Kiromanti – Tolkning, Lær det selv

Fremgangsmåde

Det første spørgsmål der melder sig er som regel om man skal kigge på den venstre eller den højre hånd, eller begge to og i så fald i hvilken rækkefølge. Svaret er at du skal kigge på begge hænder og det er ligegyldigt hvilken rækkefølge du vælger.

Men også i kiromantien lægger man vægt på, at venstre hånd er den modtagende og højre den givende – den feminine og den maskuline – yin/yang. Den venstre hånd repræsenterer det intime selv, privatmennesket, sådan som din familie og dine venner kender dig. Venstre hånd er også drømmenes og talenternes hånd. Venstre hånd viser hvad du inderst inde gerne vil gøre og være. Højre hånd repræsenterer det offentlige selv, det offentlige menneske, sådan som omverden opfatter dig. Hvad andre mennesker tror om dig, den tilpassende og mere konventionelle side af dig selv.

Du starter med at se på overhænderne. Der ligger ens personlighed, og hvor man står i livet lige nu. Så ser man på hudstrukturer og på negle, hvordan fingrene ligger i forhold til hinanden, om der er skader, slitage og stressmærker. Når man er færdig med at læse overhånden, så har man et billede af, hvad det er for en person, man sidder overfor.

Men man skal være varsom med at ”lukke” for det billede – idet det er et førstehåndsindtryk. Det er personkarakteristikken der lægger bund i læsningen. Håndfaconen fortæller også om personen. En meget firkantet hånd, tilhører typisk en, der er jordbunden, er vant til at tage fat og kan bruge sine hænder. Hvorimod den mere rektangulære hånd for eksempel tilhører langtidsplanlæggeren – den ordenssøgende. Og så kan der jo også være runde hænder etc. Man tolker hænderne ved at følge linierne på indersiden: Langs fingerkanten, på ydersiderne – fra lillefinger til håndled, og fra pegefinger til tommeltottens start.

Den måde man lægger hænderne på fortæller noget om, hvordan man har det lige nu. Hvordan hænderne lægges på bordet er det allerførste, kiromantikeren ser på. Er der for eksempel et hulrum inden under hænderne, så betyder det, at man er meget omsorgsfuld. Nogle kiromantikere beder folk ryste hænderne og løsne skulderne, inden de lægger hænderne på bordet, netop for at undgå, at de tænker på, hvordan de lægger dem.

Det som er udfordringen ved kiromanti er at stort set alle håndens linier, mærker, skrammer, sår og ar – samt neglenes form og udseende iflg. kiromantien fortæller noget om menneskets karakter, fortid, nutid og fremtid. Alt i hånden tillægges på en eller anden måde en betydning.

Det svære ved tolkningen er således hovedsagelig at få alle disse delfortolkninger til at danne et helhedsbillede. Og måden du gør dette på er først og fremmest ved at følge en stringent struktur for din gennemgang. Hvilken struktur du vælger er i og for sig ligegyldig. Den ene er lige så god som den anden. Det vigtige er blot at du tillærer dig en fast fremgangsmåde. På denne måde sikres at du kommer hele vejen rundt i din fortolkning. Den rækkefølge som er fulgt i nærværende kursus kunne være en mulighed, men det er som nævnt helt op til dig selv.

Hvis man går til en professionel kiromantiker vil en håndlæsning typisk vare omkring 45 minutter og der gives typisk mulighed for, at få hele læsningen optaget på bånd. Nogle kiromantikere giver mulighed for at fremsende fotokopier af dine hænder og en tydning vil så blive sendt til dig. Man kan nøjes med at tage en fotokopi af sine hænder på en kopimaskine, men skal alle linierne med er den bedste fremgangsmåde stadig at tage et aftryk ved hjælp af noget sort tryksværte.

Fremgangsmåden er illustreret nedenfor.

Benyt noget sort tryksværte på vandbasis og med en gummivalse sværtes hånden og fingrene forsigtigt til. Det kan være du skal lave flere forsøg idet der kun er få brøkdele af millimeter imellem højeste og laveste niveau i hudmønstret. Pres derefter hånden ned mod et stykke kvalitetspapir. Pres især på midten af håndryggen og på fingrene ved fingerbasis. Optegn derefter håndens og fingrenes konturer med en blyant. Før du sender aftrykket af sted til kiromantikeren så husk at notere dit navn, alder, køn og facts som ikke kan ses af aftrykket: håndens konsistens, fleksibilitet etc.

 

De tre hovedregler

I din tydning skal du holde dig et par vigtige regler for øje. Den første og den vigtigste er at et enkelte element aldrig må bedømmes for sig selv alene, men skal ses i sammenhæng med håndens øvrige elementer. Den anden regel er at et element aldrig ophæver et andet. Det kan derimod godt forstærke eller svække. Eksempelvis kan de træk som man forbinder med en fyldig hånd svækkes eller forstærkes afhængig af om hånden har en hård eller blød konsistens. Og endelig er den tredje og sidste regel at enhver overdrivelse hælder i negativ retning. Overdreven fyldighed, ekstremt mange linier etc. giver en skævhed i helhedsbilledet, som vanskeligt lader sig opveje.

Undervejs har vi nævnt et begreb som “en god hånd”. Dette skal ikke forstås sådan at der findes en ideal hånd, med ganske bestemte mål og egenskaber. Det er blot udtryk for en hånd, der er harmonisk, de enkelte elementer er i balance og harmonere godt sammen. I “en dårlig hånd” vil de enkelte elementer og energier bekrige og svække hinanden. Dog kan spændinger imellem de enkelte elementer også anskues som gunstige.

Dette er helt parallelt til det horoskop man opstiller i vestlig astrologi. Her anses mulighederne for udvikling som spændingerne, forhold i horoskopet, der ikke er gunstige. Spændinger anses her som meget gunstige set i relation til den personlige udvikling. Horoskoper med mange harmoniske indflydelser kan ligefrem virke som en sovepude. I øvrigt har mange berømte personer et væld af spændinger i deres horoskoper. Netop deres evne til at tage imod livets udfordringer har medført, at de er nået så langt – dvs. anvendt deres muligheder positivt og konstruktivt.

Din nærmere forståelse for hvornår spændinger er gunstige og hvor de er ugunstige får du igennem kendskab til begrebet Yin & Yang. Enhver ting indeholder sin modsætning. Et varmt og vitalt menneske er ikke altid kun det. Et stærkt temperament rummer også muligheden for ukontrollable og heftige reaktioner. Og et almindeligvis behersket menneske kan miste kontrollen og besindelsen i langt større grad når det endelig “koger over”. Spændinger kan udnyttes til noget produktivt eller det modsatte. Spændinger og ubalance på forskellige områder er jo netop grunden til at verden i dag står med nogle fantastiske bygningsværker, kunstværker, bøger etc. Der skal dog passes på at spændingerne ikke fører til succes i den ene del af livet – eksempelvis den kunstneriske – på bekostning af ruin i det private liv. Husk igen at hånden er et øjebliksbillede, og det kan ændre sig med tiden parallelt med personens mentale niveau, sygdom, traumer og andre problematiske livsforhold.

Det er vigtigt at du har gjort dig klart hvilken type håndlæsning du vil foretage. Det er vigtigt at du under en håndlæsning holder dig dette for øje og fortæller den som du udøver håndlæsningen på hvordan du fremkommer med dine ræsonnementer. Det er nemlig meget svært at holde sig stringent til kiromantiens regler. Vi mennesker udsender så mange kropssignaler at du ganske automatisk – hvis du blot har en nogenlunde udviklet intuition, og det går vi ud fra at du har, for ellers ville du sikkert ikke sidde og gennemgå dette kursus! – blander en masse af de signaler du opfanger sammen med din tolkning.

Prøv blot at se her hvordan vi mennesker eksempelvis benytter hænderne til at GIVE eksempelvis et budskab fra os, altså vise en strøm fra os selv og ud i verden. Eller modsat; MODTAGE, eksempelvis et storslået bifald. Eller BESKYTTE, os selv ved som i dette tilfælde at holde hænderne op fra ansigtet.

Ergo kan det være uhyre svært at holde sig stringent til tolkningsreglerne i kiromanti, men det hjælper dig hvis du åbent fortæller om hvordan resultaterne fremkommer. Så tvinger du dig selv til at ræsonnere over hvorledes resultaterne fremkommer og fanger dig selv når du fraviger fra kiromanti og er ude i din egen intuition.

 

kiromanti-fremgang-02

 

Blindtegning af hænderne

Blindtegning er helt og aldels håndlæserens Agmas ide og opfindelse. Det er en sjov og enkel måde at lære at være opmærksom på symboler i hånden. I blindtegning er det omridset af hånden, tegnerens streg, mellemrum mellem fingrene og de forskellige fingres form, der har betydning. Det er en udemærket måde at lære at fokusere på symbolsproget i kiromanti – og en sjov indføring i kiromantiens verden.

Sådan starter du

Du beder den person, der skal lave blindtegningen om at holde sin højre hånd op foran sine øjne, med indersiden af hånden mod øjnene. Vedkommende skal blive ved at se og fokusere på sin hånd, og koncentrere sig om omridset af sin hånd. Imens tegnes omridset ned på et stykke papir, uden at vedkommende flytter blikket fra hånden, derfor har det navnet blindtegning. Der er ikke fortrydelsesret på en blindtegning, det er den første tegning der gælder.

Det er vigtigt at I begge betragter dette som en leg, hvor der alligevel kan tydes alvorlige og seriøse svar på din efterfølgende tolkning. Hvis du sidder sammen med personen der skal tegne, så bemærk ansigtsudtryk, så som koncentration, overfladiskhed, generthed, hurtighed.

Ligesom i alt andet kiromantisk arbejde og tolkning, skal personens helhed tages i betragtning, sammen med din intuition og iagttagelse af kropssprog og ansigtsudtryk. Det kan hjælpe dig meget at betragte tegnerens ansigt, når du skal danne og tolke det endelige svar.

tolkningen af tegning A

Når du ser på tegningen, så se om du for dig selv kan prøve om du kan finde andre former i håndens tegning, end lige netop hånden. Ligner eller giver tegningen dig associationer om andet end en hånd. Ofte ligner tegningerne en fugl – og du kan dermed også bruge dine egne associationer til understøttelse af tolkningen. Det er en god øvelse for dig, som vil udøve kiromanti, at lære at finde dine egne associationer, intuitive fornemmelser og at se former på en anden måde.

Start med at afgøre, om hånden er en såkaldt Jupiterhånd, dvs. at fingrene er tegnet  på en skrå linie af håndfladen –  hvor lillefingeren er den der sidder nederst, eller det modsatte, hvor lillefingeren sidder højest i det samlede billede. I figur A ser du en Jupiterhånd – pegefingeren starter på ret linie, mens de andre fingre laver en hældning mod lillefingeren.

Bemærk også om vedkommende har tegnet eventuelle ringe, har markeret neglene, hvis de kan ses fra indersiden. Dan dig allerførst et helhedsindtryk af blindtegningen. Og husk, at blindtegningen er et øjebliksbillede – hvis du beder den samme person tegne en blindtegning om f.eks. en måned, vil hånden være anderledes, alt efter personens emotionelle og fysiske tilstand.

Du kan se på denne illustration, at personen har været omhyggelig med sin tegning, bemærk buen fra håndled til tommelfinger – det er venusbjerget der er tegnet. Venusbjerget handler om familiebindinger, familieforhold – og på figur A ser vi altså en person, med stærke og kærlige bånd til sin familie. Det er Jupiterhånd, den betyder generelt held og lykke og fremgang i livet, men med fingrenes placering, får man en helt anderledes tolkning.

Vi tolker tegningen fra tommelfingeren følger dens linier til afslutningen.

Tommelfingeren
Tommelfingeren står for vilje og fysik, og personens grundfundament – altså jordforbindelsen. Den forbindes også med personens ego. Da tommelfingeren er tegnet firkantet, betyder dette en praktisk anlagt og jordbunden personlighed. Tommelfingeren sidder forholdsvis tæt på pegefingeren (Jupiterfingeren) og betyder, at personen ikke har det maksimelle overskud til at tage sig af andre mennesker for tiden. Og det kan have noget at gøre med den brudte linie mellem langefingeren (Saturnfingeren) og ringfingeren (Apollonfingeren). Dette vender vi tilbage til.

Generelt kan man sige, at jo bredere en finger er aftegnet, jo mere selvsikkerhed og selvtillid afspejler den i tolkningen. Altså har personen i fig. A, på sin familiemæssige side,  ikke så meget energi til at favne sin familie så meget for tiden. Det viser også at selvtilliden og egoet er forholds lille, og ikke rummer så meget overskud, idet tommelfingeren er forholdsvis snæver i forhold til f.eks. pegefingerens (Jupiterfingeren) bredde.

Pegefingeren (Jupiterfingeren)
Jupiterfingeren står for arbejde, magt og økonomi, men også “jeget”, lederevne, og interesse i samfundets forskellige dele. Fig. A personens selvoplevelsesværdi er sådan set i orden, betragtet adskilt fra helheden, men den lille prik, der ses på fingerens nederste led, fortæller at personen er usikker på sin egen formåen, og på sit fundament i denne sammenhæng.

Der er gjort et ophold, det indikerer prikken – og vedkommende har et øjeblik været i tvivl om sin egen formåen. Jupiterfingerens yderste led er tegnet konisk, dvs. aflang/rund, hvilket indikerer en ubesværet udveksling af kommunikation – dette understøttes af Merkurfingeren, som vi også vender tilbage til.

Langfingeren (Saturnfingeren)
Denne finger er tegnet længere end jupiterfingeren, hvilket betyder, at der er fokus på det pysiske ståsted, egoet og overblik. Saturnfingerens slutning ender brat og modsiger faktisk sig selv, i fingerens koniske spids, bredden af fingeren og indersiden, som er tegnet som et knivsblad. En konisk fingerspids angiver en let og ubesværet udveksling mellem ideer og kommunikation.

Et knivsblad betyder at personen er parat til at skære igennem, men da det i fig. A, befinder sig på højre side af fingeren, betyder det at vedkommende skærer sine egne følelser fra – og det leder os hen til den brudte linie mellem Saturnfingeren og Ringfingeren (Apollonfingeren).

Ringfingeren (Apollonfingeren)
Generelt kan man sige, at Apollonfingeren står for kreativitet, kærlighed, følelsen af lykke,  fuldførelse og succes. Så både afstanden til Saturnfingeren, den brudte linie og den forholdsvis lille Apollonfinger, vidner klart om en person der er meget usikker på sin partners kærlighed, sin egen formåen i kærligheden og på det kreative plan. Den begyndelse Apollonfingeren starter med, er et sving opad, hvilket kan tolkes som en form for optimisme i disse forhold, mens prikken på fingerens yderste side og nederste led, igen fortæller os, at vedkommende har sin tvivl på fundamentet i sin kærlighedsrelation, og ikke tror på et varigt forhold, eller på sin egen åndelighed.

Merkurfingeren
Denne finger fortæller om kommunikation, forskning og selvudvikling – samtidig éns seksuelle og ubevidste drifter. Da tegneren i fig. A har en forholdsvis bred Merkurfinger (bredere end nogen af de andre fingre)  og endda en knivformet yderside, tolkes det som personen har store evner på kommunikation, evner at skære igennem, og samtidig har en stor portion humor og sans for fest og leg. Den brede facon tyder på, at personen samtidig har et stort behov for selvudfoldelse og for at kommunikere sin usikkerhed ud.

Liniens afslutning:Månebjerget er antydet på ydersiden af hånden, hvilket betyder at personen har fat i sin feminine side, er romantisk og blød. Den afsluttende linie vender indad, men går samtidig længere ned end startpunktet, hvilket indikerer at personen følger sine opgaver til dørs og er omhyggelig med det han foretager sig.

Mellemrum mellem fingrene afslutning og start til næste finger: En buet linie, mellem fingrene, (kaldes en skålform) fortæller om en åben person, der har en bred forståelse for sine medmennesker, er socialt indstillet og kæmper for de svage i samfundet. Der er ikke mange ambitioner – eller spidse albuer, at finde i denne persons hånd, på nuværende tidspunkt. (vi vil se på næste blindtegning en person med mange ambitioner).

Håndled og detaljer
Personen bag fig. A har tegnet noget på sit håndled, – det vil sige, at han har sans for detaljer, – men da tegningen er lavet som en firkant med en horisontal linie, der er tegnet over med skrå linier, indikerer det at personen føler sig låst fast, handlingslammet, hvilket også korresponderer godt med tolkningen af håndens linier og fingrenes udtryk.

Konklusion på blindtegning A

Personen i fig. A rummer en del viljestyrke, men bruger den ikke for tiden. Han har et godt forhold til sin familie, et stærkt bånd til en eller begge forældre, men er overbebyrdet af problemer på kærlighedsområdet, som gør, at han ikke har meget overskud til at koncentrere sig om så meget andet.

Disse problemer påvirker også hans handlefrihed, og hans tro på sig selv. Han er bevidst om sin styrke på kommunikation og forstår at skære igennem og udtrykker sin mening konstruktivt.

Han er en person der har fat i sin feminine side, men med en maskulin maske på, for tiden. Måske for at jævne sine problematikker på det følelsesmæssige. Tegningen på håndleddet virker som en lænke, og fortæller at han føler sig lænket til sine egne følelser, impulser og sin usikkerhed. Han har meget medmenneskelighed og omsorg over for andre, men kan ikke finde plads til at bruge denne kvalitet for øjeblikket.

 

tolkning af tegning B

Her ses en hånd, der også er tegnet med stor omhyggelighed. Vi følger igen stregen fra tommelfingerens start og mod Merkurfingeren og håndleddets slutning. Stregen viser dog tydeligt, ved sin lettere rysten og ujævnhed, at her er tale om en person der på tidspunktet for tegningens tilblivelse, er genert og lettere nervøs.

Håndens facon er en såkaldt spatelfacon – hvilket betyder at der er en anelse, en svag opadgående linie mod Merkurfingeren, mens de andre fingre ligger på linie. En spatelfacon tyder på et godt håndelag. Men generelt er hånden retangulær, og betyder en person der er videbegærlig, opsøgende efter viden og udfoldelse.

Igen starter vi med tolkningen af stregen – Denne tegner mangler venusbjerget – dvs. Dette kan tolkes, at vedkommende ikke har særlig meget forbindelse til familie eller lokalsamfund. Det indikerer også en vis træthed og mangel på energi, kærlighed og det lyse sind, for tiden. Det manglende venusbjerg tolkes også som, at der er manglende energi på livfuldhed, virilitet og vitalitet. Personen her, har ikke så meget brug for at blive elsket og anerkendt, og har et lidt mørkt sind.

Tommelfingeren
Tommelfingeren, som står for fysik og vilje er bred, hvilket betyder, at personen har en stærk vilje, en god fysik, og dens hældning mod venstre viser os, at denne person har lidt mere overskud til at tage andre mennesker ind. Da den fylder næsten lige så meget som Jupiterfingeren, viser det en person, der har kvalitet på arbejdsfeltet, altså en arbejdsom person, som er økonomisk og godt kan lide at have magt over tingene. Prikken mellem tommelfingeren og Jupiterfingeren, netop der hvor fingrene skilles, betyder dog en anelse usikkerhed, usikkerhed omkring sin fylde og formåen, sit ego.

Jupiterfingeren
Jupiterfingeren er godt fæstet på håndfladen, hvilket indikerer, at denne person har et godt fundament som er stærkt – men det taler også om en viljestyrke der kan dreje sig mod stædighed. “Knækket” på indgangen til yderste led, taler om at personen har fået knæk på sin indstilling til samfundet, sit “jeg” og sin selvfølelse. Derimod er tolkningen af bredden på fingeren, at denne person har gode lederevner, også i sit private liv, hun tager gerne styringen. Da tommel – og Jupiterfinger er meget brede begge to, fortæller det os, at der er energi i øjeblikket, på de kvaliteter der står for de pågældende fingre, altså ego, position i samfundet, sin magt og sin vilje.

Saturnfingeren
Saturnfingeren er smallere i sit fæste, og indikerer en lavere selvoplevelsesværdi, når det handler om det psykiske ståsted, sikkerhed, engagement og overblik. Men fordi tommel -og Jupiterfinger er det markante, det iøjefaldende – er det disse der, som før nævnt, har overvægten af energi og fokus.

Apollonfingeren
Apollonfingeren er tynd og smal – men lang. Da den er spinkel i sit rodfæste, beretter tolkningen således, at personen har stor vilje på kærlighedsområdet, lidt mindre energi på sin åndelige udvikling, og ikke føler sig i stand til at honorere sin partners behov for nærhed. Der ses ikke særlig meget lykke og kreativitet. Igen ses en prik mellem Saturn- og Apollon fingeren, som tyder på en usikkerhed omkring kærlighed og bevidsthed om sit åndelige ståsted.

Merkurfingeren
Merkurfingeren er ligeledes markant. Den har næsten samme bredde som Jupiterfingeren i sit rodfæste, hvilket tolkes som personen besidder meget gode kommunikationsevner – overtalelsesevner ligefrem. Personen er god til at forhandle, har evner for forskning og store ubevidste drifter. Den skarpe kant på enden af fingeren, indikerer skarphed i kommunikation, hun kan formulere sig i skarpe vendinger, men bredden af fingeren fortæller at det ikke er hendes ønske, der er fokus og energi på økonomi og selvudfoldelse. Merkurfingeren har en indre bøjning mod Apollonfingeren, og dette fortæller, at der tales meget for at rette op på parforhold, arbejdsforhold eller alle nære relationer som sådan. Merkurfingeren beskytter Apollonfingeren, hvilket tolkes som, personen beskytter sin integritet og sit behov for at bevare sit private rum.

Mellemrummet mellem fingrene
Her er der tale om former, der kaldes ”isvaffelformer”, idet de spidselinier mellem fingrene fortæller, at her er et menneske med ambitioner og vilje. Der er ikke særlig meget plads til omsorg og omtanke for andre i øjeblikket, men når det gælder karriere og magt, er vedkommende parat til at bruge sine albuer. Hun er ambitiøs, og vil gerne nå sine mål.

Linien ned – den afsluttende linie, viser at denne person virkelig forstår at opfylde sine forpligtelser. Hun vil gå langt (linien fortsætter ned under papirets kant) for at opfylde hendes egen målsætning. Månebjerget, der fortæller om romantik, intution, det feminine aspekt, er ikke markeret på fig. B. Dette betyder, at personen, for tiden, ikke har særlig god energi på, eller fat i sin feminine kvaliteter kvaliteter, så som omsorg, intuition, medfølelse og rummelighed. Hun er fortrinsvis handlekraftig og evner at træffe sine egne beslutninger.

Konklusion på blindtegning B

Her er tale om en ung kvinde på 17 år. Hun har meget stor styrke på jegét, og er klar på sin position. Hun evner struktur og veltalenhed, men den samlede tolkning fortæller om en lidt indadvendt kvinde, der passer godt på sit følelsesliv, og sin integritet. Den rystende streg fortæller jo om generthed og lettere nervøsitet, og ved at dække over den, og skjule den – evt. tage maske på, kan hun samle sin energi til at nå sine mål. Og et af hendes mål er bl.a. at skjule sin sårbarhed og usikkerhed, for derigennem at slå sin position helt fast.

Hun har ikke så meget sans for detaljer, som hun har sans for de store linier – ikke i verden eller samfundet, men med sig selv og sit jeg. Hun er praktiker og vil gerne frem i sin arbejdsposition. Hun har ikke særlig god kontakt til sin familierelation, men er rummelig og imødekommende overfor andre mennesker. Ligefrem og direkte i sit udtryk. Men den samlede tolkning viser også en sårbarhed og generthed, som hun dog forsøger at fortrænge og skjule for omverdenen. Hun har et solidt fundament at stå på, og bruger kommunikation og vilje, til at trænge igennem for at nå sine mål. Husk at dette er et øjebliksbillede, og tegningen kan ændre sig alt efter personens emotionelle og fysiske tilstand.

 

tolkning af tegning C

Vi starter med stregen, der starter langt nede på håndleddet. Der er ikke så mange rystelser i stregen og den fortsætter kontinuerligt ned langs Merkurfingeren og har et sving udad i sin slutning. Her er tale om en Jupiterhånd, idet fingrenes fundament danner en lettere skrå linie mod Merkurfingeren, der går opad. Jupiterhånden har vi omtalt i fig. A. Venusbjerget er stærkt markeret, hvilket betyder at der er energi på livfuldhed, entusiasme og udadvendthed. Der er masser af varmhjertet og kærlige relationer til familie og venner. Denne person har ligeledes tegnet en ring om Saturnfingeren, og en streg på håndleddet – der kunne tyde på et armbånd på håndleddet, hvilket betyder en person der går ind for detaljer.

Tommelfingeren
Tommelfingeren har en næsten ret vinkel mod venstre, hvilket betyder at der er rigelig plads til andre mennesker, der er energi på fysik og en stærk vilje. Der er fleksibilitet og samarbejdsvilje. Den lille bue på oversiden af tommelfingeren fortæller, at vedkommende har lidt problemer med sit ego – hvilket understøttes af Jupiterfingeren og Saturnfingeren.

Jupiterfingeren
Jupiterfingeren står jo for Jeget, personens indstilling til sin position i samfundet, lederevner og arbejde. Denne persons Jupiterfinger indikerer en stor vilje til at være bevidst om sin position og også en længsel efter at stå fast på sit eget, sande jeg. Hun har gode lederevner. Men da fingerens rodfæste er smallere, er det ikke altid, hun tror på sin egen værdi, hvilket understøttes af Saturnfingeren.

Saturnfingeren
Saturnfingeren er tynd i sit rodfæste, dette tolkes at personens psykiske ståsted, egoet og overblikket mangler energi for tiden. Det er en person der udadtil (den lange finger) fylder meget i sin udstråling og personlighed, men vedkommende er usikker omkring livets grundlæggende behov og sin opfattelse af sikkerhed.

Apollonfingeren
Apollon taler jo om kærlighed, kreativitet og følelsen af lykke og fuldførelse. Den brede afslutning, fortæller at vedkommende har stor kærlighed i sig, men ”knækket” på fingerens yderspids fortæller at personen har mistillid til at finde den sande kærlighed, og det understøttes af det spinkle rodfæste. Der er meget energi på kunst og åndelighed, hvilket indikeres af længden på fingeren.

Merkurfingeren
Merkurfingeren – der jo står for kommunikation, personens evne for leg og fest, fortæller om en person, der har gode kommunikative evner. Merkurfingerens bredde er næsten lige så bred som Jupiterfingeren, og med dens længde fortæller den at personen er villig til at indgå i diskussioner – og også har en god overtalelsesevne. Der ses et ”knivblad” på ydersiden, hvilket fortæller at personen er i stand til at skære igennem, men idet der kommer en indsnævring omkring yderste led, tolkes dette som en usikkerhed om sine egne kommunikative og formuleringsevner.

Månebjerget
Her er månebjerget tydeligt markeret – hvilket igen betyder at denne person har antennerne ude, og fat i sin feminine side. Hun har en varm og medfølende natur og en god indfølingsevne over for andre. Afstanden mellem fingrene er skålformede, og dette tolkes, at denne person ikke har de store albuer fremme i arbejdssammenhæng. Men hun har en åbenhed overfor andres ideer og er parat til at hjælpe de svagt stillede i samfundet. Den afsluttende streg er uden rystelser men nærmest lidt bastant tegnet, hvilket indikerer en fast beslutsomhed, og samtidig går linien længere ned, end den startede, og dette fortæller at hun følger sine opgaver i mål.

Fingrenes yderste form
Alle fingrene har den form der kaldes ”runde”, og dette tolkes som, personen har let til at få kommunikeret sine ideer ud – også selv om hun satser sin tryghed. Stregen på håndleddet kan indikere armbånd, men kan også indikere at personen føler sig bundet, og idet stregen ender i en bue der går indad, betyder dette at vedkommende fortrinsvis føler sig bundet af sig selv. Hvis det er et armbånd, har det en anderledes betydning, men det er noget du skal finde ud af med din blindtegner, når du foretager tolkningen.

tolkning af tegning C

Her er tale om en kvinde i starten af 40érne. Hun har en god evne for former og detaljer. Hendes ego, og selvtillid rummer ikke særlig meget energi for tiden, og der er meget fokus på familierelationer. Hun er varm og kærlig anlagt – og håndens bredde fortæller også at hun er praktisk. Der er nogenlunde ens afstand mellem fingrene, som indikerer at hun har fokus på at ”fordele sol og vind lige”. Hun har ikke det store behov for at værne om sit personlige rum for tiden, eller gør det i hvert fald ikke.

Hun besidder evnen at tage sig af andre, men er tilbøjelig til at ofre sig selv ved at give sig selv for lidt omsorg (Saturnfingerens spinkle rodfæste), og det går ud over hendes psykiske ståsted, selvtilliden, egoet og overblikket. Hun mangler i øjeblikket det store overblik over sin egen situation, det kan være sig på arbejdssiden, og der er meget lidt energi på det psykiske overskud. Det er en kvinde der forstår at udtrykke sin mening, og af og til også kommer til at gøre det på en klodset måde (Merkurfingerens bøjning).

Der er ikke så meget fokus på ambitioner i øjeblikket, hun koncentrerer sin energi om familie for tiden. Hvis hun har børn, indikerer Venusbjerget en stærk binding til dem, og det kan hænge sammen med følelsen af at være lænket. Hvis hun går ind i projekter af forskellig art, viser Jupiterfingeren at hun gør dette med stort engagement og vedholdenhed. Hun tænker meget på kærlighed og relationer i øvrigt for tiden, men er samtidig bange for skuffelser. Hendes Jupiterfinger fortæller også, at hun har behov for at være sig selv.

Husk igen, at tegningen er et øjebliksbillede – og at den samme persons tegning kan se fuldstændig anderledes ud næste gang vedkommende tegner blindtegning, alt efter personens emotionelle og fysiske tilstand.

 

Stil spørgsmål om Kiromanti

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Kiromanti
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Kiromanti, Lær det selv