv rettet mod at lære at blive god til at omgås folk. Det som du skal lære i dette liv er partnerens rolle. At være en støtte for dem, der har lederrollen, hjælper dem til at finde deres mål i livet og forbliver i baggrunden, hvis det er nødvendigt. Du skal lære at bekymre dig om andre og bringe mennesker sammen på grundlag af fælles årsager. Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre.

Det som du skal lære er at være den, som ser forskellige meninger op imod hinanden og som objektivt er i stand til at forene modsætninger og få andre til at samarbejde . Du skal lære at være mester i samarbejde og i at opretholde harmoni og fremsynethed i dine omgivelser. Altid være den som ser muligheder for samarbejde, mægleren.

Du påvirker således meget de sammenhænge du er i med dit klarsyn og dit helhedssyn på udfordringerne. Aldrig enssidet, altid objektivt nuanceret. Du skal stræbe efter altid at tro det bedste om andre mennesker og ønske det bedste for alle. At være ærlig i tanke, handling og ord. At være diplomatisk og taktfuld i din adfærd.

Det Livslektietal 2 fortæller du skal lære, må ikke forveksles med ydmyghed eller tilbageholdenhed. På grund af dit klarsyn og din fairness vil mange søge dine råd og vejledning. Stol på din intuition og indre vejledere og lad ikke ydmyghed eller beskedenhed stå i vejen for at du udtaler eller udfolder dig. Giv andre de råd og vejledning de søger.

Der kan ved denne vibration være fare for svaghed og holdningsløshed. Dine kvaliteter kan blive en hjælp til dig i forretningsanliggender, fordi dem, som har fortjeneste af dine talenter til gengæld vil hjælpe dig til at gøre brug af dine evner. I forbindelse med samarbejde og grupper vil du komme i berøring med den lære, du kom for at lære i dette liv. Succes er derved meget sandsynlig.

NÅR Dit Udtrykstal
(Vokaltal) er 2

Når dit Udtrykstal er 2 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som 2 tallet repræsentere;  fællesskab, samarbejde, diplomati, søgen efter kompromiet, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre.

Din skæbne er at være den taktfulde diplomat, fredsmægeren, bindeleddet mellem enkeltpersoner eller grupper af divergerende meninger. Din rolle er at føre an, men ikke i den udadvendte rolle. Ikke som gallionsfiguren, den ydre repræsentant. Mere som den indre foregangskvinde -mand, uden hvilken, at projektet, kompromiet aldrig var lykkedes.

Din skæbne kan gøre dig til ambassadør inden for godgørenhed over for fremmede lande og derved bringe uhørt velstand til menneskeheden. Brug din indre “takt og tone diplomati” til at håndtere livets vanskelige situationer.

Du bør især have fokus på at udvikle værktøjerne til at optræde som den taktfulde diplomat, hvilket først og fremmest indebære udvikling af menneskekendskab. Ved at udvide denne bevidsthed, kan du ikke blot optimere dine kunstneriske muligheder, du kan også fremme dine evner som mægler og som en god kammerat og ledsager.

Du bør stræbe efter at blive en integreret del af enhver organisation eller gruppe, som du kommer i kontakt med. Der er ved denne vibration fare fare for svaghed, holdningsløshed, over-sentitet og over-følsomhed. Husk at for at være noget for andre skal du være noget for dig selv først. Pas derfor på dig selv og ødelæg ikke din egen integritet ved at være for eftergivende eller gå på kompromisser, du ikke reelt kan stå inde for.

Det er dit klarsyn og dine store latente evner som en respekteret kompromis mester, der skal udvikles. Ikke din ydmyghed eller din underdanighed.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) ER 2

Du fremtræder stille og beskeden, synes at behøve fredfyldte omgivelser, hvor du lever. Du kan forekomme hysterisk med detaljer. Ryddelighed og renlighed er også væsentlige for dig. I stedet for at gøre en stor entre foretrækker du at forblive i baggrunden, at arbejde bag kulisserne eller at arbejde i samarbejde med andre.

Du er tiltrækkende overfor det andet køn. Dette er delvist pga. dine ønsker om kammeratskab og harmoni, som bevæger dig til at forkæle andre. Du kan ikke lide at være alene. Du kan fremtræde som rastløs og utilfreds med betingelserne pga. den mentale balancegang, som du udøver i enhver situation. Du kan have svært ved at tage beslutninger, fordi begge sider er så klare for dig. Lejlighedsvis kan du udvise temperament og bruge skarpe ord. Du klæder dig pænt og lidet iøjnefaldende.

Livsperioder for tallet 2

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 2 tallet

– Dette betyder at du i de tidlige år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 2 tallet, hvilket vil give sig udslag på følgende måde: Denne periode er en svær livsperiode for et ungt barn, siden det antydes at følelser kan komme til at fylde overordentlig meget og følsomhed overfor mange ting kan være tilstede.

På den positive side kan en sådan påvirkning være en støtte for at udvikle enhver form for kunstnerisk talent. Denne livsperiode kan være en periode hvor du vil blive afkrævet at være hjælpsom, støttende, og generelt mere villig til at tilpasse dig. En tendens til at have emotionelle reaktioner på problemer og konfrontationer kan komme til at følge dig ind i den tidlige voksen periode.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 2 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 2 tallet, hvilket vil give sig udslag på følgende måde: Dette antyder at du vil drage fordel af din evne til at arbejde sammen med andre i harmoni og samarbejde. I disse år vil dine evner indenfor diplomati og mægling blive tydelige. Andres forretninger og succes vil kunne følge til din egen forfremmelse. At forcerer og presse på med din egen dagsorden kommer ikke til at fungerer så godt nu. Tværtimod er der behov for at kontrollere hyperaktive følelser som kan opstå fra tid til anden.

Din tredje livsperiode er
karakteriseret ved 2 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 2 tallet, hvilket vil give sig til udslag på følgende måde: Livsperiode påvirket af tallet 2 i de senere år lover for en god pensionerings tid med mange venner og muligheder. Påvirkningen fra 2 tallet i denne tid vil have at gøre med din evne til at bringe forskellige meninger og ideer sammen. Venner og familie, og specialt nære forhold er det vigtigste for din lykke nu. At have nære forbindelser er vitalt for dit helbred og velvære i dine senere år.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere