Kiromanti – Tolkning af bjergene, Lær det selv

Om bjergene

De små kødfulde puder på håndfladen kaldes bjergene. Generelt antages at, hvis bjergene er udtalte (fyldige), er personen livlig og varmhjertet, mens hvis bjergene næsten ikke er til at få øje på, er personen ikke særlig lidenskabelig eller reelt interesseret i noget. Der er et bjerg for hver finger og tre bjerge i håndens flade. Bjergene fungerer som energidepoter, og energien bliver fanget med fingrene og transporteret ned til bjergene og her kan man hente energien. Disse bjerge har ligeledes gudenavne efter mytologien. Der er forskel på energiniveauet i bjergene om morgenen og om aftenen, og har man været fysisk eller psykisk syg, vil energien i bjergene også være aftagende.

Bjergene
Venusbjerget
Månebjerget
Marssletten
– Nedre Mars
– Øvre Mars
Jupiter
Saturn
Apollon
Merkur

Om bjergene
De små kødfulde puder på håndfladen kaldes bjergene. Generelt antages at, hvis bjergene er udtalte (fyldige), er personen livlig og varmhjertet, mens hvis bjergene næsten ikke er til at få øje på, er personen ikke særlig lidenskabelig eller reelt interesseret i noget. Der er et bjerg for hver finger og tre bjerge i håndens flade.

Bjergene fungerer som energidepoter, og energien bliver fanget med fingrene og transporteret ned til bjergene og her kan man hente energien. Disse bjerge har ligeledes gudenavne efter mytologien. Der er forskel på energiniveauet i bjergene om morgenen og om aftenen, og har man været fysisk eller psykisk syg, vil energien i bjergene også være aftagende. Oversigt

Merkurbjerget
Findes ved basis af lillefingeren. Det står fore personlig udvikling og kommunikation – som lillefingeren. Dette bjerg skal ses i relation til resten af håndens karakteristika – hvilket i øvrigt alle tolkningerne skal – men altså især dette. Merkurbjerget forstærker nemlig eksisterende tendenser, i særdeleshed dem fra hovedlinien. Hvis resten af hånden er positiv er det et meget gunstigt bjerg. Hvis resten af hånden er negativ og hovedlinien svag eller dårlig markeret, betegner dette bjerg en mulig forstærkning af de negative tendenser. Ergo er det meget godt i det første tilfælde at have et fyldigt Merkurbjerg, mens det i det sidste tilfælde, er bedst at have et ubetydeligt Merkurbjerg. Oversigt

Apollonbjerget
Findes ved basis af ringfingeren. Et stort (fyldigt) bjerg tyder på kunstneriske evner og skønhedssans, varme, gavmildhed, en tiltrækkende og populær personlighed – og visa versa med et lille bjerg. Mens et fladt bjerg vil indikere sparsommelighed og manglende æstetisk sans og nærighed hos personen – og visa versa. Oversigt

Saturnbjerget
Findes ved basis af langfingeren. Et stort (fyldigt) bjerg tyder på en person, der kan lide at være alene er flittig og arbejde hårdt. Det kan også fortælle om et menneske som bærer på tungsind, melankoli, som er pessimistisk. Et manglende eller lille Saturnbjerg typer på en person, som har et overfladisk syn på tilværelsen, men samtidig har evner for detaljer og forskning. Oversigt

Jupiterbjerget
Findes ved basis af pegefingeren. Et stort bjerg tyder på ambitioner, ønske om succes samt opfyldes ad dette og stor selvtillid og fortæller samtidig om en person som har stor retfærdighedssans, høj moral og som er fornuftbetonet, mens et fladt Jupiterbjerg fortæller noget om at personen gør sig bekymringer og er let påvirkelig, har ringe selvtillid og ikke går så højt op i retfærdighed og moral – og visa versa med et lille bjerg. Oversigt

Venusbjerget
Findes ved basis af tommelfingeren. Hvis bjerget er fyldigt, højt, elastisk og veludviklet tyder det på en person med stærk kønsdrift, megen fysisk energi og kunstneriske evner. Vedkommende kan have let ved at udtrykke følelser. Mens et lille og underudviklet bjerg, kan vise at personen har mangel på vitalitet, har været syg eller har et vaklende helbred, og derfor har et lavt energiniveau, ubalance i modstandsdygtighed og er kølig og reserveret. Ved Venusbjerget inddrager man også i fortolkningen om der er mange eller få tværgående linier på bjerget. Disse kaldes berøringslinier og hvis der er mange af disse antages at de aktivere Venusbjergets emotionelle kvaliteter: følelsesmæssige varme. Hvis der er få berøringslinier antages det at personen er lidt følelseskold, hæmmet, fåmælt eller blot uinteresseret i menneskelige følelser. Dette gældende for såvel personens egne som andres følelser. Vi kommer nærmere ind på hvad Venusbjergets enkelte linier tolkes som i kapitlet Håndens linier. Oversigt

Marsbjergene
Der er to. Et neden for Jupiterbjerget, altså under pegefingeren og et neden for Merkurbjerget, altså nedenfor lillefingeren. Det første betegner fysisk mod og det andet betegner moralsk mod. Hvis de er veludviklede er deres egenskaber det også hos personen.

Øvre Mars. Bjerget neden for Merkurbjerget, vidner om tapperhed, mens hvis bjerget er fladt, kan det fortælle om en aktiv type der har stor fysisk energi og god balance mellem mod og forsigtighed.

Nedre Mars. Det andet bjerg ligger over Venus og ved et fyldigt bjerg, fortæller dette læseren, at personen kan være modig, kamplysten, aggressiv og dumdristig, mens hvis bjerget er fladt, kan det tyde på at personen er aktiv, energisk og har en god balance mellem forsigtighed og modighed. Oversigt

Månebjerget
Findes på håndkanten under lillefingeren. Et stort bjerg tyder på en person, der er drømmende, idealistisk og lever i sin egen lille verden. Men det fortæller også om en person som er følsom og modtagelig for sindsstemninger (har antennerne ude i forhold til andre mennesker), som føler sig forbundet med Moder Jord, er varm og fantasifuld. Jo fladere bjerget er, desto mere realistisk er personen. Og det fortæller også om manglende fantasi, en konform mentalitet, følelsesmæssig fjern og forholdsvis kølig.  Oversigt

Marssletten
Håndens midte kaldes Marssletten, hvilket er et passende navn da den ligger omgivet af håndens bjerge. Hvis huden her er blød mangler personen selvtillid, kan have en tendens til at fylde sit indre tomrum ved at forkæle sig selv, – en lidt doven og egoistisk person. Hvis huden her er fyldigt og sletten velpolstret, fortæller det om en person, som bruger sin snarrådighed og kløgtighed – måske også en lidt snu person – og omvendt hvis huden er fast. Oversigt

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Kiromanti, Lær det selv