De 12 stjernetegn

Det, som fra jorden opfattes som stjernetegn, er lys fra stjerner, der befinder sig uendeligt langt væk. Mellem jorden og stjernerne befinder vores solsystems planeter sig. Mens dyrekredsens stjerner altid befinder sig de samme positioner, set fra jorden, varierer positionen af solsystemets planeter hele tiden i forhold til hinanden, idet de har forskellig omløbstid omkring solen.

Merkur og Venus har ligesom Jorden en omløbstid på omkring et år, mens Pluto skal bruge ca. 250 år på en tur rundt om solen. Hver planet siges at herske over et dyretegn. Det skal forstås således, at planetens egenskaber influerer på de mennesker, som er født i tegnet. Dit stjernetegn er det tegn i dyrekredsen, som Solen bevægede sig igennem den dag, du blev født.

Stjernetegnene giver beskrivelser af 12 arketypiske persontyper, men til at karakterisere et bestemt menneske er de for unuancerede. Vi har alle sammen de tolv stjernetegn i os, men hos nogle mennesker vil nogle tegn være mere fremtrædende end andre. Den generelle karakteristik for de tolv stjernetegn  skal derfor opfattes som netop det – en generel karakteristik.

For at få et mere nuanceret billede af et individ må ses på, i hvilke tegn ascendanten, planeterne, de tolv astrologiske huse etc. står. Disse står oftest i helt andre stjernetegn og er i høj grad med til at danne den samlede astrologiske opfattelse af et individ, dets karaktertræk, dets styrker og udviklingsveje etc.

Klik på dit stjernetegn og læs mere

Skytten
Periode: 22/11 – 21/12
Sagittarius, Ildelementet
Den bevægelige kvalitet
Planet: Jupiter

Stenbukken
Periode: 21/12 – 20/01
Capricorn, Jordelement
Den kardinale kvalitet
Planet: Saturn

Vandbærer
Periode: 20/01 – 19/02
Aquarius, Luftelementet
Den faste kvalitet
Planet: Uranus

Fiskene
Periode: 19/02 – 20/03
Pieces, Vandelementet
Den bevægelige kvalitet
Planet: Jupiter

Vædderen
Periode: 20/03 – 20/04
Aries, Ildelementet
Den kardinale kvalitet
Planet: Mars

Tyren
Periode: 20/04 – 21/05
Taurus, Jordelement
Den faste kvalitet
Planet: Venus

Tvillingerne
Periode: 21/05 – 20/06
Gemini, Luftelementet
Den bevægelige kvalitet
Planet: Merkur

Krebsen
Periode: 21/06 – 22/07
Cancer, Vandelementet
Den kardinale kvalitet
Planet: Månen

Løven
Periode: 22/07 – 23/08
Leo, Ildelementet
Den faste kvalitet
Planet: Solen

Jomfruen
Periode: 23/08 – 23/09
Virgo, Jordelement
Den bevægelige kvalitet
Planet: Merkur

Vægten
Periode: 23/09 – 22/10
Libra, Luftelementet
Den kardinale kvalitet
Planet: Venus

Skorpionen
Periode: 23/10 – 21/11

Scorpio, Vandelementet
Den faste kvalitet
Planet: Mars

 

astro-vestlig-tegn-3

 

Til hvert stjernetegn er Tilknyttet et element

Til hvert af stjernetegnene er også tilknyttet et element – ild, vand, jord, luft. Dette element menes at påvirke karakteren hos dem, der bliver født i tegnet.

Ild-elementet. Kan man se i Vædder, Løve, og Skytte. Det gnistrer af energi, optimisme og foretagsomhed.  Intuitionen er stærk, og de er meget beslutsomme og aktive. Undertiden utålmodige overfor de mere langsomme og eftertænksomme typer.

Luft-elementet. Kan man se i Tvilling, Vægt og Vandmand. Det er knyttet til mentale funktioner – fornuft, logik og ræsonnement står i høj kurs. Disse personer elsker det intellektuelle, abstrakte begreber, ord og kunst. Har gode kommunikations- og tilpasningsevner.

Vand-elementet. Kan man se i Krebs, Skorpion og Fisk. Det er knyttet til det følelsesmæssige. Disse mennesker har stærke følelser, som de lader sig styre og påvirke af i deres liv. De har stor menneskelig indsigt og forståelse.

Jordelement. Kan man se i Tyr, Jomfru og Stenbuk. Det er knyttet til det praktiske, det realistiske og disse mennesker har et godt greb om den reelle virkelighed. Denne forståelse gør dem mere naturligt tålmodige og selvdisciplinerede end andre tegn.

 

astro-vestlig-tegn-5

 

Til hvert stjernetegn er Tilknyttet en kvalitet

Til hvert af stjernetegnene er endvidere tilknyttet en af de tre kvaliteter. Det menes, at de 12 stjernetegn udtrykker sig igennem forskellige kvaliteter. Den kvalitet, som er knyttet til tegnet, angiver i hvilken retning, den psykiske energi går. Hvert af elementerne udtrykker sig igennem de tre kvaliteter: kardinal, fast og bevægelig.

I dette samspil mellem elementerne og kvaliteterne opstår stjernetegnene, der – mest af alt – bør betragtes som dynamiske udviklingsprocesser og ikke statiske karaktertræk. Stjernetegnene bør betragtes som den udviklingsproces, vi hver især står overfor – startende med barndommen og ungdommen, hvor tegnets egenskaber er mest tydelige. Gennem udviklingsprocesser kan man lære at tackle de skyggesider, som ethvert tegn har.

Den kardinale kvalitet er evnen til at tage initiativer. De kardinale tegn – Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk – indleder en ny årstid. De kan lide at tage initiativ og sætte nye ting i gang.

Den faste kvalitet er evnen for intensitet og konkretisering. De faste tegn – Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren – er præget af udholdenhed og er gode til at få tingene ført helt til afslutning. Ofte afslutter de, hvad de kardinale tegn sætter i gang. Der skal meget til, før de faste tegn ændrer standpunkt, indstilling, hvorfor de da også er meget trofaste og loyale, hvis de først har fattet kærlighed til et andet menneske eller projekt.

Den bevægelige kvalitet er evnen for smidighed og formidling De bevægelige tegn – Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk – er fleksible, villige til at udvikle sig, forandre sig og generelt åbne overfor transformation og tilpasning.

 

astro-vestlig-tegn-4

 

Til hvert stjernetegn er Tilknyttet en planet

Til hvert af de tolv stjernetegn er tilknyttet en planet i vores solsystem. Hver af de ni planeter repræsenterer astrologisk set forskellige sider af personligheden. De enkelte planeter viser, hvilke slags behov en person har – de kan opfattes som forskellige sider af et menneskes personlighed. Og herunder hvilke behov, der karakteriserer de forskellige sider af vores personlighed.

Merkur repræsenterer vores intellekt og hvordan vi kommunikere med omverdenen. Hvordan vi taler, skriver og fremfører vores tanker og ideer. Sprog, handel, studier, undervisning forbindes med Merkur.

Venus repræsenterer vores kunstneriske evner, vores estiske sans og ikke mindst vores kærlighedsliv. I et mandligt horoskop viser Venus’ position, hvordan han vil blive elsket, mens Mars viser hvordan han elsker. I et kvindeligt horoskop er det lige omvendt. Her viser Venus hvordan hun elsker og Mars hvordan hun bliver elsket.

Mars repræsentere vores behov for udløsning af spændinger; sex, fysisk udføjelse, aggressioner – vores vilje og handlekraft. Planeten har indflydelse på vore drifter og hvordan vi forholder os til seksualitet og aggression.

Jupiter repræsentere vores behov for at opleve verden som helheder, behov for en livsanskuelse. Jupiters position i horoskopet fortæller om hvordan vi forklare og forstår verden og ser en mening med vores liv.

Saturn repræsentere vores etiske og moralske behov. Vort behov for grænser og kontrol. Planeten kaldes også den strenge læremester og fortæller om vores modningsprocesser, ansvarstagen og selvdisciplin.

Uranus repræsentere vores behov for individualitet, behov for at være anderledes, speciel, unik. Uranus forbindes med originalitet, pionerånd og oprørskhed.

Neptun repræsentere vores intuition og fantasi. Neptun forbindes med drømme og evne til at forene livets modsætninger og paradokser. Neptun siger noget om vores ubevidste længsler, især dem som er rettet mod det åndelige.

Pluto repræsenterer hvordan de dybeste liggende psykiske energier kan udnyttes. Pluto menes at påvirke det kollektivt ubevidste og i det hele taget går denne planets indflydelse mere på masserne end på individet.

Læs uddybende om de 12 planeter

 

astro-vestlig-tegn-7

 

Vil du vide mere

Nærværende afsnit indgår i vores sektion om astrologier. Du har mulighed for at læse meget mere om vestlig astrologi, kinesisk astrologi og indiansk astrologi. Brug navigationsmenuen til højre for at vælge hvad du gerne vil vide mere om.

I sektionen vestlig astrologi fortæller vi om de tolv stjernetegn og deres tilknyttede generelle karakteristik, samt tilknyttede element, planet, etc. Vi fortæller også om horoskoper. Læs om hvordan du selv opsætter dit horoskop og læs dit ugehoroskop for den kommende uge. Kort sagt vil du vide mere om vestlig astrologi er du havnet det rigtige sted.

Stil spørgsmål om astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

astro-vestlig-tegn-6

 

Ugehoroskoper