Planet Neptun

planet-neptunNeptun

Man kan næsten kalde Neptun for Uranus´ tvilling. De ligner hinanden og består af samme slags materiale. Inderst er der en lille silikatkerne. Uden om den ligger en kappe af metangas, ammoniak og vandis. Også Neptun har ringe. Som på de øvrige gasplaneter raser vilde storme over overfladen. Neptuns storme er de hurtigste i hele solsystemet – 2000 km i timen. Et Neptun-år svarer til 165 Jord-år, og et døgn er på 19 timer. Neptun er opkaldt efter romernes havgud.

Neptuns atmosfære består primært af brint og helium, men med spor af metan. Det er metanen, der er skyld i planetens blå udseende. Neptuns blå farve er meget stærkere end Uranus’, der har en lignende mængde metan, så det er en ukendt komponent der skaber Neptuns intense farve.

Astrologisk set repræsentere Neptun vores åndelige udvikling og forbindes med intuition, drømme og evne til at forene livets modsætninger og paradokser. Neptun siger noget om vores ubevidste længsler, især dem som er rettet mod det åndelige. Dette fordi vi mennesker i en travl materialistisk hverdag fortrænger denne side af livet. Positive egenskaber er kreativ forestillingsevne, spirituel indsigt og forståelse for andre. Negative egenskaber er eskapisme og afhængighed af nydelsesmidler. Planeten Neptun. repræsentere vores intuition / fantasi. Vor behov for kontakt med det ikke personlige.

Numerologisk set er Neptun associeret med tallet 7 samt bogstaverne G-P-Y.

Vores solsystem består af solen, 9 Planeter og deres 61 kendte måner, asteroider, kometer, støv og gas. Planeterne, asteroiderne og kometerne rejser rundt omkring solen, centrum af vores solsystem. Solsystemet, som Jorden befinder sig i, er en del af Mælkevejen, med diameter på ca 100.000 lysår og 200 milliarder stjerner.

astro-vest-planet-2

Klik og læs om planeternes betydning