Kiromanti – Om smykker og negle – Lær det selv

kiromanti-hand2 OM NEGLE
Hvide pletter
Ødelagte negle
Neglelak OM SMYKKER
Ring på lillefingeren
Ring på ringfingeren
Ring på langfinger
Ring på pegefinger
Ring på Tommelfinger

 

kiromanti-negle-03

Om negle

Hvide pletter

Neglene fortæller om hvordan man har det. De hvide pletter på neglene, er stress på det område, den pågældende finger repræsenterer. Det er jo meget almindeligt at have stress på sin pegefinger – arbejde, magt og økonomi – det stresser! Men hvis man så virkelig får stress psykisk, så er det langfingeren, der bliver ramt. Og stress på kommunikationsområdet kan også sagtens forekomme. Hvis man ikke får lov til at snakke, hvis man er tvunget til at holde noget tilbage, hvis man ikke bliver hørt eller forstået. Tolkningen er således blot at hvis der forekommer hvide pletter på neglene, er det tegn på stress på det område, den pågældende finger repræsenterer.

Ødelagte negle

Det siger sig selv at knækkede, nedslidte, nedbidte, beskidte negle også kan benyttes til at tolke en lang række ting om den pågældende person. Her er det især vigtigt at søge ind til om det man ser, er en varig tilstand eller om der er tale om et øjebliks fænomen. Et menneske, der normalt har velplejede negle og hænder kan godt ovenpå eksempelvis istandsættelse af sommerhuset have en lettere tilskadekommen og beskidt hånd. Men dette har i dette tilfælde meget lidt med menneskets grundlæggende natur at gøre og kiromanti er da også uhyrde forsigtig med tolkning af overfladiske ting, der ikke er en del af hændernes grundlæggende udseende, såsom nedbidte negle, smykker, småridser etc.

Neglelak

Hvis man bruger neglelak fortæller farven derpå noget om personen. Dette kan være et mere eller mindre bevidst signal. Og det kan være et mere eller mindre integreret del af personen. Det kan også være en bevidst provokation eller et ønske om at udstråle noget helt andet end personen og hænderne i øvrigt gør.

  • Sort. Det står for foragt for regler.Dan Turèll for eksempel.
  • Dybt rød. Indikere at man er ude på sjov og ballade. Sensuel.
  • Rosa. Mildhed, omsorg, ungdommelighed.
  • Grøn og blå. Centrumssøgende, man vil gerne ses og bliver det som regel også.
  • Violet. Blanding af den røde feminine og den blå maskuline, bliver til en kvinde med fart og power.
  • Brun. Det er sådan tungt og lidt kedeligt. Men kan også være uhyre elegant og sofistikeret.
  • Orange. Det er modsætningernes farve, for enten så er det en, der har et ekstremt mindreværd eller også er det en, der tør noget og er meget kreativ og udfarende.

 

kiromanti-negle-02

 

Om smykker

Fingerringe giver informationer til kiromantikeren, der ser på hvilken type ringe en person har valgt og ikke mindst hvor ringene er placeret. Armbånd tillægges ikke megen betydning. Men det er aldrig tilfældigt, hvilke ringe man bruger. Placering af fingerringe er et personlighedssignal, der kan være mere eller mindre bevidst, men helt tilfældigt er det aldrig. Fingerringenes placering må naturligvis omgås med en vis forsigtighed. Er ringen anbragt efter en pludselig indskydelse og kun for en aften eller er den mere permanent anbragt og føles denne placering naturlig for ejeren.

Man kan også have fået en ring foræret med de forkerte mål og derfor midlertidig anbragt den på den finger hvor den nu engang passer. Dog ikke med intentionen om at dette er dens permanente placering, medmindre man begynder at fornemme at dette måske er den helt rigtige placering til netop denne ring. Generelt anses ringe på flere fingre som et tegn på en usikker selvopfattelse, en søgen efter identitet, personlig stil, rollemodeller. Ringe på alle fingre anses for et udtryk for total forvirring. Det er tit teenagere. Eller nogen, der har virkeligt rod i deres liv. Kiromantisk set har ringen to funktioner. Den adskiller og den fremhæver den pågældende fingers symbolske værdi og egenskaber.

kiromanti-negle-04

Ring på lillefingeren

Her skal erindres at lillefingeren repræsenter indføling, kommunikationsevne, det intime selv. Sætter man en ring på sin lillefinger antyder det en ulyst til at binde sig følelsesmæssigt, en uvilje mod at knytte faste intime forbindelser. Det kan også indikere en distance til omverden, en trang til at have et stort indre personligt rum, som er helt ens eget og hvor andre ikke får adgang til. Tolkningen omfatter endvidere ofte kunstneriske tendenser, dette være sig aktivt udøvende eller mere som bare kunstelsker. Hovedtolkningen er dog at det inderste hos personen er godt gemt ad vejen, eksempelvis hos boheme kunstneren, der altid synes at spiller det offentlige skuespil.

Ring på ringfingeren

Her skal erindres at ringfingeren repræsentere lyst, selvfremstilling, inspiration, improvisation. Dette er jo den traditionelle placering af en ring og det tolkes som at personen binder sin lyst til en person og vedkender sig samfundets normer. Ringefingeren er jo den naturlige finger at sætte ring på – vielsesring eller store diamantringe. Men det er mere for at vise, at man har smag og fortælle noget om sin indstilling til parforhold. For mænd er den traditionelle placering på højre hånd og det ses undertiden at ugifte mænd har en ring placeret på deres venstre hånds ringfinger. I disse tilfælde tolkes det som “et ægteskab med en selv”, altså således at personen er i ro med sig selv og har lært at elske sig selv.

Ring på langfinger

Her skal erindres at langfinger repræsentere pligt, ansvar, indordning. Sætter man ring på sin langefinger, så viser man, hvem man er inderst inde. Det er ofte mennesker, der står i opposition til samfundet, der bærer ring på den finger. Rockere, punkere, satanister, pornomodeller, etc. bærer for eksempel ofte store provokerende ringe på den finger. Placeringen er traditionelt blevet brugt af logebrødre og andre medlemmer af lukkede selskaber. Signalere gruppefællesskab. At man bekender sig til en subkultur med egne love og normer.

Ring på Pegefingeren

Her skal erindres at pegefingeren repræsenterer stolthed, ego-følelse, ærgerrighed. Sætter man en ring på sin arbejdsfinger så viser man, at man er en autoritet på sit felt. Det er lidt blæret, at bruge pegefinger-ring. Det er også en magtfaktor, en doktorring for eksempel bliver båret på pegefingeren. Det er jo også et slags magtsymbol; altså jeg ved noget og jeg har gjort noget. Det skal man have respekt for. Signalere øget dominans, skjult eller åbenbar ærgerrighed, ønsket om at spille en ledende rolle. Som altid skal det enkelte tegn ses på baggrund af hånden som helhed. I en god harmonisk hånd bliver eksempelvis en ring på pegefingeren tolket som ønsket om at lede an og vise vejen, mens en ring på pegefingeren i en uharmonisk hånd tolkes som tegn på selvforherligelse, overdrevent præstationsbehov.

Ring på Tommelfinger

Her skal erindres at tommelfingeren repræsenterer karakterstyrke, naturlig selvhævdelse, viljestyrke og udholdenhed. Med en tommelfingerring understreger man virkeligt sin vilje – så siger man ”min vilje ske”. Og egentligt så føler man sig også lidt hævet over almindeligt manuelt arbejde. Et meget klart signal om at man er handlekraftig, har viljestyrke og er en selvstændig og uafhængig karakter.

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Kiromanti, Lær det selv