De 12 astrologiske huse – 7. astrologi hus

astro-vest-huse-forside
Astrologihuse – 7. hus
Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.

Partnerskab og vores nære relationer ser vi i 7. hus som også er Descendanten (modsat Ascendanten). Det er vores ægtefælle og livspartner, og kortere kærlighedsforhold ses også her.

7. hus handler i høj grad om, hvordan vi knytter bånd til vores omverden. Det kan både være kærlighedsbånd og også nære partnerskaber omkring en virksomhed, eller et projekt af forskellig art, der er vigtigt for en. Det er via 7. hus at vi går ud og møder andre mennesker og ser vores omverden. Så hvordan vi oplever andre ses også her.

7. hus er også vores publikum og offentligheden. Det er ”de andre”, modparten. Tegn og planeter i 7. hus viser, hvordan vi går ind i mødet med andre, og vores evne til at relatere med folk der kommer helt tæt på. Typisk kan man også, ud fra bare tegnet på husspidsen, beskrive hvad det er for en type, personen søger som sin partner på længere sigt. Her spiller fornuft og praktiske forhold også ind, og det er ikke alene den fysiske tiltrækning der bestemmer.

7. hus står overfor 1. hus i horoskopet, og er dermed modsætningen og oppositionen til vores Ascendant og 1. hus. Dermed er der også spændinger og dynamik i forholdet mellem 1. og 7. hus. Folk der har flere planeter i disse to huse, og især i 7. hus, er typisk meget involveret med andre mennesker og har ligesom behov for dette ping-pong med andre for at mærke deres egen energi.

Konflikter med andre ses også i 7. hus. Det er vores åbenlyse ”fjender” og modstandere. I høj grad er det personen selv der definerer, hvilken rolle andre får lov til at spille i sit liv, og netop dette spænd af forskellige roller kan tolkes ud fra 7. hus.

 

astro-vest-huse-6
Klik og læs om de 12 astrologihuse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/