TALLENES BETYDNING
1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Numerologi
Tal nr 22

Persontypen: Entreprenøren

En stor kraft, som må behandles med varsomhed. Den visionære der gør drømme til virkelighed. Mester – analytiker med særlige opgaver. Ofte bliver en 22 til en 4’r. Men 22’erens fulde kapacitet er som en bygmester, der kan opnår det næsten umulige.

En 22’rs vibrationer: Mester i gennemførelser, opfindsomhed, megen energi, igangsættende og idealistisk. Dette er et af mestertallene og det kan opleves enten som 22 eller som 4, eller endda som en omskiftning mellem dem gennem hele livet. Denne persontype kan benævnes som: Entreprenøren. Andre benævnelser kunne være: Den praktiske idealist, Byggematadoren.

Du har markante meninger og stor visdom, som altid anvendes til praktiske formål. Du bidrager til at forme verdens skæbne. Din originalitet tillader dig at skabe løsninger til problemer, hvor andre anser problemet for uløseligt. Du er et geni til at tænke i brede baner og alligevel altid nå til en praktisk løsning.

Du er hårdtarbejdende, ærlig i din omgang med andre mennesker, og frem for alt, etisk. Du er mester i at dirigere rundt med folk, men pas på, at du ikke udnytter dem for din egen vindings skyld. Overanstrengelse og begær efter magt og kontrol kan skabe en negative 22’er, hvis muligheder for ondskab kan medføre en ubarmhjertig eller endda berygtet tilstand. Overanstrengelse skaber følelsesmæssige vanskeligheder. Fare for tvivl på egne evner og for at vælge mørkets vej.

Du fremtræder som den udlærte, diplomatiske type, der kan håndtere alle situationer på en praktisk, effektiv måde. Det lader til, at du har kontrol over den materielle verden og har evnerne til at skabe dybtgående forandringer, som kan ændre selv historien. Du er superkraften, som frivilligt bidrager til velgørenhed og til organisationer, der tilgodeser store grupper af mennesker. Din kraft kan udbrede sig til et internationalt niveau; du kan yde praktisk tjeneste til verden.

Du har muligheder for at oparbejde umådelig velstand på et verdensomspændende plan. Din storhed opnås gennem forskellige ressourcer, som også omfatter andre mennesker. Du er menneskekær og bruger den formue, du har samlet ved materiel vækst, på at bygge en bedre verden.

Du skal opbygge et solidt fundament, hvorpå du kan bygge dit liv. Det kræver et velordnet system af styring og moral. Administration eller en eller anden form for ledelse vil være den bedste type beskæftigelse til dig.

Numerologi
Betydning tal nr. 22

Tal nr. 22 er i numerologi karakteriseret ud fra persontypen Entreprenøren og benyttes til fortolkning af hvilke energier, der er tilknyttet din person ud fra, hvordan det er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er betydningen af tal nr. 22 afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Hvordan tal nr. 22 optræder i din numerologiske profil finder du ud af ved at udregne dit numeroskop. Herunder kan du læse hvilken betydning tal nr 22 har afhængig af hvor det optræder i dit numeroskop og hvor ofte tallet optræder.

Dit NumeroskopUDREGN NUMEROSKOP

 

Tallets tre aspekter

Tallet 22’s konstruktive aspekter: Styrke (på alle planer), ledelse (international), højnelse (universel).

Tallet 22’s negative aspekter: Ligegyldighed, mindreværdskomplekser.

Tallet 22’s destruktive aspekter: Sort magi, udspekuleret ondskab og forbrydelser.

NÅR DIT Livslektie
TAL ER NR 22

Indledningsvis er det vigtigt at du gør dig selv bekendt med hvad det betyder at have et Mestertal i sin numerologiske profil. Numerologisk antages at personer hvis numerologiske profil indeholder Mestertal, er “gamle sjæle”, hvis erfaringer har gjort dem egnede til at være ledere og mestre. Der er således tale om tal af stor styrke og vigtighed.

Og når du indeholder et Mestertal antages dette at være udtryk for at du har levet i  i mange reinkarnationer og opnået en hel del erfaringer – de er om man så må sige gamle sjæle og rummer derfor latent i sig en ufattelig viden om alt det de har tilegnet sig i deres forrige reinkarnationer af evner og færdigheder.

Den livslektie, som du har påtaget dig, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af følgende:

Du skal udtrykke en grundlæggende, opbyggende drivkraft. Udrette ting på en god måde og arbejde med store grupper eller forretningsanliggende. Du nyder import/eksport forretninger, som kan kræve lange rejser og møder med personer som har autoritet. Du kan lide at gribe ideer efter indskydelse og udføre dem i praksis. Selvbevidstheden er meget værdifuld for dig. 22 lover succes. Du ved, hvordan du skal bruge dine evner for at tilpasse dig de fysiske love i livet for at demonstrere almen fattelig viden hellere end hemmelig visdom.

Du kan blive leder inden for bankvæsen eller finansielle opgaver på nationalt niveau eller hjælpe med at organisere forretninger for andre som ekspert i effektivitetsforbedringer eller lignende. Som ambassadør for fremmede lande, vil du demonstrere politisk flair.

Du kan lide at blive optaget af store opgaver for at udfordre den kraft, du modtager. Din lektie er at lære at overtage ledelsen i store organisationer og sammenslutninger og at omgås penge effektivt og nyttigt til fortjeneste for store gruppe af mennesker.

Du har muligheder for at oparbejde umådelig velstand på et verdensomspændende plan. Din storhed opnås gennem forskellige ressourcer, som også omfatter andre mennesker. Du er menneskekær og bruger den formue, du har samlet ved materiel vækst, på at bygge en bedre verden.

Din originalitet tillader dig at skabe løsninger til problemer, hvor andre anser problemet for uløseligt. Du er et geni til at tænke i brede baner og alligevel altid nå til en praktisk løsning. Du er hårdtarbejdende, ærlig i din omgang med andre mennesker, og frem for alt, etisk. Du er mester i at dirigere rundt med folk, men pas på, at du ikke udnytter dem for din egen vindings skyld.

Overanstrengelse og begær efter magt og kontrol kan skabe en negative 22’er, hvis muligheder for ondskab kan medføre en ubarmhjertig eller endda berygtet tilstand. Overanstrengelse skaber følelsesmæssige vanskeligheder. Du har markante meninger og stor visdom, som altid anvendes til praktiske formål. Du bidrager til at forme verdens skæbne ved at være driftig, politisk eller ved liberalt erhverv.

Fasthed i venskaber og alle andre forhold – inkluderet ægteskab – giver et sikkert udgangspunkt, hvorfra du kan møde verden. Du har enorme evner som leder og som politisk foregangsmand. Med de rette bestræbelser, som i øvrigt falder dig nemt, kan du blive en af disse magnater, hvis navn lever, fordi de arbejder til gavn for millioner.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

Du skal opbygge et solidt fundament, hvorpå du kan bygge dit liv. Det kræver et velordnet system af styring og moral. Administration eller en eller anden form for ledelse vil være den bedste type beskæftigelse til dig. Du ønsker at dit hjemmeliv skal tilpasses til den kultur, som du lever i.

Du vil sørge godt for dem, som du holder af, og du forventer, at de viser respekt og værdighed. Du er en ihærdig arbejder og fortjener ærligt din succes. Ved at være sparsommelig vil du opnå en tilpas opsparing som sikkerhed mod enhver form for personlige tab. Du skal lære ikke at tage chancer med mindre det er et sikkert væddemål.

Du skal søge høje mål. Du kan ønske at opnå konkrete resultater hurtigt, og derfor skal du stræbe efter tålmodighed og udholdenhed. Lær at se resultaterne i øjnene og baser alle dine bestræbelser på sunde praktiske fornuftsslutninger.

NÅR Dit Udtrykstal
er TAL NR 22

Når dit Udtrykstal er 22 peger dette på at det som du kan eller skal lade komme til udtryk i livet, kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af de vibrationer som tallet 22 repræsentere. 22 – BYGMESTEREN. En stor kraft, som må behandles med varsomhed. Den visionære der gør drømme til virkelighed. Mester-analytiker med særlige opgaver. Fare for tvivl på egne evner og for at vælge mørkets vej.

Du har tillid til din evne til at lede, og derfor påtager du dig naturligt et stort ansvar. Det opfylder din drift for vigtigt selskabeligt samvær. Når du engang har sanset din position af stor magt og velstand, vil du ønske at deltage i nye massebevægelser, i vigtigt civilt arbejde og samfundsmæssige projekter.

Du er en supermaterialist, hvis indflydelse kan være verdensomspændende. Du er en skaber på det materielle plan. Du bygger i stor skala. Broer, hospitaler, museer og andre sådanne konstruktioner, er det synlige produkt, som du efterlader verden. Produkter som tjener til at hjælpe og oplyse menneskeheden. Din indflydelse er så langtrækkende, at du skal vogte dig mod uetiske motiver, da du i sidste instans vil påvirke manges liv. Tjen ret, og du vil blive gengældt i rette forhold.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

SOM 4’er: Din skæbne er at skabe håndgribelige og nyttige produkter. Du har behov for at se, hvad du har opbygget. 4 er verdens bygherre, klippen hvoraf al jordisk substans er dannet. Din tankeverden er velstruktureret og kan håndtere dine særlige engagementer effektivt. Du udstråler kvaliteten af stabilitet. Som resultat vil andre hjælpe dig med at udføre arbejdet effektivt og forsvarligt. Du er god til at håndtere pengesager og kan derfor finde den finansielle sektor som et frugtbart mål for dine talenter.

Dine nøgleord er utålmodighed, ærlighed, beslutsomhed og fortrolighed. Du kræver lydighed indenfor familien og selvfornægtelse for at udføre pligter, hvadenten de er faktiske eller tænkte. Din sikre sans for det værdifulde, får dig til at føle uvilje mod middelmådighed. Du ved, at det der er værd at have også er værd at arbejde for eller at vente på.

NÅR Dit indtrykstal
(Konsonanttal) er 22

Du fremtræder som den udlærte, diplomatiske type, der kan håndtere alle situationer på en praktisk, effektiv måde. Det lader til, at du har kontrol over den materielle verden og har evnerne til at skabe dybtgående forandringer, som kan ændre selv historien. Du er superkraften, som frivilligt bidrager til velgørenhed og til organisationer, der tilgodeser store grupper af mennesker.

Din kraft kan udbrede sig til et internationalt niveau; du kan yde praktisk tjeneste til verden. Hvis du gives uhørt magt, kan du blive magtbegærlig og i stedet for at tjene andre, kan du udnytte dem af grådighed. Du sidder da andres behov overhørig og kan endda blive uhæderlig for at nå dine egne mål. Du er sædvanligvis omhyggelig med dit eget tøjvalg, hvor du vælger en høj kvalitet og en konservativ stil. Du bærer tøjet; tøjet bærer ikke dig.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af. Hvis du lever dit liv som 4’er kan andres indtryk af dig være præget af følgende:

Dit indtrykstal (Konsonanttal) er 4
Du fremtræder konservativ, selvdisciplineret og praktisk. :Du udviser en beslutsom, arbejdsorienteret attitude til verden. Du ønsker en ordnet eksistens, gennem hvilken din evne til fysisk og mental udfoldelse vil producere traditionelle og brugbare resultater. Du er den ærlige og hårdtarbejdende type, som respekterer værdier og flid.

Du kan lide dit liv, jorden, naturen og landet. Du kan fremtræde så disciplineret, at der ikke er tid til pjank, hvilket kan isolere dig fra andre. Overdrevent varsom og mådeholdende kan du blive forsvarende og skarp. Umodenhed og dårligt temperament kan fjerne dig yderligere fra sociale kontakter eller som en modsat reaktion kan du fremtræde fuldstændig udisciplineret og doven.

Livsperioder for tallet 22

Din første livsperiode er
karakteriseret ved 22 tallet

– Der er ingen tidlig 22 tals livsperiode eftersom der ikke er en 22 ende måned.

Din anden livsperiode er
karakteriseret ved 22 tallet

– Dette betyder at du i de produktive år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 22 tallet. Og da de vibrationer som 22 tallet indeholder er troen på dig selv vil dette give sig til udslag på følgende måde: Denne periode vil kunne virke meget befordrende på din fremgang. Hvis du  er tilstraekkeligt forberedt og ordentligt udstyret, kan du i denne periode finde dig selv med ansvaret for store projekter, du vil udrette vaeldig store praestationer, og du funktionerer eller straeber for en plads på toppen.

Nummer 22 er mester byggeren. At du bliver påvirket af 22 tallets vibrationer i perioden goer dig ikke noedvendigvis til en mester bygger, men perioden fremmaner den stroem  af begivenheder der med sikkerhed vil give dig fart på hen ad vejen mod succes. Dette er en tid hvor du skal foelge dine fornemmelser samtidig med at du påtager dig stoerrere ansvar and udnytter muligheder. Hold nerver og følelser under kontrol eftersom disse kan blive et problem  i denne periode.

Din tredje livsperiode er
karakteriseret ved 22 tallet

– Dette betyder at du i de senere år af dit liv er under påvirkning af vibrationerne fra 22 tallet. Og da de vibrationer som 22 tallet indeholder er troen vil dette give sig til udslag på følgende måde: Mange med denne 22 tals periode sent i livet går aldrig på pension. Hvis de goer det er tilbagetrækningen aldrig udelukkende udfyldt af fritid.

Kraftfuld energi vil holde dig igang. Denne periode kan meget vel blive din mest fuldbyrdede eftersom arrangementer vil forberede dig på store projekter og vigtige bedrifter. Hold dig beskaefitget i disse aar og vig ikke tilbage for deltagelse på livets scene.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere