De 12 astrologiske huse – 9. astrologi hus

Astrologihuse – 9. hus
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.

Rejser og længere uddannelser sker i 9. hus. Dette hus handler i høj grad om, hvordan vi skuer ud i verdenen, og det ikke kun i vores nære miljø, men helt ud i horisonten.

9. hus viser hvordan vi rejser. Er det i små eller store sko. Er vi eventyrer der vil helt ud til de fjerne kroge, eller vil vi hellere blive hjemme og rejse via f.eks. bøger eller film.

Rejserne i vores liv er også, hvordan vi udvikler os og dermed, hvordan vi uddanner os. De længere uddannelser ses her, i modsætning til grundskolen som vi ser i 3. hus. Hvordan går vi til det, at tilegne os viden på det mere komplekse og specialiserede niveau?

Religion ses også her. Hvordan tror vi, og hvordan har vi det med tanken om en skabende kraft i livet? Hvordan søger vi at finde mening med vores tilværelse? Og det er ikke kun religion, også filosofi og etik ser vi her. Alle disse større spørgsmål er indeholdt i 9. hus. Folk med mange planeter og aktivitet i 9. hus er generelt meget interesseret i at søge svar og mere viden, de kan ofte betegnes som evighedsstuderende.

I urhoroskopet har 9. hus hjemme i Skytten hvor Jupiter hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/