De 12 astrologiske huse – 2. astrologi hus

2. astrologihus
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.

2. hus handler om ressourcer og værdier. Dette inkluderer også de rent faktuelle penge. Så her ser vi hvordan økonomien fungerer. Hvordan tjener man sine penge og hvordan bruger man dem. Tenderer man til at bruge flere end der er, eller gør man det modsatte?

Men ressourcer og værdier er også langt mere end bare penge. Vi ser også de rent fysiske ejendomme (dog ikke jord og huse), altså de ting man ejer, som jo både kan have en økonomisk værdi, men også kan have en emotionel værdi. Det kan være smykker, møbler, kunst, bil, båd, tøj osv. Hvordan en person værdsætter sine ejendele, og hvilken form for værdi der er vigtigst (emotionelt eller faktuelt) tolkes også ud fra 2. hus.

Vi ser også vores overskud og kræfter til at gøre noget i livet. Det er i 2. hus, at vi går hen og henter den energi der skal bruges når der skal udrettes noget. Så 2. hus er både vores opsparing i banken og også vores eget indre energi batteri.

Når man taler om værdier så handler det også gerne om selvværd, og netop selvværdet ses også i 2. hus. I hvor høj grad sætter vi pris på os selv, og hvordan værdsætter vi det menneske vi er.

I urhoroskopet har 2. hus hjemme i Tyren hvor Venus er hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/