Horoskoper i vestlig astrologi

Hvad er et horoskop?

Et horoskop er en to dimensional grafisk fremstilling af et antal udvalgte faktorer på himlen i et udvalgt øjeblik. Man kan få lagt forskellige former for horoskoper, der ud fra planeternes – Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun, og Plutos – placering på dit fødselstidspunkt, samt en række andre forhold, kan fortælle om et menneskes karakter, udfordringer og muligheder.

Der findes mange forskellige horoskoper. Et af de mest populære er Årshoroskopet, som fortæller om de muligheder, der ligger for det kommende år – indenfor områder som kærlighed, job, personlig udvikling, børn, familieliv osv. Et andet horoskop, er fødselshoroskopet, der med udgangspunkt i dit fødselstidspunkt og sted, søger at give en beskrivelse af hvem du er som menneske, samt hvad der eventuelt kunne være fordelagtigt for dig at kigge nærmere på af udviklingsveje. Endelig bør nævnes ugehoroskoper, som er generelle horoskoper, der i hovedtræk fortæller hvorledes planterne står i forhold til de tolv stjernetegn i løbet af ugen.

astro-horo-01

 

Hvordan opstilles et horoskop?

At få opstillet sit fødselshoroskop er en fremragende måde til at afklare om vestlig astrologi er noget for dig. Og samtidig er det en fortrinlig måde at komme ind i astrologiens forunderlige verden. Ved at gennemgå et horoskop får man nemlig forklaret de vigtigste astrologiske fortolkningsmuligheder.

Dit stjernetegn

Det første man ser på i et horoskop er hvilket stjernetegn du er født i og de generelle karakteristika, for dette, ridses op. Det stjernetegn man er født i kaldes for soltegnet. Denne generelle beskrivelse af din person, kan du se ved at klikke på dit stjernetegn nedenfor.

Det næste man ser på er horoskopets fire hjørner, der findes ved at kigge på horoskopets to akser. Ascendant-descendant aksen viser  solens opstigning i øst (ascendanten) og dens nedstigning i vest (descendenten). Meridian-aksen viser  solens kulmination på dagen (Medium Coeli) og om natten (Imum Coeli).

Ascendanten (A.C.) er det tegn, som steg op over horisonten stik øst for dit fødested, da du blev født, og det kaldes undertiden det opstigende tegn. Dette kan også forklares ved, at ascendanten er den grad i ekliptika, som på grund af jordens rotation stiger op i den østlige horisont ved fødselen. Da jorden hele tiden roterer, er der hele tiden en ny grad i ekliptika i færd med at hæve sig over horisonten. Ascendanten er det stjernetegn, som ligger i første hus. Den viser fysisk fremtoning, hvordan man udtrykker sig over for verden, på hvilke måder og gennem hvilke principper vi hævder vores individualitet. Ascendanten kan ligge i samme stjernetegn, som dit soltegn. 

Descendenten (D.C.), står modsat ascendanten og således den grad, som er ved at bevæge sig ned under den vestlige horisont i det øjeblik du blev født. Hvis fx A.C. er 20° af Vægten vil D.C. være 20° af Vædderen. Descendenten fortæller om supplerende træk til den A.C. og M.C., den er tilknyttet. Tages som eksempel et menneske, der har Vægten, som Ascendant, vil vedkommende ifølge den vestlige astrologi typisk være et imødekommende og balanceret, harmonisk, socialt væsen, men vil være nødt til at balancere disse egenskaber ved at udvise de mere typisk selvhævdende og impulsive ”jeg” betonede egenskaber, som findes hos det modsatte tegn; Vædderen.

Solens middagsposition (Medium Coeli) er den grad, hvor ekliptika når sit højeste punkt – i sin stigning over horisonten – som meridian, for et hvilket som helst sted, på et givent tidspunkt. Meridianens øverste punkt, Zenit, er det punkt på himlen, du ser, når du kigger lige op over dit hoved. Geometrisk er det punktet på himmelkuglen, der rammes af en linje fra Jordens centrum gennem det sted, hvor du står, og videre ud i rummet. Medium Coeli viser sammenhængen mellem vores udadrettede aktiviteter og hvilket selvbillede vi har. Tager vi en person, der har Krebsen i Medium Coeli er tolkningen at vedkommende er følsom og modtagelig. Den gode måde, hvorpå dette giver sig udtryk er ved at Krebsen er fantasifuld, forstående tolerant, hjælpsom og med en god evne til at indleve sig i andres følelsesliv. Den knap så gode måde, hvorpå Krebsen er følsom og modtagelig, er ved at være meget afhængig af andres vurdering af deres person og ved at være drevet af en (lidt for) stærk retfærdighedsfølelse, der kan få dem til at opføre sig som en “frelsertype”, der tager til Sydpolen for at redde pingviner, eller i det hele taget gøre mange ting, fordi de ikke kan udholde, at hverken mennesker, dyr eller natur lider.

Imum Coeli (I.C.) er den modsatte grad til Medium Coeli, og således det laveste punkt i ekliptika. I.C. og M.C. korresponderer på samme måde som A.C. og D.C. Hvis 7° af Skorpionen er på I.C. vil 7° af Tyren være på M.C. Og på samme måde som D.C. er af mindre betydning end A.C. er I.C. af mindre betydning end M.C.

Klik på dit stjernetegn

Skytte

Stenbuk

Vandbærer

Fisk

Vædder

Tyr

Tvilling

Krebs

Løve

Jomfru

Vægt

Skorpion

 

De ni planteres placering

Den næste fortolkningsmulighed, man tager fat, i er at undersøge, hvilke stjernetegn de ni planeter står i. Altså gennemgås de enkelte stjernetegn et for et, og der ses på, hvilke planeter der stod i tegnet ved fødselstidspunktet.

Hver af de ni planeter repræsenterer  forskellige sider af personligheden. Hvorledes de forskellige sider af personligheden kommer til udtryk, afhænger af, indenfor hvilket stjernetegn og hvilket astrologihus (forklares nedenfor) planeten står i.

Man fortsætter herefter med at se på planeternes vinkelforhold til hinanden. Alle planeterne står i vinkelforhold til hinanden og afhængig af størrelsen på disse vinkler, påvirker planeter gensidigt hinanden på forskellig måde. Normalt inddrager man i fortolkningen fem vinkelforhold. Tolkningen foregår ved at tage de enkelte planeter en for en og se på, hvilke fem andre planeter den har sine hovedvinkler til.

Vi tager som eksempel planeten Solen og ser på, hvilke vinkelforhold den har i et tænkt eksempel. På tilsvarende måde kan laves tolkning af de øvrige  planeters vinkelforhold. Fremgangsmåden er den samme for alle ni planeter.

Solens Konjunktur, den planet, som solen har et vinkelforhold på til. Konjunkturens påvirkning: planetens indflydelse bør være åbenlys i personens karakter. Tolkning: Hvis dette eksempelvis er er Uranus – Originalitet, pionerånd og oprørskhed. Disse karaktertræk bør således være åbenlyse i personens karakter.

Solens Sekstil, den planet, som Solen har et vinkelforhold på 60° til. Sekstilens påvirkning: angiver en harmonisk indre udvikling af det pågældende princip. Tolkning: Hvis dette eksempelvis er  Mars – Vitalitet. God fysik og energireserver. Disse egenskaber bør således angiver en harmonisk indre udvikling af det pågældende princip.

Solens Kvadratur, den planet, som solen har et vinkelforhold på 90° til . Dette er den ene af to negative vinkelforhold. Kvadraturens påvirkning: står for en indre konflikt. Tolkning: Hvis dette eksempelvis er Månen – Emotionel ustabil, konflikter mellem forældrene. Splittet mellem dagligdagens pligter og de følelsesmæssige behov.

Solens Trigon, den planet, som solen har et vinkelforhold på 120° til. Det er vigtigt at være opmærksom på at nogle af aspekterne (vinkelforholdene) ikke eksistere. Der kan således være horoskoper hvor der ikke tilnærmelsesvis er en planet som solen har et vinkelforhold på 120° til. I disse tilfælde kan man ikke tolke noget. Hvis solens Trigon eksisterer vil dens påvirkning være lige som Sekstilen, men stærkere, således at egenskaberne står mere frem, også udadtil.

Solens Opposition, den planet, som solen har et vinkelforhold på 180° til, er  Dette er den anden af de to negative vinkelforhold. Oppositionens påvirkning: står for en ydre konflikt. Tolkning: Hvis dette eksempelvis er Saturn –  Planeten Saturn viser, hvorledes vi tilpasser os til livets realiteter. Planeten kaldes også den strenge læremester og fortæller om vore modningsprocesser, ansvarstagen og selvdisciplin. Planeten fortæller om, hvordan vi forholder os til pligter, moral, alvor, regler, normer, begrænsninger og herudfra giver vores liv en struktur og ramme – eller mangel på samme.

astro-vest-planet-2

Klik og læs om planeternes betydning

 

DE 12 ASTROLOGISKE HUSE

Inden for astrologien er det solen, der bevæger sig rundt om jorden og ikke omvendt. Jorden betragtes som centrum, og solen bevæger sig rundt om jorden. Denne cirkel benævner man Ekliptika. I sin årlige tilsyneladende bevægelse bevæger solen sig gennem et antal stjernebilleder, kaldet dyrekredsen. De ligger alle på et bånd 8° på hver side langs Ekliptika. Rent faktisk kan vi jo ikke se, hvilket stjernebillede solen står i pga. den oplyste atmosfære, den nemmeste måde at opdage det på er at vente, til jorden på tolv timer har drejet sig 180°, hvorefter vi kan regne stjernebilledet ud.

Solen bevæger sig gennem Ekliptika cirklen med en hastighed, der svarer til en grad pr. dag. Alle planeter følger samme bane som solen rundt i denne sfære. De flytter sig indenfor et bælte på 16°, beliggende på begge sider af ekliptika, og dette bælte kaldes Zodiakken. De 12 stjernetegn optager hver 30 grader af denne cirkel.

Men da jorden også roterer omkring sin egen akse, tager det set fra jorden kun 24 timer at dække hele himmelhvælvingen ind. Og denne cirkel, hvis bevægelse er modsat Zodiakens, har man ligeledes delt ind i 12 dele, der kaldes de 12 astrologiske huse. Deres størrelse er ikke nødvendigvis 30 grader hver. Der findes mere end ti forskellige hussystemer og således mere end ti måder at indtegne de 12 huse i horoskopet på.

Husenes betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Forskellen mellem den lille snes hussystemer, vi kender, ligger alene i beregningen og placeringen af de Mellemliggende huse. Eneste undtagelse er Equal House-systemet (lige store huse), der kun går ud fra den ene hovedakse. Der tages udgangspunkt i Ascendanten og alle huse er lige store (30°). Den metode, der synes mest udbredt, er Placidus, der arbejder med huse af forskellig størrelse.

Man benytter de 12 astrologiske huse til at lave tolkninger i horoskopet. Deres betydning varierer, alt efter hvilke og hvor mange planeter der befinder sig i dem i horoskopet. Vi var i gennemgang af planeterne inde på, at den enkelte planet påvirker horoskopet, efter hvilket stjernetegn den står indenfor. Hvis Månen i et horoskop f.eks. står i Krebsen – som generelt står for følsomhed og modtagelighed – tyder det på en person, der – ift. følelseslivet, vaner og behov – er overfølsom, påvirkelig, har behov for intimitet, en romantisk længsel og et rigt indre liv.

Hvor i tid og rum disse egenskaber udtrykker sig ses ud fra det astrologiske hus, som planeten Månen ligger i. Så hvis f.eks. Månen lå i det 10. hus – som repræsenterer vores offentlige facade, selvbillede, ry og erhverv – ville dens påvirkning på personen komme til udtryk i disse sammenhænge.

Flere faktorer udgør tilsammen tolkningen. Tolkningen af de astrologiske huse er ofte kompleks og ikke så ligetil. Derfor kan det gøre det lidt lettere hvis man starter med at kigge på tegnet, dernæst på planeter i huset og til sidst på husherskeren.

Husspidsen – Hvilket tegn husspidsen (starten af huset) står i, betyder noget for hvordan et livsområde tager form. Planeter i huset – Det næste man kigger på er om der er planeter i huset. Hvis der står en eller flere planeter i huset, så er det et livsområde som planeten udspiller sig igennem. Fx så siger det hus som Mars står i, hvilket område af livet som man lægger sine kræfter og engagement i. Husherskeren – Den sidste overordnede ting man kigger på i tolkningen af et astrologisk hus, er hvilken planet der hersker over huset. Alle tegn har en hersker, altså den planet der hersker over tegnet. Herskeren over det tegn som husspidsen (hvor huset begynder) står i, er herskeren over huset.

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Kan jeg selv opstille et horoskop?

Ja, du kan godt selv opstille et horoskop. Dette være sig et årshoroskop, et fødselshoroskop, et ugehoroskop, mv. Ovenfor har du fået såvel fremgangsmåde som forklaring på hvorledes der laves fortolkninger. De tre afsnit om: De tolv stjernetegn – De ni planeter – De tolv astrologiske huse – giver dig en fyldestgørende opskrift på hvorledes fortolkninger laves i horoskoper.

Men du mangler en sidste vigtig ingrediens! Som nævnt er et horoskop en to dimensional grafisk fremstilling af et antal udvalgte faktorer på himlen i et udvalgt øjeblik. Disse faktorer er planternes placering på et bestemt tidspunkt og deres vinkelforhold til hinanden og solen. For nogle år siden indebar fremskaffelse af denne viden komplekse tabelopslag, men i dag findes software og programmer som gør det nemt.

Her kan du så gå to veje. Du kan kigge efter programmer og software som gør hele arbejdet for dig – altså udregner ovenstående data, samt laver fortolkningerne, opstiller et horoskop for dig. Dette er så afgjort en fin mulighed, men du præsenteres for et produkt som kun giver dig resultatet. Tolkningerne kan være lavet ud fra nogle forudsætninger og antagelser om planeterne mv. som er tilpasset en kulturkreds, en menneskeopfattelse mv. som du ikke kan forbinde dig med. Du ved kort sagt ikke helt hvorledes resultatet fremkommer. Der kan tillige være forskellige interesser, oftest af økonomisk karakter, til at præsentere dig for et resultat hvor du føres videre af en vej, hvor du eksempelvis skal købe noget for at komme videre.

Den anden mulighed er at kigge efter programmer og software, der har deres fokus på netop den ingrediens du mangler, nemlig planternes placering på et bestemt tidspunkt og deres vinkelforhold til hinanden og solen. Dette beskæftiger videnskaben astronomien sig med. Du kan således kigge efter software, som er rettet til brug for astronomi.

Stil spørgsmål om astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål