De 12 astrologiske huse – 5. astrologi hus

5. astrologi hus
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.

5. hus er kendetegnet ved at være det kreative område i horoskopet. Her er det, at vi giver os selv lov til at gøre det vi har lyst til. 5. hus er vores hobbies og interesser, vores frirum, hvor vi kan gøre lige nøjagtig det vi gerne vil og som ikke er bestemt af andre.

Dog er 5. hus også vores børn, så helt ansvarsfrie er vi ikke i det hus. Men selvom der er pligter forbundet med børn, så er der også megen glæde og energi. 5. hus er det som vi i livet giver næring til. Der hvor vi hver i sær har et personligt udtryk for det menneske vi er.

Vi leger og flirter i 5. hus. Vi er i nuet og giver slip på bekymringerne. 5. hus handler om at opleve livet og mærke dets glæde og rigdom. Den afprøvende og legende seksualitet er også i 5. hus, hvor den til tider jo også får et udbytte i form af et barn der kommer til verden.

Kunstnere og kreative mennesker har typisk et meget aktivt 5. hus. De er mennesker som følger deres stemninger og kan glemme alt om forpligtelser og ansvar. De kan være som børn der ikke rigtig bliver voksne. Disse mennesker kan være utroligt produktive, fordi de netop er fokuseret og fortabt i det de arbejder på lige her og nu.

I urhoroskopet har 5. hus hjemme i Løven hvor Solen hersker.

 

astro-vest-huse-6

Klik og læs om de 12 astrologihuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Vædder Mars I. hus: Indtryk på andre mennesker, personlig stil, ens måde at optræde på.
Tyr Venus 2. hus: Kroppen, medfødte talenter, ressourcer, materielle såvel som åndelige.
Tvilling Merkur 3. hus: Kommunikation og formidling, uddannelse, søskende og slægtninge.
Krebs Måne 4. hus: Indre dispositioner, hjemmet, familien, sindet, ens forældre
Løve Sol 5. hus: Kreativitet, leg, børn, hvordan man giver kærlighed.
Jomfru Merkur 6. hus: Arbejde og arbejdsfællesskaber, helbred og praktiske evner.

De første seks huse angår det personlige, det som udspringer af personen selv. Mere specifikt angår de første tre huse personligheden, vores optræden og personlige stil. Indikere hvordan vi begynder på nye projekter og fortæller noget om den fysiske krops udseende. De næste tre huse angår vores indre dispositioner, hjemmet, familien, den tidlige barndom, ens selvværd. Ens følelsesmæssige grundvold.

Vægt Venus 7. hus: De nære relationer, partneren, vennerne, fjenderne.
Skorpion Pluto 8. hus: Andre menneskers ressourcer. Seksualitet, døden.
Skytten Jupiter 9. hus: Religion, højere uddannelse, rejser. Hvordan vi udvikler vores livsanskuelse.
Stenbuk Saturn 10. hus: Rolle i samfundet, udmærkelse og ry. Ambitioner og retning for vores liv.
Vandbærer Saturn 11. hus: Social integration. Organisationer og politiske partier. Hvordan vi tager imod kærlighed.
Fiskene Neptun 12. hus: Det kollektivt ubevidste. Dybtliggende psykisk motiverende instinkter.

De sidste seks huse viser noget om “de andre” set i forhold til personen selv. Mere specifikt angår de næste tre huse vores relationer til vores partner, vores nærmeste fortrolige, hvad vi vil have fra andre og hvad vi giver til gengæld, venner og fjender. De sidste tre huse angår vores rolle i samfundet. Vores retning, drømme og mål. Vores sociale position og offentlige facade. Samt vores forhold til autoriteter og den forældre som vi er mest influeret af.

 

https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/planeter/
https://www.netspirit.dk/emner/astrologier/vestlig/