1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere

Dit Motivationstal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

numerologi-number-01

Dit Motivationstal (Vokaltal) er 1

Din indre motivation stammer primært fra et ønske om at blive i stand til at skabe noget via en fri uafhængig og  , kan – alt efter hvor harmonisk du er i dig selv – være præget af følgende:

1 – INDIVIDET. Vibrationen for skabelse, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer. Der er ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre. UDDYBENDE: Lederevner, som er vundet i tidligere liv bringer, nu et ønske om fortsat stræben efter højere bevidsthed. Du er uafhængig med hensyn til din egen overbevisning. Dine ønsker for fri og uafhængig tænkning fortsætter med at optage dine inderste længsler. Lad ikke denne stærke drift afholde dig fra at opnå praktiske mål i dette liv. Du er altid bevidst om din indre styrke og vil have svært ved at tage en sekundær plads blandt dine samtidige.

Hvis ægteskab eller partnerskab overvejes, bør du undersøge de indre længsler hos din vordende partner for at beskytte det succesfulde udbytte af jeres forhold. Hvis din individualitet er for stærk, kan den udtrykke sig selv dominerende og være til skade for personlig lykke. Så stærk er intensiteten af din koncentration og så stærk er erindringen om din egen hæder fra tidligere, at du er tilbøjelig til at holde fast ved egen overbevisning, selv om dette kunne ødelægge vigtige forhold. Din indre styrke giver dig noget at holde fast ved, når det går hårdt for sig, og du kan være et hav af inspiration for andre, når der er problematiske tider.

numerologi-number-02

Dit Motivationstal (Vokaltal) er 2

2 – PARTNEREN. Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre. Fare for svaghed og holdningsløshed.

UDDYBENDE: Du har et stærkt ønske om fred og harmoni. Du er betænksom og taktfuld, tilpasser dig og er venlig. Du følger mere end du leder. Takt er et stærkt ønske i din personlighed, hvorfor du kan være mellemmand eller agent og hjælpe med at bringe fred mellem modstridende kræfter. Du undgår at såre andres følelser ved at underordne dig selv under deres vilje. Som et resultat fremtræder du genert og mangler fortrolighed. Forsøg at overvinde ubeslutsomhed; når du tøver, kan andre tage føringen fra dig og kræve, hvad der burde være dit. Du skal turde gøre, hvad du ved er rigtigt og ikke lade følelser svække din hensigt. Din følsomhed kan være positiv, når den bruges til at finde de balancerende kræfter i universet og frembringe sandhed som hjælper alle mennesker til at vinde forståelse.

numerologi-number-03-1

Motivation (3)

3 – KUNSTNEREN. Tallet viser behov for kommunikation og kan lade sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Fare for overdrevne talegaver og manglende koncentration.

UDDYBENDE:Du er meget samvittighedsfuld. Du er dig bevidst om loven omkring Treenigheden. Du ved at inspiration og fantasi vil bringe de bedste resultater, når de bruges til at hjælpe andre. Dette kan let blive din livsfilosofi. Følg din tilskyndelse til at skabe og udvide de aktiviteter, som interesserer dig. Du søger glæde og finder den ved at gøre andre glade. Hvis en person føler sig nedtrykt, vil et besøg af dig bringe ham håb og opmuntring. Udvid dine idealer ved at gøre dig selv til et udtryk af godt humør og optimisme. Arbejd på at lade dine drømme gå i opfyldelse, men ikke til det ekstreme ved at blive urealistisk. Kærlighed er vigtig for dig, både at give og at modtage. Men forsøg at holde dig til realiteter i din kærlige omfavnelse. Du bliver glad og veltilpas ved at gøre andre glade.

numerologi-number-04

Motivation (4)

4 – ARBEJDSHESTEN. Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med ved tilstrækkelig selvdisciplin og koncentration. Fare for at blive kold og alvorlig.

UDDYBENDE: Du er praktisk anlagt. Et karaktertræk, som kan bringe dig materiel succes. Dine praktiske anlæg gennemvædder hele dit liv. Andre kan bruge dit velorganiserede livsprogram som norm. Din loyalitet, balance og pålidelighed betyder meget for dem omkring dig. De ved hvor du står i alle forhold og føler, at ethvert samarbejde med dig vil blive behandlet seriøst. Du tager alting seriøst, enten det er forretning eller kærlighed, og kan derfor gennemføre dine drømme på en planlagt, praktisk måde.

numerologi-number-05

Motivation (5)

5 – SIGØJNEREN. Eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens og kan ikke underlægge sig rutinemæssige opgaver. Fare for ekstremer af alle slags, når det gælder laster/lyster.

UDDYBENDE: Du kræver retten til frihed og vil ikke tillade nogen begrænsning af dine idealer eller tænkemåder. Variation i selvudfoldelse er absolut væsentligt. Uden stimulans fra forandringer og nye muligheder vil du føle dig sløv og ligeglad. Rejser er en af din sjæls ønsker, da du tror det er belærende og udviklende. Snæversynethed kan ikke tolereres. Hvis du føler, at du bliver for rutinepræget, vil en rejse, nyt tøj eller en ferie kunne forandre vibrationerne til det bedre og åbne nye veje for fortsat indre vækst.

numerologi-number-06

Motivation (6)

6 – MODEREN. Påtager sig alverdens byrder og pylrer om alle og enhver. Kurerer fejl og uretfærdigheder. Fare for påtrængenhed og alt for meget “blanden sig i andres sager”.

UDDYBENDE: Du giver genklang på skønhed, harmoni og fred. Du er hengiven, sympatisk og loyal overfor dem du elsker. Din mission kan være at lære andre at opretholde fred og harmoni i deres liv og at sprede “den gyldne middelvejs” ide. Du arbejder hårdt for at opretholde den hjemlige harmoni som din ideelle livsstil. Af alle tals kærlighedsvibrationer er dit det, der mest gør sig skyldig i udglattende kærlighed. Så dyb er din længsel efter at leve for din egen umiddelbare familie. Lær at tillade din familie at udtrykke deres egne ønsker og begær i livet. Også selv om du ikke er enig i deres valg.

numerologi-number-07

Motivation (7)

7 – DEN LÆRDE. Sindets tal for analyse af alle kendsgerninger. En evig søgen efter “sandheden”. Behøver ro til meditation. Fare for eneboer-tilværelse og overbekymring.

UDDYBENDE:Du er stille og reserveret. En god tænker, analysator og mægler. Du har behov for fredfyldte omgivelser og bliver irritabel, hvis dine omgivelser er støjende. Du er kultiveret, følsom, hemmelighedsfuld og kan have anlæg som spirituelt medie. Du kan bo alene og forblive ugift. Du kan godt være enlig og tilslutte dig menneskehedens højere mystiske orden. Din sande natur er at være rolig, for at udvikle dybden af personligheden og således at berige menneskeheden gennem filosofi.

numerologi-number-08

Motivation (8)

8 – FORRETNINGSMANDEN. Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer projekter. Fare for at blive enevældig og materialistisk.

UDDYBENDE:Ambition er dit nøgletal. Du tror på fuldbyrdelse og lader ingen vanskeligheder hindre dig i at opnå dit mål. Dit tal er ikke let at tackle, men det, det giver til gengæld, er anstrengelserne værd. Du er en, som vil håndtere et stort job for at rejse dig over mængden og nå toppens tinde. Du har evnen til at organisere store grupper og foretagender succesrigt. Psykologi vil hjælpe dig til at forstå de masser, som du må arbejde med. Andre forventer mere af dig end af almenheden, så du må stole på dit indre jeg, så du forbliver på toppen. Dette er et tal med højt rangerende sportstalenter.

numerologi-number-09

Motivation (9) 9 – MENNESKEVENNEN. Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv. Fare for manglende personlig holdning.

UDDYBENDE:Du er stærkt intuitiv i dette liv. Du er følsom og fantasifuld og kan tænke i abstrakte baner. Selvom du til tider kan synes svag, er du ekstremt udtryksfuld, medlidende og gavmild. Du har behov for at få og at give kærlighed. Du er venlig og tilgiver let med en udvidet bevidsthed beregnet til at løfte menneskeheden. Dette kan være tallet fra en lærer eller mester fra et tidligere liv.

numerologi-number-11

Motivation (11)

11 – MAGIKEREN. Kilden til inspiration. Begavet med særlige evner, som kan lede andre. Original og idealistisk. Fare for fanatisme og magtmisbrug.

UDDYBENDE: Du har været længe på den spirituelle bane. Sandsynligvis mere end denne inkarnation. Gennem spirituel udvikling har du lært meget omkring mysterierne liv og død. Du har mod, begavelse og lederevner. Du er forstående, klog, intuitiv og ofte klarsynet med stærkt følsomme oversanselige evner og du har stor interesse i det spirituelle. Du har også sjælsstyrke til at kæmpe med mange forandringer og uventede hændelser.

Du kan have valgt at leve dit liv som 2’er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

SOM 2’er:

Du har et stærkt ønske om fred og harmoni. Du er betænksom og taktfuld, tilpasser dig og er venlig. Du følger mere end du leder. Takt er et stærkt ønske i din personlighed, hvorfor du kan være mellemmand eller agent og hjælpe med at bringe fred mellem modstridende kræfter. Du undgår at såre andres følelser ved at underordne dig selv under deres vilje. Som et resultat fremtræder du genert og mangler fortrolighed. Forsøg at overvinde ubeslutsomhed; når du tøver, kan andre tage føringen fra dig og kræve, hvad der burde være dit. Du skal turde gøre, hvad du ved er rigtigt og ikke lade følelser svække din hensigt. Din følsomhed kan være positiv, når den bruges til at finde de balancerende kræfter i universet og frembringe sandhed som hjælper alle mennesker til at vinde forståelse.

numerologi-number-22

Motivation (22)

22 – BYGMESTEREN. En stor kraft, som må behandles med varsomhed. Den visionære der gør drømme til virkelighed. Mester-analytiker med særlige opgaver. Fare for tvivl på egne evner og for at vælge mørkets vej.

UDDYBENDE:Med kraften fra 22 har du tilskyndelse til at fortsætte håndgribelige bedrifter fra tidligere liv. Du ønsker materiel fuldbyrdelse. Du er en mesterbygger. Din sjæls mål er at efterlade verden som en håndgribelig bedre plads, efter at du har været her. Således følger det, at du skal holde mental balance, mens du udtrykker dine idealer på en praktisk måde. Du har højere mål end gennemsnittet. Du bør holde fødderne på jorden, mens dine tanker udvides.

Du kan have valgt at leve dit liv som 4’er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.

SOM 4’er:

Du er praktisk anlagt. Et karaktertræk, som kan bringe dig materiel succes. Dine praktiske anlæg gennemvædder hele dit liv. Andre kan bruge dit velorganiserede livsprogram som norm. Din loyalitet, balance og pålidelighed betyder meget for dem omkring dig. De ved hvor du står i alle forhold og føler, at ethvert samarbejde med dig vil blive behandlet seriøst. Du tager alting seriøst, enten det er forretning eller kærlighed, og kan derfor gennemføre dine drømme på en planlagt, praktisk måde.

 

Dit motivationstal

FORTOLKNING OG BETYDNING

Klik på dit tal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22

 

NUMEROLOGI – TALLENES BETYDNING

Tal er i numerologi knyttet til en fast karakteristik, typisk repræsenteret ved en persontype – fx. tal nr. 1 er persontype Individet, tal nr. 2 er persontype Partneren, etc. Når numerologien fortolker hvilke energier de enkelte tal bidrager med til din person, sker dette ud fra hvordan det enkelte tal er repræsenteret i din numerologiske profil, dit numeroskop. Således er fortolkningen og betydningen af de enkelte tal, afhængig af om det er dit tal for livslektie, motivation, etc.

Læs om numerologi på NetSpirit

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 22 888
Klassiske
Læs mere
Indtryk
Læs mere
Motivation
Læs mere
Livslektie
Læs mere
Fødselsdag
Læs mere
Udtryk
Læs mere
Pythagoras
Læs mere
Livsperiode
Læs mere