Drømmetydning – Drøm om en bro

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om en bro

At krydse en bro, brænde en bro, lave en bro, etc.

En bro er for det meste menneskeskabt og er et redskab vi bruger for at komme fra et sted – over noget, f.eks. vand som symboliserer det ubevidste og følelser, eller for at komme “over på den anden side”, “at bygge bro” mellem ellers uforenelige størrelser eller i drømmenes tilfælde at få utilgængelige sider i os til at “hænge sammen.

Drømmen symboliserer formentlig at du i øjeblikket er i en overgangsfase. Se på om broen var en hængebro, en sikker bro der kunne bringe dig sikkert over noget farefuldt (f.eks. en klippeafgrund) – men det kan også være at du forsøger at få to ting til at hænge sammen, at du slår bro over en kløft, f.eks. mellem dig og et andet menneske.

Har du f.eks. blokeret et eller andet, kan det senere være en god ide at få bygget en bro mellem bevidstheden og det der har været fortrængt/blokeret. Det er vigtigt at se på hvad broen er bygget over, dvs. hvad der befandt sig under. Var det farefuldt? Kunne du holde fast i noget idet du skulle over broen? Gav det anledning til angst?

Broen kan også være et billede på forbindelsen mellem to perioder af dit liv og derfor, at du lige nu befinder dig i en overgangsperiode. På samme måde kan broen beskrive en overgang fra en måske generelt svær periode af dit liv til en ny og bedre periode. Eller mere konkret; opstarten af et nyt forhold eller et nyt job, og passagen af broen som billede på det du står overfor. Broens tilstand, og eventuelle besværligheder med at passere den, kan illustrere din håndtering af denne livsovergang.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om en bro. Som supplement til fortolkning af din drøm så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer