De 12 astrologiske huse – 10. astrologi hus

Astrologihuse – 10. hus
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.

Dette er et af de vigtige huse i horoskopet. I 10. hus, som starter med MC, ser vi, hvad det er vi stræber efter her i livet. Det er vores målsætning og det vi ønsker at opnå. Det er den råde tråd og det tema der går igen og igen som livet folder sig ud.

Modsat 4. hus der er vores rødder og det vi kommer fra, så er 10. hus det vi søger efter. Det bliver ofte til vores karriere og det vi ønsker at opnå i vores arbejdsliv. Ved at se på tegnet, som 10. hus står i, kan man beskrive, hvad det er for et job og arbejdsliv personen har. Søger man et job der handler om omsorg, kommunikation, økonomi, mad osv. Derudover kan man også se hvilke ambitioner og hvilket drive personen har.

Vores karriere varer som ofte ikke ved hele livet, så 10. hus er mere end blot vores arbejdsliv. Det er også det, som vi føler os kaldet imod, og det der giver vores liv en opfyldelse. Altså i bund og grund meningen med vores liv.

Autoriteter så som vores fader, chefer og andre ses også i 10. hus. I vores moderne tider kan autoriteten i barndomshjemmet også sagtens være moderen, så i dag siger man ofte at det er den dominerende forældre man ser her. Vi kan også se vores egen evne til at tage styring og ledelse og den status vi evner at opnå. Er vi vores egen chef, eller lader vi autoriteter udefra bestemme vores retning?

I urhoroskopet har 10. hus hjemme i Stenbukken hvor Saturn hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/