Planet Saturn

planet-saturnSaturn

Saturn består af meget lette gasarter. Inderst har den en lille kerne af klippe og is. Uden på den findes der en kappe af brint, der er presset tæt sammen. I en kikkert kan man se, at Saturn er omgivet af et system af ringe. Der er flere ringe inden i hinanden. Ringene består af billioner af små klumper is og sten. Saturn har 30 kendte måner. Saturn er opkaldt efter tidens gud.

Astrologisk set repræsentere Saturn hvorledes vi tilpasser os til livets realiteter. Planeten kaldes også den strenge læremester og fortæller om vores modningsprocesser, ansvarstagen og selvdisciplin. Planeten fortæller om hvordan vi forholder os til pligter, moral, alvor, regler, normer, begrænsninger og herudfra giver vores liv en struktur og ramme – eller mangel på samme. Planeten Saturn, repræsentere vores etiske og moralske behov. Vort behov for grænser og kontrol.

Numerologisk set er Saturn associeret med tallet 8 samt bogstaverne H-Q-Z.

Vores solsystem består af solen, 9 Planeter og deres 61 kendte måner, asteroider, kometer, støv og gas. Planeterne, asteroiderne og kometerne rejser rundt omkring solen, centrum af vores solsystem. Solsystemet, som Jorden befinder sig i, er en del af Mælkevejen, med diameter på ca 100.000 lysår og 200 milliarder stjerner.

astro-vest-planet-2

Klik og læs om planeternes betydning