De 12 astrologiske huse – 1. astrologi hus

1. astrologihus
Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.

1. hus starter med Ascendanten (AC), og er ligesom AC det udtryk vi har ud ad til. Det er vores måde at møde verdenen og andre mennesker på. Så udseende, udstråling, facon, bevægelsesmønster og stil ser vi beskrevet i 1. hus. 1. hus er således sådanne som andre oplever en når det er det første møde, eller de ikke kender de mere personlige sider af en.

1. hus fortæller også om fysik og krop. Hvordan er du bygget og hvordan bruger du dit legeme. Fysiske kendetræk, samt tøj, stil og udstråling.

Vi ser også vores evne til at knytte relationer til andre mennesker i 1. hus. Hvor modtagelig og påvirkelig er man? I hvor høj grad er man en ener eller en samspiller?

Planeter placeret i 1. hus er typisk meget synlige i udstrålingen og den måde personen begår sig på, og den eller de spiller også en væsentlig rolle i personen evne til at knytte bånd til andre.

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

Planeters betydning – Vestlig astrologi


https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/